БЕОГРАД – ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ БАЛКАНА

Обележен Међународни дан младих на Калемегдану

У знаку међугенерацијске солидарности

Председник Скупштине града Никола Никодијевић и заменица градоначелника Весна Видовић присуствовали су обележавању Међународног дана младих на платоу код споменика „Победник“ на Калемегдану

Напомињући да су млади најважнији део нашег друштва, те да они имају своје потребе, али и проблеме, председник Скупштине града Никола Никодијевић је рекао: „Ту смо да заједно решавамо проблеме и да им живот учинимо лакшим, једноставнијим и квалитетнијим. Канцеларија за младе последњих десетак година ради низ изузетно важних пројеката заједно са бројим омладинским организацијама, а у циљу унапређења квалитета живота младих у Београду. Неки од тих пројеката и активности су преквалификације, семинари, курсеви, како би се омогућило младима да лакше нађу прво запослење.“
Он је подсетио да Град Београд заједно са Београдским универзитетом организује Бг-праксу која младима омогућава да се на завршним годинама студија запосле и стекну прво радно искуство.
„Драго ми је што из године у годину имамо све већи број омладинских организација које се укључују у активности Канцеларије за младе. Резултат рада наше канцеларије за младе јесте то да све већи број младих самостално започиње свој посао, што и јесте један од наших приоритета – да их подстакнемо да се осамостале. Желимо да развијамо њихову креативност и да подржимо њихове идеје. Највећи проблем младих у читавом свету је то да често имају одличне идеје, али нема ко да их саслуша. Томе и служи наша канцеларија за младе, где раде они који разумеју потребе младих и њихову проблематику“, нагласио је Никодијевић и поручио младима да наставе да се боре за своје интересе.
Међународни дан младих организовала је Канцеларија за младе Града Београда у партнерству са Градском општином Стари град, под слоганом „Јер сви смо ми победници“, а на платоу код споменика „Победник“ уприличени су разноврсни забавно-едукативни програми намењени свим узрастима и генерацијама.
Овај дан обележава се сваке године 12. августа са циљем да се скрене пажња међународне заједнице на питања младих, као и на потенцијал младих као партнера у данашњем глобалном друштву. Ове године тема Међународног дана младих била је „Међугенерацијска солидарност“, а намера да се на глобалном нивоу пошаље снажна порука о потреби предузимања активности у сврху јачања социјалне кохезије у друштву унапређењем односа међу генерацијама и учвршћивањем међусобне сарадње и разумевања.

Заштита животне средине

Град Београд добија два нова заштићена подручја

Пише М. Милосављевић

Секретаријат за заштиту животне средине најавио је да је у току поступак стављања под заштиту два нова подручја у Београду, предела изузетних одлика – „Ада Циганлија“ и заштићеног станишта „Зимовалиште малог вранца“. Такође, Секретаријат је започео и процедуру стављања под заштиту предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда“, тако да је предмет достављен надлежном министарству на даље одлучивање. Израђен је и пројекат валоризације вештачког језера Бела река, а тренутно је у изради валоризација предела Шупља стена и Степин луг, док је за 2023. годину планирана израда валоризације Грочанске аде.
Секретаријат за заштиту животне средине тежи да и у будућности настави са заштитом природних добара, не угрожавајући развој града Београда. Један од основних циљева овог секретаријата јесте повећање процента површина које имају статус заштићених подручја на територији града. Од укупне површине града Београда, зелене површине заузимају 31 одсто, од тога шуме 16, а јавне зелене површине 15 процената.
Заштићена подручја на територији града Београда обухватају 1,89 одсто површине укупне територије града, док је у плану да се у наредне две године проценат заштићених подручја повећа на 2,54 одсто, наведено је у саопштењу.
Законом о заштити природе прописана је процедура проглашења заштите. Да би неко подручје добило статус заштићеног подручја, мора имати изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност, да је значајно као станиште врста птица и других значајних миграторних врста у складу са међународним прописима. Први корак је подношење иницијативе за проглашење заштићеног подручја Заводу за заштиту природе Србије, који израђује студију заштите којом се утврђују вредности подручја које се предлаже за заштиту, као и начин управљања подручјем. Поступак је покренут када Завод достави студију заштите надлежном министарству и обавести јавност о поступку покретања заштите природног подручја. Студија заштите доставља се Секретаријату за заштиту животне средине, као надлежном органу за заштићена подручја III категорије, који израђује предлог акта о проглашењу заштићеног подручја и о томе обавештава јавност, обезбеђује јавни увид и организује јавну расправу.
Када је конкретно реч о Ади Циганлији, Завод за заштиту природе Србије израдио је Студију заштите предела изузетних одлика „Ада Циганлија“. Разлози за проглашење су многобројни, нарочито због саме позиције овог предела који је у самом језгру града, и од велике важности ради очувања дивље флоре, фауне и фунгије. Подручје Аде Циганлије је вредновано Студијом проглашења заштите као предео изузетних одлика због бројности и значаја биодиверзитета који је тамо присутан. Укупна површина будућег заштићеног подручја износи 451 хектар.

Текстови се објављују као део Пројекта суфинансираног из буџета Града Београда, Градске управе, Секретаријата за информисање

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *