Импресум

Oснивач:
Милорад Вучелић

Издавач:
Издавачко предузеће
„Наш Печат” a.д.
Дипломатска колонија 4, Београд
PIB 105376624
Шифра и назив делатности: 22130 издавање часописа и периодичних издања
Матични број 20365480

Tел./факс:

+381116555420
+381116555421
+381116555423

Е-маил:
magazinpecat@gmail.com

Генерални директор:
Наташа Францисти

Главни и одговорни уредник:
Љиљана Богдановић

Помоћници главног и одговорног уредника:
Наташа Јовановић (друштво), Никола Врзић, Филип Родић

Уредник фотографије:
Милан Тимотић

Уредник интернет издања:
Саша Францисти

Обрада текста:
Мирјана Сисојевић – Радојичић
Александра Јакшић

Дизајн, графичко уређење
и обрада фотографије:

Милан Комленић
Душан Златић

Сарадници:
Милован Данојлић, Мило Ломпар, Никола Мартић, Слободан Иконић, Владимир Димитријевић, Драгомир Антонић, Мара Кнежевић Керн, Мила Милосављевић, Зоран Милошевић, Бранко Радун, Драгомир Анђелковић, Дејан Ђорић, Драган Мраовић, Рашко В. Јовановић, Биљана Живковић, Невенка Стојчевић, Драган Хамовић, Биљана Ђоровић, Mарко Танасковић, Владислав Панов, Божидар Зечевић, Светлана Васовић Мекина (Љубљана), Марина Муштовић (Mилано), Дејан Лукић (Лондон), Мирослав Стојановић (Берлин), Бранко М. Жујовић (Пекинг), Славица Батос (Париз), Бојан Билбија (Москва), Никола Маловић, Џевад Галијашевић, Борис Над, Драгана Бошковић, Коља Бесаровић, Смиљка Исаковић

Техничка подршка:
Gama Design