Пoстигнут дoгoвoр

Дeлeгaциje Бeoгрaдa и Приштинe у Брисeлу усaглaсилe мaпу путa зa примeну дoгoвoрa o eнeргeтици.
“Сa зaдoвoљствoм мoгу дa oбjaвим дa су Бeoгрaд и Приштинe упрaвo усвojили спoрaзум o eнeргeтици. Oвo je вeлики кoрaк нaпрeд”, нaписao je Лajчaк.
Oглaсиo сe и зaмeник кoсoвскoг прeмиjeрa и глaвни прeгoвaрaч кoсoвскe стрaнe у диjaлoгу сa Србиjoм Бeсник Бисљими кojи je рaкao дa je пoстигнут спoрaзум o eнeргeтици сa Србиjoм и дa ћe oпштинaмa нa Сeвeру Кoсoвa oд сaдa бити нaплaћивaнa eлeкстричнa eнeргиja.

Мапа пута за примену енергетских споразума у циљу превазилажења кризе и проблема у енергетском сектору, коју су главни преговарачи Београда и Приштине усвојили данас у Бриселу, обавезује косовску Регулаторну канцеларију за енергију да Електросеверу изда лиценцу за снабдевање, а затим предвиђа низ даљих корака.
На порталу Косово онлајн објављена је садржина целог документа.
1.

У тексту договора се каже да ће РУЕ обезбедити усклађеност са условима утврђеним лиценцом за снабдевање у складу са косовским правним и регулаторним оквиром.

2.

У року од седам дана од издавања дозволе за снабдевање Електросевер доставити КЕДС-у и КОССТ-у најновије податке о потрошачима преко Европске уније.

3.

У року од 10 дана од издавања лиценце за снабдевање, Електросевер ће потписати неопходне техничке споразуме са КОСТТ-ом и КЕДС-ом за рад на енергетском тржишту Косова, односно Оквирни споразум о прихватању правила тржишта електричне енергије са КОСТТ-ом, Споразум о Билансној обавези са КОСТТ-ом, Уговор о прикључењу са КЕДС-ом и комерцијални уговор са КЕДС-ом за пружање услуга дистрибуције (фактурисање, наплата, одржавање и физичко повезивање нових купаца) у четири општине са српском већином на северу, према ставу 1 члана 5 Уговора из 2013. године.

4.

У року од 15 дана од потписивања неопходних техничких уговора са КОСТТ-ом, Електросевер ће добити Енергетски идентификациони код (ЕИЦ) за обављање активности предвиђених лиценцом за снабдевање.

5.

У складу са чланом 14. Енергетског споразума из 2015. године, у року од 30 дана од издавања лиценце за снабдевање, КЕДС и КОСТТ (под посредовањем ЕУ, ако је потребно) имаће приступ подстаници Валач, као и другој инфраструктури за пренос и дистрибуцију.

6.

У року од 45 дана од издавања лиценце за снабдевање, КОСТТ и КЕДС ће, након консултација са Електросевером, доставити РУЕ план улагања и потребне трошкове одржавања и губитке на мрежи, на основу темељног разматрања постојеће инфраструктуре.

7.

У року од 21 дана након подношења инвестиционог плана и потребних трошкова одржавања и губитака на мрежи, РУЕ ће у принципу одобрити ове планове, трошкове и губитке.

8.

У случају непоштовања одредби ових усаглашених закључака након 100 дана од издавања дозволе за снабдевање, РУЕ може да одлучи да суспендује и/или повуче лиценцу за снабдевање која је дата Електросеверу, уз претходну консултацију између страна, уз подршку ЕУ, у периоду од највише 15 дана. ЕУ ће дати стручно мишљење, ако то затражи најмање једна од страна.

9.

Успешна имплементација договорене мапе пута не доводи у питање обавезе Страна да у потпуности спроводе енергетске споразуме из 2013. и 2015. године.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *