Маркетинг

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАШ ПЕЧАТ“ а.д.

Уколико желите да се рекламирате у нашем штампаном или интернет издању, обратите се маркетинг служби.

Директор маркетинга:

Наташа Францисти


Контакт
 
   
Предузеће ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАШ ПЕЧАТ“ а.д.
Адреса Трг Николе Пашића 7, Београд
ПИБ 105376624
Тел / фаx 011 / 65 55 420 , 011 / 65 55 421, 011 / 65 55 423
Текући рачун 160-353193-28
Е-маил [email protected]
   

 

Ценовник огласног простора за ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ:


Страна

Димензије
(mm)

Цена (еур)
     
Цела страна 230 x 297 1000
Пола стране 230 x 148 700
Пола стране 115 x 297 700
Трећина стране 230 x 99 500
Трећина стране 77 x 297 500
Четвртина стране 230 x 74 400
Четвртина стране 115 x 148 400
Компензација   Увећава се износ за 100 %
Спонзорство рубрике   Посебан договор
K2   Увећава се износ за 20 %
K3   Увећава се износ за 20 %
K4   Увећава се износ за 20 %

 


Рабатна скала

Умањена цена за
   
Од 5 do 10 објава 10 %
Од 11 do 15 објава 20 %

Технички захтеви за доставу материјала:

– Материјал за огласе се доставља у форматима jpg, eps или pdf
– Материјал за огласе се доставља са свим елементима у резолуцији 300dpi (тачака по инчу)
– Материјал се доставља са свим елементима у CMYK колорном простору
Приликом израде материјала увећајте ширину и висину документа за 10мм, додајући са све четири стране по 5мм (предвиђено за обрез)
– Материјал се доставља без ознака за сечење
Црни текст мањи од 14 тачака треба да буде искључиво из црне боје, а не из више боја (Black 100%, Cyan, Magenta, Yellow 0%)
– Материјал за огласе се доставља на емаил адресу [email protected]

Димензије огласног простора:

DIMENZIJE-REKLAMNOG-MATERIJALA

Напомене уз ценовник огласног простора:

– На дан фактурисања ако није другачије уговорено.
– Издавач у посебним случајевима може у складу са уређивачком концепцијом часописа и правилима издавача да уз претходну, писмену сагласност оснивача одобри повољнији рабат и изузетно у складу са посебним захтевима оглашивача, формират већу цену од предвиђене.
– Цене се наплаћују у динарској противвредности на дан фактурисања по средњем курсу Народне банке Србије који важи за евро.
– На наведене цене обрачунава се 20% ПДВ.

 

Ценовник огласног простора за ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ:

Пoзициja A – стaтични бaнeр у врху почетне стрaнe – 2000 (еур) дo 30 дaнa (димeнзиje 660 x 85 px)
Пoзициja Б – стaтични бaнeр нa почетној стрaни испoд слајдера – 1000 (еур) дo 30 дaнa (димeнзиje 660 x 95 px)
Пoзициja Ц – стaтични бaнeр нa лeвoj стрaни – 500 eурa дo 30 дaнa (димeнзиje 310 x 250 px)
Позадина – 2000 (еур) до 30 дана (2 пута по 430 x 1080 px)

Напомене:

– Цeнe су изрaжeнe у eуримa бeз ПДВ-a кojи изнoси 20% a фaктуришe сe у динaрскoj прoтивврeднoсти срeдњeг курсa Нaрoднe бaнкe Србиje нa дaн фaктурисaњa.
 

 

Наши партнери