Представљамо избор књига приспелих на конкурс за награду „Печат времена“

stub secanjaМаја Радонић
Стуб сећања српске културе
Андрићев институт, Андрићград, 2015

Ово дело је узбудљиво путовање (пуно изненађујућих открића) кроз есеје Миодрага Павловића, од његових раних текстова о смислу, значају и тумачењу поезије до завршних медитација о поетичком животу, при чему се, како критика примећује, на крају „стиче утисак као да смо на почетку читања“. Ипак, овај почетак је битно другачији од оног пре путовања, а питања која се намећу воде у нове правце истраживања. Још увек је у потпуности несагледив значај Павловићевог подухвата вредновања и превредновања српске песничке традиције, као и утицај, вредности и промене које је донела Антологија српског песништва не само у књижевној мисли већ и у српској културној свести када је реч о континуитету и идентитету српске културе.

Српски ХомерДраган Лакићевић
Српски Хомер
„Вукотић медиа“, Београд, 2015

Народна књижевност и њен особен глас, који је трајао вековима, поново звонко одјекују! Угледни и награђивани писац Драган Лакићевић годинама је сакупљао грађу и састављао књигу „Српски Хомер“ у којој су на прецизан, научан начин, веома ефектно, обрађени портрети 25 народних певача и гуслара, о којима је својевремено писао и бележио Вук Караџић. Међу њима су Филип Вишњић, Старац Милија, Тешан Подруговић, Стојан Хајдук, Слепа Живана, Анђелко Вуковић, Вуков отац Стефан и други.

ЦиноберСрба Игњатовић
Цинобер
Фондација „Солидарност Србије“, Београд, 2015

Цинобер, насловна реч збирке, боја је која се јавља у сликарству античког Рима, у илуминацијама средњовековних рукописа, на ренесансним сликама, кинеском порцелану… Песник, мајстор минијатура, концизног лирског филигранског веза, доказао је и овом књигом, како у поговору истиче Душан Стојковић, како се придружује снажној, ангажованој поезији, која се „политичкој“ лирици на корак приближава или се већ у њој утаборује. Најновија његова поезија, она из претходне, као и из ове збирке, домановићевска је у најбољем смислу те речи.

Аларихов светНикола Давидовић
Аларихов свет
„Слога-прес“, Париз, 2015

Аларихов свет је свет духовности. Према замисли аутора, радња се одвија на два плана: на плану духовности и на плану материјалности, то јест на написаном и на ненаписаном тексту. Написани текст припада ликовима и читаоцима, а ненаписани само читаоцима – читалац је физичка димензија лика и она се само наслућује! Биполарност, посебно карактеристична за Давидовићево дело, основа је овог филозофско-наративног романа.

Упоредни сновиЂорђе Д. Сибиновић
Антологија упоредних снова
Удружење књижевника Србије, Београд, 2015

Антологија упоредних снова аутора Ђорђа Д. Сибиновића представља архивски организовану интертекстуалност текстова једног аутора са његовим читањима српске књижевности у којима се она јавља као колажна интерпретација цитата и фрагмената. Такав поступак препоручује сугестију сусрета света као тематизованог догађаја и ауторских доживљаја који га поетизују. Сан, као знак реалности замењује тотални појам стварности и њених артефаката, а упоредно ауторство понављања која их доказују.

Између бездана и небаМилан Брдар
Између бездана и неба
Институт друштвених наука, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Београд, Нови Сад, 2015

Критика Декартовог програма рациоцентричног утемељења као херменеутика нововековне филозофије још је једна критика просветитељства, којом се употпуњују и развијају већ изложене критике у претходним књигама. Како аутор истиче у предговору, потребно је да неко заиста буде духовно провинцијалан, запуштен и неспособан за разумевање везе водећих модерних идеја и европских политичких збивања у 20. веку, а у најкраћем идеолошки заслепљен да би био против критике просветитељског рационализма и критичаре те врсте оптуживао за заговорнике мрака и регреса.

Повест и повеља ЈугославијеВладо Стругар
Повест и повеља Југославије
„Интерпрес“, Београд, 2015

Повест и повеља Југославије, оглед је интелектуалца неоспорне храбрости и личног интегритета који проговара о политичкој и историјској теми, питању југословенства и његовој обнови. Први део књиге чини историографски преглед о Југославији, првој унитарној монархији, и другој федеративној републици, а други представља повељу, односно устав. Повеља је писана са намером да се уручи Парламенту и узме као образац приликом доношења новог Устава државе. Овим списом Стругар је уобличио своје виђење обнове Југославије, као и улоге омладине у овом процесу.

Самомрзећи СрбиМилан Дамјанац
Самомрзећи Срби
Центар академске речи, Шабац, 2015

Ова књига даје посебан, другачији од уобичајеног и познатог, поглед на формирање и каснију деконструкцију српског идентитета. Од првог покушаја обнове српске државе и националне идеје до стварања прве Југославије прошао је тек век. То, по мишљењу аутора, није било довољно за изградњу српског националног и културног идентитета. Још од обнове државе радило се на промоцији српског идентитета, али је то било отежано различитим факторима на које се није могло једноставно и брзо утицати. Српска национална идеја, закључује аутор, мора да обухвати своје одређење кроз афирмацију свега што је била и што ће бити. Она, наиме, мора превасходно да превазиђе самонегирање.

Путин и бели анђеоЈелена Гроздановић Радовановић
Путин и Бели анђео
„Интерпринт плус“, Београд, 2015

„У Цркви Александра Невског постављене су плоче: изнад северне певнице плоча захвалности највећем добротвору и приложнику Његовом величанству краљу Југославије Александру I, изнад јужне певнице плоча посвећена Петру Великом Краљу Ослободиоцу и плоча посвећена Николају II Романову цару мученику.
Николај Романов је за себе говорио да је страдални Јов јер се родио на његов дан. Златна слова на мермерној плочи као да се померају, подешавају, непрекидно подрхтавају и рубинским капљицама крви украшавају.“ Овим речима почиње есеј „Црква Александра Невског” из невелике, али упечатљиво и живо писане збирке кратких есеја Јелене Гроздановић Радовановић Путин и Бели анђео.

 


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.