Сава осигурање је лансирало нови програм осигурања – Сава ПРОГРЕСИВ

Сава осигурање је претходних дана лансирало нови програм осигурања САВА ПРОГРЕСИВ који се заснива на комбинацији осигурања и инвестирања. У питању је Unit Linked производ – осигурање живота које је везано за јединице инвестиционих фондова.

САВА ПРОГРЕСИВ је погодан за све грађане који поред осигурања живота желе да улажу у инвестиционе фондове. Део премије уплаћене од стране клијента, у зависности од одабраног инвестиционог пакета, Сава осигурање пребацује у инвестиционе фондове. Предност овог производа је што уговарачу осигурања обезбеђује већу флексибилност, јер приликом закључења уговора бира инвестициони пакет у распону од оних за које се очекује дугорочни, лагани али сигурнији раст, до оних, који уз одређени степен ризика могу пружити високе приносе у краћем року.

Уговарач осигурања има могућност избора једног од следећа 3 инвестициона пакета:

*СТАНДАРДНИ – обухвата нижи ризик улагања али стабилнији очекивани раст вредности.

*БАЛАНСИРАНИ – обухвата средњи ризик улагања и средњи очекивани принос.

*ФЛЕКСИБИЛНИ – обухвата нешто виши ризик улагања али већи очекивани принос.

Овај програм осигурања обухвата основне осигуране случајеве – осигураниково доживљење истека уговореног трајања осигурања и смрт осигураника за време уговореног трајања осигурања, као и допунске ризике.

Премија се може плаћати: месечно, квартално, полугодишње, годишње и једнократно, у еврима или динарима.

Детаљније о програму осигурања САВА ПРОГРЕСИВ –  https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/osiguranja/zivot/sava-progresiv/

 

Сава осигурање

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *