DANILO LAZIĆ U misiji Novog svetskog poretka

Razgovarao Zoran Milošević

U ekskluzivnom razgovoru za „Pečat“ magistar Novog svetskog poretka objašnjava kako je 27 godina radio u Pentagonu na tajnom projektu Ronalda Regana „Rat zvezda“, te kako je učestvovao u „misiji“ stvaranja sveta bez granica i formiranju jedne svetske vlade. Ovaj intervju možda i najbolje ilustruje razloge zbog čega je zvaničan Beograd bio prinuđen da izabere evroatlantske integracije kao svoj osnovni politički kurs

Sredinom maja, na jednom privatnom univerzitetu, na kojem je održano predavanje o budućem ustrojstvu sveta (Novi svetski poredak), usledio je neočekivani susret sa gospodinom mr Danilom Lazićem, rođenim u Bosni i Hercegovini (opština Bosanski Prnjavor) ratne 1941. godine, gde je i započeo školovanje, a sada uglednim građaninom SAD.
Interesantnu i bogatu radnu karijeru započeo je 1963. godine, kada se obreo upravo u SAD. Da bi naučio jezik kreće na zanat (radio-električara), zatim odlazi u vojsku SAD, u kojoj je služio dve godine. Država Ilinois je platila njegovo školovanje, pa je stekao diplomu inženjera astronautike. Prvi posao sa fakultetskom diplomom bio je analitički inženjer na mlaznim motorima, ali se, istovremeno, prijavio u Centralnu službu za rad u američkoj vojsci. Posle dve godine čekanja usledio je poziv i odlazi u Teksas, gde je radio na projektu tada novog borbenog aviona F-16. Zatim sledi odlazak u Vašington i rad na stvaranju antiradarskih i krstarećih (pametnih) raketa. Kada je tadašnji američki predsednik Ronald Regan zatražio da se SAD sprema za „Rat zvezda“, dobija posao na ovom projektu kao tehnički savetnik nadležnom generalu, inače šefu projekta. Tako je proveo 27 godina radeći za Pentagon.
Lazić je imao veliko poverenje svojih pretpostavljenih, pa je tako imao pristup svim tajnama vezanim za njegov posao. No, to nije bilo lako. Da bi stigao do tolikog poverenja morao je proći detaljne provere. Opširna biografija, kako lična, tako i njegove šire porodice u Bosni i Hercegovini, koju je sam Lazić predao, proveravana je devet meseci. Mogao je da bira samo jednog člana porodice s kim će komunicirati, a on je izabrao oca; taj kontakt odobrio je Pentagon. Sa drugima nije smeo da komunicira, kao ni sa Srbima iz SAD jer pretpostavljeni nisu odobravali druženje „sa svojima“, pošto bi to značilo da se nije uklopio u američki sistem. Takođe, nije smeo ni da istupa u medijima.
Pored toga Lazić je bio član (bez prava glasa) trostrane komisije koja je vodila političko-ekonomske poslove G-7. To je nalagalo da bude dobro politički obavešten, jer je toj politici prilagođavao buduću tehniku.
Kada je američki predsednik Buš Stariji najavio stvaranje Novog svetskog poretka, upućen je na magistarske studije iz društvenih nauka, gde je stekao naziv magistra Novog svetskog poretka. Od tada se bavi i društvenim pitanjima, posebno zagovaranjem stvaranja sveta bez granica i formiranja jedne svetske vlade. Takođe i teološkim pitanjima, ali na osnovama kvantne fizike.

Da li je na projektima u kojima ste učestvovali bilo još ljudi srpskog porekla i šta je konkretno bila Vaša dužnost?
Koliko je meni poznato na projektu „Rata zvezda“ učestvovalo je još dvoje ljudi poreklom iz srpskih zemalja, ali nisam sa njima održavao kontakt. Verujte da se nisam nadao da ću uspeti da uđem u naučne projekte Pentagona, ali kada su mi se vrata otvorila – iskoristio sam to. Moj glavni doprinos u projektima stvaranja borbenog aviona F-16, koji je danas okosnica vojnog vazduhoplovstva mnogih država, ali i u „Ratu zvezda“, bila je koordinacija 23 podprojekta viših tehničkih postignuća. Naime, sistem istraživanja je takav da pojedini istraživači gledaju samo deliće jer nemaju pravo da vide celinu, a moj zadatak je bio da posmatram celinu, da koordiniram.
„Rat zvezda“ je započeo kao odbrana od nuklearnih raketa i taj sistem je trebalo da pokrije ceo svet. Zato je i nazvan „Rat zvezda“. Odbrana je trebalo da bude razmeštena u kosmosu i na zemlji, ali se zbog raspada SSSR-a, glavnog neprijatelja, odustalo od razmeštanja sistema u svemiru. Prosto više nije bilo pretnje po bezbednost SAD. Posle toga, svi smo se nadali da nikada i neće biti razmešten. Mi smo razvili tehničke sisteme za uništavanje atomskih bombi sa sigurnošću od 99 posto.

U kojem pravcu se razvija vojna tehnika, posebno ona u čijem ste stvaranju učestvovali?
Vojna tehnika, prema mom mišljenju, razvija se u pravcu vođenja „ratova uticaja“, a da bi se taj rat mogao uspešno voditi svet mora biti ujedinjen, bez granica i sa jednom svetskom vladom. Ovde je tehnika podstakla društvene promene. U tom smislu mi smo se bavili tehničkim i društvenim predviđanjima. Moram priznati da je sada sve malo stalo, jer je razvoj računara okrenuo istraživanja u oblasti „rata uticaja“ u drugom pravcu, pošto kompjuter već simulira ljudski mozak, što znači da tehnika prelazi iz klasičnog u neklasični sistem. Tu granica nema, što otvara nove mogućnosti za „rat uticaja“. U svakom slučaju danas već postoje tehničke mogućnosti za vođenje „rata uticaja“, a da li će biti primenjen u ovom veku – to zaista ne znam.
Kada je Buš Stariji izjavio da je Amerika spremna da vodi svet u Novi svetski poredak, odmah su organizovane postdiplomske studije na Univerzitetu „Džordž Mejson“ u Virdžiniji za neke važne ljude, među kojima sam se našao i ja. Tako sam stekao zvanje magistra društvenih nauka – oblast Novi svetski poredak.

I kakva je bila vaša društvena delatnost?
Što se tiče Novog svetskog poretka moram reći da je odmah posle istupa Buša Starijeg, organizovana razmena mišljenja sa vodećim stručnjacima iz ove oblasti, i to jednom godišnje. Obično bi se okupilo oko 150 naučnika, analitičara i drugih važnih ljudi iz celog sveta, i mi smo analizirali situaciju. Na kraju rasprave uvek smo davali zaključak, odnosno Izveštaj za političare i vlasnike velikih kompanija, kao i neke analitičke centre. Tu smo skicirali moguće pravce delovanja spomenutih subjekata.
Osim toga, učestvovao sam u podršci predsednikovanju Ronalda Regana. Naime, kada bi predsednik SAD išao po zemlji traženo je da formulišem pitanja koja bi mu se postavila od strane domaćina iz oblasti kojom se ja bavim, ali sam, takođe, pisao i odgovore na ta pitanja, a predsednik ih je čitao ili učio napamet, i tako se sticao utisak da je veoma obrazovan i obavešten.
Pored toga, bio sam zadužen i za tehnička pitanja tokom pregovora sa SSSR-om, posebno oko Ugovora o balističkim raketama. Američkoj strani sam tumačio koja su rešenja povoljnija za SAD, odnosno sugerisao rešenja koja ne daju mnogo ustupaka.

Govorite o Novom svetskom poretku. Šta je to zapravo?
Ova ideja je plemenita. Potrebno je da se svet ujedini, da nema državnih granica, da postoji jedinstvena ekonomija u celom svetu, da se ljudi kreću slobodno. Ovaj Novi poredak zasnovan je na pravima pojedinca. Nijedna država ne može biti vlasnik ovih prava i nijedna država nije oslobođena od njih. Radi se o sledećim pravima: nacionalne i lokalne vlade moraju biti male; mora se uspostaviti pravna država; ravnopravnost svih građana; poštovanje žena; mora postojati sloboda govora; mora postojati verska trpeljivost i, naravno, mora se poštovati privatno vlasništvo.
Organizacija Novog svetskog poretka je sledeća (videti i grafikon): na nivou planete mora postojati svetska vlada. Njoj su potčinjene regionalne vlade (vlada Evropske unije, vlada Velikog Bliskog istoka…), njima nacionalne vlade, a ovima lokalne. Sve ovo počiva na pojedincu. Kada to predstavljamo grafički to je obrnuta piramida, koja stoji na čoveku i širi se prema vrhu. Novi svetski poredak već funkcioniše, mada svetska vlada za sada ne postoji, ali trenutno ima dva Ministarstva – to je privreda (Svetska trgovinska organizacija) i svetski sud (to će postati Haški tribunal). Za ostalo će se videti. Za sada je, prema mom mišljenju, potrebno da se formira globalno Ministarstvo unutrašnjih poslova, što kompjuterizacija i te kako omogućava.
Ideja svetske vlade je u funkciji podizanja standarda života za stanovnike naše planete, jer ako ljudi dobro žive – oni ne ratuju. Dakle, cilj je svet bez rata, odnosno trajni mir. Takođe, ne predviđa se poništavanje nacionalnih i lokalnih kultura i identiteta, ali, naravno, ako dođe do spontanog mešanja to je dobro, jer krv rasa se mora izmešati. Znajte da jedna nacija ili jedna rasa ne može da reši sve probleme na koje će čovečanstvo naići. To smo dokazali u „Ratu zvezda“ – eksperimentalno. Kada se pojavi problem stručnjaci jedne nacije nisu mogli da reše problem, ali kada bi uključili i predstavnike drugih nacija i rasa mnogo brže smo rešavali probleme.
Ideja je inače začeta u Evropi pre Napoleona, tj. za vreme prosvetiteljstva, a potom je preneta u Severnu Ameriku, tačnije tamo gde su bile engleske kolonije. Ti evropski emigranti, njih svega oko 70, raznih zanimanja, stvorile su SAD sa planom da one uobliče Novi svetski poredak, tj. ujedinjeni svet. SAD su sledile ovu misiju i razvijale su se u tom pravcu. Cilj SAD je da pripremi čovečanstvo za Novi svetski poredak i garantuje spomenuta prava. Izolacija prosto nije dobra.

Imaju li SAD po pitanju uspostavljanja Novog svetskog poretka podršku svetskog javnog mnjenja?
Ideja stvaranja jednog sveta i svetske vlade ima podršku i van SAD. Vidite Rimski klub je vodio formiranje Evropske unije kao regionalno-globalne organizacije. Kada su se formirali bilo ih je 50, a danas ih ima oko 250, i to su najumniji i najprogresivniji ljudi iz celog sveta. Svetska trgovinska organizacija ima već preko 153 država članica. Organizacija ima svoj Ustav. To je legalna globalna organizacija koja se nikome ne potčinjava, već su njoj potčinjene države. Drugim rečima, države se moraju odreći suvereniteta u korist Svetske trgovinske organizacije.

Govorite o trajnom miru, ali SAD ipak vode ratove. U čemu je problem?
Ratovi koje se vode su pokušaj stabilizacije sveta i u funkciji su stvaranja Novog svetskog poretka. Svet mora biti jednopolarni, a ne višepolarni. Gde god postoje ideje mnogopolarnosti moraju biti odstranjene u korist jednopolarnosti. Ako se ovo sprovede u delo, tj. uspostavi jedna svetska vlada i svet bez granica, kakav je američki plan, doći će do kvalitativno boljeg života u svetu.
Takođe, imamo veliku korist od ujedinjenja i u oblasti nauke. Čovečanstvo mora istraživati svemir, a to ne možemo ovako razjedinjeni. Jedna nacija sama to ne može. Mnogi naučnici i pojedinci su ubeđeni da postoji negde u svemiru civilizacija poput naše ili slična, da bi se to otkrilo moramo se ujediniti. Takođe, ta civilizacija može biti agresivna prema nama. Da bi se branili moramo ovladati „ratom uticaja“, a da to učinimo moramo se (opet) ujediniti.

Već dva puta spominjete „rat uticaja“. Šta je to?
To je novi način vođenja rata – bez ubijanja. To rat u kojem mi utičemo na mišljenje ljudi. Tehnika prelazi na kvantne kompjutere. Kad dođe do masovne primene takve tehnike, onda će biti moguće primeniti „rat uticaja“. Međutim, brzina primene zavisi od količine uloženog novca u razvoj nove tehnike. Naravno i znanja, koje se za 18 meseci udvostruči. Mislim da će pre isteka ovog veka biti moguće primeniti „rat uticaja“. Na tome se u Pentagonu već duže vreme radi, a moderna vojna i ne samo vojna tehnika se definitivno razvija u ovom pravcu. To je rat koji se vodi inteligencijom, pameću, nematerijalnim sredstvima. To je mogućnost da koncentracijom misli mogu da utičem na Vas da prihvatite moj način razmišljanja.

Šta o „ratu uticaja“ kaže javno mnjenje i mediji?
Ma, mediji tu samo smetaju, jer nedovoljno poznaju problem i samo plaše ljude. Mediji ovo pitanje definitivno ne razumeju.

Kako se u stvaranje Novog svetskog poretka uklapa funkcija američkog predsednika?
Amerika ima svoj cilj i sistem i svaki predsednik to mora da poštuje. Ne može on to da menja po svojoj volji. Niko, pa ni američki predsednik, ne može doći i reći: „ja menjam sve!“ On sprovodi unapred određenu politiku, te ne može ići protiv uspostavljenog sistema i ciljeva. Sistem mora napredovati, bez obzira ko vlada i kakva su mu politička i religiozna ubeđenja. Za vreme izbora predsednički kandidati mogu da pričaju šta hoće – to je u funkciji dobijanja glasova i pobede na izborima. Međutim, kad dođe na vlast mora da poštuje sistem i ne može sprovoditi ono što je pričao u kampanji, već ono što su kao cilj postavili osnivači SAD. U SAD se rad predsednika ocenjuje po tome koliko je unapredio postojeći sistem, a ne šta govori u kampanji. U Americi glavnu ulogu u praćenju rada predsednika imaju mediji. Oni ga kritikuju ako odstupa od sistema i hvale ako unapređuje sistem. Ako pređe granicu protiv sistema – mediji ga kritikuju i brzo gubi popularnost.

Šta će biti sa idejom Novog svetskog poretka, ako SAD, s obzirom na ekonomsku krizu u njima, propadnu?
Amerika ne može propasti, ona izlazi iz krize. U krizi je građevinarski sektor, to je samo jedna trećina bruto nacionalnog dohotka, ostala ekonomija raste. Dug SAD je veliki, ali sve zavisi kako se na njega gleda. Manje od dva posto duga je u stranim rukama, a po ekonomskim zakonima maksimalno se dozvoljava da tri posto duga bude vlasništvo stranaca, kako oni ne bi uticali na ekonomiju. Važno je i to što je dug SAD dugoročan, a ne kratkoročan. Opasni su dugovi koji pristižu u roku od tri do šest meseci. Pažnja se obraća na to koliko je kratkoročnih, a koliko dugoročnih dugova.
Drugim rečima, ako propadnu SAD – propašće i plan ujedinjenja sveta, a to prosto nije moguće.

Dobro, a šta ako neka država i njena vlada ne prihvataju plan SAD o ujedinjenju sveta?
Za to se sprema vojska da ono što smeta ukloni. Jedan svet se mora ostvariti.  Kad dođe vreme uradiće se ono što se mora uraditi i svet će biti jedan.

Kako tumačiti rat koji su SAD vodile protiv Srba?
To je bio rat protiv onih koji su kršili pravila Novog svetskog poretka. Prema oceni SAD u BiH Srbi su bili dominanti, a to nije bilo dobro. SAD su težile da nivelišu, uravnaju stanje. Drugim rečima, Srbija se morala pokoriti globalnom mišljenju.

Šta ako pojedinci ne prihvataju Novi svetski poredak?
Pa, oni će se morati složiti ili će morati da trpe. Pojedinci mogu da govore šta hoće, na to niko ne obraća pažnju jer će lako biti izolovani, a njihova mišljenja prikazana kao ekstremna, zaostala i neodgovarajuća vremenu u kojem žive.

Ima li demokratije u Novom svetskom poretku?
Ima. To će biti osnova sistema, ali da li će ostati zauvek – to je pitanje. Svi su ubeđeni da će sistem jedne svetske vlade opstati i bez demokratije. Naime, demokratija može propasti, ali sistem mora opstati. Ako pojedinci zaljuljaju obrnutu piramidu – onda oni postaju problem, a to znači da im se sva prava moraju oduzeti. Svi se nadaju da do toga neće doći, ali ako dođe onda se demokratija oduzima.

Rast stanovništva je znatan. Da li je to dobro?
Jeste. Dobro je da stanovništvo raste, jer time raste i tržište. Svetska vlada nema plan za smanjenje brojnosti stanovništva. To je protiv sistema.

Resursi na Zemlji su ograničeni. Da li je svetska vlada razmatrala ovo pitanje?
Tehnika će rešiti dosta problema. Na primer, voda je problem. Nema dovoljno slatke vode. Možda ćemo u dogledno vreme morati preći na eksploataciju morske vode, ali je to skupo. Na drugoj strani imamo Rusiju i Kanadu koje imaju dosta pitke vode. Ta voda pripada svetu, a ne Rusiji i Kanadi, te se mora oduzeti od njih. No, tehnika će mnogo toga rešiti, posebno ako nađemo mesto u svemiru za život čoveka.

Kakva je sudbina nacionalnih jezika u Novom svetskom poretku?
Svaka zemlja ima svoj jezik, to nije sporno. Međutim, svetski jezik će biti engleski. To je jezik međunarodne razmene.

Kakva je sudbina  svetskih religija?
Za sada religija nije deo sistema. Religiozna trpeljivost zahteva da ona bude van države i da je nema u politici. Prosto u političkim krugovima koji vode Novi svetski poredak o tome se ne govori.

Vi se bavite i kvantnom fizikom. Šta možete o tome reći?
Kvantna kosmologija je moja ideologija. Prosto kvantna kosmologija i fizika imaju teološke implikacije i naučnici se moraju suočiti sa time da bi razumeli o čemu se radi. Religije ovde imaju pogrešan stav po pitanju apsolutnosti, o tome kako funkcioniše Bog. Ono što mi zovemo Bog kvantna fizika na osnovu kosmoloških principa određuje kao „finalnog posmatrača“. „Finalni ili apsolutni posmatrač“ nema prošlost, ni budućnost, on je sadašnjost. Neko mora sve to da održava. U religiji je to Bog, u nauci apsolutna inteligencija.
Molim vas, sve veći broj ozbiljnih istraživača odbacuje dosadašnja saznanja o natanku svemira, bez obzira na to da li veruju u Boga ili ne. Sve veći broj naučnika, zapravo, priznaje da je moguće da svemir ima svog stvaraoca. Nova astronomija je zasnovana na kvantnoj teoriji univerzuma. Cilj nove astronomije je da obezbedi preciznu matematičku definiciju osobina svemira, od subatomskih čestica do najvećih struktura. U potrazi za ovom definicijom naučnici su otkrili da su bili potrebni posebni uslovi za nastanak inteligentnog života u svemiru. To je naučnike navelo da tragaju za planom i stvaraocem nastanka univerzuma. Tako naučnici počinju da gledaju drugačije na stara teološka i antropološka načela. Ova načela su postala važna, jer kvantna mehanika tvrdi da ništa ne može postojati ako nema inteligentnog posmatrača, čije opažanje to čini stvarnim. Drugim rečima, naučnici shvataju da je nastanak svemira neraskidivo povezan sa postojanjem inteligentnih bića u njemu. Važno je naglasiti da je ideja ujedinjenog sveta saglasna kvantnoj fizici.

Mislite, dakle, da „Finalni posmatrač“ podržava ujedinjenje sveta?
On je van svega i gleda dole. O ujedinjenju sveta nema ni negativan, ni pozitivan zaključak. Drugim rečima, nema ni sukoba između ideje ujedinjenog sveta i „finalnog posmatrača“.

Ko je „Finalni posmatrač“?
Naučnici su do sada imali malo uspeha u potrazi za matematičkim objašnjenjem ko ili šta je „finalni posmatrač“ . Prosto, nauka i religija dolaze do istog zaključka – potreban nam je Bog. Drugim rečima, „finalni posmatrač“, rečeno teološkim jezikom, jeste Bog. Iako smo daleko od dokaza o postojanju Boga, istraživanja snažno navode potrebu za stvaraocem. Jasno je i to da istraživanja kvantne mehanike navode misli naučnika ka Bogu. Novi razvoj u nauci će možda imati iznenađujuće činjenice, kako za naučnike, tako i za teologe. Međutim, teolozi su uvek znali da su nebesa dokaz slave Božije.

Mislite li da u ovoj fazi života možete biti od koristi narodu iz kojeg ste potekli?
Došao sam da nešto naučim ovaj narod. Znam kakvi su planovi za budućnost i hoću da ubedim svoj narod da se uklopi u to. Potrebno je da ne gledaju usko, već da se izađe iz istorije, prošlosti i krene u budućnost. Naravno, ako nekoga interesuje i kvantna kosmologija – tu sam.

Rubrika
INTERVJU

Nadnaslov
Danilo Lazić, Srbin u Pentagonu

Naslov
U misiji Novog svetskog poretka

Podnaslov
U ekskluzivnom razgovoru za „Pečat“ magistar Novog svetskog poretka objašnjava kako je 27 godina radio u Pentagonu na tajnom projektu Ronalda Regana „Rat zvezda“, te kako je učestvovao u „misiji“ stvaranja sveta bez granica i formiranju jedne svetske vlade. Ovaj intervju možda i najbolje ilustruje razloge zbog čega je zvaničan Beograd bio prinuđen da izabere evroatlantske integracije kao svoj osnovni politički kurs

Razgovarao Zoran Milošević
Fotografije Milan Timotić

Izvod 1
Države se moraju odreći suvereniteta u korist Svetske trgovinske organizacije

Izvod 2
„Rat uticaja“ je novi način vođenja rata – bez ubijanja. To je rat u kojem mi utičemo na mišljenje ljudi

Izvod 3
Voda je problem. Ali imamo Rusiju i Kanadu koje imaju dosta pitke vode. Ta voda pripada svetu, a ne Rusiji i Kanadi, te se mora oduzeti od njih

Izvod 4
Amerika ima svoj cilj i sistem i svaki predsednik to mora da poštuje. Za vreme izbora predsednički kandidati mogu da pričaju šta hoće – to je u funkciji dobijanja glasova i pobede na izborima. Međutim, kad dođe na vlast mora da poštuje sistem i ne može sprovoditi ono što je pričao u kampanji

Izvod 5
Ako neka država i njena vlada ne prihvataju plan SAD o ujedinjenju sveta, tu je vojska da ukloni ono što smeta

Izvod 6
Rat protiv Srba je bio rat protiv onih koji su kršili pravila Novog svetskog poretka. Prema oceni SAD u BiH Srbi su bili dominanti, a to nije bilo dobro. SAD su težile da nivelišu, uravnaju stanje. Drugim rečima, Srbija se morala pokoriti globalnom mišljenju

Izvod 7
Pojedinci mogu da govore šta hoće, na to niko ne obraća pažnju jer će lako biti izolovani, a njihova mišljenja prikazana kao ekstremna, zaostala i neodgovarajuća vremenu u kojem žive

Potpis 1
Odlučujuće uticao na stvaranje borbenog aviona F-16, koji je danas okosnica vojnog vazduhoplovstva mnogih država: mr Danilo Lazić

Potpis 2
Organizacija Novog svetskog poretka: na nivou planete postoji svetska vlada; njoj su potčinjene regionalne vlade (vlada Evropske unije, vlada Velikog Bliskog istoka…), njima nacionalne vlade, a ovima lokalne

Sredinom maja, na jednom privatnom univerzitetu, na kojem je održano predavanje o budućem ustrojstvu sveta (Novi svetski poredak), usledio je neočekivani susret sa gospodinom mr Danilom Lazićem, rođenim u Bosni i Hercegovini (opština Bosanski Prnjavor) ratne 1941. godine, gde je i započeo školovanje, a sada uglednim građaninom SAD.
Interesantnu i bogatu radnu karijeru započeo je 1963. godine, kada se obreo upravo u SAD. Da bi naučio jezik kreće na zanat (radio-električara), zatim odlazi u vojsku SAD, u kojoj je služio dve godine. Država Ilinois je platila njegovo školovanje, pa je stekao diplomu inženjera astronautike. Prvi posao sa fakultetskom diplomom bio je analitički inženjer na mlaznim motorima, ali se, istovremeno, prijavio u Centralnu službu za rad u američkoj vojsci. Posle dve godine čekanja usledio je poziv i odlazi u Teksas, gde je radio na projektu tada novog borbenog aviona F-16. Zatim sledi odlazak u Vašington i rad na stvaranju antiradarskih i krstarećih (pametnih) raketa. Kada je tadašnji američki predsednik Ronald Regan zatražio da se SAD sprema za „Rat zvezda“, dobija posao na ovom projektu kao tehnički savetnik nadležnom generalu, inače šefu projekta. Tako je proveo 27 godina radeći za Pentagon.
Lazić je imao veliko poverenje svojih pretpostavljenih, pa je tako imao pristup svim tajnama vezanim za njegov posao. No, to nije bilo lako. Da bi stigao do tolikog poverenja morao je proći detaljne provere. Opširna biografija, kako lična, tako i njegove šire porodice u Bosni i Hercegovini, koju je sam Lazić predao, proveravana je devet meseci. Mogao je da bira samo jednog člana porodice s kim će komunicirati, a on je izabrao oca; taj kontakt odobrio je Pentagon. Sa drugima nije smeo da komunicira, kao ni sa Srbima iz SAD jer pretpostavljeni nisu odobravali druženje „sa svojima“, pošto bi to značilo da se nije uklopio u američki sistem. Takođe, nije smeo ni da istupa u medijima.
Pored toga Lazić je bio član (bez prava glasa) trostrane komisije koja je vodila političko-ekonomske poslove G-7. To je nalagalo da bude dobro politički obavešten, jer je toj politici prilagođavao buduću tehniku.
Kada je američki predsednik Buš Stariji najavio stvaranje Novog svetskog poretka, upućen je na magistarske studije iz društvenih nauka, gde je stekao naziv magistra Novog svetskog poretka. Od tada se bavi i društvenim pitanjima, posebno zagovaranjem stvaranja sveta bez granica i formiranja jedne svetske vlade. Takođe i teološkim pitanjima, ali na osnovama kvantne fizike.

Da li je na projektima u kojima ste učestvovali bilo još ljudi srpskog porekla i šta je konkretno bila Vaša dužnost?
Koliko je meni poznato na projektu „Rata zvezda“ učestvovalo je još dvoje ljudi poreklom iz srpskih zemalja, ali nisam sa njima održavao kontakt. Verujte da se nisam nadao da ću uspeti da uđem u naučne projekte Pentagona, ali kada su mi se vrata otvorila – iskoristio sam to. Moj glavni doprinos u projektima stvaranja borbenog aviona F-16, koji je danas okosnica vojnog vazduhoplovstva mnogih država, ali i u „Ratu zvezda“, bila je koordinacija 23 podprojekta viših tehničkih postignuća. Naime, sistem istraživanja je takav da pojedini istraživači gledaju samo deliće jer nemaju pravo da vide celinu, a moj zadatak je bio da posmatram celinu, da koordiniram.
„Rat zvezda“ je započeo kao odbrana od nuklearnih raketa i taj sistem je trebalo da pokrije ceo svet. Zato je i nazvan „Rat zvezda“. Odbrana je trebalo da bude razmeštena u kosmosu i na zemlji, ali se zbog raspada SSSR-a, glavnog neprijatelja, odustalo od razmeštanja sistema u svemiru. Prosto više nije bilo pretnje po bezbednost SAD. Posle toga, svi smo se nadali da nikada i neće biti razmešten. Mi smo razvili tehničke sisteme za uništavanje atomskih bombi sa sigurnošću od 99 posto.

U kojem pravcu se razvija vojna tehnika, posebno ona u čijem ste stvaranju učestvovali?
Vojna tehnika, prema mom mišljenju, razvija se u pravcu vođenja „ratova uticaja“, a da bi se taj rat mogao uspešno voditi svet mora biti ujedinjen, bez granica i sa jednom svetskom vladom. Ovde je tehnika podstakla društvene promene. U tom smislu mi smo se bavili tehničkim i društvenim predviđanjima. Moram priznati da je sada sve malo stalo, jer je razvoj računara okrenuo istraživanja u oblasti „rata uticaja“ u drugom pravcu, pošto kompjuter već simulira ljudski mozak, što znači da tehnika prelazi iz klasičnog u neklasični sistem. Tu granica nema, što otvara nove mogućnosti za „rat uticaja“. U svakom slučaju danas već postoje tehničke mogućnosti za vođenje „rata uticaja“, a da li će biti primenjen u ovom veku – to zaista ne znam.
Kada je Buš Stariji izjavio da je Amerika spremna da vodi svet u Novi svetski poredak, odmah su organizovane postdiplomske studije na Univerzitetu „Džordž Mejson“ u Virdžiniji za neke važne ljude, među kojima sam se našao i ja. Tako sam stekao zvanje magistra društvenih nauka – oblast Novi svetski poredak.

I kakva je bila vaša društvena delatnost?
Što se tiče Novog svetskog poretka moram reći da je odmah posle istupa Buša Starijeg, organizovana razmena mišljenja sa vodećim stručnjacima iz ove oblasti, i to jednom godišnje. Obično bi se okupilo oko 150 naučnika, analitičara i drugih važnih ljudi iz celog sveta, i mi smo analizirali situaciju. Na kraju rasprave uvek smo davali zaključak, odnosno Izveštaj za političare i vlasnike velikih kompanija, kao i neke analitičke centre. Tu smo skicirali moguće pravce delovanja spomenutih subjekata.
Osim toga, učestvovao sam u podršci predsednikovanju Ronalda Regana. Naime, kada bi predsednik SAD išao po zemlji traženo je da formulišem pitanja koja bi mu se postavila od strane domaćina iz oblasti kojom se ja bavim, ali sam, takođe, pisao i odgovore na ta pitanja, a predsednik ih je čitao ili učio napamet, i tako se sticao utisak da je veoma obrazovan i obavešten.
Pored toga, bio sam zadužen i za tehnička pitanja tokom pregovora sa SSSR-om, posebno oko Ugovora o balističkim raketama. Američkoj strani sam tumačio koja su rešenja povoljnija za SAD, odnosno sugerisao rešenja koja ne daju mnogo ustupaka.

Govorite o Novom svetskom poretku. Šta je to zapravo?
Ova ideja je plemenita. Potrebno je da se svet ujedini, da nema državnih granica, da postoji jedinstvena ekonomija u celom svetu, da se ljudi kreću slobodno. Ovaj Novi poredak zasnovan je na pravima pojedinca. Nijedna država ne može biti vlasnik ovih prava i nijedna država nije oslobođena od njih. Radi se o sledećim pravima: nacionalne i lokalne vlade moraju biti male; mora se uspostaviti pravna država; ravnopravnost svih građana; poštovanje žena; mora postojati sloboda govora; mora postojati verska trpeljivost i, naravno, mora se poštovati privatno vlasništvo.
Organizacija Novog svetskog poretka je sledeća (videti i grafikon): na nivou planete mora postojati svetska vlada. Njoj su potčinjene regionalne vlade (vlada Evropske unije, vlada Velikog Bliskog istoka…), njima nacionalne vlade, a ovima lokalne. Sve ovo počiva na pojedincu. Kada to predstavljamo grafički to je obrnuta piramida, koja stoji na čoveku i širi se prema vrhu. Novi svetski poredak već funkcioniše, mada svetska vlada za sada ne postoji, ali trenutno ima dva Ministarstva – to je privreda (Svetska trgovinska organizacija) i svetski sud (to će postati Haški tribunal). Za ostalo će se videti. Za sada je, prema mom mišljenju, potrebno da se formira globalno Ministarstvo unutrašnjih poslova, što kompjuterizacija i te kako omogućava.
Ideja svetske vlade je u funkciji podizanja standarda života za stanovnike naše planete, jer ako ljudi dobro žive – oni ne ratuju. Dakle, cilj je svet bez rata, odnosno trajni mir. Takođe, ne predviđa se poništavanje nacionalnih i lokalnih kultura i identiteta, ali, naravno, ako dođe do spontanog mešanja to je dobro, jer krv rasa se mora izmešati. Znajte da jedna nacija ili jedna rasa ne može da reši sve probleme na koje će čovečanstvo naići. To smo dokazali u „Ratu zvezda“ – eksperimentalno. Kada se pojavi problem stručnjaci jedne nacije nisu mogli da reše problem, ali kada bi uključili i predstavnike drugih nacija i rasa mnogo brže smo rešavali probleme.
Ideja je inače začeta u Evropi pre Napoleona, tj. za vreme prosvetiteljstva, a potom je preneta u Severnu Ameriku, tačnije tamo gde su bile engleske kolonije. Ti evropski emigranti, njih svega oko 70, raznih zanimanja, stvorile su SAD sa planom da one uobliče Novi svetski poredak, tj. ujedinjeni svet. SAD su sledile ovu misiju i razvijale su se u tom pravcu. Cilj SAD je da pripremi čovečanstvo za Novi svetski poredak i garantuje spomenuta prava. Izolacija prosto nije dobra.

Imaju li SAD po pitanju uspostavljanja Novog svetskog poretka podršku svetskog javnog mnjenja?
Ideja stvaranja jednog sveta i svetske vlade ima podršku i van SAD. Vidite Rimski klub je vodio formiranje Evropske unije kao regionalno-globalne organizacije. Kada su se formirali bilo ih je 50, a danas ih ima oko 250, i to su najumniji i najprogresivniji ljudi iz celog sveta. Svetska trgovinska organizacija ima već preko 153 država članica. Organizacija ima svoj Ustav. To je legalna globalna organizacija koja se nikome ne potčinjava, već su njoj potčinjene države. Drugim rečima, države se moraju odreći suvereniteta u korist Svetske trgovinske organizacije.

Govorite o trajnom miru, ali SAD ipak vode ratove. U čemu je problem?
Ratovi koje se vode su pokušaj stabilizacije sveta i u funkciji su stvaranja Novog svetskog poretka. Svet mora biti jednopolarni, a ne višepolarni. Gde god postoje ideje mnogopolarnosti moraju biti odstranjene u korist jednopolarnosti. Ako se ovo sprovede u delo, tj. uspostavi jedna svetska vlada i svet bez granica, kakav je američki plan, doći će do kvalitativno boljeg života u svetu.
Takođe, imamo veliku korist od ujedinjenja i u oblasti nauke. Čovečanstvo mora istraživati svemir, a to ne možemo ovako razjedinjeni. Jedna nacija sama to ne može. Mnogi naučnici i pojedinci su ubeđeni da postoji negde u svemiru civilizacija poput naše ili slična, da bi se to otkrilo moramo se ujediniti. Takođe, ta civilizacija može biti agresivna prema nama. Da bi se branili moramo ovladati „ratom uticaja“, a da to učinimo moramo se (opet) ujediniti.

Već dva puta spominjete „rat uticaja“. Šta je to?
To je novi način vođenja rata – bez ubijanja. To rat u kojem mi utičemo na mišljenje ljudi. Tehnika prelazi na kvantne kompjutere. Kad dođe do masovne primene takve tehnike, onda će biti moguće primeniti „rat uticaja“. Međutim, brzina primene zavisi od količine uloženog novca u razvoj nove tehnike. Naravno i znanja, koje se za 18 meseci udvostruči. Mislim da će pre isteka ovog veka biti moguće primeniti „rat uticaja“. Na tome se u Pentagonu već duže vreme radi, a moderna vojna i ne samo vojna tehnika se definitivno razvija u ovom pravcu. To je rat koji se vodi inteligencijom, pameću, nematerijalnim sredstvima. To je mogućnost da koncentracijom misli mogu da utičem na Vas da prihvatite moj način razmišljanja.

Šta o „ratu uticaja“ kaže javno mnjenje i mediji?
Ma, mediji tu samo smetaju, jer nedovoljno poznaju problem i samo plaše ljude. Mediji ovo pitanje definitivno ne razumeju.

Kako se u stvaranje Novog svetskog poretka uklapa funkcija američkog predsednika?
Amerika ima svoj cilj i sistem i svaki predsednik to mora da poštuje. Ne može on to da menja po svojoj volji. Niko, pa ni američki predsednik, ne može doći i reći: „ja menjam sve!“ On sprovodi unapred određenu politiku, te ne može ići protiv uspostavljenog sistema i ciljeva. Sistem mora napredovati, bez obzira ko vlada i kakva su mu politička i religiozna ubeđenja. Za vreme izbora predsednički kandidati mogu da pričaju šta hoće – to je u funkciji dobijanja glasova i pobede na izborima. Međutim, kad dođe na vlast mora da poštuje sistem i ne može sprovoditi ono što je pričao u kampanji, već ono što su kao cilj postavili osnivači SAD. U SAD se rad predsednika ocenjuje po tome koliko je unapredio postojeći sistem, a ne šta govori u kampanji. U Americi glavnu ulogu u praćenju rada predsednika imaju mediji. Oni ga kritikuju ako odstupa od sistema i hvale ako unapređuje sistem. Ako pređe granicu protiv sistema – mediji ga kritikuju i brzo gubi popularnost.

Šta će biti sa idejom Novog svetskog poretka, ako SAD, s obzirom na ekonomsku krizu u njima, propadnu?
Amerika ne može propasti, ona izlazi iz krize. U krizi je građevinarski sektor, to je samo jedna trećina bruto nacionalnog dohotka, ostala ekonomija raste. Dug SAD je veliki, ali sve zavisi kako se na njega gleda. Manje od dva posto duga je u stranim rukama, a po ekonomskim zakonima maksimalno se dozvoljava da tri posto duga bude vlasništvo stranaca, kako oni ne bi uticali na ekonomiju. Važno je i to što je dug SAD dugoročan, a ne kratkoročan. Opasni su dugovi koji pristižu u roku od tri do šest meseci. Pažnja se obraća na to koliko je kratkoročnih, a koliko dugoročnih dugova.
Drugim rečima, ako propadnu SAD – propašće i plan ujedinjenja sveta, a to prosto nije moguće.

Dobro, a šta ako neka država i njena vlada ne prihvataju plan SAD o ujedinjenju sveta?
Za to se sprema vojska da ono što smeta ukloni. Jedan svet se mora ostvariti.  Kad dođe vreme uradiće se ono što se mora uraditi i svet će biti jedan.

Kako tumačiti rat koji su SAD vodile protiv Srba?
To je bio rat protiv onih koji su kršili pravila Novog svetskog poretka. Prema oceni SAD u BiH Srbi su bili dominanti, a to nije bilo dobro. SAD su težile da nivelišu, uravnaju stanje. Drugim rečima, Srbija se morala pokoriti globalnom mišljenju.

Šta ako pojedinci ne prihvataju Novi svetski poredak?
Pa, oni će se morati složiti ili će morati da trpe. Pojedinci mogu da govore šta hoće, na to niko ne obraća pažnju jer će lako biti izolovani, a njihova mišljenja prikazana kao ekstremna, zaostala i neodgovarajuća vremenu u kojem žive.

Ima li demokratije u Novom svetskom poretku?
Ima. To će biti osnova sistema, ali da li će ostati zauvek – to je pitanje. Svi su ubeđeni da će sistem jedne svetske vlade opstati i bez demokratije. Naime, demokratija može propasti, ali sistem mora opstati. Ako pojedinci zaljuljaju obrnutu piramidu – onda oni postaju problem, a to znači da im se sva prava moraju oduzeti. Svi se nadaju da do toga neće doći, ali ako dođe onda se demokratija oduzima.

Rast stanovništva je znatan. Da li je to dobro?
Jeste. Dobro je da stanovništvo raste, jer time raste i tržište. Svetska vlada nema plan za smanjenje brojnosti stanovništva. To je protiv sistema.

Resursi na Zemlji su ograničeni. Da li je svetska vlada razmatrala ovo pitanje?
Tehnika će rešiti dosta problema. Na primer, voda je problem. Nema dovoljno slatke vode. Možda ćemo u dogledno vreme morati preći na eksploataciju morske vode, ali je to skupo. Na drugoj strani imamo Rusiju i Kanadu koje imaju dosta pitke vode. Ta voda pripada svetu, a ne Rusiji i Kanadi, te se mora oduzeti od njih. No, tehnika će mnogo toga rešiti, posebno ako nađemo mesto u svemiru za život čoveka.

Kakva je sudbina nacionalnih jezika u Novom svetskom poretku?
Svaka zemlja ima svoj jezik, to nije sporno. Međutim, svetski jezik će biti engleski. To je jezik međunarodne razmene.

Kakva je sudbina  svetskih religija?
Za sada religija nije deo sistema. Religiozna trpeljivost zahteva da ona bude van države i da je nema u politici. Prosto u političkim krugovima koji vode Novi svetski poredak o tome se ne govori.

Vi se bavite i kvantnom fizikom. Šta možete o tome reći?
Kvantna kosmologija je moja ideologija. Prosto kvantna kosmologija i fizika imaju teološke implikacije i naučnici se moraju suočiti sa time da bi razumeli o čemu se radi. Religije ovde imaju pogrešan stav po pitanju apsolutnosti, o tome kako funkcioniše Bog. Ono što mi zovemo Bog kvantna fizika na osnovu kosmoloških principa određuje kao „finalnog posmatrača“. „Finalni ili apsolutni posmatrač“ nema prošlost, ni budućnost, on je sadašnjost. Neko mora sve to da održava. U religiji je to Bog, u nauci apsolutna inteligencija.
Molim vas, sve veći broj ozbiljnih istraživača odbacuje dosadašnja saznanja o natanku svemira, bez obzira na to da li veruju u Boga ili ne. Sve veći broj naučnika, zapravo, priznaje da je moguće da svemir ima svog stvaraoca. Nova astronomija je zasnovana na kvantnoj teoriji univerzuma. Cilj nove astronomije je da obezbedi preciznu matematičku definiciju osobina svemira, od subatomskih čestica do najvećih struktura. U potrazi za ovom definicijom naučnici su otkrili da su bili potrebni posebni uslovi za nastanak inteligentnog života u svemiru. To je naučnike navelo da tragaju za planom i stvaraocem nastanka univerzuma. Tako naučnici počinju da gledaju drugačije na stara teološka i antropološka načela. Ova načela su postala važna, jer kvantna mehanika tvrdi da ništa ne može postojati ako nema inteligentnog posmatrača, čije opažanje to čini stvarnim. Drugim rečima, naučnici shvataju da je nastanak svemira neraskidivo povezan sa postojanjem inteligentnih bića u njemu. Važno je naglasiti da je ideja ujedinjenog sveta saglasna kvantnoj fizici.

Mislite, dakle, da „Finalni posmatrač“ podržava ujedinjenje sveta?
On je van svega i gleda dole. O ujedinjenju sveta nema ni negativan, ni pozitivan zaključak. Drugim rečima, nema ni sukoba između ideje ujedinjenog sveta i „finalnog posmatrača“.

Ko je „Finalni posmatrač“?
Naučnici su do sada imali malo uspeha u potrazi za matematičkim objašnjenjem ko ili šta je „finalni posmatrač“ . Prosto, nauka i religija dolaze do istog zaključka – potreban nam je Bog. Drugim rečima, „finalni posmatrač“, rečeno teološkim jezikom, jeste Bog. Iako smo daleko od dokaza o postojanju Boga, istraživanja snažno navode potrebu za stvaraocem. Jasno je i to da istraživanja kvantne mehanike navode misli naučnika ka Bogu. Novi razvoj u nauci će možda imati iznenađujuće činjenice, kako za naučnike, tako i za teologe. Međutim, teolozi su uvek znali da su nebesa dokaz slave Božije.

Mislite li da u ovoj fazi života možete biti od koristi narodu iz kojeg ste potekli?
Došao sam da nešto naučim ovaj narod. Znam kakvi su planovi za budućnost i hoću da ubedim svoj narod da se uklopi u to. Potrebno je da ne gledaju usko, već da se izađe iz istorije, prošlosti i krene u budućnost. Naravno, ako nekoga interesuje i kvantna kosmologija – tu sam.

77 коментара

 1. Lazic je slika i prilika tog humanoida buducnosti-kao da su mu ugradili cip….Sirotan!

 2. Sto bi mojs baba rekla,BOZE ME SACUVAJ I SAKLONI

 3. Čini mi se da čovek samo govori iskreno o stvarima u koje veruje.Vreme će pokazati da li je u pravu.I među Kinezima i Rusima,Indijcima i mnogim drugima,postoje veoma,na ovaj ili onaj način,uticajni ljudi koji razmišljaju slično.Postoje i drugi,koji vide budućnost sveta na drugi način,ali se ne treba zavaravati oko nadmoćnosti ideologije Novog svetskog poretka;ta ideologija okuplja na izgled suprotstavljene sfere uticaja širom sveta,i njena nadmoćnost leži u moći onih kojima njeno uspostavljanje odgovara.To je ideologija apsolutne moći svetskih plutokrata,bez obzira u kakvo ruho je neko odevao.To ne znači da je sama ideja jedinstvenog sveta apsolutno loša ili dobra,već je pitanje kuda će nas ona u ovakvom svom obliku odvesti,jer tačka sporenja među najmoćnijim svetskim ljudima nije potreba za jedinstvenim,funkcionalnijim i praktičnijim poretkom;ne,to je preraspodela moći u budućoj Svetskoj vladi.Đavo se krije u detaljima,pa ako ideja NSP bude doživela krah,to neće biti zbog sudara iste sa nadmoćnijom ideologijom,već zbog proste stare ljudske pohlepe.

 4. Ne sumnjamo u strucnost i tehnicku obrazovanost naseg zemljaka.Ko je u pravu a ko u krivu pitanje je sada? Zemljak je asimilovan u taj sistem i on vjeruje njemu i brani ga.Ima tamo i mnogo drugih Srba obrazovanih kao on i zauzimaju visoke pozicije ali misle drugacije.Da ih sada ne imenujemo i poznati su zbog svoje angazovanosti po srpskom pitanju.Licno sam se uvjerio razgovarajuci sa nekim ljudima koji su otisli na zapad mladi i tamo se u tom sistemu skolovali i vaspitali da tvrdo brane te sisteme a kritikuju pro srpski stav.Da li oni vide dalje ili ne ko to zna, ali ostajem pri stavu da je i ovaj nas zemljak prilicno opijen koka kolom i bljestavilom zapadnim.

 5. “будућа светска Влада” – мало морген !!!

  свет се мења из корена а неки верглају увек исто – изгледа да паралишу неке.

 6. Legao covek na rudu. U ime NVO sve je dozvoljeno.

 7. Пропагација Сотоне!

  Али Бог је један и свемогућ! Тако да и ови ваши памфлети “под морање” ће пасти у воду кад Он буде други пут сишао на земљу!!

  “Стојте, дакле, у слободи којом нас Христос ослободи,
  и не дајте се опет у јарам ропства ухватити.
  (посланица Галатима, гл.5, стих 1)”

 8. ,,Stojte galije carske, sputajte krme mocne,,!
  Opelo gordo, drzim
  u doba jeze noci
  nad ovom SVETOM VODOM ,, !

 9. Јенкији, извињавамо вам се што смо ваш униполарни свет зауставили на Балкану! Много вам се иѕвињавамо што смо вас 10 година задржавали на Балкану и што смо дали могућност великој Русији да устане! Још више вам се извињавамо јер смо допринели стварању мултиполарног света у инат САД.
  Можете драги Јенкији само да нас мрзите. Ми смо већ победили. Русија је наш мач освете!

 10. upoznao sam licno gospodina Lazica 1997 u Beogradu.Govorio je isto kao sto i danas prica.Ocigledno nije naucio lekciju iz istorije da niko ne vlada vecno tj da svemu dolazi kraj. Samo neka on radi sto mu nalogodavci kazu. Jedino sto nije sada spomenuo a sto je nama govorio davne 97 su ” posebne gace za sex na daljinu”

 11. eto tako je to kad posaljes bosanca u beli svet pa on pocne da pravi novi svetski poredak.zato je taj novi svetski poredak takav jer ga prave moji bosanci.

 12. Звонимир

  Оно што је канцер за живи организам то су неолиберализам и демократија коју нам намеће нови светски поредак за организам једног друштва.Крајњи изход њиховог дејства уколико благовремено не дође до терапије је смрт.Најбоља потврда за ову тврдњу су дела главног носиоца и промотера ових лажних вредности, Америке, која се најбоље могу сагледати у књизи Политика геноцида Едварда Хермана и Дејвида Петерсена преведеној и код нас. Ефекти поменутих дела су нам врло добро познати јер смо их осетили и осећамо на сопственој кожи. О томе говори најновија књига истог аутора „Сребренички масакр докази контекст политика“о којој је било речи у овом интервију.
  Ако смо у претходним деценијама имали привид да се ово не односи на америчко друштво сада видимо да се сво зло које су извозили враћа у њихово двориште.
  Крајњи исход оваквог дружтвеног уређења видео је Борисав Пекић у књизи 1999 која говори о последњем живом човеку на земљи кога опслужују роботи и који је, привидно надређен роботима,
  заправо лишен сваке слободе ,јединог атрибута који нас чини људима.

 13. Poslusajte moja braco mila sta vam velim to je i istina.
  Doci ce do sukoba civilizacije,Rusija je najveci protivnik (NSP)jer on zahteva da se sruse nacionalne granice i otme vojnom silom 2/3 prirodnog bogatsva sto Rusija sada poseduje.Veliki jevreji se vec vekovima bore da zavladaju svetom i to u njihovom talbutu doslovno pise.Te ideologije su do sada propale.Religija tj Hriscanstvo je takodje njihova ideologija koja je spremljena da zavlada celim svetom .Rusili su ognjem i macem staru Srbsku Slovensku veru da bi nametnuli svoju.Rusili su nase paganske hramove a na zidinama nasih hramova sveti Andrej sazida Hriscanski hram,i nametnuse nam silom Hristovu Veru idelogiju NSP,Pa nije uspelo.Veliki mudraci kroz vekove smisljase nove ideologije Komunizam opet dodje od njih.Politicka ideologija koja je bila spremna da zavlada celim svetom bila je u sluzbi NSP I taj samoprozvani bozji narod proglasi sebe u bibliji za Bogom izabrani narod Pa pogledajte sto su ucinili u ime NSP poubijali su u ime komunizma tj NSP 60 000 000 Rusa vrsili su genocid nad Ruskim narodom,njihov cilj je bio ako NSP komunizam propadne da podpuno uniste Ruski narod a takodje kroz vekove vode genocid nad Srbima.U svakom ratu vrse genocid nad Srbima,zato nas je tako malo ostalo.Ali neka zapamte ovu Srbsku nijedno carstvo nije trajalo do vijeka i ni jedna sveca nije gorela do zore.Propale su mnoge imperije,Egipatska Rimska Austrougarska Germanska Britanska Napalenova Francuska pa ce i ova danas Americka to cenu Americki narod nema odakle da plati.
  Sve te imperije propadose u sukobu sa Srbima.Znajte da su i Rusi Poljaci Cesi i ostali Sloveni poreklom Srbi.Rusi vode direkno poreklo od Srba sa balkana Rasa ili Rasija nekadasnja Raska.Veoma je bitno da Poljski istoricari Ceski i Ruski priznaju svoje Srbsko poreklo.Procitajte knjigu od naseg najveceg istoricara DR.Jovana Deretica Anticka Istorija Srba i Rusa.A sada globalizam mora propasti neodrziv je,propasce u vojnom sukobu sa Rusima u skorije vreme.Rat ce poceti i zavrsice se u jednom danu i Severni Ruski Car ce pobediti juznoga cara i novi NSP.A mi balkanski Srbi braco u pamet.
  Sa rusijom smo nacija i sila
  A bez Rusa bezglava gomila
  Sto kroz maglu stranputicom luta
  pa bez Rusa nema nama puta
  Bratski pozdrav brate Vladimire
  Da ce Gospod o Vidovu danu srescemo se na Gazimestanu. Ako Srbi imaju pameti Slovenskoga brata ce privoljeti
  Pa kad Rus i Srbin savez sklope ne treba nam pomoc od evrope
  I da znades zemljo Ameriko od nas nece jaci biti niko
  Nece smeti vise na planeti Srbskpm Rodu vise da prijeti.
  Sa pozdravom Vaskolikom Srbskom rodu
  Srbi i Rusi ce pobediti u skoroj buducnosti negde oko 2018 god.
  Ivan Kosancic
  Boca Raton FLORIDA P.S. Ne verujte Gosp.Lazicu covek je oprani mozak u ime NSP.

 14. ova priča mi liči na ono : što je moje..to je moje, a što je tvoje to je i moje i tvoje….kako to da gospodin sada može da komunicira sa “svojima” a do skoro jedva da je mogao da komunicira samo sa svojim ocem. Ma sve što dolazi iz amerike meni je sumnjivo i ne dopada mi se. Kakve su bile namere amerike prema Srbima osetili smo na vlastitoj koži…Prema tome: ne veruj Danajcima ni kad ti darove donose….i kako reče: ukazala mi se prilika i ja sam je iskoristio. Dobro su mu platili ali još uvek nisu zadovoljni njegovim učinkom pa sad treba da “obrađuje” Srbe.

 15. G. Lazic sa toliko visokih skola NSP- SAD,ima stvarno tvrdo formiran stav sa neizvesnom buducnoscu.Ovaj intervju da nije istinit, a je,bio bi dobar za humoristicki igrokaz, na zalost, sa mnogo mrtvih na planeti zemlji.Ne moze zlo pobediti dobro. I s obzirom da je zlo pokazano u svoj svojoj punoci tu mu je kraj. Toliko nebuloza davno ne cuh od nikoga, osim Cedomira Jovanovica, valjda ista skola za iste pare, od istih gazda.Pazi Boga ti oni ce SAD-e stvoriti SVETSKU VLADU, ako to dozivim prva cu polizati pete , ako mognem, SVETSKOM VLADARU.To stvarno nema veze sa kvantnom mehanikom sta ovaj nalupa. Samo jedno pitanjce, kao su SAD-e toliko duzni svetu, a toliko pametni?

 16. ZAVRSIO TOLIKE NAKUKE ZA SVAKU POHVALU, A IZGLEDA DA MU JE MOZAK OPRAN U VAREKINII TO TRI PUTA DA SE SLUCAJNO NE POVRATI.

 17. U celoj prici ima puno gluposti. Lako bi se napravio taj novi poredak da ga recimo prsvi neko drugi a ne covek.
  Zasto amerikanac predsednik vlade novog svetskog poretka? Da li samp zato sto ne prrzaju da ubijaju gde imaju kobajagi interes?
  Njegos je davno rekao sta misli o vladavini topuza, da su tvorci ovoga poretka malo vise obrazovani odustali bi od sile.
  A sta je nama ciniti?

 18. По којим аршинима да се подели власт у светској влади. Ако је по новцу онда оде сва власт у руке две фамилије које контролишу преко 90% новца.
  Прво да видимо укидање тајног власништва на Сејшелима, Маршалским, Кајманским и тако тим острвима, е после тога кад будемо видели ко стоји иза банака и корпорација и када будемо видели какве су то особе и шта су све урадили па онда да се определимо дан нам они праве светску власт.
  Наравно пошто су сви угледни политичари западне гравитације подмићени моћићемо да видимо и ко је колико добио.

 19. Slebdenici Novog svetskog poretka kada dodju na vlast bice veci diktatori nego bivsi komunisti koji su bili samo njihove pretece u sirenju zla na zemlji. Unistavajuci planski narodne vrednosti i ljudske dragocenosti, u zemljama u kojima su bili na vlasti, komunisti su nesvesno tako pripremali teren za dolazak novog zla koje ce ubrzo stici u svijet posli njihovog odlaska za pozornice zivota, kao plod sjemena kojeg su oni posijali. To novo zlo koje ce uskoro da zahvati cijelo covjecanstvo ogrnuto plastom “demokratije i slobode” svoj vrhunav ce dostici u Novom svetskom poretku i carstvu Antihrista.

  Zato se pomolimo Jedinom Dobrom, Gospodu nasem Isusu Hristu, da nas sacuva od takvih “SPASITELJA” svijeta, a nasem zemljaku tvrde glave iz Bosne neka je u ime sviju nas bratska hvala na njegovim obavestenjima sa kojima je samo potvrdio nasa dosadasnja saznanja o tvorcima Novog svetskog poretka, kojima on kao zambi sluzi iskreno iz ubedjenja, sireci uz malo istine i velike deziformacije o tome sta nam spremaju u ime “dobra” sinovi i kceri tame i obmane!

 20. Dugo sam razmisljao o ovome naslovu i nisam mogao odoljeti a da ne upitam da li je ovo trebalo objavljivati u novinama “Pecat” koji postaje sve vise popularan kod srpski orijentisanih citalaca i onih kojima je stalo do srpstva i koji artikulise njihove istinske teznje.Cini mi se da je ovo doslo svjesno ili nesvjesno kao neki hladni tus na sve napore koje ulazu rodoljubi da bi sacuvali srpstvo od najezde novog svjetskog poredka i kao namjera da se otupi ostrica tog otpora.Ukratko receno izgleda mi kao da se ovim kaze uzaludan je svaki napor,prihvatimo sto snam se namece ili jednostavno predajmo se.Volio bih da me neko demantuje ili objasni namjeru ovoga clanka.

 21. Prenerazen sam ovom mogu slobodno reci mrtvo-ladnom konstatcijom
  kuda ide svet. Novi svetski poredak, pravljenje od zemljine kugle privatne prcije nekolicine. I o tome nam prica veliki zemo po zanimanju RTV mehanicar i magistar nauka za “Novi svetski poredak”.
  Predpostavljam da je sadisticki uzivao u bombardovanju svog naroda dok je gospodinu predsedniku drzao nocnu posudu.
  E moj zemljace, STIDI SE I SRAMI SE…i ti si dosao u nasu STRADIJU da nam pricas kao i Nemci kako je to dobro za nas…ODMETNUO SI SE TI ODAVANO I PRODAO OBRAZ ZA CINIJU PILAVA…
  FUJ..FUJ..FUJ…
  A TI MILOSEVICU, mogao si mu poslati jos koje provokativnije pitanje a ne da mu tu pirkas u dupe…

 22. Љубомор

  На овој Земљиној лопти има свашта што се граничи са апсурдима. Овакав апсурд и глупост не прочитах за живота (а већ се добрано примотао – 78 година).
  Елем, сумњам да овај и оваква располућена личност – Лазић постоји. То је проитвод глипе маште оних људи са “Е” кабловске “забавне” телевизије, који су дно светског шљама и подлости.
  Случајно, ако и постоји тај Лазић, изгледа, умислио је себи и присвоио биографију једног честитог и великогог научника Михаила Пупина (чобанче из Бос. Прњавора, “Ћуј ба”), па сада “ДОШАО И СТАВИО СЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ СРБИМА” да их “ОБРАЗУЈЕ И САВЕТУЈЕ” како би их лакше и брже “Поредак..” дотукао и испрао им мозак уместо наставка убијања што га започеше уранијумским и касетним бомбама.
  Јасно, постојао Лазић или не, зна ЦИА да Чеда и његови шмркачи ће прихватити ову “Идеологију” јер прах, халуцинације и “евроатланске интерграције немају алтернативу”.

 23. Braco Srbi da li se slazete sa mojim komentarom
  Spozdravom Ivan Kosancic Florida

 24. Intervju je odlican da se jasno vidi koji bolesni umovi vode takozvani zapad i civilizaciju.A ovaj nas je totalno odlepio u svemu,kontradiktoran,konfuzan,nedosledan,i on ce da pravi novi svet,jadna mu majka sa kojom cak nije smeo ni da komunicira.Sa tog zapada samo bolesne i sumanute ideje dolaze,inkvizicija,Napoleon,komunizam, Hitler sad ovi Ameri u njihov novi poredak,ocigledno zlikovackiji od Hitrelovog.Ovi zele ceo svet da pretvore u ludnicu i klanicu da bi par familija zivele i vladale neograniceno.Isuvise je ludacki i nehumano da bi to funkcioniralo.

 25. Prvo: ne mogu da verujem da postoji neki Danilo Lazic,koji bi sve ovo rekao a novinari lepo zapisali.
  Drugo: Ako nastavimo i dalje da se molimo kao sto predlaze Srbin Svetosavac :”Zato se pomolimo Jedinom Dobrom, Gospodu nasem Isusu Hristu, da nas sacuva od takvih „SPASITELJA“ svijeta”, nista od tog posla. Mi se stalno molimo da neko drugi /pa makar i Dobri Gospod/odradi posao za nas i cekamo. Medjutim, opasuljite se ljudi, mi krupnim koracima gazimo u Novi svedski poredak.
  Americke siledjije su sve smislile i samo postavljaju uslove. Srbija i okolne zemlje su osiromasene. Narod je u dugovima i kreditima. Na poslu ne sme da pisne , na ulicu nesme da strajkuje /ostace bez posla, ko da vrati kredit/. Zastrasuju nas kojekakvim vestima i televizijskim emisijama.Hranu nam zagadjuju. Sve je to po planu za Novi svetski poredak.
  “Rat uticaja” je u stvari ispiranje mozga, bombardovanje laznim informacijama. Lepo kaze covek Danilo Lazic,”Novi svetski poredak već funkcioniše, mada svetska vlada za sada ne postoji, ali trenutno ima dva Ministarstva – to je privreda (Svetska trgovinska organizacija) i svetski sud”. Svetska pirvreda nas vec unistava, a svetski sud je haos od suda.Malo dete bi bolje odrzalo sudjenje od tih sudija. Kad bude formirano globalno ministarstvo unutrasnjih poslova, onda ce se pokazati znacaj ovih nasih cipovanih licnih karata, i jos neke gadosti koje nam do tada nametnu. Lazic kaze ako ljudi dobro žive – oni ne ratuju,sta li ce nam to davati kroz hranu, vodu, vakcine da se toliko umirimo. Lazic pominje spontano mesanje. Kakvo spontano, pa to je njihov cilj da se pomesamo, kako bi mogli da odaberu “pravog coveka, strucnjaka za to i to.. koji im trenutno ustreba ” i iskoriste ga za napredovanje svojih ciljeva. Kaze Lazic izolacija nije dobra. Pa oni su nas vec stavili u izolaciju. Moramo da radimo po njihovom naredjenju sve. Cuj, ” države se moraju odreći suvereniteta u korist Svetske trgovinske organizacije”.Pa to je “Rat uticaja”, Uticaj nad uticajem, da ne bi bilo ratovanja medju narodima. Ma nemoj. Stim budalama necemo izaci na kraj, dobro su se pripremili.
  Svesne su nase stranacke vodje /a i ostalih zemalja u okruzenju/ sta spremaju Amerikanci i koriste situaciju da bar sebi TRENUTNO omoguce bolji zivot, u frci su jadni. Pristaju na sve Americke gluposti i toliko su zaglibili i nas povukli. Nemaju kad da razmisljaju o globalnoj steti.
  Dozvolili su nam da se ovde izjadamo do mile volje i sta dalje.Ne zna stam cekamo.

 26. “Radi se o sledećim pravima: nacionalne i lokalne vlade moraju biti male; mora se uspostaviti pravna država; ravnopravnost svih građana; poštovanje žena; mora postojati sloboda govora; mora postojati verska trpeljivost i, naravno, mora se poštovati privatno vlasništvo.”

  “Ako pojedinci zaljuljaju obrnutu piramidu – onda oni postaju problem, a to znači da im se sva prava moraju oduzeti”

  hmmmm… jesu li ovo oprecne izjave, ili sam ja glup … 🙂 istina, nisam magistar NSP, ali kvantna fizika jos uvek nije imala “uticaj” na mene, izgleda …

 27. On bi da nesto nauci nas…a jadan ne zna da je on taj koji treba da uci od nas.

 28. Ovo bice je sramota za ljudski rod! Bas kao i ono cemu ono pripada, i ona zemlja kojoj ono pripada!

 29. Sta je ovo kakav je ovo supermen nahranjen mesom ludih krava iz MekDonaldsa. Gdje isceprkaste ovoga. Doista ste podcjenili svoje citaoce. Kome se tu prodaje magla. Moc njegovoga misljenja i njemu slicnih je nikakva. To su samo kratkorocni pokusaji ukoliko iko hoce da ga slusa. On prica o prevrnutoj piramidi i vidi se kome pripada. Masonski huskas, nemojte ni citati ovaj intervju. Nista nije rekao sto se vec ne zna. Njemu je Amerika najzaduzenija zemlja i najkrvolocnija uzor po sistemu, nacinu vladavine nad drugim narodima, pljackaski, divlji zapad. On prica o Ruskim resursima vode, a misli na naftu. On lupa gluposti. Treba nesto poduzeti. Molimo vas u Pecatu da vise ne intervjuisete ovakve nistarije ili mislite da su vasi citaoci toliko glupi da ce povjerovat rijecima ovog kvantum tehnicara iz Najdanovih krugova. Da li je ovo istina ili se vi u Pecatu sprdate svojim citaocima?Pa zar vi mislite i da je to istina da mi zasluzujemo ovakav clanak?Sta se tu ima komentarisati,besmislice.

 30. Веће будалаштине и већег броја људи који једног одбјеглог пацијента из душевне болнице и његова лупетања узимају озбиљно, не сјећам ѕе када сам сам посљедни пут нешто слично успјео да до краја прочитам. А и то само јер сам очекивао да “водитељ” интервјуа на крају текста напише: ХА, ХА, ХА – април, април!

 31. Mislim i pored tolikog znajna kako se covek prestavi, mislim da bi mogao komotno posetiti psihijatra.Mozak mu je potpuno ispran. Procitao sam zapamtio nisam nista jer to mi u zivotu nikad nece trebati nisam na platnom spisku njegovih mentora.Nemoram jos ici nigde po svoje misljenje poput Tadica,Sutanovca,Jeremica i Citave zute oligarhije.Daje mi nadu 7500000 gradjana koji imaju jos cim da misle jedino nemaju sa cim da prezive.Sta Ti je covek da bar malo pomogne narodu iz kojeg potice on sve znanje ulozio u tehniku kako taj isti narod poniziti i unistiti zbog njegovog nekog svetskog poretka.Nikad nije bilo niti ce biti da svi ljudi mogu jednako misliti, raditi i jednako zivjeti to je uvek bilo u glavama Budala, zvale se on Napoleon,Hitler, Staljin, Tito, Regan, Obama.Pre ce nestati Civilizacija nego se ovo ostvariti.Zna li on da litra pirilena zagadi milion litara vode, zar ljudi nece pruzati otpor ovim Bolesnicima 21 veka.Sto jedna budala moze uraditi stotine naucnika nemoze resiti, zato pamet u glavu ne vazi za tebe ti to nemas imas znanje a to je vec razlika.Tvoji nalogodavci mogu svetu doneti samo patnju nikako napredak.

 32. Bas me zanima sta je doticni gospodin radio u Beogradu 1997 godine? Bas je tesko pogoditi. To je izrod a ne Srbin. Kako je mogao tako nesto da radi. A sto nije nista uradio za svoj narod?, kad je bio na takvom mestu, treba mu zabraniti ulazak u svim srpskim zemljama. Ali mislim da ga nebi puno pogodilo iz lika se vidi da on nema dusu. Razmisljali sta ga ceka. Zivot na nebu mnogo je duzi nego na zemlji. Bas mi ga je zao.

 33. Naravno brate i sa vecinom komentara , sto neko rece : nista nam nije rekao sto vec ne znamo ! Odlicno sto je pecat ovo objavio da cujemo malo i drugu stranu. Jedini je problem sto Srbin nije na zemlji stvoren da bi robovao nikom pa ni NWO , za razliku od komsija.
  Ako proucite veze danasnjih korporacija sa Hitlerovom Nemackom shvaticete da su dedovi danasnjih gazda (ima dosta Jevreja) bili fashisti sto su i danas. Fashizam nikada nije prestao da sljaka samo se iz komore i sa bajoneta premestio u laboratorije za pravljenje lekova (bolesti) i hrane (otrova) ! Sto kaze onaj u ”Hrabrom Srcu” Slobodaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

 34. Kad americki narod oslobodi svoju zemlju od ovakve filozofije , takvi kao ovaj i mnogi drugi bi trebali da odgovaraju za ubistvo Kenedija. Lepo je covek rekao u tekstu u delu sa Obamom i predsednicima uopste , kako se to radi , a ja sam izvukao zakljucak da Kenedi nije hteo da radi protiv naroda u ovoj zaveri pa je dobio metak…

 35. Konačno da jedan pravi Srbin saopšti istinu. Bravo gospon Laziću. Nama je potrebna istina kao lek. Ljudi kao Lazić i Srdja Popović su nam danas potrebni. Uskoro će i Papa pohoditi srbijansku zemlju. Pre toga biće potpisan konkordat kao što je to uradio Montenegro. Stvari konačno idu pravim smerom.

 36. Ж. Милић

  чланак сам прочитао све до ‘ова идеја је племенита (o НСП);

  ту сам престао и вероватнo ништа нисам пропустио!

 37. Одлично, лепо нам човек објасни ради знања и равнања, па сад` “ком` опанци ком` обојци”. Било би смешно да није страшно!!!

 38. Dear Mr. Lazic, does NSP will include free sex with wife of my the first neighbor or maybe much better with all wives in World? What quantum mechanics and astronomy predict about that?
  Thanks in advance.
  Best regards
  Human Being

  Napisah na Engleskom u slučaju da je g. Lazić zaboravio Srpski u što sam 100 % uveren, jer kako reče Engleski ce biti službeni jezik NSP.

 39. Ово што је несрећник описао НВО бабе зову демократија, а нормалан свет фашизам.Џаба крече,ништа од тога.

 40. Za Lea, nadam se da se vi to salite gospon Leo.
  Zapravo ima nas svakakvih i sa svakakvim zeljama. Bilo je toga i u proslosti zeljeli ljudi svasta, radili svasta i ono sto nebi trebali. Neko to od gore gleda sve…. Ovaj matori covjek nije nista naucio u zivotu osim da muca engleski sa balkanskim akcentom.

 41. Leo, koga treba da pljujem, pa da od tebe i Srdje, dobijem *certifikat* da sam *pravi Srbin*…,i jos malo NATO nombi po glavi…?

 42. Dajte ljudi sta vam je smesno???Covek nije cist,ali sve sto je rekao itekako postoji,ako stvarno citate pecat te teme ste vec mogli pronaci u proslim brojevima.Uostalom,procitajte knjigu cetvrti rajh,ili malo prodjite netom.To nije za zanemariti.Vec nam se servira hrana puna otrova,internet,stil zivljenja.Razmislite,vec ste u sluzbi NVo.

 43. iIija stojanov

  Pljuvati Danila Lazica nije problem.
  Potcenjivati ideje i ‘filozofiju’ koju nam on prijateljski i zemljacki tumaci i ‘pribizava’ je nesto drugo!
  Projekti poput Lazicevog su stvarnost i omalovazavati ih jer nam se ne svidjaju i jer nam se ne svidja magistar ‘nase gore list’ je najgora opcija!
  Da je ‘rat uticaja’ realnost a ne fikcija naseg zemljaka i magistra potvrdjuje i njegovo prisustvo medju nama i namere da nam prenese svoja saznanja i velike istine njegovih mentora o svetu busucnosti.
  Ratovi i razaranja vise nece biti potrebni!
  Delovace se direktno na svest i misljenje i ako budete insistirali na nekim svojim ‘privatnim’ idejama bicete izolovani i prokazeni!
  Ovo nije nesto sto ce se tek desavati u Lazicevom svetu buducnosti!
  Ovo je stvarnost koja moze da postane jos gora i bez alternative!
  Ako to ne shvatimo nismo nista bolji od naseg Danila!!

  prokazeni! /

 44. znate za ono 3p katolicko(pobiti,pokrstiti,proterati)to je za one koji se protive ovoj ludosti.A ako ovi degenerci pobiju sve koji im se protive ko ce onda da im nosi tu prevrnutu piramidu?

 45. *novi srpsko hrvatski poredak*

  * Glasanje – U Hrvatskoj će Sabor uskoro glasati o izmenama Zakona o radu po kojima bi neisplaćivanje zarada zaposlenima bilo tretirano kao krivično delo. Traže i ovde – Srpski sindikalci i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić poručuju da bi i kod nas trebalo ozbiljno razmisliti o ovakvom zakonu *

 46. ljudi ne prizivaj te djavola to je jedno od najvecih zla koja moze da se dogodi unistavaju porodicu sve sto je u hriscanstvu normalno a posebno pravoslavnom svetu unisti ce moc tehnike zavladace svetom bicemo zigosani jednom reciju bicemo robovi unistice sve religije nece biti boga u koga verujemo vec djavo (lucifer)prvi na putu je srpski narod zatim grci i sve pravoslavje jer smo naj normalniji od ovih majmuna shvatite veruj te u jevanjelja boga naseg i postuj mo jedni druge to je najbolje oruzje za njih i nedaj te pedere da vladaju svetom

 47. Obaj čovek radi sve ono što je zacrtano još odavno. Ko ima priliku neka nađe knjige Ralfa Epersona “Nevidljiva ruka” i “Novi svetski poredak” i takođe “Iluminati i pokret Novog doba” od V. DŽ Satona i neka pročita, a osnova svega su Danilo i Otkrivenje Jovanovo.

 48. Adventisti najbolje poznaju tematiku. Postoji knjiga “Velika Borba” od E. G. Vajt koja je napisana 1888 godine i govori o ovim pojavama.

 49. A sad ću da pustim vodu i sperem “Novi svetski poredak”.Plastične flaše i komunalno preduzeće su mi mnogo ozbiljniji problem.

 50. “Mi smo razvili teh. sisteme za uništavanje atom. bombi sa sigurnošću od 99 posto”

  Ma nemoj,Izrael je velesila za hezbolah,pa mnoge rakete dolete na izraelsku teritoriju.Somalijski pirati ukradu brod, sakriju ga,i ne možeš ga naći.
  Kad veličate američku moć,imajte na umu da ni druga strana ne spava.Ono što će se događati posmatrajte kao istorijski fenomen imperija koje će se smenjivati i lokalnih ratova čije će žrtve biti male države.

 51. Ово је још један од доказа да се звер полако буди. Треба се сприемити.

 52. ”Мора неко да чува благо овога народа”, ”Дие бесте, немачка медицина је најбоља”, ”Ко ће се таквој сили супротставити”, ”Срби се морају суочити са својом прошлошћу”,” Што се тиче Косова, мора се поштовати реалност”…као и уважени господин, све ”слаткиши” из исте кухиње. Сигурно је да су Срби платили огромну цену да остану Срби и имају своју државу у својој историју, цена је огромна али резултат тога је да постојимо и да смо опстали, а неби да нисмо овакви какви јесмо, пркосни, накриво насађени и слободарски.И ове чека исто што и њихове претходнике који су покушали да нам узму све, добиће што заслужују.”Тврд је орах воћка чудновата…”- рече велики српски песник и филозоф.

  • Bravo Gorane, slazem se s tobom.

   Ovaj covek i slicnih nikad nemogu biti pravi Srbi, jer je Srbin pravi vezan za svoju proslost tj. istoriju i veru za koju ce se boriti do zadnjeg. To sto on/oni misle da ce nas i ostale isto misljenike pobiti ta izmisljena vojska, pa neka bude tako ali nece ni oni dobro proci na kraju. Bolje grob nego rob. A ovakvih izdajnika ce se naci milion kojima je para preca nego cast i postovanje za druge.

 53. Iz koje mješalice ispade ovaj bombaš?!
  Da mu je mozak ispran to je neosporno, dovoljno je samo pročitati ovaj intervju koji je pun kontradiktornosti.
  Dotični magistar kaže:
  -Novi svjetski poredak je plemenita ideja. On podrazumjeva da se uspostavi pravna država, ravnopravnost svih gradjana, poštovanje žena, mora postojati sloboda govora, mora postojati vjerska trpeljivost i NARAVNO MORA SE POŠTOVATI PRIVATNO VLASNIŠTVO.
  I onda ovaj kvazi-naučnik reče i ovo vezano za prirodne, tačnije resurse vode:
  -imamo Rusiju i Kanadu koje imaju dosta pitke vode. Ta voda pripada svijetu a ne Rusiji i Kanadi, te se mora oduzeti od njih.
  I tako nam dodje dotični magistar u koliziju sa objašnjenjima, kako on kaže plemenitog novog svjetskog poretka. Prvo kaže da se izmedju ostalih mora poštovati privatno vlasništvo, a onda kako se mora oduzeti (čitaj: oteti) resursi pitke vode Rusiji i Kanadi. Pitam se samo, kako po istoj logici ovaj promašeni demagog ne reče da se Americi, mora oduzeti teksaška nafta i da ista ne pripada njoj (čitaj: Rokfelerima i njegovoj kamarili) već cijelom svijetu.
  Njegovu izjavu na pitanje o ratu Amerike protiv Srba, ne bih uopšte komentarisao jer je toliko glupa da zaslužuje 10 bambija za stupidnost.

 54. Iz koje rupe ispade ovaj tzv Magistar Nov. Svetskog Poretka.Sacekaj malo, dok udari jaci na jacega i silniji na silnog.A nece dugo da se ceka, kriza udara da jace ne moze. Jedini profit je ulaganje u zlato?

 55. Gde ste našli tog ludaka, stavite ga odmah u ludaćku košulju!

 56. Драган Предојевић

  Nema za nas nade dok sve ne padnu vlade! Želimo slobodu i život pun sreće a ne svetsku vladu da nam zlo nameće! Vlade su nam vladale otkad smo postali, zato nikad sreće nismo ni imali a taj koji zagovara da se nova vlada stvara, bezdušan je verujte a laže i vara!

 57. Овај ми звучи као портпарол сатанократије. Срећом да без обзира на многобројне војне интервенције од стране САД и НАТО-а, стварност све више и више демантује овог самозваног (а можда и измишљеног) господина који тврди да је доктор Новог Свјетског Поретка (беспоретка). Могуће да је овај текст постављен од стране неке од обавјештајних служби Запада како би се бар дјеломично идентификовали сви они који су против стварања овога о чему овај (можда виртуелни) господин говори и да се скрене пажња на исте како би се пратили шта раде и говоре или пишу и успут мјерио њихов интелектуални домет и капацитет. Вјерујмо и боримо се да овакве идеје не завладају свијетом. Коначан циљ сатанократије јесте овладавањем васионом и побједа над Богом. Ко ће да изађе као побједник из свега овога закључите сами.

 58. Драган Предојевић

  Kao finalni posmatrač vidim da je moj bivši komšija Danilo Lazić bio na ispiranju mozga u jako prljavom laboratiriju gde je baš zbog prljavštine i došlo do kontra efekta. Zar oni što se leče u smeću, da nam svoju vladu nameću!? Ej breeee!!!

