Успех, одговорност и брига – три боје НИС-а

Компанија НИС представила је Извештај о одрживом развоју за 2012. годину који испуњава највише међународне стандарде (Global Reporting Initiative). Извештај, који је верификовала независна ревизорска кућа КПМГ, добио је оцену Б+ и у односу на прошлу годину број индикатора о којима је извештавано повећан је дупло, што на најбољи начин илуструје напредак у пословању компаније
Представљен Извештај о одрживом развоју НИС-а за 2012. годину

ОДРЖАВАЊЕ ЛИДЕРСКЕ ПОЗИЦИЈЕ
Реч је о приказу настојања компаније да се својим активностима што више приближи највишем нивоу управљања и одговорног приступа природи и заједници у којој послује. Извештај о одрживом развоју за 2012. годину трећи је који НИС објављује у складу са GRI методологијом.
Главни стратешки циљ НИС-а јесте да до 2020. године постане најефикаснија, брзорастућа енергетска компанија у балканском региону, одржавајући лидерску позицију на тржишту Србије и улазак међу три топ компаније у југоисточној Европи. Резултати НИС-а за 2012. потврдили су озбиљну улогу компаније у националној економији Србије будући да је дала око осам одсто БДП-а, што се може упоредити са уделом целе пољопривреде. Такође, једна од најважнијих активности у 2012. години била је завршетак пројекта модернизације рафинерије у Панчеву. У питању је један од највећих појединачних инвестиционих пројеката у Србији у који је инвестирано око 550 милиона евра и који има веома важан еколошки значај.

ЗАПОСЛЕНИ – НАЈВРЕДНИЈИ РЕСУРС
Упркос тешким економским околностима, ефикаснијим пословањем, смањењем трошкова и растом удела на домаћем тржишту нафте и нафтних деривата, НИС у 2012. години је остварио нето добит у износу од 49,5 милијарди динара, што представља пораст од 22 одсто у односу на претходну годину, када је износила 40,6 милијарди динара. Као и свака успешна компанија, НИС посматра своје запослене као најважнији и највреднији ресурс којим располаже. Улагање у људске ресурсе је за НИС основ и предуслов за остваривање ефикасности у пословању, као и статуса најреспектабилније компаније на Балкану у области производње и промета нафте и нафтних деривата.
Визија одрживог развоја НИС-а усмерена је на одговорност према будућим генерацијама. Сложено тржишно окружење, као и специфичност делатности у којој послује, захтевају константну пажњу усмерену ка здравом, сигурном и безбедном окружењу. Како би се то постигло НИС развија чврсте процедуре и стандарде, уводи и користи нове чисте технологије у свим областима пословања и гради партнерски однос са заинтересованим странама. Најважније активности у 2012. години биле су усмерене на реализацију пројеката дефинисаних акционим плановима заштите животне средине, као и завршетак пројекта модернизације рафинерије у Панчеву.

ПОДСТИЦАЊЕ СОЛИДАРНОСТИ
НИС-ови приоритети су безбедност на раду и заштита здравља запослених и локалног становништва, улагање у запослене, интензивна брига о рационалном коришћењу ресурса и заштита животне средине, превентивне мере и правовремено реаговање на инциденте и несреће и улагање у локалну заједницу, квалитет друштвених услуга и пружање помоћи угроженим категоријама становништва.
Компанија подржава и друштвено важне пројекте и подстиче солидарност и заједништво.
Током 2012. године настављена је подршка локалним заједницама кроз раније дефинисане програме и с тим у вези уложено је 375,7 милиона динара, што је за 100 милиона више у односу на 2011. годину.
Извештај о одрживом развоју компаније за 2012. годину  додатно је обухватио теме као што су борба против корупције и управљање индустријским отпадом, што је допринело повећању транспарентности у извештавању.
Истог дана, НИС је традиционално одржао форум за све заинтересоване у јавности, у оквиру којег је паралелно организовано пет округлих столова, на којима су спроведене јавне дискусије поводом најактуелнијих тема везаних за развој компаније.