Импресум

Oснивач:
Милорад Вучелић

Издавач:
Издавачко предузеће
„Наш Печат” a.д.
Трг Николе Пашића 7, Београд
PIB 105376624
Шифра и назив делатности: 22130 издавање часописа и периодичних издања
Матични број 20365480

Tел./факс:

+381116555420
+381116555421
+381116555423

Е-маил:
[email protected]

Генерални директор:
Наташа Францисти

Главни и одговорни уредник:
Љиљана Богдановић

Помоћник главног и одговорног уредника:
Филип Родић

Уредник веб-издања
Саша Францисти

Уредник фотографије:
Милан Тимотић

Лектура:
Мирјана Сисојевић – Радојичић
Александра Јакшић

Дизајн, графичко уређење
и обрада фотографије:

Милан Зиндовић
Душан Златић

Сарадници:
Мило Ломпар, Слободан Иконић, Владимир Димитријевић, Мара Кнежевић Керн, Мила Милосављевић, Драгомир Анђелковић, Дејан Ђорић, Биљана Живковић, Невенка Стојчевић, Драган Хамовић, Биљана Ђоровић, Mарко Танасковић, Владислав Панов, Божидар Зечевић, Светлана Васовић Мекина (Љубљана), Марина Муштовић (Mилано), Мирослав Стојановић (Берлин), Бранко М. Жујовић (Пекинг), Славица Батос (Париз), Бојан Билбија (Москва), Никола Маловић, Џевад Галијашевић, Борис Над, Драгана Бошковић, Коља Бесаровић, Смиљка Исаковић, Слободан Рељић, Небојша Радић (Кембриџ), Зоран Чворовић, Љубан Каран, Никола Јовић

Техничка подршка:
Mega Web