Милорад Боснић, председник Извршног одбора „Сава неживотног осигурања“ – Добри резултати у 2018 – „ветар у леђа“ за још боље у 2019. години

Протекла година била је веома успешна за осигуравајућа друштва у Србији. Да ли сте и колико задовољни пословањем „Сава неживотног осигурања“?
На основу наших досадашњих резултата 2018. годину ћемо завршити с премашеним планским категоријама и задржати стабилну тржишну позицију, што говори да имамо разлог да будемо задовољни. Ти резултати су добра полазна основа, тј. „ветар у леђа“ за још боље резултате у 2019. години. Константна стабилност и раст нашег друштва на профитабилној основи су важни и за акционаре, и за клијенте.
Поред бројних промена и новина у нашем пословању, не треба занемарити чињеницу да је ојачана привредна активност и остварени привредни раст БДП-а од четири одсто у 2018. години, свакако, позитивно утицао на наше пословање, као и на цело тржиште осигурања.
У овој години „Сава“ је увела неколико новина у својој понуди. Колико су те новине прихваћене код клијената, и колики је раст премије осигурања у „Сава неживотном осигурању“?
Друштво је, у складу са стратегијом раста, унапређењем пословања и спровођењем планова дигитализације пословних процеса, креирало нови продајни канал за Путно здравствено осигурање – Онлајн-продаја Путног здравственог осигурања.
У сегменту онлајн-продаје број осигураника се повећава, чиме се потврђује да клијенти желе брзу и једноставну услугу.
У 2018. години смо реализовали и неколико пројеката у делу ИТ сектора. Један од важнијих је имплементирање новог софтвера за системско праћење планова и реализације продаје осигурања, чији ће процес имплементације бити завршен до краја године.
А спроведена је и сертификација за систем менаџмента безбедношћу информација према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014, као и за систем менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2015.
До краја године завршићемо поступак припајања „Енергопројект гаранта“ а.д.о. Београд који је започет крајем прошле године.
Према последњим званичним подацима НБС за 9 месеци 2018. године, укупна премија осигурања у Србији износила је скоро 75 милијарди РСД. У овом периоду, „Сава неживотно осигурање“ повећало је премију осигурања за 18,3 одсто у односу на исти период претходне године, што је показатељ добро дефинисане стратегије развоја Друштва.
„Сава неживотно осигурање“ је значајно ангажовано у погледу друштвено одговорног пословања, и често имамо прилику да видимо ваше активности на делу.
„Сава неживотно осигурање“, као друштвено одговорна компанија, активно учествује у животу локалне и шире друштвене заједнице. Остварујући приходе, део остварених финансијских средстава враћа друштву кроз спонзорства, хуманитарне акције, донације, акције за подршку културних и спортских манифестација и сл.
Осигуравајуће компаније према својој специфичности пословања – заштита од ризика који угрожавају човека, имовину и друштво – већ су по дефиницији упућене на одржавање високих стандарда у погледу корпоративне друштвене одговорности. Најбољи показатељ корисног и друштвено одговорног пословања заправо је наше уредно пословање, редовно и ажурно плаћање свих обавеза према држави, добављачима, запосленима и свакодневно улагање у подизање квалитета комуникације и сарадње с бројним пословним партнерима.
На нивоу „Сава Ре групе“, чији смо члан, договорено је да се Дан Сава Ре групе – 22. март (Светски дан вода) обележава спровођењем хуманитарних, еколошких и сличних акција, од стране чланица Групе.
Такође, у складу са политиком друштвено одговорног пословања, Друштво је започело с потребним активностима ради добијања још једног сертификата – Систем управљања друштвеном одговорнишћу IQNet SR 10.
Какви су планови „Сава неживотног осигурања“ за наредну годину?
На почетку нове године очекујемо потписивање значајнијих пословних аранжмана, о којима преговарамо неколико последњих месеци.
Наш циљ је да Друштво и даље расте на профитабилној основи. Остварењу овог циља ће свакако допринети наше усмерење ка интензивном развијању брокерског канала и канала продаје путем пословних банака и агенција, као и унапређење рада интерне продајне мреже – што су наши приоритети у путевима долажења до клијената.
У наредној 2019. години започети процес дигитализације ће заузети значајно место у процесима осигуравајућих друштава. Већина наших производа и пакета осигурања намењених грађанима биће унапређена и креирана према захтевима брже и једноставније услуге за клијенте. У складу с трендовима, али и са захтевима осигураника, следеће године настављамо са увођењем веб-продаје за нове производе и пакете осигурања.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *