НИС објављује консолидоване резултате пословања групе компанија у првом кварталу 2014. године

У складу са неревидираним консолидованим финансијским извештајима, нето добит компаније НИС у првом кварталу 2014. године износила је 8,6 милијарди динара. У тешкој економској ситуацији, основни покретачи за одржавање профитабилног пословања били су развој продаје и логистике, као и прогресиван рад у области смањења трошкова производње и управљања. Добит компаније, пре одбијања пореза и амортизације (EBIDTA) износила je 15,5 милијарди динара. Истовремено, износ обрачунатих пореза групе компанија НИС у буџету Србије на свим нивоима, на основу резултата пословања у првом кварталу 2014. године, износи 24,15 милијарди динара, што је за 20 одсто више у односу на одговарајући показатељ прошле године.
На финансирање инвестиционог програма компанија је усмерила 9,62 милијарде динара. У фокусу инвестиционог програма компаније НИС, у току извештајног периода, били су пројекти везани за разраду неконвенционалних угљоводоничних ресурса, повећање ефикасности коришћења гасних ресурса, као и за аутоматизацију производних процеса. Обим капиталних улагања, усмерених на реализацију еколошких пројеката, износио је 173 милиона динара, што је за преко 60 одсто више у односу на планирана улагања.
Упркос тешким макроекономским условима и стагнацији регионалног тржишта горива, продаја нафтних деривата је достигла 643 хиљаде тона. Компанија НИС је посебну пажњу посветила ширењу производног асортимана, побољшању квалитета рада мреже бензинских станица, као и развоју специјализованих програма за различите категорије купаца, како у малопродаји, тако и у велепродаји. Обим прераде нафте у рафинеријама компаније НИС износио је 724 хиљаде тона, а стабилна производња угљоводоника је на нивоу од 406 хиљада тона нафтног еквивалента.
Коментаришући резултате рада компаније, генерални директор НИС-а Кирил Кравченко је рекао да је резултат који је компанија остварила у првом кварталу ове године постигнут веома тешко.
„Сматрам да смо оправдано ставили акценат на развој система продаје и побољшање ефикасности производних процеса. Приоритет у овој години смо дали стриктној контроли трошкова и имплементацији нових технологија које повећавају профитабилност пословања. Надам се да ће пут који смо изабрали, и којим ћемо наставити даље, моћи да нивелише негативне спољне факторе и да ће нам омогућити да задржимо темпо развоја компаније.“