Почетна / Контакт / Маркетинг

Маркетинг

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАШ ПЕЧАТ“ а.д.

Ако желите да се рекламирате у нашем магазину, обратите се маркетинг служби.

Директор маркетинга :

Наташа Францисти


Контакт
 
   
Предузеће :  ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАШ ПЕЧАТ“ а.д.
Адреса : Дипломатска колонија 4, Београд
ПИБ 105376624
Тел / фаx : 011 / 65 55 420 , 011 / 65 55 421, 011 / 65 55 423
Текући рачун : 160-353193-28
Е-маил : natasa.francisti@gmail.com
   

Ценовник

Димензије
(mm)

Цена (еур)
     
Цела страна 230 x 297 1000
Пола стране 230 x 148 700
Пола стране 115 x 297 700
Трећина стране 230 x 99 450
Трећина стране 77 x 297 450
Четвртина стране 230 x 74 320
Четвртина стране 115 x 148 320
Компензација   Увећава се износ за 20 %
Спонзорство рубрике   Увећава се износ за 20 %
K2   Увећава се износ за 20 %
K3   Увећава се износ за 20 %
K4   Увећава се износ за 20 %
     

Рабатна скала

Умањена цена за
   
Од 5 do 10 објава 10 %
Од 11 do 15 објава 20 %
Од 5 do 10 објава 10 %
   

Напомене :

– Материјал за огласе се доставља у форматима јпг. епс. пдф.
– Материјал за огласе се доставља у резолуцији 300 дпи
– Материјал за огласе се доставља на ЦД-Р или на е-маил

Напомене уз ценовник огласног простора :

– На дан фактурисања ако није другачије уговорено.
– Издавач у посебним случајевима може у складу са уређивачком концепцијом часописа и правилима издавача да уз претходну, писмену сагласност оснивача одобри повољнији рабат и изузетно у складу са посебним захтевима оглашивача, формират већу цену од предвиђене.
– Цене се наплаћују у динарској противвредности на дан фактурисања по средњем курсу. Народне банке Србије који важи за евро.
– На наведене цене обрачунава се 20% ПДВ.

Димензије огласног простора
DIMENZIJE-REKLAMNOG-MATERIJALA


Наши партнери