Izazov umesto izgovora

Savremeni udžbenik ruskog jezika Ni puha ni pera!, prvi ove vrste objavljen u Srbiji, dostupan je na sajtu kompanije NIS

Ruski jezik je jedan od najrasprostranjenijih jezika sveta, šesti po broju govornika, osmi po broju maternjih govornika, jedan je od šest radnih jezika OUN i Uneska. Uz to, reč je o jeziku koji dominira naukom, obrazovanjem i klasičnom književnošću… Dovoljno ubedljivi razlozi da novi udžbenik, u čijoj izradi su učestvovali vrhunski stručnjaci, ne sme ostati neprimećen. Naprotiv. Naime, grupa eminentnih profesora Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta i Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, kao i novosadskih gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Laza Kostić“ odlučila se na nemali korak – da oslušne nedoumice i primedbe studenta i početnika u učenju ruskog jezika i, oslanjajući se na svoj metodološki aparat, osmisli udžbenik koji obećava jednostavno i brzo savlađivanje gradiva. Udžbenik Ni puha ni pera! (u prevodu „Sa srećom“) izašao je u izdanju Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji, a budući da je projekat pomogao NIS, publikacija je dostupna svim zainteresovanim licima na sajtu ove kompanije.

ODLIČNI REZULTATI Lingvokulturološki aspekt udžbenika krajnje pozitivno je ocenjen i od strane učesnika Međunarodnog pedagoškog foruma, koji je održan početkom decembra 2020. godine u organizaciji Univerziteta „Lobačevski“ iz Nižnjeg Novgoroda. Zbog zadovoljenih visokih kriterijuma, od ove školske godine ovaj udžbenik se koristi u nastavi ruskog kao izbornog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Filološkom fakultetu u Banjaluci. Kako objašnjava jedan od autora, doc. dr Nataša Ajdžanović s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, studenti pokazuju odlične rezultate, a za kolege koji po njemu predaju on predstavlja pravo osveženje.
„Oslanjajući se na naše dugogodišnje iskustvo u radu sa studentima i učenicima, proučavanju metodike nastave ruskog jezika kao stranog, teorije udžbenika kao jedne od njenih disciplina, ali i korišćenju čitavog niza udžbenika različitih autora, trudili smo se da u svakom od tih udžbenika uočimo nedostatke i prednosti i da to iskoristimo kao svoju prednost u kreiranju novog, savremenog udžbenika ruskog jezika. Udžbenik Ni puha ni pera! namenjen je početnom učenju ruskog jezika i odraslim korisnicima čiji je prvi jezik srpski. Na samom početku valja istaći da je on prvi svoje vrste objavljen u Srbiji.“

SAVREMENI PRISTUP UČENJU Profesorka objašnjava da je udžbenik rađen u duhu komunikativnog pristupa učenju stranih jezika. Drugim rečima, osnovna ideja kojom se autorski tim vodio jeste težnja da korisnici steknu niz komunikativnih kompetencija tokom procesa učenja stranog jezika, kako receptivnih tako i produktivnih, što je u potpunosti u saglasju sa savremenim pristupom učenju stranih jezika.
„Osnovnom prednošću ovako koncipiranog udžbenika možemo smatrati činjenicu da se u njemu u okviru svake od njegovih 10 lekcija daje niz raznovrsnih vežbi za razvijanje već pomenute komunikativne kompetencije. Međutim, akcenat je ipak stavljen na govor, budući da je upravo to najzahtevnija i najsloženija usmena kompetencija. Stoga udžbenik sadrži čak 265 različitih vežbi, ravnomerno zastupljenih u svakoj od lekcija, pri čemu svaka lekcija sadrži i test za proveru usvojenosti sadržaja u njoj prezentovanog.“
Udžbenik Ni puha ni pera!, čiju lekturu je radio Institut Puškin u Moskvi, mogu da koriste odrasli i studenti, za samostalno ili učenje u grupi, za kurseve u kompanijama, kao i nadogradnju znanja kod početnika, sa ciljem što bržeg ovladavanja konverzacijom.
Doc. dr Jelena Ginić s Filološkog fakulteta u Beogradu podseća da znanje ruskog, jedinog slovenskog svetskog jezika, može biti veoma korisno za svakog pojedinca: ruski jezik je drugi, posle engleskog jezika, po popularnosti na internetu, te znanje ruskog jezika obezbeđuje pojedincu pristup obilju stručne i naučne literature, kojom god oblašću da se bavi. Podsticaj učenju ruskog svakako je i veliko interesovanje za zapošljavanje. Kompanija NIS je, objašnjava, prema istraživanjima jedna od najbolje ocenjenih kompanija uopšte. Takođe, izazov su svakako i stipendije za besplatno studiranje u Ruskoj Federaciji, kaže profesorka Ginić.
Ni puha ni pera! koncipiran je tako da sadrži 10 lekcija i 30 dijaloga, preko 300 raznovrsnih vežbi, gramatički prilog, rusko-srpski rečnik, ali i audio-materijale uz vežbe i testove za proveru znanja, kao i primer međunarodno priznatog TRKI testa za nivo A1.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *