Скупштина Воjводине усвоjила покраjински Статут

НOВИ СAД – Скупштина Воjводине jе на данашњоj седници, коjа jе почела минутом ћутања за настрадале у катастрофалним поплавама у Србиjи, усвоjила Статут AП Воjводине, великом већином гласова и без расправе о том наjвишем правном акту покраjине.

Oд присутних 113 посланика за нови покраjински Статут гласао jе 91, против jе било њих седам, уздржаних ниjе било а остали нису гласали.

Покраjинска скупштина има укупно 120 посланика а за усваjање Статута била jе неопходна двотрећинска већина укупног броjа.

Скупштина Воjводине усвоjила jе и Oдлуку о спровођењу Статута покраjине, коjом jе предвиђено да jе краjњи рок за усклађивање свих покраjинских аката са Статутом 30. новембар ове године.

Покраjинска скупштина усвоjила jе Статут пошто jе претходно, 20. маjа Народна скупштина Србиjе дала претходну сагласност на таj акт, такође убедљивом већином гласова посланика.

Председник Скупштине Воjводине Иштван Пастор изjавио jе новинарима, после седнице на коjоj jе усвоjен и проглашен нови Статут покраjине, да jе тиме окончан “веома сложен заjеднички напор и подухват” и оценио да jе доношење Статута значаjна одлука, коjом jе испоштована одлука Уставног суда Србиjе.

Пастор jе рекао да jе, осим Статута, усвоjена и одлука о спровођењу тог акта, коjа “обавезуjе, барем у моралном и политичком смислу” а коjом jе, када jе реч о наредним корацима у спровођењу тог статуте, утврђено да jе 30. новембар ове године краjњи рок за усаглашавање свих аката покраjине са новим Статутом.
“Tо jе jедан примерен, не предугачак, али сигурно рок у коjем се, са великим напором, таj посао може и мора окончати”, нагласио jе Пастор и додао д аће се он лично потрудити да ти рокови буду поштовани, како од Скупштине и Покраjинске владе тако и од секретариjата и jавних предузећа.

Уочи скупштинске седнице, Oдбор за питања уставно-правног положаjа покраjине прихватио jе измењен амандман, коjи су заjеднички поднели посланици Владимир Галић (СНС) и Павле Будаков (СПС), а коjим jе тражено да рок за усаглашавање покраjинских аката са Статутом, уместо претходно предложеног 31. децембра, буде 1. октобар.

Чланови одбора постигли су компромис по том питању, тако да jе измењени амандман уврштен у коначни предлог те одлуке.

Статут jе дефинисан као наjвиши правни акт AП Воjводине, коjи мора да буде сагласан са Уставом и законом.

Воjводина jе аутономна териториjална заjедница Републике Србиjе, у коjоj грађани остваруjу право на покраjинску аутономиjу, у складу са Уставом и законом и неодвоjиви jе део Србиjе, у коjоj се негуjу европски принципи и вредности, наведено jе у Члану 1 Статута, наведено jе између осталог у Статуту покраjине.

Симболи Воjводине су застава и грб, али тако да су уз постоjеће уведени и традиционална тробоjка и традиционални грб Воjводине из 1848. године.

Нови Сад jе дефинисан као административни центар AП Воjводине у коjем се налази седиште покраjинских органа, чиме jе изостављена одредница о главном граду покраjине, из досадашњег Статута.

Према новом Статуту извршни орган AП Воjводине jе Покраjинска влада уместо досадашње Владе Воjводине, а рад Покраjинске владе усмерава скупштина и она jе одговорна покраjинскоj скупштини за своj рад.

После данашње проглашења у Скупштини Воjводине Статут покраjине биће обjављен у “Службеном листу AП Воjводине”, а ступиће на снагу осмог дана након обjављивања, односно тад почиње његова примена.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *