Дигитализација пословања осигуравача

uos21Пише Александар Ђоковић

Због чега дигитална трансформација и брзо прилагођавање савременим трендовима више нису ствар избора већ услов опстанка на тржишту и једини начин за раст продаје

Да би једна компанија била успешна и имала предност у односу на конкуренцију, мора да прати и примењује савремене принципе пословања. То правило важи и за целу индустрију, у овом случају индустрију осигурања у односу на развијена тржишта. Без примене модерног начина пословања и савремених трендова, нема напретка. Карактеристика развијених тржишта осигурања јесте примена савремених ИЦ технологија. Једноставно, савремени приступ клијентима и интерна организација више се не могу заснивати на примени застарелих ИТ методологија. Зато се и поставља питање шта је дигитализација и колико друштва за осигурање која послују на тржишту Србије прате светске трендове. Та тема је и изазвала највише пажње на недавном скупу ИТ стручњака „ИБТФ 2016“ који је организовало Удружење осигуравача Србије.

ПРЕДНОСТИ ЗА КОМПАНИЈУ Дигитализацијом пословања компанија стиче предност у односу на конкуренте и остварује велике уштеде, материјалне и у људским ресурсима јер одређени, до тог тренутка свакодневни послови, постају сувишни. Тако „ослобођено“ радно време и финансијска средства могу да се преусмере за едукацију запослених за неке нове вештине које су сада потребније компанијама.
С друге стране, дигитална трансформација омогућава клијентима да комуницирају са компанијом потпуно другачије. Јасно је колико је интернет комуникација доступна, с обзиром на раширеност примене паметних телефона и таблета. Интернет данас може да се користи готово увек и свуда. Спој та два сегмента даје неограничене могућности за дистрибуцију информација о производима и ширењу продајне мреже.
Управо у томе почива неопходност бржег развоја дигиталне трансформације у сегменту продаје различитих производа осигурања. У прилог томе иду и нове могућности које се сада дају малим и средњим компанијама с мало запослених и малим новчаним средствима. Добром идејом и интернет продајом, те „мале“ компаније могу да постану озбиљни конкуренти далеко већим компанијама, које у пословање и маркетинг улажу знатно више. Можемо, дакле, закључити да дигитална трансформација и брзо прилагођавање савременим трендовима више нису ствар избора већ услов опстанка на тржишту и једини начин за раст продаје.
Међутим, дигитална трансформација је све само не лак процес. Да би се она извела, није довољно само применити савремене информатичке методе већ и променити свест запослених. То није лак процес јер дигитална трансформација утиче директно на интерну организацију, кроз дефинисање потребе за новим радним местима, али и гашењем постојећих. Да би се то спровело, потребно је запосленима представити предности новог начина пословања и омогућити им системску едукацију како би могли да пронађу своје ново место у новој организацији.
За потребе преласка на дигитално пословање неопходно је претходно дефинисати стратегију даљег развоја, која би, осим наведеног, дефинисала и кораке у увођењу нове технологије, а како се у том процесу не би изгубио контакт с клијентима. Нову технологију треба представити и запосленима не би ли се отклониле евентуалне недоумице и страхови, те добила њихова подршка.
Не постоји стриктан модел имплементације дигиталне трансформације због великих разлика између врста делатности и потреба у чијем циљу се она спроводи, као и у постојећој организационој структури предузећа. Такође, пре почетка, неопходно је размотрити законске регулативе, посебно оне које се односе на коришћење личних података грађана. Али без обзира на изазове, у креирању стратегије дигиталне трансформације треба водити рачуна о четири сегмента: развој компаније на интернету – како би се клијентима обезбедиле доступне информације о производима и сервисима компаније; повезивање интерних апликација и пословних процеса на интернет сервисима; двосмерна колаборација с клијентима и добијање дозволе од клијента да се његове активности на веб-страници и сл. могу прикупљати и обрађивати за потребе унапређења сервиса. Све то треба интегрисати у јединствен информациони систем, како би се над подацима користили различити алати за предикцију и аналитику према типу и циљевима пословања.

ЈЕДАН „ШКОЛСКИ ПРИМЕР” Удружење осигуравача Србије је у склопу примене закона у области аутоодговорности, одлука НБС и поверених јавних овлашћења, а кроз поље информатике, пројектовало, имплементирало и води Информациони центар. Циљ је ефикасније остваривање права на накнаду штете насталих употребом моторних возила и због примене бонус/малус система.
Према архитектури, наш Информациони центар је „школски пример“ дигитализације пословања заједно с његовом јединственом базом података по Big Data моделу, у којима се налазе подаци за сва осигурана возила у Србији. Тај систем користе сва друштва која обављају делатност осигурања од аутоодговорности. С таквим информатичким приступом стекли су се услови за многа унапређења у области осигурања. Између осталог, Удружење је имплементирало ефикасан система за откривање превара у осигурању. Систем представља одличан пример дигиталне трансформације с обзиром на то да су случајеви превара из праксе дигитално трансформисани и над њима се примењују математички алгоритми, који обрадом скрећу пажњу оператерима на могуће преварне радње у осигурању. Реализацијом дигиталне трансформације кроз овај пројекат, Удружење осигуравача Србије се сврстало у сам врх сличних европских институција у примени савремених технологија за потребе осигурања.

Аутор је директор
ИЦ Удружења
осигуравача Србије

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *