Pretraga po ključnoj reči

NEOTKLONJIVA PRAVNA ZABLUDA

Da li posle presude koju je donelo veće kojim je predsedavao sudija Miodrag Majić pripadnik bilo koje etničke skupine ili socio-kulturološkog entiteta u Srbiji može da se pozove na moral i običaje svoje zajednice kao osnov isključenja …

Više