Упркос кризи НИС задржао профитабилност

НИСНИС је објавио ревидиране консолидоване финансијске извештаје за 2015. годину, припремљене у складу са међународним стандардима финансијског извештавања

Компанија је 2015. годину завршила као профитабилна. Нето добит НИС-а је износила 14,6 милијарди динара и на њу су у највећој мери утицали пад цена нафте на светском тржишту од готово 50 одсто и негативни утицај курсних разлика које су у 2015. износиле 8,1 милијарду динара. Показатељ EBITDA износио је 46,5 милијарди динара. Иако су финансијски показатељи нижи него 2014. године, они су знатно виши од планираних за 2015, узимајући у обзир пад цена сирове нафте.

ПЛАНИРАНИ НИВО ИНВЕСТИЦИЈА Одржању профитабилности у изузетно сложеним условима за пословање у највећој мери је допринело континуирано спровођење програма оперативне ефикасности. Остварени економски ефекат (и на EBITDA и на новчани ток) мера за повећање ефикасности пословања у 2015. години износио је 13,3 милијарде динара. Захваљујући томе НИС је успео да одржи планирани ниво инвестиција, и у току 2015. године у развој компаније je уложено 30,3 милијардe динара. Реч је о износу двоструко вишем од остварене годишње нето добити компаније, чиме је НИС остао у врху највећих инвеститора у Србији.
Укупан износ обрачунатих обавеза по основу пореза и других јавних прихода у 2015. години износио је 151,9 милијарди динара, односно 12 одсто више него пре годину дана. Такође, трећу годину заредом, НИС је у 2015. години исплатио акционарима дивиденде у укупном износу од 7,6 милијарди динара, што је 25 одсто нето добити компаније из 2014. године.
Што се тиче оперативних показатеља пословања, НИС је у области истраживања и производње повећао резерве угљоводоника за осам одсто у поређењу са прошлом годином. Обим прераде нафте и дораде полупроизвода повећан је за шест одсто у односу на исти период 2014. године и настављена је модернизација прерађивачких капацитета, првенствено кроз активности у оквиру реализације пројекта „Дубока прерада“.

ОДГОВОР НА КРИЗУ У домену енергетике, основана је компанија „ТЕТО Панчево“ са циљем изградње термоелектране-топлане капацитета 140 MW у Панчеву, завршена је изградња малих електрана „Велебит 3“ и „Сираково 2“ и компанија тренутно има 13 малих електрана на нафтним и гасним пољима у Србији, укупног капацитета 11,6 MW. Такође, започета је малопродаја компримованог природног гаса. Успех је забележен и у продаји, где је укупан промет нафтних деривата повећан за пет одсто у односу на 2014. годину и НИС је увећао учешће на малопродајном тржишту нафтних деривата у Србији за један одсто. Компанија је наставила са модернизацијом малопродајне мреже и са увођењем нових производа и услуга за потрошаче, попут стооктанског бензина G-Drive 100.
Поводом објављивања резултата рада НИС-а у 2015. години, генерални директор Кирил Кравченко је рекао да је протекла година била тешка не само за НИС већ и за цео нафтно-гасни сектор у свету и да је поносан што је компанија успела да задржи профитабилност.
„Наш одговор на кризу су били тимски рад, смањење трошкова и оперативна ефикасност у свим сегментима пословања, који су дали очекиване резултате због чега и даље остају наш главни циљ. Такође, запослени у НИС-у су сопственом иновативношћу допринели повећању ефикасности кроз програм ’Ја имам идеју’. Ипак, свесни смо да ће услови за пословање у 2016. години бити знатно сложенији него претходне, пре свега због ниске цене сирове нафте на светском тржишту и колебања курса валута. Пред нама су тешка времена због чега морамо остати фокусирани до краја и уложити много напора на одржање профитабилности компаније“, истакао је Кравченко.