Радмила Јашаровић – Бриселски договор осигуравача

Разговарала Наташа Јовановић
Осигуравачи су једини који су, до овог тренутка, у потпуности затворили свој део преговора, дајући на тај начин свој пуни допринос целокупном процесу реализације Бриселског споразума, а посредно свакако и допринос напорима Владе Републике Србије на приближавању Европској унији

Када говоримо о кључним догађајима који су обележили претходну годину, свакако једно од најбитнијих, истовремено и једно од најтежих искустава која је Србија имала у дугом периоду јесу мајске поплаве. Ефекти поплава су били разорни, са бројним људским жртвама и огромним штетама по имовину грађана и фирми. Kатастрофални догађаји су иницирали дискусије на тему осигурања, нажалост post festum, како то обично и бива. Осигуравачи су и раније покушавали да укажу на значај осигурања као вида заштите, наводећи да је изузетно мали број домаћинстава и фирми осигуран од тог вида штетних догађаја. И данас, годину дана касније, упркос веома лошим искуствима, пенетрација овог вида осигурања није порасла за више од један одсто, а на укупном нивоу је још увек испод три одсто. Мишљење осигуравача је да држава својим ставом битно доприноси таквом третману осигурања од природних катастрофа, с обзиром на то да ствара утисак сигурности и буџетске интервенције свима који би могли претрпети овај вид штете. То није добро и ми ћемо наставити да промовишемо тај вид осигурања не само у смислу обештећења након штетних догађаја већ и у смислу превенције која је веома значајна и у европским земљама има изузетно важно место, каже у разговору за „Печат“ Радмила Јашаровић, в.д. генерални секретар Удружења осигуравача Србије од маја 2015. године. Гђа Јашаровић има екстензивну каријеру у области права у финансијама, а пре именовања обављала је функције директора Гарантног фонда при Удружењу, као и главног правника Удружења.

[restrictedarea]

Година иза нас, 2014, била је у много чему веома битна за српске осигураваче. Какво је тренутно стање у индустрији осигурања, и који су кључни аспекти којима се Удружење бави у 2015. години?

У 2014. години је било неколико догађаја који су битно утицали на индустрију осигурања у Србији.

Таково осигурање је изгубило дозволу за рад, што је проузроковало низ додатних активности од стране Удружења, пре свега у преузимању функције гаранта за међународне обавезе Такова. Наравно, то подразумева и значајне трошкове које је Удружење, односно његове чланице кроз доприносе, поднело и наставља да подноси с обзиром на то да захтеви за обештећењем још пристижу. Преузимањем портфеља Такова у ликвидацији од стране Компаније Дунав осигурање, Удружење је делимично растерећено, али је највећи део обавеза још увек на нама. Треба напоменути и да је Basler osiguranje спојено са компанијом UNIQA, што је одраз тенденције укрупњавања на тржишту осигурања у Србији. У октобру 2015. године, на снагу су ступили нови лимити осигурања од аутоодговорности, вишеструко увећани. Та промена има значајан ефекат на осигураваче, а судска пракса се брзо прилагођава и износи обештећења значајно расту. Усвајањем новог Закона о осигурању, нарочито у самом поступку израде тог изузетно значајног, системског акта, створен је један нови амбијент који је за нас осигураваче веома значајан. Без обзира на чињеницу да имамо одређене примедбе, остаје општи утисак како је Народна банка Србије у нама препознала партнера и саговорника чије се мишљење уважава.Треба истаћи и да нови Закон о осигурању садржи нека веома добра решења, споменућу само оно које се тиче статуса композитних и некомпозитних друштава, те у том смислу представља битан помак у односу на претходни акт који није био довољно усклађен са потребама индустрије и реалним стањем на тржишту. Удружење је тренутно, кроз своје стручне службе и комисије, веома активно у процесу израде подзаконских аката које НБС спроводи у складу са одредбама новог Закона.

Упркос тешкоћама које су карактеристичне за индустрију осигурања ипак сматрам да се трендови у 2014. години могу назвати охрабрујућим. Билансна сума је забележила пораст од 13,6 одсто, техничке резерве су порасле за 21,6 одсто и потпуно су покривене у животним и неживотним осигурањима, укупна премија бележи стопу раста од 8,4 одсто, док животна осигурања повећавају учешће у укупној премији за 1,1 одсто на укупно 23,1 одсто. Ипак, учешће неживотних осигурања је и даље доминантно са чак 76,9 одсто у укупној премији, док је европски просек 2:1 у корист животних осигурања. Сматрамо да и поред неких охрабрујућих параметара не можемо бити задовољни, с обзиром на то да је осигурање у Србији једно од тржишта са највећим потенцијалом, који није ни приближно искоришћен. Удружење наставља са активностима на промоцији осигурања у целини, неких од видова као што је животно нарочито. У обавези сам да нагласим да је помоћ и разумевање државе неопходно и у том смислу очекујемо олакшице и стимулативне мере које би допринеле нашим напорима, извесно на добробит грађана. Увођење нових видова обавезног осигурања је, по нашем дубоком уверењу, неминовност, тако да и у том смислу очекујемо да држава адекватно реагује на наше иницијативе и уважи реалност.

Што се 2015. године тиче, добра вест је да се неки од позитивних трендова настављају. Улога Удружења у остваривању циљева осигуравача је значајна и наше су обавезе и активности у том смислу веома интензивне. Ако посматрамо сегмент поверених јавних овлашћења, налазимо се у периоду појачаног обима посла за наш гарантни фонд, Биро зелене карте, Информациони центар, пошто је у току сезона високе фрекфенције саобраћаја. Веома сам задовољна чињеницом да успевамо да у потпуности и на време испунимо своје обавезе, јер су наша јавна овлашћења највећим делом управо сервис грађана. О нашој улози у промоцији и развоју професије осигурања већ сам говорила у претходном делу, али бих желела да додам да Удружење остварује веома интензивну комуникацију са државним органима када су у питању различите иницијативе, пре свега на промени постојећих закона и релевантних аката везаних за област осигурања. Међународне активности Удружења су стандардно један од најизраженијих сегмената рада Удружења, а у протекла два месеца су биле на веома високом нивоу.

Колико је за Удружење важна међународна активност и колико је она од значаја за осигураваче, грађане и државу? У протеклих неколико месеци Удружење је потписало више важних међународних Споразума, можете ли нам рећи нешто о томе?

Контакти које остварујемо са међународним организацијама и асоцијацијама веома су значајни за наше чланице и ми овом делу нашег пословања посвећујемо посебну пажњу. Ту пре свега мислим на заштиту интереса и права наших чланица у међународним системима којима Република Србија припада, где се наше Удружење појављује као гарант фер третмана наших чланица, у складу са споразумима којима је наша земља приступила, у првом реду Мултилатералним споразумом и Споразумом о зеленој карти. Будући да смо члан и Insurance Europe, кровне организације осигуравача и реосигуравача Европе, остварујемо веома добре контакте и комуникацију са том организацијом, пре свега на пољу едукације.

Када говоримо о међународним споразумима, Удружење је за протеклих неколико месеци потписало више докумената који су од великог значаја, пре свега за наше грађане. Споразуми о заштити посетилаца су потписани са Хрватском и Словенијом, што је део наших напора да се овај механизам и модел заштите грађана који путују својим моторним возилима примени на читав регион.

Споразум о заштити посетилаца је наслоњен на неке од најважнијих европских директива, тзв. „IV“ и „V“ директиву, чији је основ заштита посетилаца. У питању је механизам који земљама ван Европске уније, односно њиховим грађанима, омогућава максималну помоћ и заштиту у случају да доживе саобраћајну незгоду приликом посете другој земљи. Потписивањем тог документа, Удружење активира значајан механизам заштите наших грађана, али и промовише Републику Србију с обзиром на чињеницу да се на овај начин врши и припрема за усклађивање са одредбама регулатива ЕУ, што сматрамо веома позитивним. Узевши у обзир да смо чланица и тзв. Мултилатералног споразума (Систем регистарске ознаке) са поносом истичемо да возачи из Србије имају права и заштиту готово идентичне онима које имају возачи из ЕУ.

Потписан је и Меморандум о разумевању са тзв. Косовским бироом осигурања, чиме је финализиран дуг и напоран процес преговора о осигурању моторних возила којима грађани Србије прелазе административну линију са Косовом и Метохијом.

Споменули сте Меморандум о разумевању са тзв. Косовским бироом осигурања. У јавности је било доста речи о томе, колико је тај документ важан за грађане Србије?

То је био дуг процес, који је трајао готово три године. За то време, представници Удружења су улагали значајне напоре да наступе у најбољем интересу индустрије осигурања, као и државе Србије и њених грађана. Морам да нагласим да се процес преговора одвијао у амбијенту у којем није показано много разумевања, како од стране Европског посредничког тима, тако ни од саговорника из тзв. Косовског бироа. Било је веома тешко истрајати на принципима струке и наћи адекватног саговорника са којим бисмо могли да успоставимо комуникацију из перспективе осигурања. Нажалост, поред наведених проблема везаних за саму струку, сусретали смо се и са проблемима несразмерног и пристрасног приступа и притисака, делећи на тај начин позицију целокупне српске делегације. Имајући у виду све наведене потешкоће, са задовољством могу да констатујем да је привођење крају овог процеса велики успех. Тим пре што су осигуравачи једини који су, до овог тренутка, у потпуности затворили свој део преговора, дајући на тај начин свој пуни допринос целокупном процесу реализације Бриселског споразума, а посредно свакако и допринос напорима Владе Републике Србије на приближавању Европској унији.

Што се одредби самог Меморандума тиче, успели смо да добијемо документ који је, у датим условима посматрајући, конзистентан и јасан. Осигуравачи Србије су ипак у положају који имплицира наш висок степен развоја струке и сервиса грађана. Наше инсистирање да прелазак буде бесплатан за грађане уродио је плодом, тако да је у том смислу интерес шире заједнице у потпуности задовољен с обзиром на досадашњи режим који је подразумевао значајне трошкове приликом преласка административне линије моторним возилом. Свакако, након што Меморандум уђе у фазу имплементације, извесно можемо да очекујемо и одређене потешкоће, али су стручне службе Удружења предузеле све мере да се потенцијални ризици сведу на минимум. Ту бих само навела систем електронске верификације полиса на административној линији са КиМ за који сматрамо да ће, после упаривања са нашим софтвером за спречавање превара, створити јасну слику о могућим негативним трендовима, преварним радњама на првом месту.

Очекујемо да режим саобраћаја по Меморандуму почне са функционисањем до краја јула. Овом приликом желим да захвалим представницима државе, нарочито представницима Канцеларије за Косово и Метохију, на веома доброј комуникацији и подршци у току преговора.

У 2014. је дошло до повећања цене обавезног осигурања од аутоодговорности. Какав је став осигуравача, да ли је тренутна премија довољна?

Повећање минималне тарифе премије аутоодговорности из 2014. године уследило је после изношења веома квалитетне аргументације од стране осигуравача. Подсетићу да се на повећање чекало шест година, и да је премија аутоосигурања једна од ретких категорија која је остала непромењена кроз читав тај период. Такође, чак и уз повећање, цене аутоосигурања још увек нису на нивоу из 2008. године, ако се изразе у еврима, а треба напоменути да су и даље најјефтиније у региону.

Са друге стране, осигуравачи веома уредно и у складу са законским нормама сервисирају своје обавезе према оштећеним лицима, испуњавајући на тај начин у потпуности основну сврху овог вида осигурања. У том смислу, желим да подвучем да премија осигурања не сме бити социјална категорија, и да је њена довољност и реално вредновање у потпуности у интересу грађана. Удружење ће у периоду који је пред нама свакако покренути иницијативу за нову корекцију цена, у нади да би она могла бити и предмет редовних годишњих разматрања. За то смо припремили добру аргументацију и очекујемо да ће надлежни органи позитивно одговорити на наше захтеве.

[/restrictedarea]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.