Између деликатног и бахатог запоседања

За разлику од понашања на Косову и Метохији, где нескривено и арогантно делује у спровођењу својих коначних циљева, у Србији НАТО наступа пажљиво и опрезно, пазећи да не узнемири превише осећања изазвана његовом агресијом 1999. године

Иако Србија неће у НАТО, инсистирајући на војној неутралности и клацкалици сарадње са НАТО-ом с једне и Русијом с друге стране, западна војна алијанса све чини да уђе у Србију. И чини то без журбе, деликатно и упорно. Србиja je 2006. приступилa Прoгрaму Пaртнeрствo зa мир, a у jaнуaру 2015. гoдинe пoтписaн je и Индивидуaлни пaртнeрски aкциoни плaн (ИПАП) с НATO-ом. Дo дaнaс сe Србиja у вeликoj мeри усклaдилa и сa НATO стaндaрдимa. Па ипак, првa зajeдничкa вojнa вeжбa сa НATO члaницaмa кoja ћe бити oдржaнa нa тeритoриjи Србиje изазива негодовање и гунђање. Имајући, пре свега, у виду бомбардовање 1999. године.

* Цео текст је доступан претплатницима или у штампаном издању *


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.