Вишеструки рекорди: у тонама и киловат-сатима

Резултати рада РБ „Колубаре“, те ХЕ „Зворник“, „Пирот“, и „Ђердапа 1“ бележе раст

РБ „Колубара“
Рекордна производња
На површинском копу „Тамнава-Западно поље“, најпродуктивнијем угљенокопу Рударског басена „Колубара“, 13. јуна остварена је рекордна дневна производња откривке у раду једног БТО система за производњу откривке (багер-трака-одлагач) од почетка континуалне експлоатације у РБ „Колубара“.
Запослени на Другом БТО систему „Тамнава-Западног поља“, током три смене остварили су рекордну дневну производњу једног система када је откопано и одложено 74.435 кубних метара јаловине. На сва четири активна површинска копа РБ „Колубара“ годишње се откопа и одложи око 70 милиона кубика откривке и око 30 милиона тона угља.

У ХЕ „Зворник“
Запажени резултати
Хидроелектрана „Зворник“ у мају је произвела 72,187 милиона киловат-сати, што је рекордна мајска производња од 1955. године од када ХЕ ради. Током маја произведено је 411.000 киловат-сати више од досадaшњег рекорда од 71,766 милиона kWh из марта 2006. године. Поред остварене максималне мајске производње, рекордна је и производња електричне енергије за првих пет месеци и износи 320,670 милиона киловат-сати. То је за 23,874 милиона kWh више од досадашњег рекорда из 2005. године од 296,796 милиона kWh.
Рекордна мајска производња постигнута је захваљујући изузетно повољној хидролошкој ситуацији на Дрини.

ХЕ „Пирот“
Испуњен годишњи план
Најмлађа и најмања чланица ПД „ХЕ Ђердап“ – хидроелектрана „Пирот“, већ је реализовала план производње за ову годину, јер је почетак друге половине јуна дочекала са произведених 50,5 од укупно планирана 52 милиона киловат-сати електричне енергије за 2013. годину. У знатној мери попуњена је завојска акумулација, која је 29. новембра прошле јесени забележила најнижу коту успора од свега 580 метара. Сад је кота језера на 615. метру и у језеру се налази „ускладиштено“ 57 милиона киловат-сати вршне електричне енргије, уз то има и места, а и могућности за прихват додатних количина воде.

Производња у РБ „Колубара“
За пет месеци 12 милиона тона угља
Производња откривке за пет месеци ове године је око 28,7 милиона кубика, што је, такође, за око пет одсто више од плана. Највећу производњу лигнита од почетка године забележио је коп „Тамнава-Западно поље“ – 5,2 милиона, што је за око 15 одсто више од плана. Према подацима Службе производње, петомесечни план производње лигнита Рударског басена „Колубара“ премашен је за око четири одсто. У том периоду, на четири површинска копа, произведено је око 12 милиона тона угља. Највећу производњу лигнита од почетка године забележио је коп „Тамнава-Западно поље“ – 5,2 милиона, што је за око 15 одсто више од плана.
Производња откривке током пет месеци ове године износи око 28,7 милиона кубика, што је, такође, за око пет одсто више него што је било предвиђено у овом року. Коп „Тамнава-Западно поље“ предњачио је и када је у питању производња откривке у овом периоду. Само на овом копу откопано је и одложено око 13,4 милиона кубних метара, што је за скоро 30 одсто више од планом предвиђене количине. План је значајно, за око 18 одсто, премашио и коп Поље „Д“, чија производња откривке за пет месеци износи око десет милиона кубика.
Само током маја на коповима РБ „Колубаре“ ископано је око 1,4 милиона тона угља, уз напомену да је на „Тамнава-Западном пољу“ и Пољу „Велики Црљени“ 11. маја почео ремонт, што се одразило на месечну производњу лигнита. У истом периоду откопано је и одложено око шест кубика јаловине.

Успешна производња ХЕ „Ђердап 1“ у овој години
Произведено три милијардe kWh
Хидроелектрана „Ђердап 1“ наставља успешну овогодишњу производњу електричне енергије и максимално користи повољне дотоке Дунава. Тако је, знатно пре рока, за непуних пет и по месеци, произведено три милијарде киловат-сати електричне енергије, што чини 57 одсто укупног плана производње за ову годину.
Oво је једна од највећих полугодишњих производњи дунавског гиганта. У односу на исти период прошле године, производња је већа за више од 20 одсто. Посебно су „успешни“ били мај, март и јануар, када је са „Ђердапа“ испоручивано по 600 и више милиона киловат-сати месечно. Велики дотоци Дунава у априлу прелазили су бројку од 10.000 кубних метара воде у секунди, па је ради спречавања поплава у приобаљу обарана кота језера, на моменте и за шест метара.

Кампања „Приоритет за децу и труднице“

Подсетимо Србију

„Електропривреда Србије“, заједно са другим јавним предузећима, институцијама и министарствима подржала је кампању „Приоритет за децу и труднице“. Кампања је потекла на иницијативу председника скупштинског Одбора за права детета и председника Народне скупштине Небојше Стефановића. Иницијатива би требало да подсети да се Србија суочава са падом наталитета, те да је потребно више пажње посветити тој циљној групи и указати на значај материнства и породице у нашем друштву.
„Циљ кампање је да свако ко дође са децом, пред било који шалтер, где год да се чека ред, има приоритет. Акција не захтева додатна средства из буџета, а показује добру вољу државе да исправи неправде“, изјавио је председник Скупштине Небојша Стефановић поводом ове своје иницијативе.
„Залажем се за више права за жене, мајке и децу, која су наша будућност. Предложио сам Закон о изменама и допунама Закона о раду, који омогућава да породиље имају паузу од два сата за подој деце, и да не може да им се прекине радни однос. Циљ нам је да створимо апсолутну једнакост, да жене имају иста примања, да их нико не пита при запошљавању да ли ће рађати. У парламенту смо показали једнакост на неколико примера, међу којима је и тај што је формирана Женска мрежа“, предочио је Стефановић.
Иницијативу „Приоритет за децу и труднице“ подржали су Одбор за права детета Народне скупштине, Повереник за заштиту равноправности, заштитник грађана, УНИЦЕФ, Центар за права детета, Модс, Удружења родитеља, Пријатељи деце Србије, „Телеком“, „Поште Србије“, „ЈАТ Ервејз“, Аеродром Београд, ГСП, МУП Србије, Дирекција за јавни превоз, РФЗО, „Железнице Србије“.