ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ – САОПШТЕЊЕ

Поводом саопштења Владе РС која је у одласку, достављеног дана 18.7.2012. године на маил адресе великог броја редакција и новинара водећих медија у Србији, које се односи на принудну наплату средстава из буџета РС по основу правоснажне и извршне пресуде Привредног суда у Београду, принуђени смо да демантујемо наводе да је Компанија Дунав осигурање учинила било какав акт противан прописима или етичким начелима добре пословне праксе, а нарочито не на штету пореских обвезника и буџета Републике Србије, како се то неосновано тврди у поменутом саопштењу.

Наиме,  у саопштењу се наводи да је Компанија покренула принудну наплату износа од преко 30 милиона ЕУР у динарској противувредости на терет средстава буџета РС, са тврдњом да је овај износ далеко већи од износа који Компанија има право да наплати по основу правоснажне и извршне пресуде против Републике Србије.

Ова тврдња није тачна, јер ни један суд у Републици Србији, а ни у свету, не би дозволио да било ко, па ни Компанија Дунав, наплати принудним путем већи износ него што је пресудом одређено. Поменути дуг по пресуди износи 6.500.000 УСД и 3.535.000 ДЕМ, али како је одлука суда донета пре равно 10 година, то је овај износ главног дуга, рачунајући од дана настанка обавезе (1976. година), за укупно тридесет пет година, у складу са пресудом и законом, увећан припадајућим каматама. Компанија је тражила само износ досуђен пресудом, ни мање ни више од тога.

Да појаснимо о каквом се потраживању ради: дана 10.09.1976. године, кривицом радника Контроле лета, која је била орган управе тадашње Југославије, дошло је до судара и пада два авиона изнад Загреба.

Након правоснажно окончаног судског поступка у коме је утврђена неспорна кривична одговорност радника Контроле лета за насталу штету, Компанија је била принуђена да 1979. године, заједно са иностраним реосигуравачима, по праву регреса, тужи Државу СФРЈ за накнаду штете коју су породицама погинулих путника и чланова посаде и авио компанији ИНЕX адриа,  исплатили Дунав и инострани реосигуравачи, код којих је Компанија, у складу са законом, реосигурала авион, путнике и њихов пртљаг.

По уговору о реосигурању, Компанија ДУНАВ је дужна да штету коју су реосигуравачи, (највећим делом из Лондона),  исплатили оштећенима, наплати од штетника, у овом случају државе (која је одговорна за контролу летова) и наплаћени износ исплати страним реосигуравачима по праву регреса. Овај спор се услед спорости судства, ратних дејстава, распада СФРЈ и других разлога, отегао на период од преко двадесет година и пре равно 10 година завршио правоснажном и извршном пресудом Врховног суда Србије против Републике Србије /као сукцесора СФРЈ /, а у корист тужиоца, Компаније ДУНАВ осигурање и иностраних реосигуравача.

Свих протеклих 10 година, почев од 2002. године, до данас, Компанија је настојала да у Влади РС нађе саговорнике са којим би се, заједно са страним реосигуравачима, договорила око висине, рокова и начина исплате ове штете не Компанији, већ директно страним реосигуравачима, који су штету и платили жртвама несреће. У противном, ако Компанија не би наплатила дуговани износ од државе, страни реосигуравачи би имали право да туже Компанију, као и да штету (која са досуђеном каматом износи укупно око 28,5 милиона ЕУР), наплате директно од ДУНАВА, што би значило стечај Компаније Дунав, без икаквих даљих коментара

Нажалост, пуних 10 година, на бројне дописе, молбе и предлоге Компаније, надлежни представници Владе РС нису дали никакав одговор, нити су прихватили позив да се преговара и сачини поравнање са страним реосигуравачима,  који би након толико година прихватили и плаћање далеко мањег износа штете за овај давнашњи догађај. И поред више пута поновљених молби и упозорења Компаније Дунав према Влади РС, да се пре наступања застарелости нађе одговарајући начин за споразумно и вансудско решавање проблема плаћања наведене штете са страним реосигуравачима, Компанија није наишла на разумевање надлежних представника Владе РС.

После скоро десетогодишњег стрпљивог чекања на исплату штете по пресуди, дана 09.04.2012. године, страни реосигуравачи из Лондона, тужили су Компанију Дунав за наплату штете коју држава до сада није платила.

Стога је Компанија била принуђена да, у циљу спречавања застарелости потраживања, дан пре истека рока застаре, поднесе предлог суду за извршење пресуде, како не би заувек изгубила право да овај износ наплати и тиме причинила ненадокнадиву штету својим осигураницима  и акционарима, међу којима је и сама Република Србија. Апсолутно је нетачан навод из Саопштења Владе да је предлог за извршење пресуде поднет ненајављено, о чему Компанија поседује бројне писане доказе.

Што се тиче дела саопштења Владе, у којем се тврди да Компанија није прихватила предлог споразума за постизање поравнања истичемо да је чињенично стање управо супротно. Компанија је у више наврата достављала представницима Министарства финансија своје иницијативе И предлоге за закључење споразума,  од којих ни један није прихваћен.  Предлози Министарства финансија нису били прихватљиви, обзиром да су били супротни Закону и здравој економској логици и нису пружали никакву гаранцију да ће Влада извршити своју обавезу по пресуди, коју није извршила у протеклих пуних 10  година. Компанија је истовремено позивала надлежне представнике Владе на заједничке преговоре са страним осигуравачима, са којима је Компанија, након усменог негативног одговора представника Владе, самоиницијативно отпочела преговоре у циљу смањења обавезе Републике Србије за предметну штету.

Компанија  није овлашћена да се, пре закључења споразума са инореосигуравачима, одрекне потраживања по пресуди и тиме евентуално проузрокује стечај Компаније, чиме би њени органи управе потенцијално учинили кривично дело, па чак и ако је дужник Република Србија.

У самосталним преговорима са страним реосигуравачима у Лондону, Компанија Дунав је постигла значајан напредак у смањењу висине укупне обавезе по Републику Србију и тренутно се преговори приводе крају. Међутим, уместо тачног објашњења јавности зашто за протеклих 10 година овај проблем у преговорима са страним реосигуравачима није решен смањењем пресудом утврђене обавезе државе, Влада у одласку,  у настојању да оправда проблеме које Министарство финансија, својим непоступањем у овом предмету, оставља својим будућим наследницима, доставља медијима саопштење, тврдећи да је Компанија ДУНАВ узрок проблема пореских обвезника, због којег ће социјална давања најсиромашнијима бити директно доведена у питање, што апсолутно не одговара истини.

Одговорно тврдимо да  Компанија ДУНАВ неће наплатити од своје државе ништа више него што буде принуђена да плати страним реосигуравачима, али истовремено, органи управе ДУНАВА неће дозволити да Компанија оде у стечај због неизвршавања обавеза државе по судској пресуди. Посебно не због поступака појединих владиних службеника, којима смо се небројено пута обраћали и упозоравали на штетне последице вишегодишњег непоступања и игнорисања проблема исплате штете страним реосигуравачима. Такође, органи управе Дунава неће довести до  ситуације да чине кривична дела потписујући споразуме  који нису у складу са законом и пословним интересима Компаније (о чему поседујемо прецизну документацијуј и доказе).

Компанија Дунав осигурање ће, као и до сада,  веома стрпљиво и одговорно настојати да сваки детаљ везан за овај вишегодишњи проблем објасни надлежним државним органима и институцијама, као и широј јавности али исто тако неће дозволити да се туђи пропусти  и непоступања користе за нарушавање пословног угледа и дуго година стицане међународне репутације Компаније Дунав на тржишту осигурања и реосигурања, не само у Србији већ и у Европи.

Овим саопштењем Компанија Дунав жели да јавности и свим заинтересованима, пре свега пореским обвезницима Србије и својим клијентима, стави до знања чијим непоступањем је дошло до ситуације да  рачун буџета буде блокиран за овако велики износ.

Компанија Дунав, и поред неспорних права из пресуде, неће наплатити од своје државе ни динар више од средства која буде морала да плати страним реосигуравачима.

Такође, Компанија ће учинити све што је у њеној моћи да се у директним преговорима са страним реосигуравачима (и без надлежних представника Владе који нису желели да се укључе у ове преговоре), висина обавезе Републике Србије смањи у што већем износу, о чему ћемо благовремено известити надлежне државне органе, као и ширу јавност.

 

                                                                 КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ

 

 

 

Београд

19.07.2012.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *