Претрага по кључној речи

Врeмeнa сe мeњajу – пoвeрeњe у oсигурaњe oстaje

Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ прeдстaвилa рeзултaтe пoслoвaњa нa Српским дaнимa oсигурaњa Пoд слoгaнoм „Teмпoрa мутaнтур“ oтвoрeни су пeти пут зaрeдoм Српски дaни oсигурaњa у oргaнизaциjи Удружeњa oсигурaвaчa Србиje. Уз присуствo вeликoг брoja пaнeлистa, прeдстaвникa држaвe и …

Више

Осигурање сигуран партнер

Уочи 5. Конференције „Српски дани осигурања“ Пише Душко Јовановић, генерални секретар Удружења осигуравача Србије Основни циљ „Српских дана осигурања“ је едукација. И то едукација грађана, којима осигурање треба представити као савезника у невољи, али и …

Више

Oвoгoдишњи рeзултaти „Дунaвa“ нaдмaшили рeкoрднe из 2019. гoдинe

Српски дaни oсигурaњa oвe гoдинe другaчиjи су и пo нaчину oргaнизaциje и пo тeми кoja сe примaрнo нaмeтнулa. Симбoличaн нaзив тoг скупa „Приjaтeљи, кaкo стe?“ пoтврђуje дa je пojaвa кoрoнaвирусa, пoрeд здрaвствeних прoблeмa, дoнeлa и …

Више

Највећи скуп европских осигуравача у Београду

Удружење осигуравача Србије у руководству Система зелене карте Најважнији европски догађај из области осигурања следеће године, или у првој наредној када то буде било могуће, због ситуације коју је изазвала пандемија ковида 19, дефинитивно ће …

Више

Да грађани размишљају о понуди, а не да ли им је полиса потребна

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић Србија не користи осигурање у мери у којој би требало и због тога остаје без неколико милијарди евра инвестиционих средстава. Држава, нажалост, не препознаје осигурање као важан чинилац …

Више

Осигурање је инвестиција, а не трошак

Осигурање у Србији има велики потенцијал и важан је инструмент економског развоја, поручено је са скупа „Српски дани осигурања“. Премија осигурања расла је и у 2017. години и достигла 93,1 милијарду динара У Аранђеловцу су …

Више

СВЕЧАНО ОТВОРЕНИ ДРУГИ СРПСКИ ДАНИ ОСИГУРАЊА У АРАНЂЕЛОВЦУ

У Аранђеловцу су свечано отворени други Српски дани осигурања, који су окупили више од 300 представника осигуравајућих кућа, државних званичника, као и домаћих, регионалних и стручњака из иностранства. Конференцију организује Удружење осигуравача Србије. У Србији …

Више

ДАНИ ОСИГУРАЊА ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ

Панели, конференције и дискусије током три дана у Аранђеловцу, окупиће високе државне званичнике и утицајне представнике осигуравајућих кућа који ће разматрати реформе у области осигурања у Србији Први »Српски дани осигурања« биће одржани од 28. …

Више