Радивоје Микић

„КРОЗ КАПИЈЕ БУДУЋИХ ВРЕМЕНА – ПРОЗА РАДОВАНА БЕЛОГ МАРКОВИЋА“

ПИСЦИ У СВОМ ВРЕМЕНУ Зашто је данас поново на дневном реду проза Радована Белог Марковића? Могуће су две врсте одговора. Једна подразумева ону врсту аподиктичности која укида простор за сваки даљи разговор. Такав одговор би, …

Више

РАДОВАН БЕЛИ МАРКОВИЋ (1947–2022) Приврженик уметности причања прича и поклоник доброте

Писање је поништавање ништавила у које, пре или касније, тоне све што око нас постоји, све што је творевина онога који се више непосредно не оглашава, али бира оне кроз које ће нам говорити. Радован …

Више

ЧИЈА ЈЕ СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ? (други део)

Последњих година и деценија, што из нашег окружења што из нешто даљих земаља, има све више настојања да се, мимо сваке логике, успостављају границе и садржај појма српска књижевност, али и тежњи да се српска …

Више

Чија је српска књижевност? (први део)

Кад је са сломом оне идеологије на којој је била утемељена комунистичка Југославија дошло и до распада државе, српска књижевност се, још једном, нашла у врло неповољној ситуацији, пошто су они који никад нису били …

Више

Песма и најтамнија сенка

Милосав Тешић нам показује да лирски песник данас не може да остане равнодушан према ономе што је основни белег времена – нестанак вредности које су давале правац и историјском кретању и садржају људске свакодневице и …

Више

ПЕТАР ПАЈИЋ (1935–2017) Од симболизма до судбине народа – песник Петар Пајић

Пише Радивоје Микић Мада је у књижевном животу провео дуже од шест деценија и премда је своје најбоље песме написао још пре много година, он, практично, све до 2010, када је добио „Жичку хрисовуљу“, није …

Више

Лепота и претећи наговештаји

Пише Радивоје МИКИЋ Нема сумње да је „Долина српских краљева“ Милисава Савића врло значајно књижевно остварење које кроз једно двоструко путовање (кроз садашњост и кроз средњовековну Србију) читаоца уводи у свет лепоте сачуване из минулих …

Више

Антоније Исаковић (1923-2002): Приповедачева туга и опомена

Пише Радивоје Микић Овом ствараоцу нико неће моћи да порекне да спада у писце који су своју младалачку понесеност једном идеологијом, врло брзо, заменили сумњом у њене хуманистичке потенцијале и, нарочито, сумњом у спремност те …

Више