Велика сеоба Рома у Србију

Агенда 21 УН  и насилне демографске промене

Пише Биљана Ђоровић

Један од кључних програмских докумената савременог глобализованог света – Агенда 21 УН, поставила је као циљ до 2020. успостављање апсолутне контроле над водом, земљом, биљкама, минералима, инфраструктуром, средствима за производњу, едукацијом, енергијом, информацијама  и популацијом.

Контрола популације у контексту Агенде 21 за Србију подразумева  и насилну промену демографске структуре.

Након 2000. године отпочело је спровођење овог програма. Реч је пре свега  о насилној промени демографске структуре у Србији која се реализује тајним депортовањем Рома (из ЕУ у Србију) и то оних Рома који никада нису били српски држављани – а који ће до краја ове године – бити уписани у матичне књиге као да су рођени у Србији. Са друге стране, фаворизује се масовни одлив младих, образованих људи из Србије. Овај процес подржан је у оба случаја моћним финансијским инструментаријем Запада, односно евроатлантске заједнице. Како ствари сада стоје, грађани Србије у великој мери сами финансирају настанак нове државе на свом тлу, и то настанак некакве специфичне врсте ромске државе у којој ће живети несразмерно увећан (у односу на стање до пре једне деценије) број Рома .Подухват ће се постепено реализовати у оквиру регионализације Србије коју је наметнута формула европских интеграција поставила као (пред)услов за њихов наставак.

Промена Устава је у том смислу приоритетни задатак а циљ одржавања превремених републичких избора је обезбеђивање двотрећинске већине за изгласавање ове промене.

Петар Искендеров, старији научни сарадник Руске академије наука, у својој анализи „Европска унија се припрема да докусури српску државност“ (2009) анализирајући процес „административнотериторијалне реформе којом се српска држава трансформише у Заједницу српских региона‘ (ЗСР)“ сагледао је из перспективе регионализације као коначно решење за Србију и Србе: регионализација представља форму предаје српске територије Албанцима (у Јужном – прешевском региону) Турској и Босни у Западном (рашком) региону, Мађарској у Војвођанском а Румунији и Бугарској у Источном региону.

Централни регион (област Шумадије и Поморавља) према овој анализи – предвиђен је за постепено пребацивање из ЕУ депортоване ромске популације без држављанства, ромске популације са Косова и Метохије, те оне из других република бивше Југославије.

 

Јуриспруденција „цивилизоване Европе“ Демографска политика Европе, у прошлости оптерећена расним законима и расистичком и геноцидном праксом, у актуелном поретку ограничава се на депортацију, за „цивилизоване Европљане“ мање пожељних и непожељних етничких група – у Србију и православне земље Југоисточне Европе, као и на предузимање опсежних мера и програма – како се они случајно не би вратили на просторе са којих су потекли или се у њима населили. Да би се тај план реализовао, европска јуриспруденција ангажовала је тимове правних експерата који су освојили читав нови правни инструментариј, нове законе о миграцијама и азилантима, пласираним под називима: „управљање миграцијама“, „реадмисија“, „сигурна трећа земља“. Промена демографске структуре у Србији одвија се по истој формули по којој Глобални поредак премрежава свет: глобална политика миграција намеће се ултимативно и спроводи локално преко владе, савезних и локалних власти, НВО сектора (у овом тренутку у Србији делује 218 ромских невладиних организација) неформалних група, група за притисак и флек као и медија чији су посленици у обавези да се строго придржавају веома јасних закона политичке коректности, као и обавеза да мотре и онемогуће односно нападну било кога ко се усуди да критички проговори о проблемима који се отварају и перспективама овог процеса.

Пројекат трајног пресељења ромске популације из Европе и стварање предуслова за настанак – на тлу Србије – државе са несразмерно великом ромском популацијом, преузео је на своја плећа Џорџ Сорош, члан групе Билдерберг, бивши члан Борда директора Савета за иностране односе, мађарски Јеврејин, у младости сарадник нациста и водећи хуманиста Новог светског поретка (уз Била Гејтса). Сорош и његов Фонд реализују програм „Деценија укључења Рома“ који обухвата све аспекте живота и рада: образовање, здравствену заштиту, становање.

Сорошев програм се представља као пројекат од приоритетног значаја за решење проблема са којима се суочава ромска популација – коју треба по мерилима протестантске етике – уздићи на ниво грађана на тржишту рада. И мало ко разуман би одбио да се сложи са овим племенитим идејама. Са племенитим замислима, разуме се,слажемо се у потпуности и ми, тако да поруку овог текста никако не би требало разумети као разматрање уперено против Рома и унапређења њиховог укупног положаја. Напротив, предочавањем чињеница о поступку „решења ромског питања” желимо да укажемо на неке нетранспарентне и проблематичне аспекте овог подухвата.  Проблем је и у томе што се поменуте идеје реализују искључиво изван – плавокрвног језгра ЕУ из којег се Роми континуирано и масовно депортују у Србију (од 2001. године – најпре необележеним авионима који су фантомски слетали на Сурчински аеродром) на најсуровије начине, веома често уз везивање лисицама, држање у затвореном простору и сличне методе, о којима постоје кредибилна сведочанства.

[restrictedarea]

Реадмисија – правни основ Реадмисија је уско везана за концепт „сигурне треће земље“ усвојен Даблинском конвенцијом из 1990. када је конституисана заједничка политика Европске уније о азилу. Европском конвенцијом о праву на азил из 1992. године успостављене су јединствене мере и процедуре о одобравању азила како би се спречила (зло)употреба тога права, чиме су чланице ЕУ препустиле своја овлашћења из области имиграције и „азиланата“ Бриселу.

Концепт „сигурне треће земље“ омогућио је да ЕУ пренесе одговорност за заштиту својих  граница – на треће земље – преко којих би тражилац азила ушао у јединствени простор ЕУ. Тзв. „трећа земља“  постала је надлежна за разматрање захтева за азил особа које су транзитно прешле преко њене територије. Тражиоци азила у ЕУ се на основу тог закона враћају на територију земље преко које су ушли у ЕУ.

Савет министара ЕУ је 1997. наложио потписивање билатералних уговора о реадмисији (враћању) азиланата и то не само држављана земаља потписница већ и лица из трећих земаља у транзиту.

Србија је у склопу Споразума о придруживању прихватила све „билатералне уговоре“ о реадмисији. У складу са овим уговорима је крајем 2007. донела Закон о азилу који је ступио на снагу 1. априла 2008.

Потписан је велики број билатералних уговора о реадмисији којима се Србија обавезала да прихвати све азиланте које Европска унија испоручи, укључујући и оне који нису њени држављани, како то објашњава проф. др Дренка Вуковић у раду „Реадмисија и управљање миграцијама“:

„Споразумом о реадмисији Србије и ЕУ, Србија је прихватила да преузме све (1) сопствене држављане; (2) држављане трећих земља и (3) лица без било чијег држављанства“ – при чему се процедура преузимања и даљег третмана депортованих одвија у највећој тајности под клаузулом уговора која се назива заштита података‘. Заштита података такође је саставни део Споразума о реадмисији Србије и ЕУ као и питања спровођења и примене путем заједничке комисије за реадмисију“.

Уговор о реадмисији подржан клаузулом о тајности (заштита података) отворио је Европској унији простор за депортацију Рома и осталих групација становништва у неограниченом броју у Србију, као и могућност да се број депортованих држи у тајности.

Према Попису становништва из 2002. године, у Републици Србији су се 108.193 грађанина изјаснили као припадници ромске националне мањине. Садашњи број Рома држи се у строгој тајности а званичници кажу да евиденција не постоји. Јасно је да се тиме прикривају подаци о броју депортованих Рома са територије ЕУ који никада нису могли да добију држављанство неке од европских земаља у којима су живели, Рома из бивших република СФРЈ и Рома избеглих са простора Косова и Метохије.

Заменик директора Канцеларије за људска и мањинска права Србије др Драгољуб Ацковић је на састанку на којем је разматрана политика становања ромске популације, где су учествовали секретар експертске групе Савета Европе CAHROM Мајкл Гует и представници Канцеларије за људска и мањинска права Србије, у свом уводном излагању изнео анализу по којој у Србији живи 600.000 Рома.

У научном раду: „Роми у југоисточној Србији од дефтера до пописа“, проф. др Драган Тодоровић каже да „Процене представника ромских организација и цивилног сектора упућују на 450.000 до 800.000 припадника ромске националне мањине насељених у Србији“ (до 2011. године).

Евидентирање кретања декларисаних Рома у Србији у новијем периоду започиње 1948. године и наставља се у званично вођеним пописима из 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. и 2002. године. Према подацима Пописа из 2002. године (спроведен на територији Централне Србије и Војводине) у етничкој структури Србије (без Косова и Метохије) Срби као већински народ чине 82,9 одсто укупног становништва, док су најзаступљеније националне мањине Мађари (3,9 одсто) Бошњаци/муслимани

(2,1 одсто) Роми (1,4 одсто) и Југословени (1,1 одсто).

Ова разлика у броју Рома по Попису из 2002. и претпостављеног броја који наводе др Ацковић и припадници НВО сектора показују да је „цивилизована Европа“ до 2011. године у Србију депортовала између 500.000 и 700.000 Рома,  након чега је процес депортације настављен.

 

Фалсификовање података је закон Посебна брига ЕУ је да сви реадминистрирани Роми добију српско држављанство и то по хитном поступку.

У ту сврху, за упис Рома у матичне књиге обезбеђена су (према подацима „Образложења Акционог плана за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома у РС“ до 2015.) донаторска средства у износу од 317.464 евра. Но, није било довољно дати само новац – Глобалистан није ниједан детаљ претварања Србије у ромску државу препустио случају: посао здруженим снагама обављају Министарство правде,  Центар за социјални рад и Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице.

 

До 2015 – сви Роми морају добити „крштеницу“ Пошто иницијативу за издавање докумената заснованих на лажним подацима не могу да препусте самим Ромима, за овај посао од највеће важности за спровођење Агенде 21 за Србију ангажован је Центар за социјални рад. (Нема сумње да на Западу постоји  савршена евиденција о депортованим Ромима са простора својих земаља и да ће се спискови прослеђивати до особа задужених за решење овог више него ургентног проблема).

Ево орвелијанске елаборације државне секретарке Министарства правде Гордане Стаменић, изречене на конференцији за медије одржаној у седишту Евроактива у Београду 27. јануара:

„Од 2009. године у Србији је у матичну књигу рођених накнадно уписано 20.679 Рома а план је да до 2015. буду уписани сви који су тренутно правно невидљиви‘“.

Представник УНХЦР-а у Србији нагласио је да је Србија прва земља на Западном Балкану која активно ради на решавању проблема „правно невидљивих“.

Како је текао процес уздизања фалсификовања у ранг закона, такође можемо сагледати из изјаве Гордане Стаменић:

„Закон о матичним књигама из 2009. допринео је много, али 2012. године било је неопходно донети Закон о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку.“

На основу допуна, Закон о матичним књигама почео је да подразумева и децу без родитељског старања и уписивање „ван прописаног времена“ али то није било довољно јер је било случајева „када лица нису могла да докажу тачан датум рођења“, па се ишло у ванпарнични поступак.

Шта је омогућио ванпарнични поступак?

Ванпарнични поступак је омогућио – уписивање ма ког лица у матичне књиге Републике Србије на основу давања лажних исказа.

