m:tel на највишем степену ликвидности од оснивања

m:tel PR

Три показатеља успешности

Према независној анализи групе економских експерата који прате тржиште телекомуникација у Европи, компанија m:tel на крају првог квартала 2024. године достигла је највиши степен ликвидности од свог оснивања. Текући рацио ликвидности m:tel-а је 0,86, што је једнако степену ликвидности Телекома Аустрија. Уз то, ова компанија је први квартал завршила са 17% већом добити у односу на исти период прошле године, што економски стручњаци оцењују као резултат историјских одлука менаџмента компаније о политици исплате дивиденде и продаји антенских стубова.

Ликвидност m:tel-а изнад просека телекомуникационе делатности

Услед великих инвестиција и вишегодишње политике исплате целе нето добити акционарима, м:тел је годинама пословао са релативно ниском ликвидношћу мерено односом између обртних средстава и краткорочних обавеза. Тако је, према финансијском извештају за 2022. годину, m:tel обртним средствима покривао само једну трећину својих краткорочних обавеза.

Крај 2023. године довео је однос обртних средстава и краткорочних обавеза готово један напрема један. На крају првог квартала 2024. године, текући рацио ликвидности m:tel-а је 0,86, што је једнако степену ликвидности Телекома Аустрија. Иначе, просек за телекомуникациону делатност јесте да на 100 јединица краткорочних обавеза долази 81 јединица обртних средства, што је просечан рацио од 0,81.

Готовина у обртној имовини m:tel-а на готово 50%

Финансијски извештај с краја првог квартала ове године показује да се, први пут у финансијској историји м:тел-а, готовина у обртној имовини попела до нивоа од скоро 50%. Компанија m:tel до сада није бележила већи ниво ликвидности, а који је настао наплатом једног дела потраживања по основу продаје антенских стубова.
Поређења ради, m:tel је на крају 2022. и 2023. године на рачунима код банака и у својим благајнама имао око 20 милиона КМ, док је са 31. мартом ове године власник 134,4 милиона КМ готовине.

Добит м:тел у првом кварталу већа за 17%

Међу позитивним показатељима пословања m:tel-а видљиво је и да су обавезе у прва три месеца ове године, у однос на крај прошле године, мање за 131 милион КМ или за 30%, а да је добит већа за 17%.

Према подацима ММФ-а, инфлација у БиХ у 2024. године ће бити 3%, што доводи до закључка да би реалан раст нето добити m:tel-а могао бити око 14%. У поређењу са очекиваним растом бх. економије, мерено са реалним БДП-ом од око 2,5%, сасвим је сигурно да ће овакав раст m:tel-а донети одличну зараду и његовим акционарима.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *