Ако пијани изазовете удес, сами плаћате вишемилионску штету

УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА УПОЗОРАВА

Осим породице оштећеног, пијани возач угрожава и доводи до ивице егзистенције и своју породицу – чак и сопствену децу. Од почетка године на путевима у Србији догодило се 22.000 саобраћајних незгода, у којима је погинуло 310 особа, док је тешке телесне повреде задобило више од 1.800 људи

Поред затворских и других казни предвиђених Законом, као што су одузимање дозволе, новчане казне и казнени поени, возачи који под дејством алкохола изазову саобраћајну незгоду плаћају и комплетну штету коју направе. Наиме, они губе права из осигурања и постају такозвани регресни дужници према осигуравајућем друштву које је оштећеном исплатило надокнаду.
„Ти износи могу да буду вишемилионски, а исплата може да траје и неколико година, чак и дуже. Уколико пијани изазовете незгоду у којој погине једно лице, накнада штете по основу душевних болова за смрт блиског лица може да износи и више од 4 милиона динара. На ту накнаду право имају сви чланови породице – деца погинулог, супружник, родитељи, брат и сестра уколико живе у трајној заједници. Износ може да буде додатно увећан уколико су деца школског узраста, јер се њима до краја школовања на месечном нивоу плаћају трошкови школовања – по основу изгубљеног издржавања. То може да буде и десетак хиљада динара месечно, чиме укупан износ штете, одн. ренте може да достигне и износ до 100.000 евра“, објашњава генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић.
Јовановић додаје да је и у незгодама у којима повређене особе доживе тешке телесне повреде износ накнаде штете вишемилионски, често и значајно већи од незгоде с погинулима. Овде се плаћа и изгубљена зарада, која на месечном нивоу треба да буде једнака заради оштећеног пре незгоде.
„На месечном нивоу рента по основу изгубљене зараде и плаћања туђе неге и помоћи може да износи 300 или 400 евра, уз вишемилионску штету која се једнократно исплаћује по другим законским основама, па укупна накнада штете у овим ситуацијама може да износи и неколико стотина хиљада евра“, додаје Јовановић.
Вишемилионске износе по различитим основама накнаде штете није могуће избећи, а регресни дужник су или возач или власник возила. Јовановић објашњава да ће штету, ако онај ко је изазвао незгоду оде у затвор, плаћати или његова породица или ће бити исплаћена из његове имовине или када изађе из затвора, али са каматом која значајно подиже укупну суму. „Дакле“, упозорава Јовановић, „осим породице оштећеног, пијани возач угрожава и доводи до ивице егзистенције и своју породицу – чак и сопствену децу, јер их нпр. оставља без имовине.“
Иначе, од почетка године на путевима у Србији догодило се 22.000 саобраћајних незгода, у којима је погинуло 310 особа, док је тешке телесне повреде задобило више од 1.800 људи. Према речима начелника Управе саобраћајне полиције МУП Србије Небојше Арсова, само у периоду од почетка јуна до половине августа догодило се 7.800 саобраћајних незгода, са 149 погинулих и 800 повређених. Арсов је на заједничкој конференцији за медије МУП и УОС додао да је август годинама уназад месец када на нашим путевима страда највише особа (62), следе октобар и септембар са 61, одн. 58 погинулих. Због тога ће, како је најавио, саобраћајна полиција наставити с појачаном контролом и после завршетка летње сезоне.
Генерални секретар УОС подсетио је и да је тренутни законски лимит по једној саобраћајној незгоди 200.000 евра за штету на стварима и милион евра за штету на лицима, што су износи којима штетник који је изгубио права из осигурања може бити изложен у смислу своје обавезе. На ово треба додати још трошкове и камате који не улазе у лимит већ се плаћају независно. Тенденција законодавца је да ове лимите додатно повећа како би се постигао бољи степен заштите свих учесника у саобраћају.

Душко Јовановић је позвао на опрез наше возаче који иду на пут у ЕУ и не придржавају се прописа, укључујући и оне који возе пијани, јер је у случају да тамо скриве штету меродаван закон те државе. То подразумева драконске казне које се плаћају на лицу места, као и касније регресирање штете до граница постављених њиховим лимитима, који су вишеструко већи од наших и достижу и износе од пет милиона евра за штету на лицима и милион за штету на стварима.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.