 59. dugorocni papiri, velika obmana

 60. Чудно време доласка… некако се појавњује баш у време кад у демократију не верује ни један Србин. Нема ни недељу дана како су амери успели да пролнгирају банкротство. Лично, ја нећу патити ако не дође нит сад нит икад. Оно о чему би он, познато је већ и птицама на грани.. О томе почеше да кокодачу и кокошке у кокошињцу, папагајима досадило…
  Попис држава које има у САД

  Алабамa, Ajaсka, Aризонa, Aркансас, Калифорниа, Колорадо, Конектикат, Делаваре, Флоридa, Џорџиа, Хаваји, Илиноис, Индијана, Ајова, Канзас,Кентаки,Лизијана,Мејн, Мариленд, Масачусит, Мичиген, Минесота, Мисисипи, Мисури,Монтана,Небреска, Невада, Њу Хамшри, Њу Џерси, Њу Мексико, Њу Јорк, Северна каролинa, Северна Дакота, Охајо,Оклахома, Орегон, Пенсилванија, Род Исканд, Соуч Каролина, Соуч Дакотa, Тенеси, Тексас, Утах, Вермонт, Вашингтон,Вест Вирџинија, Висконсин, Вајоминг…
  Мислим да би било занимљивије да се бакће брисањем граница оним који су га и школовали, овде га народ није звао. На чији позив долази? 🙂

 61. e ovaj covek je samo jedno dugme u celom slucaju, ne zna on mnogo toga, i on samo juri pricu za medije i da on bude faca, pa on je u penziji, ne zna nista on sta se sve promenilo do sad a kao drugo on brani ameriku.Covek prica svakakve fantazije, nekolicina je tacna, kucajte gmo na guglu, to je istina, amerika imacilj da smabji ljudsku populaciju, zbog krize i svega, el znate koliko je fluor stetan? Pazi ovako sad, dobar je za zube a za kosti nije, postaju mekse, i pojedine organe steti a kao drugo utice na mozak, onda smo mi drugaciji, pa ljudi hitler je flor zloupotrbljavao, pazi sad, na svet, samo jedna pasta postoji bez flora, a u americi 60% vode ima for pa vi vidite sad.Amerika ce unitstiti svet ljudi!

 62. *Govorite o Novom svetskom poretku. Šta je to zapravo?
  Ova ideja je plemenita. Potrebno je da se svet ujedini, da nema državnih granica, da postoji jedinstvena ekonomija u celom svetu, da se ljudi kreću slobodno. Ovaj Novi poredak zasnovan je na pravima pojedinca. Nijedna država ne može biti vlasnik ovih prava i nijedna država nije oslobođena od njih.*

  Ta *plemenita ideja* se odrzava rusilackim ratnim instrumentima, malo ne primeren primer, zasto bi *Gadafi bio vlast*, kad Libijskom naftom moze da raspolaze, vlada i Barak Obama..trenutno na vlasti,ili, sta ce vam SFRJ i SIV, kad imate, evo ovih dana pravimo *evropsku vladu za vas*, sta ce vam dinar kad smo vam obezbedili eUro.Tacno je, amerika smanjuje ljudsku populaciju, striktno se pridrzava *nacisticke politicke ekonomije*, *naucnika*..*Londonskog popa i filozofa Maltusa*, a, nas su lako ubedili, nemojte po Marksu, nego po Maltusu…a, dalju nadleznost u eUropi, preuzeo je, prof Habermas, bordzija Soros, kod nas, neke *elemente*, Dragoljub Micunovic, Zoran Djindjic…pa *vozi misko*.

 63. *Novi YU poredak*…30 novembar 2008.godine

  Miodrag Jankovic podseca… Citiraj ovaj komentar
  ..da je Srbija u Prvom svetskom ratu i balkanskim ratovima izgubila milion i po ljudi, odnosno 28 % stanovnistva. Iz rata je izasla s pola miliona ratne sirocadi, a u novu drzavu je usla bez tri petine ukupnog bogatstva. Zvnicna procena glasi da je rat kostao Srbiju vise od sest milijardi zlatnih franaka. Zanimljivo je,medjutim, da je ratna steta isplacivana ravnomerno svim krajevima ! ?? Tako su, na primer, i Hrvatska i Srbija dobile po 2.659 miliona zlatnih franaka, Slovenija 1.555 miliona, B i H 675,5, Dalmacija 695,5, Backa i Banat 110 miliona,
  Treba li podsecati, pita se Jankovic, da je Austrougarska upravo u nasim *bratskim* krajevima mobilisla vise od pola miliona vojnika, koji su prednjacili u zverstvima nad civilnim stanovnistvom u Macvi, Beogradu i Toplici ? Ali ni to nije bilo sve ! Kraljevina SHS je, recimo, preuzela obavezu da isplati sve dugove Crne Gore, zajam za zeleznice u BiH, kao i dugove Austrougarske u iznosu od 130 miliona zlatnih kruna. Sem toga, propala kruna, koja se u Becu i Trstu menjala po kursu od hiljadu kruna za jedan dinar, u Kraljevini SHS se menjala po skandaloznom kursu od cetiri krune za dinar…
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  U Jajcu..je restaurirana sala AVNOJ-a, poredjane su zastave novih drzava…nove zastave, zastava Srbije i Hrvatske nije uneta u salu…
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Razmislite malo o gornjem tekstu… !

  Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nastala je 1.decembra 1918. godine, slovenac Korosec je tada izjavio..*dali su nam dobrog konja za jahanje, vraticemo im ragu !*, !!!!!!!!! Raspad je zapoceo u Sloveniji, Korosevceva kopilad je zapocela krvavu zavrsnisu svojih Habzburskih igara, Srbiju zdusno pljuju, ucenjuju…hapse.

  Ko to kaze ko to laze da je Srbija kriva ? ?

 64. Pa ludaci kao ovaj ne prezaju ni od cega da bi “uspostavili” njihove “plemenite” ideje i knocepte… Ma kud ga koministi ne dotukose prije nego je zdimio u tu amreiku… Bog sami zna koliko ce jos “pojedinaca” po citavom svijetu koji treba da “trpe” njegov “pleminiti” novi svjetski poredak biti utamanjno od “najdemokratskijih” drzava… Mora da se napravi mjesto za nadolazece generacije koje ce obozavast “plemenitu” ideju…

 65. Шта рећи? У Херцеговини би помирљиво рекли ,,Лудо, па живи!“. Уствари, само мртав десничар је добар десничар, што овај сатана уистину и јесте јер само ђаволово семе би на новцу написало ,,У Бога верујемо“! Не знам за већу увреду за сваког нормалног човека и његове вере, да постоји космичка правда и Бог као такав. Каква штета што не побисмо ова говна 45. Да смо ми ушли у Беч (или још боље у Берлин са Русима) никада нам више Немци не би ни пљунули под прозор! Ништа не чува тако добро мир као страх, а хладни рат је управо био нуклеарни мир. Очигледно да нисмо схватили ту једноставну логику, него смо само гледали да што више и безочније профитирамо на нјој. Да смо се бар мало потрудили као неки аутентични, историјом добро подучени народи (а ко више него Јевреји) и ми би (нуклеарног) коња за трку имали! Да ли заиста ико нормалан, онда, верује да би неко тако безобзирно покушавао да нас дели, истребљује и понижава као што данас неонацисти раде као ударна песница глобализма? Зар ви не знате како се Империја зла разговара са Северном Корејом (,,Па немојте бити нервозни, па ми смо се само шалили ..итд“), или да вас подсетим на још бољи, комшијски пример да се подсетите, како је Бата Толе, братко, средином осамдесетих решио проблем својих 800.000 Турака издавањем једнократних карата за Једрене или нових личних карата са ов и ски на крају презимена? И Корејанци и Бугари су имали Нуклеарни кишобран (мали али јебитачан!) неко свој а неко ,,братски“. Да ли стварно не схватате да Израел од шездесетих има своју а не ,,позајмљену“ нуклеарну (Давидову) праћку, јер ,,верује“ да му Америка никад неће постати чемерика, а живи у комшилуку у коме се очигледно осећа ,,ко крме у Техерану“? Ефекат? Ефекат је исти, када говориш нико не спава, и не окреће главу, него више или мање пажљиво слуша, у складу са оном Рузвелтовом ,,Причај тихо и носи велику тољагу иза леђа“! Овако историја је учитељица живота, а ми њени, биће најгори ученици. Ваистину!

 66. puste vi Lakija,jags licno znam i vise puta slusao serije predavanja iz kvantne fizike o Bogu.Laki je MASON i tako postupa

 67. Због чега је овом нарцисоидном умоболнику дат простор у Печату? ”Оно” је писало питања која ће бити остављана председнику Регану и ”оно” је писало одговоре које ће Реган давати, па се стицао утисак да је дотични Реган јако образован и информисан. АЈДЕ? Еј паћениче и продана душо. МАРШ!

 68. Koliko samohvale u jednoj licnosi!Da li je po Vama gosp.Lazicu i mala Milica stala ba put novog “boljeg”svetskog poretka?Da li su i Srbi na K i M ogradjeni bodljikavom zicom samo zato sto nece da piju coca-cola i da gledaju Velikog brata?Pa Vi,mini covjece,opravdavate genocide na milionima ljudi samo zato sto nevole vas nacin zivota.Vi mrzite Rusiju i smatrate da ih treba dijeliti?Ajde onda da dijelimo Floridu,Kaliforniju isva americka bogastva?Zasto nebih podijelili americke robne rezerve siromasnim u Africi koji umiru od gladi jer ste ih bezdusno opljackali?Koji cinizam!!!???

 69. Вели уважени дипломирани професор доктор професор новог свјетског поретка да су они потрошили свјетску воду, па да сада треба да је узму од оних који још нису попили сву своју воду.
  Поштен неки поредак! Али кад су већ отели од Индијанаца, што не би и од Руса!? (Само руски томахавци су мало зајебанији од индијанских)
  И каже још да он зна за ‘планове’ па дошао да убиједи свој народ да се не опире благостању које нови свјетски поредак доноси, бомбама по недужнима.
  Нема шта ни да се одузме ни дода. Планови су дакле ту!
  Само су творци новог свјетског поретка направили једну грешкицу.
  Онај ‘финални, апсолутни посматрач’ посматра више, шире и дубље него што они могу и да појме. Он је испитивач срца и зна добро колико је чистоће у срцима оснивача новог свјетског поретка и са каквом правдом и милосрђем они то граде. Колико је доброте у ‘рату звијезда’, а колико у будућим ‘ратовима утицаја’. Колико је слободе за човјечанство које се натјерује да мисли као и они.
  Заборавили су да тај испитивач има свој План, а у коме су они предвиђени као препрека која се треба отклонити да би на крају завладао Мир и Нови Свијет по Његовом плану. А не по плановима разних лажних пророка.

 70. Ovo je ili jedan kreten prve klase ili je ovo samo psy-ops (psiholoska operacija) of strane CIA.
  drugo nemoze biti, ali ja se nadam da je to prvo — samo glupi kreten koji se prodao Novom Svetskom Poretku (citaj recikliranim hitlerovim nacistima koje je Amerika docekala otvorenih ruku).
  a razlog sto se nadam da je ovo zaista jedna budala je zato sto nam to govori koliko su ti koji slede NSP deluzione budale, a da ce opet, kao i mnogo puta ranije da sami sjebu svoje planove jer nikako da ukapiraju da ne mozes silom re-aranzirati svet oko tebe.

  ovaj pripadnik cetvtrog rajha je isto toliko retardiran kao i njegovi nacisticki “mentori” jer samo retardirane budale mogu misliti da ce one preuzeti totalnu kontrolu od svemocnog Boga.

  Ovaj idiot ne shvata da je on vec mrtav, jer covek bez duse, bez te bozanstvene varnice u sebi je samo mrtvo telo sa mrtvim mozgom.

  drago mi je da vidim da svi koji su ovde stavili svoj komentar imaju zdrav um, sto ovde gde ja zivim u jebenoj americi to nije slucaj.

  Bar srbi imaju muda i bogom datu inteligenciju, intuiciju i moc logicnog razmisljanja, sto ne mogu reci za ove jebene i kukavne Amere.

  Napred braco, ovaj Novi Svetski Poredak ce trajati kratko.
  moramo istrajati za nas i za nase potomstvo i za nasu planetu na kojoj ima jos uvek mnogo divnih i hrabrih ljudi.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *