ПРИГОВОР БЕЗ ОДГОВОРА

Пише Филип Раке Вукајловић

ПОВОДОМ ИЗБОРА У САНУ 2021

Игром случаја, последњих неколико година сам доста времена провео бавећи се проблемима науке и високог школства у Србији и, с тим у вези, пратио сам рад Српске академије наука и уметности (САНУ) која би, по идеји, требало да буде генералштаб који планира, усмерава и предводи ове, за Државу, изузетно важне делатности

Изборна скупштина САНУ на којој ће се одлучивати о новим редовним и дописним члановима Академије заказана је за 4. новембар у 11 часова, када овај број „Печата“ већ буде у штампи. Пре почетка ове седнице желео сам да обавестим јавност о неким чињеницама у вези са припремама за њено одржавање са посебним освртом на то колико руководство Академије поштује Статут, у коме на почетку члана 8 пише: „Делатност САНУ је јавна.“ Иначе, Статутом САНУ су тачно предвиђене радње које Одељења и руководство САНУ спроводе у изборној години. Детаљније о томе, колико је, и да ли је уопште, то озбиљно и одговорно урађено ове године, неком другом приликом. Сада, само неколико опаски, из личног недавног искуства, у вези с начином на који је заинтересованима било омогућено да дају примедбе на избор неких од кандидата за нове чланове САНУ.

Како је почело и хронологија

У дневном листу Политика 30. 8. 2021. године Председништво САНУ је објавило да ће, са изборном грађом за кандидате за избор у чланство САНУ 2021. године, заинтересовани моћи да се упознају у периоду 31. 8. 2021 – 21. 9. 2021. године радним данима од 10 до 14 часова у просторијама Библиотеке САНУ. Првог дозвољеног дана, 31. 8. 2021, на писарници Академије предао сам молбу Председништву:
Предмет: Предлог-молба да се изборна грађа за кандидате за избор у чланство САНУ 2021. године учини доступном јавности у електронској форми са могућношћу преузимања са сајта САНУ, у којој је било написано да:
„С обзиром на то да је на списку оних који се бирају у САНУ око педесет кандидата, предлажем вам и молим вас да све материјале за избор ових кандидата учините доступним јавности у електронској форми (са могућношћу преузимања) и тиме допринесете квалитетнијем и свестранијем сагледавању ’лика’ и дела ваших старих и нових чланова који су на Изборној листи. Могао бих да ову своју молбу поткрепим многим очигледним разлозима, од којих није наодмет поменути тренутну епидемиолошку ситуацију и многа техничкa ограничења која ће имати сви они који могу и желе да својим примедбама и предлозима унапреде процес избора нових чланова САНУ. Да вам се не деси, на пример, да вам у САНУ прође кандидат, са подршком једног одељења, против кога ће могуће бити покренут кривични поступак због кривичног дела злоупотреба службеног положаја (сада је у току преткривични поступак из чл. 359, КЗ). Није наодмет подсетити вас колико ће овакав приступ упознавања јавности, који ће омогућити да јавност стварно буде лако, брзо, транспарентно и трајно упозната са онима које сте ви сматрали достојним да могу постати ваше колеге и сарадници. Уосталом, у последњих неколико година, руководство САНУ се највише хвалило својим достигнућима у дигитализацији, а и већина кандидата је сигурно своје материјале приложила и у електронској форми.“

Опипавање изборног материјала

Тог дана (31. 8. 2021) у библиотеци САНУ, за четири и по сата, прегледао сам десетак Реферата за нове дописне чланове и снимио телефоном педесетак одабраних страница из тих реферата (сваки су потписала по три референта-академика). Већ сутрадан сам морао да отпутујем на, много раније планирани, годишњи одмор који је трајао до 20. септембра. Никакав одговор, ни Председништво, а ни било која друга служба САНУ, не нађоше за сходно да ми, поводом моје молбе, проследе. На тај начин ми је био знатно сужен простор за давање примедби, јер сам имао у плану да, користећи електронске верзије изборних материјала, део свог годишњег одмора посветим писању приговора за неколико раније уочених, очигледно за чланство у САНУ недораслих кандидата, који су нажалост после гласања по Одељењима добили подршку и шансу да буду изабрани за дописне чланове САНУ на планираној Изборној скупштини у новембру.
Приметио бих још нешто што је опет, по мом скромном мишљењу, необично и чак веома неодговорно, с гледишта јавности и транспарентности рада Академије. Наиме, ниједна фасцикла, или презентација у папирној, или електронској, форми није била понуђена заинтересованима да се упознају са стварним/најважнијим делима оних који се предлажу за нове чланове САНУ. Уместо тога, на једном столу у библиотеци су само били уредно поређани укоричени реферати за кандидате по Одељењима и за кандидате за иностране чланове. Ишчитавајући тих неколико сати углавном извештаје о кандидатима који су се мени чинили проблематичним, схватио сам да пред собом имам реферате које су састављали већином сами кандидати, а који су били изложени на по 8 до 10 страна текста, по слободно одабраним тачкама које Статут САНУ прописује и препоручује. Референти, углавном они академици који су за те кандидате највише лобирали, само су беневолентно, понекад можда са незнатним додацима у закључку, потписивали те реферате без иоле озбиљније провере квалитета и веродостојности поднетог материјала.
Академици референти су посебно игнорисали Мерила за утврђивање изузетног доприноса у науци и уметности (која се захтевају чл. 11 Статута САНУ):
„Изузетан допринос науци подразумева оригиналне истраживачке резултате и на њима засноване радове којима се битно унапређује одговарајућа научна област, а који су високо оцењени у земљи и у иностранству, као и примењена решења заснована на тим научним резултатима. Доприноси кандидата треба да значајно превазилазе стандарде који се постављају и у науци и у високом образовању. Основа за оцењивање кандидата јесу резултати остварени самосталним радом кандидата или под његовим руководством, а посебан значај имају резултати остварени у Републици Србији и допринос струци. У избору у САНУ посебно ће се ценити формирање ’школе’ кандидата која је међународно призната и из које су потекли и други успешни и признати научници…“

Приступање послу и муке с Председништвом САНУ

По повратку с одмора, 22. септембра сам, од једног редовног члана САНУ, успео да добијем комплет Реферата свих предлога у електронској форми и да приступим писању примедби. За шест дана, колико ми је остало до истека рока за предавање примедби на писарници САНУ, успео сам да припремим и предам своје Примедбе за два кандидата са Одељења за математику, физику и гео-науке (ОМФГН): проф. др Драгана Ђорђевића и научног саветника др Магдалену Ђорђевић. Учинио сам то негде пред крај радног времена 28. 9. 2021. године.
Референти за Драгана Ђорђевића (Градимир Миловановић, Стеван Пилиповић и Владимир Ракочевић – у даљем тексту: академици МПР) и за Магдалену Ђорђевић (Ђорђе Шијачки, Зоран Радовић и Зоран Кнежевић – у даљем тексту: академици ШРК) своје Одговоре на моје Примедбе доставили су секретару ОМФГН и Председништву до 5. октобра. Неколико познатих академика ме је тада незванично обавестило да су ти одговори стигли и да се на основу мојих Примедби, и на њих пристиглих Одговора, академици ОМФГН већ изјашњавају гласањем. Моја маленкост, која је написала и уредно послала веома озбиљне приговоре на кандидате, ни на који начин није била обавештена о садржају Одговора шесторице академика. Мени познати секретар ОМФГН, мој доста млађи колега физичар-академик Милан Дамњановић – игнорисао је моју електронску поруку коју сам му упутио тражећи да ми Одговоре проследи. Од Дамњановића мало паметнији академици су ме посаветовали да жељене Одговоре, ако их не добијем после недељу дана, званично затражим од Председништва САНУ. Не добивши одговор до 12. 10. 2021. године, у складу с тим саветом послах следећи Упит Председништву:
„Поштовани чланови Председништва САНУ,
На овогодишње кандидатуре за САНУ Драгана Ђорђевића и Магдалене Ђорђевић, који су кандидати Одељења за математику, физику и гео-науке (са већином гласова), 28. 9. 2021. године сам послао Приговоре (бр. 237/210 и бр. 237/209 од 28. 9. 21). По процедури која је предвиђена Статутом САНУ, референти ова два кандидата је требало да у року од пет дана дају своје одговоре на примедбе и потом је требало да се о примедбама, и одговорима на њих, изјасни Одељење.
Пошто у Статуту САНУ нисам могао да пронађем члан на основу кога би Председништво, или неко друго тело САНУ, имало обавезу да подносиоцима Приговора достави Одговоре референата, молио бих вас да ми одговорите на питање: Да ли Председништво, или ико други из САНУ, има обавезу да мене, као подносиоца Приговора на избор два овогодишња кандидата за дописне чланове САНУ, упозна са Одговорима референата ових кандидата на моје приговоре?
Одговор на овај мој упит би требало да буде хитан, јер према чл. 26 Статута предлози за избор нових чланова се достављају свим члановима САНУ најмање 21 дан пре Изборне скупштине заједно са ’рефератима односно мишљењима о кандидатима’, а то ће се десети можда већ за недељу дана. Бојим се да ће мишљења о два кандидата, на чији избор сам имао примедбе, бити ’куса’ ако не будем могао да погледам и, евентуално прокоментаришем, Одговоре њихових референата на моје приговоре.“
После седнице Извршног одбора САНУ одржане 14. 10. 2021. године, на којој је под Тачком 11 разматран мој упит, дан касније добио сам од дуго очекивани одговор од правне службе САНУ:
„Господину Филипу Р. Вукајловићу
Поштовани господине Вукајловићу,
Ваши благовремени приговори на реферате за избор кандидата за нове дописне чланове САНУ (заведени у САНУ под бр. 237/210 и бр. 237/209 од 28. 9. 2021. године) су правовремено узети у разматрање у складу са процедуром предвиђеном чланом 23 Статута Српске академије наука и уметности. О приговорима јавности ће се на Статутом прописани начин изјаснити надлежни органи САНУ, и Изборној скупштини САНУ ће бити достављени сви блaговремено поднети приговори и мишљење органа САНУ о наведеним приговорима.
Статутом САНУ није предвиђена обавеза обавештавања подносилаца приговора јавности о току поступка поводом тих приговора. У свим фазама изборног процеса, све одлуке доносе само чланови САНУ који самостално бирају нове чланове САНУ на Изборној скупштини САНУ.
С поштовањем,
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ САНУ
Драгана Радосављевић.“
La commedia è finita
Морам признати да сам већ 12. октобра, партизанским методама успео да дођем у посед Одговора референата САНУ на моје приговоре (које су челници САНУ намерили да сакрију од мене), уз претходно дато обећање да своје коментаре на њих нећу јавно објављивати до 15. 10. 2021. године. За два дана сам припремио своје УТУКЕ на многе глупости, и чак једну експлицитну лаж, које су себи дозволила тројица референата кандидата Магдалене Ђорђевић (академици ШРК). Нису много бољи били ни референти Драгана Ђорђевића (академици МПР), они су изабрали да се потпомогну само клеветама. Своје УТУКЕ сам завео у писарници САНУ пред крај радног времена 14. 10. 2021. године, а сутрадан по приспећу поруке госпође Драгане Радосављевић, оформио сам и послао следећу електронску поруку Председништву САНУ и свим члановима ОМФГН:
„Председништву САНУ (хитно)
Поштовани чланови Председништва САНУ,
На овогодишње кандидатуре за САНУ Драгана Ђорђевића и Магдалене Ђорђевић, који су кандидати Одељења за математику, физику и гео-науке (са већином гласова), 28. 9. 2021. године сам послао Приговоре (бр. 237/210 и бр. 237/209 од 28. 9. 21). По процедури која је предвиђена Статутом САНУ, референти ова два кандидата су упутили Одговоре:
а) На мој Приговор бр. 237/209 од 28. 9. 21. под насловом: ’ПРИМЕДБЕ на РЕФЕРАТ с неким аргументима против пријема у САНУ кандидата Магдалене Ђорђевић’, секретару Одељења за математику, физику и гео-науке (ОМФГН) САНУ Милану Дамњановићу је, 5. 10. 2021. године, упућено МИШЉЕЊЕ којe су потписали писци РЕФЕРАТА за поменутог кандидата (Ђорђе Шијачки, Зоран Радовић и Зоран Кнежевић);
б) На мој Приговор бр. 237/210 од 28. 9. 21. под насловом: ’Примедбе на РЕФЕРАТ са неким аргументима против пријема у САНУ кандидата Драгана Ђорђевића’, секретару Одељења Дамњановићу је 5. 10. 2021. године упућено ОБЈАШЊЕЊЕ који су потписали писци РЕФЕРАТА за поменутог кандидата (Градимир Миловановић, Стеван Пилиповић и Владимир Ракочевић).
У Прилогу вам шаљем своја веома критичка мишљења о овим одговорима:
1. ДОЛИКУЈЕ ЛИ БЕСМРТНИЦИМА ДА ЛАЖУ (Одговор на ’Мишљење/Одговор’ тројице академика на Приговор Филипа Раке Вукајловића)
2. ИМАЈУ ЛИ МАТЕМАТИЧАРИ ПРОБЛЕМА СА ЛОГИКОМ? (Одговор на „Објашњење/Одговор“ тројице академика на Приговор Филипа Раке Вукајловића)
са предлогом да ове моје скромне доприносе упутите Изборној скупштини САНУ заједно са осталим материјалима за избор критикованих кандидата. Мислим да је то чак ваша дужност имајући у виду грешке и могуће повреде процедуре које су учинили референти поменутих кандидата.
То што вам ове своје прилоге, о несолидном и неодговорном раду шесторице ваших референата, шаљем тек сада условљено је чињеницом да Председништво САНУ и они који воде овогодишњи изборни процес нису нашли за сходно да ми у разумном року доставе Одговоре референата. Да ли је и колика срамота за САНУ, то како су се ова шесторица ваших чланова односила према својим обавезама и то шта се све догађало у вези са ова два кандидата, и око њих, на чији избор имам примедбе, сигурно би требало да буде на дневном реду неке скоре седнице Председништва САНУ. За озбиљну припрему једне такве седнице стојим вам на располагању. У светлу тога што се дешавало са САНУ и око САНУ последњих година, предложио бих Председништву да размисли о допуни Статута и увођењу суда части у коме би обавезно требало да буде бар једна јавна личност ван САНУ.
Филип Раке Вукајловић 15. 10. 2021. године у 14:30.“
Данас исту поруку упућујем и свим академицима САНУ јер, како сам обавештен, у материјалима за Изборну скупштину које су до сада академици примили нема ни трага о пристиглим Примедбама, бућоглавим Одговорима шесторице академика на њих и мојим, до бола истинитим и за САНУ веома поражавајућим, Одговорима на Одговоре (народски речено УТУЦИМА). Трудио сам се да пишем истинито, прецизно и интересантно. Не губим наду да ће академицима које вреди поштовати и који су, бојим се, данас у САНУ у великој мањини, ово што написах бити бар мелем на рану, ако не и подстрек да много активније предузимају кораке за преусмеравање активности САНУ са: ефемерних проблема, неодговорне медијске галаме, забрбљавања и симулација бурне делатности, на тихи и стрпљиви рад на отклањању већ више од деценију гомиланих проблема науке и образовања у ова, за Државу и већински народ српски, веома зла времена.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *