О Косову на Косову

КосовоПрофесори са Правног факултета у Косовској Митровици предлажу да се изради студиозна анализа стања људских права на Косову и Метохији у периоду после1999. године

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, поводом обележавања 55 година постојања и рада, организовао је научни скуп са међународним учешћем на тему „Људска права између идеала и изазова садашњости“. Од тридесет седам гостију преовладавали су аутори научних радова, који су исте на конференцији представили, те активно учествовали у дискусији. Присутнима је презентована публикација – тематски зборник 50 радова, чије је штампање помогло Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Тема људских права у рефератима и дискусијама анализирана је са аспекта грађанског, кривичног, привредног, економског, теоријског, уставноправног и управноправног аспекта. Закључено је да, ма из ког аспекта посматрали, људска права представљају темељ владавине права савремених друштава у XXI веку.
Констатовано је да постоји раскорак између прокламованих вредности и реалног стања у погледу поштовања и заштите људских права. Такође, уочено је да последња деценија XX века и почетак XXI века бележе бујање асиметричних разлика и претњи. Иако de lege lata право настоји да прокламоване вредности нормативно уобличи у складу са правилима струке, запажено је да у појединим областима још увек има простора, и научног и стручног оправдања, за нормативно унапређивање законодавног оквира у националним и европским оквирима. Нарочити изазов, у погледу поштовања и заштите људских права, представљају постконфликтна друштва у којима су рањиве друштвене групе и даље бројне, неке чак и нове и специфичне, а последице прошлости незалечене и оптерећујуће за друштво у целини. У том смислу, потребно је нарочиту пажњу обратити на френетичан захтев за студиознијом анализом стања људских права на Косову и Метохији у периоду после 1999. године.
Учесници скупа поздравили су напоре које Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици чини у том правцу, конкуришући на Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја са предлогом пројекта под називом „Стање људских права на Косову и Метохији – правни и економски аспекти“.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *