21. новембар – ЕУЛЕКС спреман да спроведе (не)договорено у Бриселу

У извештају под називом “Јачање владавине права на Косову” ЕУЛЕКС преговоре око административних прелаза, који се тренутно воде у Бриселу, сматра одавно завршеним, бар имајући у виду динамику и степен реализације акционог плана.

Текст извештаја:

Извештај о програму ЕУЛЕX-а 2011.

Јачање владавине права на Косову: Преглед

28

СТВАРАЊЕ БЕЗБЕДНИХ ГРАНИЦА

У оквиру Косовске полиције, Гранична полиција је одговорна за управљање и контролу граничних прелаза (ГП), као и за управљање, контролу и надзор плавих и зелених граница/административних линија29. Косовска гранична полиција (КГП) један је од пет сектора КП и организована је на централном, регионалном и локалном нивоу. Процес преструктурисања КП, који је завршен марта 2011. године, обухватио је и релевантна гранична одељења. На централном нивоу је остварен важан напредак и то спајањем одељења за надзор границе и одељења за контролу границе у једно одељење, као и успостављањем Одељења за интегрисано управљање границом (ОИУГ). Успостављање ОИУГ обезбеђује стратешки правац за КГП у постизању циљева дефинисаних косовском стратегијом и акционим планом за интегрисано управљање границом30.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ

КП се 2009. године неизбежно суочила са примопредајом одговорности за обезбеђивање зелене границе31 Косова. Потреба за тим је настала након што је НАТО објавио постепено смањивање трупа КФОР-а на Косову. Та одлука је самим тим дала простор вежби „повлачења“ у фазама присуства КФОР-а са косовских граница и административних линија почетком 2010. год. Вест је дозволила вишем руководству КП, у сарадњи са службеницима ЕУЛЕX-а и актерима из МУП и КФОР-а, да испланира постепену примопредају одговорности за надзор зелене границе/административне линије са КФОР-а на КГП. КГП и ЕУЛЕX су се сложили око краткорочног плана, познатог као „Мапа пута“, марта 2010. год. Мапа пута подвлачи четири фазе трансфера, на основу одлука Комисије за демаркацију, и обухвата циљеве и активности предвиђене косовском стратегијом за интегрисано управљање границом32 и Акционим планом 2009-2012; Осим тога, садржи и основну процену потребних техничких и људских ресурса. До данас, забележен је напредак у потпуном преносу одговорности за надзор зелене границе са Републиком Албанијом33 и БЈРМ. Процес ће бити окончан преношењем одговорности за надзор зелене границе/административне линије34 са Црном Гором35 и Србијом36. По плану, тај пренос ће се завршити септембра/октобра 2011. године37.

Међутим, тачни детаљи о начину на који ће се процес окончати вероватно су у вези са нерешеним питањем демаркације границе са Црном Гором38. Што се тиче границе/административне линије са Србијом, сваки развој зависи од политичких околности због чега није одређен ни датум примопредаје…

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *