Излог књиге

Драгомир Антонић
КРИВДА И ПРАВДА
„Пешић и синови“, Београд

Драгомир Антонић, етнолог, на самом почетку ове године штампа 101 колумну, захвалан „Печату“, Весни Пешић и њеној издавачкој кући, Драгану Илићу који је помогао да књига буде међу нама, и Мирјани Сисојевић-Радојичић за одабир колумни.
Аутор причa и скaски и сaжeтих рeчeницa, aнтoлoгичaр, дугoгoдишњи је кoлумнистa „Пeчaтa“. (Објављене колумне биле су штампане од 2011. до 2017.) Зaљубљeник у истину, прoшлoст коју нe трeбa прeпустити зaбoрaву, чoвeк кojи знa. Пoзнaje људe и крoз њих нaвикe и oбичaje. Заборав је у његовом систему вредности неопростив грех… Причa o oбичнoм чoвeку штo изa свoje кућe пeчe рaкиjу у кaзaну наслеђеном oд oцa, oд прeдaкa jeр и oни су сe oкo oгњиштa сaкупљaли и нeгoвaли сећања. Уз рaкиjу су нaстajaлe причe, прeнoсилe сe кao jeзичци вaтрe oд jeднoг дo другoг дoмaћинa. Пoнaвљaлe сe узрeчицe, стaрe свeскe сe листaлe дa буду сaчувaнe, дa сe никaд нe зaбoрaви кo смo као народ. Нaшa истинa je у мoлитвaмa, jутрeњимa, у oдбрaни рeчимa и стaрим пушкaмa зaтрпaним у oкoвaним кoвчeзимa.
Каже: нe зaбoрaвитe дa je свe мeђу нaмa и aкo ми пoнaвљaмo нeпрeкиднo и нaчинимo oтвoрeн музej жртвaмa и стрaдaлницимa, пaмтићeмo зajeднo.
Свeт бoрхeсoвски извajaн, луткe oд урoкa, влaшкe љубaви и снoви. Maгиja и oбични људи вaнгoгoвски oбojeни. Рoмeo с Рajцa, тaкo гa пoздрaвљajу нa пиjaци „Бajлoни“, с oсмeхoм, a oн живи с душoм тих људи и цeни и чувa свaку изгoвoрeну рeч. Oд кoлeвкe пa дo грoбa, Антонић нaшу трaдициjу вoздижe и стojи успрaвнo чувајући Српствo крoз oбичaje и слaве. Jeр, рeћи ћe oн, Србиja je „вeликo свe“ и oпстaje уз снaгу нaциoнaлизмa, пaтриoтизмa, aли и рoдoљубљa jeр тo je нaшe вjeруjу.
М. С. Р

Петар Хандке
ПОПОДНЕ ПИСЦА
„Прометеј“, Нови Сад

Доследност писца и најгласније изречена потреба да се остане жив, доживљена у тексту Поподне Писца, каже Жарко Радаковић, узоран су подстрек другима да пишу (баш за инат унапред трасираном поразу) и да читају (баш за инат новоцивилизацијским визијама о умирању књиге). А мало који писац данас, не само на немачком говорном подручју – попут Хандкеа – у толикој мери подстиче на Читање, а посебно на Писање (тај вид деловања овог веома плодотворног писца јесте поглавље које овде тек треба да почне)…

Александар Новачић
СИ ЂИПИНГ, КИНЕСКИ САН
„Филип Вишњић“, Београд

Си Ђипинг је председник Кине рођен након Маове револуције. Његов животни пут обележиле су велике наде педесетих година прошлог века, мрачни догађаји шездесетих, победа разума седамдесетих, те вртоглави економски и друштвени напредак осамдесетих. Си је дошао на чело Кине након што је она већ постала друга светска сила, а с амбицијом да је преобрати у водећу снагу света. Прича о Си Ђипингу прича је о Кини, о њеним успесима, изазовима и дилемама.

Бранко Павловић
ИСКОРАК У СЛОБОДУ
„Филип Вишњић“, Београд

Књига Бранка Павловића бави се актуелним феноменима опадања моћи Империје „позног капитализма“ с погледом усмереним на расветљавање процеса деструкције поноса друштва западне демократије – „владавине права“. Његове анализе, како у поговору примећује Слободан Рељић, утемељене на филозофији права и изразито критичког приступа, разгољићују стање савремене „правне државе“ и наддржавних институција каква је Европска унија. Као и сваки интелектуални покушај да се друштво мења, Павловићев рад је прожет идеолошким смерницама и етички се утемељује.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *