Усвоjен буџет за 2015. годину

Посланици Скупштине Србиjе усвоjили су jутрос, после 20 сати расправе, буџет за 2015.годину коjим су планирани приходи од 924,4 милиjарде динара, а расходи 1.082 милиjарде динара. Посланици су усвоjили и други ребаланс буџета Србиjе за 2014. годину, коjим се не мења маса буџета, већ се око девет милиjарди динара прераспоређуjе са ставки коjе неће бити потрошене на плаћање старих дуговања.

За jе гласало 160, против jе било пет посалника.

У расходе буџета су први пут укључене државне гаранциjе, коjе су раниjе биле “испод црте”, са коjима ће укупни мањак у републичком буџету бити 191,4 милиjарде динара, што jе око четири одсто бруто домаћег производа (БДП).

Изнад црте су пребачени расходи коjи се односе на отплату главнице за раниjе позаjмица (30,7 милиjарди динара) и на набавку финансиjске имовине (2,1 милиjарда динара), а не рачунаjући те трошкове, буџетски дефицит би износио 158,6 милиjарди динара.

Mањак консолидованог буџета износиће 231,9 милиjарди динара, односно око шест одсто БДП.

Буџет за наредну годину jе проjектован на основу прогнозе да ће у 2015. години пад БДП бити 0,5 одсто, а инфлациjа износити четири одсто, са одступањем плус или минус 1,5 одсто.

Буџетом jе предвиђено и задуживање од 706,6 милиjарди динара за потребе финансирања буџетског дефицита, набавку финансиjске имовине и отплату главнице кредиторима.

Држава Србиjа ће у 2015. години дати гаранциjе за кредите jавних предузећа у износу до 81,72 милиjарде динара, односно 681 милион евра.

Приходи буџета од наплате пореза, како jе предвиђено, износиће 764,2 милиjарде динара, од чега jе наплата ПДВ-а 399,4 милиjарде.

Oд наплате акциза очекуjу се приходи од 215,7 милиjарди, од чега jе акциза на нафтне деривате 122,4 миљарде. По основу напалате царина приходи државне касе требало би да буду 29,2 милиjарде динара.

Наjвећи издаци буџета за наредну годину биће дотациjе организациjама обавезног социjалног осигурања у вредности од 274,8 милиjарди динара и за исплате плата у износу 241,2 милиjарде динара.
Расходи државне касе за социjалну заштиту износиће око 126,2 милиjарде динара.

Буџетске субвенциjе планиране су у износу од око 80,6 милиjарди динара, а капитални издаци биће 49,2 милиjарде динара.

Буџетом jе за исплату отпремнина предвиђено више од 20 милиjарди динара, а наjвише за запослене у предузећима у реструктурирању.

УСВOJEН РEБAЛAНС БУЏETA ЗA OВУ ГOДИНУ

Посланици су рано jутрос усвоjили други ребаланс буџета Србиjе за 2014. годину, коjим се не мења маса буџета, већ се око девет милиjарди динара прераспоређуjе са ставки коjе неће бити потрошене на плаћање старих дуговања.

Tако ће Mинистарство унутрашњих послова платити дугове Tелекому и Eлектропривреди Србиjе, а пољопривредницима ће преко Управе за аграрна плаћања бити плаћено четири милиjарде динара дуга, док jе 500 милиона динара предвиђено као додатни новац за отпремнине радницима у предузећима у приватизациjи.

УСВOJEНИ ПРATEЋИ ЗAKOНИ УЗ БУЏET

Посланици су усвоjили измене Закона о враћању одузете имовине и обештећењу коjим се одлаже почетак исплате новчаног обештећења до 2018, измене Закона о подстицаjима у пољопривреди и руралном развоjу, по коjем ће право на субвенциjе имати газдинства са наjвише 20 хектара уместо досадашњих 100 хектара.

Изменама Закона о акцизама наплата акциза ће се обављати сваког месеца, уместо на три месеца, што ће омогућити предвидивост у приходима буџета.

Посланици су усвоjили и Закон о давању државних гаранциjа по задужењу Србиjагаса до 200 милиона долара за одржање текуће ликвидности, затим Закон о претварању обавеза Eр Србиjе од 162 милиона евра у jавни дуг и предлог закона о стенд-баj кредиту од 200 милиона евра за Aгенциjу за осигурање депозита од Eвропске банке за обнову и развоj.

Усвоjене су и измене Закона о буџетском систему коjима се предвиђа да плате у jавном сектору неће моћи да се повећаваjу док маса зарада не буде испод седам одсто БДП, а пензиjе док укупан износ за исплату не буде испод 11 одсто БДП.

Усвоjене су и измене Закона о пензиjском и инвалидском осигурању коjима се повећавање пензиjа усклађуjе за Законом о буџетском систему и буџетом.

Измене Закона о порезу на додату вредност (ПДВ) коjе су усвоjили посланици, укида се обавеза плаћања ПДВ на донациjе из иностранства, на пример средства ИПA се ослобађаjу обавезе плаћања овог пореза.

Посланици су усвоjили и измене Закона о порезу на добит предузећа коjима се ствараjу услови за подношење електронске приjаве за порез на добити укључуjући и порез на плате, а у редован систем опорезивања уводе се обвезници у поступку ликвидациjе, стечаjа и реорганизациjе.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *