Одржани Српски дaни oсигурaњa

У организацији Удружења осигуравача Србије, у Аранђеловцу су од 28. до 30. нoвeмбрa одржани Српски дани осигурања, први такав скуп у нашој земљи. У уводном говору, председник Упрaвнoг oдбoрa Удружења и председник Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ мр Мирко Петровић рекао је да су Српски дaни oсигурaњa приликa дa учeсници рaзгoвaрajу о најактуелнијим питањима из ове области и дa потражe најбоље одговоре и решења под окриљем нашег удружења које се бави кључним питањима из осигуравајуће делатности.

„Зашто Српски дани осигурања? Наше су намере да на овако високо меродавном месту расправљамо о најактуелнијим питањима из ове области и заједно потражимо најбоље одговоре и решења.
Желимо да подстакнемо развој струке осигурања у Србији и подигнемо ниво знања запослених у нашој делатности путем различитих форми преношења вештина, искустава и примера најбоље праксе.
Ово је и прилика да се упознамо с променама у регулативи и надзору над делатношћу осигурања у Европи и региону, те да се информишемо о новостима са светских и европских финансијских тржишта.
Наравно, овај скуп пружа нам могућност да промовишемо своје осигуравајуће услуге и укажемо на њихов значај како за становништво, тако и за привреду, и да ширу јавност упознамо с друштвеном и привредном функцијом коју осигурање, свакако, има.
Наша жеља је, коначно, да се позиционирамо као институционални инвеститори који могу бити од великог значаја као један од замајаца унапређења српске привреде.
Сектор осигурања важан је чинилац финансијске стабилности и као такав знатно утиче на развитак сваке државе. Последњих година направљени су помаци у осигуравајућој делатности у Србији који се огледају у расту премије, промени структуре премије у корист животних осигурања, повећању техничких и гарантних резерви и већој заштити осигураника. Те су промене, наравно, условљене и побољшаним економским амбијентом за пословање и растом бруто друштвеног производа у нашој земљи.
Током ова два дана расправљали смo о Солвентности 2, о новом закону о обавезном осигурању у саобраћају, о питањима у вези са осигурањем пољопривреде и темама које се односе на животна осигурања и банкоосигурање. Кao централну тему видим Солвентност 2, чији су циљеви јачање стабилности осигуравајућих друштава и сигурности осигураника, те усаглашавање наше регулативе с регулативом држава чланица Европске уније.
Верујем да ћемо ову конференцију наставити да одржавамо и унапређујемо у годинама пред нама, одлучни да подстакнемо решавање бројних питања из наше делатности, да утичемо на унапређење регулаторног амбијента и допринесемо подизању свести становништва и привреде о томе да осигурање није додатни трошак већ потреба, а често и инвестиција у непосредну будућност“, нагласио је Петровић.
Отварајући скуп, гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић изјавила је да је највећи изазов у овом тренутку унапређење регулативе обавезног осигурања у саобраћају.
„Око најосетљивијих питања мора бити постигнут консе-нзус свих тржишних учесника јер се једино тако може доћи до пуне примене тог прописа“, казала је Табаковићева. Како је објаснила, регулаторни циљ делатности осигурања у Србији, као и њене супервизије, јесте примена директиве ЕУ Солвентност 2.
„У Закон о осигурању који је данас на снази већ су уграђени одређени елементи правног оквира Солвентност 2, а циљ је да до 2020. или 2021. године с новом регулативом у потпуности имлеметентирамо тај правни оквир“, додала је Јоргованка Табаковић. Она је посебно подржала активности Удружења осигуравача Србије чији је циљ едукација и подизање свести о значају осигурања.
Конференција Српски дани осигурања окупила је око 200 домаћих стручњака и стручњака из иностранства из области осигурања и реосигурања. На скупу је организовано 10 панела и два округла стола, на којима се расправљало о Закону о обавезном осигурању у саобраћају и осигурању у пољопривреди.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.