Усвоjен ребаланс, плате и пензиjе мање од 1.новембра

Скупштина Србиjе, после више од 12 сати расправе по амандманима, усвоjила jе синоћ ребаланс буџета и пратеће законе коjима jе предвиђено смањење плата у jавном сектору и пензиjа већих од 25.000 динара.

“За” jе гласало 188, а против 10 посланика. Смањење плата преко 25.000 динара важи за све запослене у jавном сектору, укључуjући директне и индиректне кориснике буџетских средстава и jавних предузећа.

Смањење пензиjа ће бити распоређено по растућоj граничноj стопи тако да већи терет поднесу они коjи имаjу високе пензиjе, док 61 одсто пензионера неће имати никакво смањење.

Mање од 10 одсто смањења ће имати 1.510.000 пензионера, а то су они коjи примаjу мање од 40.000 динара.

Oни чиjи су чекови за пензиjе већи од 40.000 динара, добиће смањење веће од десет одсто.

Смањење плата и пензиjа ступа на снагу 1.новембра.

Усвоjеним ребалансом, тj Законом о изменама и допунама закона о буџету за 2014.године биће повећан мањак у буџету за 42 милиjарде динара, на 224,7 милиjарди динара, што jе 4,64 одсто бруто домаћег производа (БДП).

Буџетских расходи повећани су са 1.113 милиjарди динара на 1.122 милиjарде, а приходи су смањени са 930 милиjарди, на 897 милиjарди динара.

Укупни приходи буџета Србиjе за 2014. смањени су за 32,7 милиjарди динара или 3,5 одсто, при чему су порески приходи смањени за 43 милиjарде динара или за 5,4 одсто, а непорески су повећани за осам милиjарди или за 6,5 одсто.

Поjединачно на страни пореских прихода наjвећи пад бележе порез на додату вредност (ПДВ) и акцизе (за 32 милиjарде динара, односно 16,4 милиjарде динара), док су повећани приходи од пореза на добит предузећа и царина.

На мањи прилив прихода буџета утицаће и то што Народна банка Србиjе (НБС) ове године неће уплатити добити у буџет услед слабиjег финасиjског резулата, а очекивано jе било три милиjарде динара.

Са друге стране Нафтна индустриjа Србиjе (НБС) уплатиће у буџет 3,6 милиjарди динара на основу дивиденди за акциjе у власништву Србиjе.

Приходи по основу донациjа повећани су са 2,3 на 7,5 милиjарди динара, на основу прикупљене помоћи за поплављена подручjа.

Укупне гаранциjе износе 66,3 милиjарде динара, односно 200 милиона долара и 400 милиона евра, а одобрени проjекти и програмски заjмови износиће 615,6 милиjарди динара.

Предлогом ребаланса буџета у оквиру текућих расхода предвиђено jе да се за плате запослених у jавном сектору издвоjи 200,9 милиjарди динара, што jе за 6,9 милиjарди динара мање него у оригиналном буџету.

Укупне субвенциjе повећане су за 15,8 одсто, на 93,7 милиjарди динара, а наjвећи раст jе забележен код субвенциjа за привреду коjе ће бити веће за 9,7 милиjарди динара.

Субвенциjе намење пољопривреди ће износити 34,2 милиjарде динара, док ће иста давања остати за путеве и железнице – 7,7 милиjарди динара, односно 13,2 милиjарде динара.

Tрансфери осталим нивоима власти ребалансом буџета повећани су са 71,9 на 74,1 милиjарду динара.

Ребаланас буџета направљен jе на основу процене да ће Србиjа у 2014. имати пад БДП од jедан одсто, док jе приликом израде оригиналног буџета процена била да ће бити забележен раст од jедан проценат.

Према образложењу ребаланса бужета, на раст дефицита утицао jе пад БДП као последица поплава коjе су, пре свега, утицале на смањење производње струjе и угља, али и нижи ниво буџетских прихода.

Уз ребаланс буџета усвоjене су Oдлука о изменама и допунама финансиjског плана Републичког фонда за пензиjско и инвалидско осигурање за 2014. годину, затим Oдлука о изменама финансиjског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Oдлука о изменама финансиjског плана Националне службе за запошљавање.

Tакође, усвоjена jе Oдлука о изменама финансиjског плана фонда за социjално осигурање воjних осигураника за 2014. годину.

Усвоjен jе Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника jавних средстава, затим Закон о привременом уређивању начина исплате пензиjа и Измене Закона о Централном регистру обавезог социjалног осигурања.

Један коментар

  1. Moze im se pa rade sta hoce, a sta rade ne verujem da ni sami znaju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *