СТАНОВИ ЗА МЛАДЕ МАЈКЕ: До свог крова над главом у 14 корака

Маме које би да купе, адаптирају или изграде кућу уз подршку из државне касе, мораће да прикупе 14 докумената како би доказале да испуњавају услове које је прописала Влада. Један од најважнијих доказа је да укупни приходи маме и њеног партнера не прелазе две просечне нето месечне зараде запослених у Србији.

Поред докумената који се прибављају по службеној дужности, неопходно је доставити и папир којим се потврђује да ли је мајка у браку, ванбрачној заједници или се сама брине о принови. Уверењем из Пореске управе доказује се да није плаћала порез у последњих пет година на стан или кућу. То, међутим, није довољно, него ће исти статус морати да потврди и изјавом овереном код јавног бележника или суда. Да нема некретнину у власништву мораће да докаже и њен супружник или ванбрачни партнер.

ЗАПРАТИТЕ “ПЕЧАТ” НА ФЕЈСБУКУ

Један од неопходних докумената је и онај којим се доказује да они већ нису у поступку одобравања новчаних средстава за куповину, изградњу или адаптацију непокретности према одлукама Владе, АП Војводине или јединица локалне самоуправе, а морају да потврде и да у последњих пет година нису отуђили стан или кућу у Србији.

Неопходни су и папири о некретнини и то: технички опис и предрачун радова оверен од стране одговорног пројектанта уколико је поднет захтев за учешће у изградњи објекта, предуговор са правним лицем овлашћеним за пројектовање и грађевинске радове, као и грађевинску дозволу. Треба поднети предуговор о купопродаји стана или куће, али и уверење МУП о кретању пребивалишта у претходних пет година.

По правилнику документација која се прилаже уз захтев мора бити у оригиналу или овереној фотокопији, а орган који одлучује задржава право да од подносиоца захтева према потреби затражи и додатне доказе.

Све маме које желе да конкуришу за државну подршку захтев подносе општини у року од годину дана од дана рођења детета, а он се затим прослеђује Комисији за доделу новчаних средстава коју именује влада. Новац се уплаћује на наменски рачун, а корисница, пошто ће се некретнине водити искључиво на жену, дужна је да се упише у катастру непокретности као власник куће или стана на основу закљученог уговора о купопродаји, односно након изградње објекта.

Добијене паре морају да се искористе искључиво за намену за коју су одобрене и о томе се доставља доказ Комисији. У случају да се не поступи по прописима корисник средстава мораће да врати новац уз затезну камату.

(Новости)

Најновије информације читајте у категорији ВЕСТИ.

Један коментар

  1. Sve pohvale. Posebno sto se stan vodi na majku.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.