Сигуран пријатељ вашег дома „Чувар куће“

Дунав осигурањеБеоград, 5. април 2016. године – Компанија „Дунав осигурање“ је креирала нови пакет осигурања „Чувар куће“. У питању је квалитетан, свеобухватан и ценовно прихватљив пакет осигурања, на јединственој полиси, са широким спектром покривених ризика, уз додатну могућност њихових измена и ширења како би се прилагодио специфичним потребама и буџету сваког конкретног домаћинства.

Производ је намењен власницима и закупцима стално настањених стамбених објеката (кућа/ станова) који се налазе на територији Републике Србије.

Пакет „Чувар куће“ на једноставан и брз начин обезбеђује осигуравајуће покриће:

настањених објеката (кућа и станова), укључујући уграђене инсталације и опрему у њима;

ствари домаћинства;

одговорности чланова домаћинства у својству приватних лица у свакодневном животу и одговорност из поседовања непокретности;

осигурање чланова домаћинства од последица несрећног случаја (незгоде).

Поред наведеног, осигурањем могу бити обухваћени и следећи предмети осигурања: санитарије, помоћни објекти, куће и ствари у њима, заједнички делови зграде, као и уметнички предмети.

Пример – ЧУВАР КУЋЕ основни пакет

Дунав осигурање 01* Лимити за ризике: излив воде из инсталација, провална крађа и разбојништво, лом стакла и лом инсталација дефинисани су условима осигурања.

Пакет „Чувар куће“ пружа пре свега осигуравајућу заштиту од стандардних, искуствено најучесталијих ризика, који могу погодити једно домаћинство: пожар, удар грома, олуја, град, експлозија, излив воде из инсталација, провална крађа и разбојништво, лом стакла, лом инсталација, као и заштита од ризика пада летелице, манифестације и демонстрације и удара сопственог моторног возила у осигурани грађевински објекат.

Поред напред наведених ризика, производ пружа могућност уговарања и додатних, последњих година учесталих ризика од: поплаве и бујице,  земљотреса.

Такође, пакет „Чувар куће“ даје могућност уговарања и додатних „ризика изненађења“ у које спадају притисак снега, пад дрвета, дим, обест и вандализам, ризик атмосферске воде, као и уговарање покрића ризика од удара непознатог моторног возила у осигурани грађевински објекат, опште одговорности и осигурање чланова домаћинства од последица несрећног случаја (незгоде).

Пример – ЧУВАР КУЋЕ лукс пакет (ЧУВАР КУЋЕ основни пакет + додатно покриће)

 

Дунав осигурање 02

* Лимити за ризике: излив воде из инсталација, провална крађа и разбојништво, лом стакла, лом инсталација и поплава дефинисани су условима осигурања, а сума осигурања за ризик изненађења износи 50.000 РСД.

Као посебну погодност ове понуде истичемо, у случају остварења ризика од пожара, надокнаду трошкова изнајмљивања привременог смештаја за породицу, укључујући и транспорт преосталих ствари домаћинства, до износа од 500 евра, као и трошкове превентивне замене браве на објекту услед нестанка кључева, и то до износа од 100 евра.

Висина премије осигурања зависи од вредности ваше имовине, површине стамбеног објекта, као и изабраног пакета покрића, односно броја додатних ризика/ предмета осигурања за које се определите.

У зависности од уговореног трајања осигурања, броја укључених додатних ризика уз основно покриће, као и за једну или више година у покрићу без штете, омогућени су попусти и до 15 одсто.

Начин плаћање премије бирате сами у зависности од ваших специфичних потреба, а исту је могуће платити месечно, квартално, полугодишње или годишње.

Детаљне информације о понуди грађани могу добити бесплатним позивом

Контакт центра Компаније на број 0800 386 286 или на интернет адреси: www.dunav.com.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.