Слађана Илић

Са смрћу је вазда умео

ПУТОВАЊЕ ПРУГОМ КОЈА СЕ ВИНУЛА У НЕБО: РАДОВАН БЕЛИ МАРКОВИЋ Катастрофа и смрт у делима Радована Белог Марковића нису у сразмерном односу. Потенцијално катастрофично у његовим делима увек је у вези са животом, а не …

Више