На основу промена Закона о ванпарничном поступку „чињеница рођења саставља се на основу изјаве особе која није уписана у матичну књигу рођених и исказа два пунолетна сведока“.

Погледајмо даље: „Ако се у поступку састављања исправе о чињеници рођења не може утврдити дан, час и година рођења, сматра се да је то лице рођено 1. јануара у 00:01 сати оне године за коју је вероватно да је година његовог рођења, а уколико се не може утврдити место рођења, сматра се да је рођено у граду, односно седишту општине за коју је вероватно да је на њеном подручју дошло до рођења“.

Будући да наши правници, судије и социјални радници нису били едуковани за овај тип криминалних дела, „организоване су бројне обуке судија, запослених у центрима за социјални рад и матичара, као и посете насељима Рома“.

Организавани криминал је процветао након потписивања Споразума о разумевању, који су у априлу 2012. потписали Министарство правде, заштитник грађана и Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице (УНХЦР).

Но, улог је толико велики да се ништа не сме препустити самим Ромима, већ ће уписивање Рома у матичне књиге постати главни задатак у ту сврху обучених експерата из Центра за социјални рад:

„Захтев за упис у матичне књиге рођених, поред лица која желе да остваре то право, може да поднесе и Центар за социјални рад, при чему су ослобођени свих судских и административних такси“.

„Има још пуно да се ради, јер сва деца по рођењу имају право да буду уписана у матичну књигу рођених, док је код оних који немају пребивалиште омогућено да буду уписани код Центра за социјални рад како би се обезбедили услови за добијање личних карата“, рекао је задовољни представник УНХЦР-а, Арболеда.

Дакле: „Сва деца по рођењу имају право да буду уписана у  матичну књигу рођених“ – реакао је господин Арболеда.

Али, овде се не ради о реализацији тог права, господине Арболеда. Овде се ради о пресељењу ромског становништва из „цивилизоване ЕУ“ у Србију. И ради се о томе да се,  по вашим налозима, инструкцијама и упутствима, правосуђе у Србији упустило у тешке криминалне радње фалсификовања података, кривоклетства и издавања личних докумената на основу тога, због чега је морало да промени законе који то забрањују у читавом свету и због чега се у читавом свету добија затворска казна.

Quod erat demonstrandum.

Степеном кривотворења података задовољан је, међутим, заменик заштитника грађана Роберт Сепи. По писању агенције Бета – он је „изразио задовољство што је партнерство са Министарством правде и УНХЦР-ом дало резултате и оценио да се проблем уписивања Рома решава брзо и добром динамиком“.

Нема никакве сумње да ће упис у матичне књиге рођених послужити као – правна чињеница која се неће доводити у питање. О томе сведочи Стратегија за унапређење Рома Републике Србије (2009) у којој се реадмисија Рома са територије ЕУ (српских држављана, бивших држављана  СФРЈ, као и оних без било чијег држављанства) не разматра као УЗРОК за промену демографског стања у Србији, већ се у њој каже да број по попису није био прецизан јер „многа истраживања указују на то да је број припадника ромске националности у Републици Србији знатно већи, па се процењује да износи између 250.000 и 500.000“.

Да ће лажи задобити статус планетарне истине – веома је јасно. На том послу суделују здружено сви актери Новог светског поретка. Тако је један од медија који је основала ЦИА – Ал Џазира још 2012. изјавила да је Рома на Балкану далеко више него по статистици (Roma u regiji mnogo više nego u statistici | Al Jazeera Balkans balkans.aljazeera.net/…/roma-u-regiji-mn…‎)

Чињеница да власти у Србији фалсификују и кривотворе матичне књиге рођених веома је обрадовала Мајкла Девенпорта, шефа европске делегације у Србији (оног истог који је Србима обзнанио да је преговарачка платформа за придруживање ЕУ – тајна). Током недавне посете Србији он је изразио своје велико задовољство што је двадесет општина које су прихватиле позив да сарађују са ЕУ и ОСЦЕ -ом јасно исказало и заложило се за идеју да се положај њихових суграђана Рома – мора побољшати.

 

Декада промене демографске структуре Генеалогија претварања Србије у државу са несразмерно (на демографским и историјским чињеницама нимало утемељеним) великим бројем Рома у видљивом простору реализације изгледа овако: 2003. године у Будимпешти одржана је конференција о правима и положају Рома у земљама Југоисточне Европе када је, уз учешће представника Рома, влада земаља Југоисточне Европе (Србија и Црна Гора, Чешка, Словачка, Мађарска, Румунија, Хрватска, Бугарска, Македонија) Сорошевог Фонда за отворено друштво, Caвета Европе, ОЕБС-а, УНИЦЕФ-а, УНДП-а, Светске банке, Развојне банке Caвета Европе, Европског форума Рома и Путника, Европског центра за права Рома, Ромског образовног фонда, договорено  да се у свим земљама Југоисточне Европе покрену иницијативе и обезбеде значајнија финансијска средства за решавање проблема Рома у тим државама. На тој конференцији пласирана је Сорошева идеја о „Декади укључења Рома 2005–2015“, усмерена ка инклузији Рома у све процесе и токове друштвеног живота у земљама Источне и Средње Европе.

У Софији, 2. фебруара 2005, шефови влада држава Југоисточне Европе усвојили су „Декларацију о Декади укључења Рома 2005-2015‘“ и установили правила и програм Декаде. Светска банка се те 2005. придружила Институту Отворено друштво Џорџа Сороша, Швајцарској агенцији за развој и сарадњу као и владама земаља из Средње и Источне Европе у покретању иницијативе „Деценија инклузије Рома“.

Према речима председника Светске банке, Јима Јонга Кима и Џејмса Волфенсона (председавајућег Wolfensohn&Company) изнетим 27. јуна прошле године у тексту „Подржавање Рома је добро за бизнис“ – „Групација Светске банке ради са Европском комисијом и државама ЕУ из Средње и Источне Европе на пружању подршке Ромима. Радимо и са Бугарском и Румунијом на образовању Рома у раном детињству, побољшању локалних школа у Србији, побољшању образовних исхода у БЈР Македонији, као и на упису имовине у земљишне књиге у Румунији. Земље Средње и Источне Европе имају историјску прилику да искористе седмогодишњи буџет ЕУ за мање развијене чланице ЕУ да унапреде интеграцију Рома. Средства су ту – треба их само искористити.“

Ова „историјска“ шанса није пружена остатку Европе.

 

Безобална хипокризија У Француској је ромска популација изложена беспоштедном протеривању. Никола Саркози је 2010. године повео „рат против Рома“ (Мануши, како се називају Роми на франкофоном подручју, населили су се у Француској још у 15. веку).

Званична Саркозијева политика за Роме у Француској била је уништавање картонских насеља и сурово протеривање уз карту у једном правцу а исту политику је задржао и министар полиције у новој социјалистичкој влади, Мануел Валс.

Градоначелник места Шоле, у долини Лоаре, ни најмање није шокирао своје суграђане изјавом да Роме „Хитлер изгледа није довољно побио“.

Бурне реакције незадовољства изазвало је код Девенпортових сународника – Британаца, укидање ограничења за радну миграцију држављана из Румуније и Бугарске, које је ступило на снагу 1. јануара ове године у земљама ЕУ. Британски премијер Дејвид Камерон  је изјавио да влада намерава да битно ограничи мигранте из Источне Европе у правима на стицање социјалне помоћи а у случају притиска од стране Брисела постави питање о напуштању ЕУ. „Tакав став може да добије подршку од стране политичких снага које заступају тесну сарадњу с ЕУ“, истакао је тим поводом у интервјуу за „Глас Русије“ експерт Међународног института за хуманитарно-политичка истраживања, Владимир Брутер.

Но, поред тога што европска јуриспруденција има богату правну традицију – било је тешко, па и немогуће било коме објаснити – по ком, ако не етничком основу – да се Ромима, држављанима Румуније и Бугарске, који имају право на слободно кретање унутар ЕУ, ово право ускраћује, а земљама Средње и Источне Европе „које имају историјску прилику да просперирају инклузијом Рома“, непрекидно прети одузимањем виза и права на рад у ЕУ, уколико ромско становништво не задрже на својим границама?

Ствари су овако решене – ЕУ нема никакву намеру да Србију прими у своје редове а ту чињеницу најбоље потврђује број реадминистрираних Рома на њеној територији – који су се ту – по други пут родили.

Укидање ограничења за радну миграцију држављана из Румуније и Бугарске, које је ступило на снагу 1. јануара ове године у земљама ЕУ, можемо видети као део механизма за пребацивање Рома из Румуније и Бугарске на основу реадмисије у Србију – „прву земљу на Западном Балкану која активно ради на решавању проблема правно невидљивих‘“. Овде ће се по кратком поступку родити и  бити уписани у матичне књиге и „цивилизована“ Европа неће имати више проблема – неће морати да предузима хајке, организовани лов на људе, затварање, окивање у ланце или прогоне, који у ери медијских технологија не могу да остану потпуно скривени.

 

Стратегија за унапређење Република Србија се у јануару 2005. године прикључила  сорошевској „Декади инклузије Рома“. Влада РС је усвојила четири  акциона плана који садрже мере за побољшање положаја Рома, у становању, запошљавању, здравственој заштити и образовању.

На нивоу владе је у марту 2008. основан Савет за унапређење положаја Рома у циљу међуминистарске координације. У  оквиру Министарства за људска и мањинска права образован је Секретаријат за ромску националну стратегију – који координира активности „Декаде инклузије Рома“ на националном и локалном нивоу.

У Београду је 2011. године основана Интернационална ромска академија наука и уметности.

Сорошев Институт Фонда за отворено друштво из Будимпеште у сарадњи са Фондом за отворено друштво – Србија уложио је значајна средства у циљу формирања ромске интелектуалне елите. Фонд за отворено друштво је, у партнерству са удружењима грађана и државним институцијама, у протеклих 15 година реализовао бројне пројекте који су дали резултате у унапређивању положаја Рома и програме који су укључени у образовни систем.

 

Мере афирмативне акције Стратегија за унапређивање положаја Рома заснива се на спровођењу мера које се називају „мере афирмативне акције“. Ради се о расистичком закону којим се неромско становништво Србије ставља у неједнак положај у односу на Роме – у области здравства, становања, запошљавања, социјалне заштите, образовања, издавања личних исправа итд. Мере се правдају  потребом „што боље интеграције ромске заједнице у друштво и смањивањем јаза у приступу правима између Рома и опште популације“.  Јасно је да се јаз у правима не може смањити тако што се другима то исто право ускраћује на основу етничке припадности. Мере афирмативне акције у условима у којима немају универзално важење и у којима се тајно спроводи депортација Рома – несрпских држављана којима се након тога издају документа којима се ова превара озакоњује, представљају веома грубо кршење правних норми и стандарда.

Стратегијом је предвиђено повећање броја Рома са средњим и високим образовањем, што се постиже посебном политиком уписа која се примењује од 2003. године:

Предност ромских кандидата при упису у средње школе и на факултете чији је оснивач Република Србија). 2006. године држава је започела пројекат подршке ромској деци у савладавању градива у основним школама (пројекат „Ромски асистенти“)

Ученици ромске националности на квалификационим испитима за средње школе добијају 30 бодова више од бодова које су освојили на тесту.

Роми имају Привилегован положај у односу на друге кандидате и приликом уписа на факултете универзитета чији је оснивач Република Србија. Пратећи документи објашњавају да:  „Идеја уписа на факултете од почетка спровођења мера до данас није била само обезбедити студенту место на факултету, већ га уписати на терет‘  буџета Републике Србије“.

Министарство за људска и мањинска права тј. Секретаријат за ромску националну стратегију прослеђује Министарству просвете списак ромских кандидата који су положили пријемни испит а који су остали ван листе уписаних на буџет. У том случају Министарство финансира  ромске студенте на факултетима универзитета у Србији чији је оснивач Република.

Финансијска издвајања – Акциони план

Образложење Акционог плана за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома у РС до 2015. износи податке о новчаним улагањима из буџета Републике Србије као и донаторским средствима која су прикупљена у сврху реализације свеобухватне стратегије за унапређење положаја Рома.

 

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС потрошило је у 2012. години 144.000.000  динара из буџета и око 5.900.000 евра донација за реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом за унапређење положаја Рома. Министарство је обезбедило средства за активности које ће бити реализоване до 1. јануара 2015. године у износу од 295.925.000 динара.

 

 • За део Акционог плана који реализује Министарство грађевинарства и урбанизма у области становања до 1. јануара 2015. године обезбеђена су средства у износу од 50.000.000 динара као и донаторска у износу од око 5.109.750 евра за побољшање стамбених услова ромске популације.

 

 • Министарство рада, запошљавања и социјалне политике издвојило је за 2012. годину  29.000.000 динара из буџета и обезбедило средства од 66.504.000 динара за мере запошљавања Рома. Додатно образовање и обука за лица без основног образовања, стручне квалификације и програми преквалификације и доквалификације, мере за започињање сопственог бизниса, додела једнократних субвенција послодавцима за отварање нових радних места и подстицање запошљавања Рома, неке су од активности које се предузимају и финансирају из буџета РС као део Акционог плана.

 

 • Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у области социјалне заштите Рома издвојило је 51.292.000 у 2012. години;  53.878.000 динара у 2013, док је 56.594.000 динара намењено подршци мерама и активностима за 2014. годину.

 

 • За упис Рома у матичне књиге обезбеђена су донаторска средства у износу од 317.464 евра.

 

 • За здравствене медијаторке (Министарство здравља је 2008. покренуло пројекат ромских здравствених медијаторки како би унапредило квалитет живота Рома) – утрошен је 21.000.000 динара из буџета и 82.914 евра из донација.

 

 • За потребе других мера из Акционог плана у области здравствене заштите у 2013. и 2014. години издваја се по око 30.000.000 динара и донаторских средстава у износу од 10.000 евра.

 

 • 2012. године издвојено је 15.000.000 динара за унапређење учешћа Ромкиња у политичком и јавном животу, док се у ту сврху за 2013. и 2014. издваја 1.000.000 и донаторска средства у износу од 30.000 евра.

 

 • Канцеларија за људска и мањинска права обезбедила је 2.000.000 динара за реализацију мера против дискриминације као и по 20.000.000 динара за „Декаду инклузије Рома“. За исте потребе је од Министарства финансија и привреде из буџетске резерве одвојена сума од 20.000.000 динара.

 

 • За смештај, исхрану и грејање Рома Акциони план Републике Србије за 2013. и 2014. годину предвидео је финансирање у износу од 640.000.000 динара.

 

 • За решавање стамбених проблема и подршку у запошљавању обезбеђена су средства у износу од 340.000 евра.

 

Невероватна, рестриктивна, дестимулишућа и наказна мера забране запошљавања нових радника у јавном сектору, која ће важити до краја 2015. године, коју је донела влада Србије – неће по свим показатељима важити за Роме који спадају у категорију оних који се „могу запослити уз сагласност тела владе Србије на предлог Министарства или другог надлежног органа“, као и у ограничен број привремено ангажованих радника на 10 одсто укупног броја запослених у органу или институцији који се непосредно или посредно финансирају из буџета.

[/restrictedarea]

10 коментара

 1. Na celu i EU i svih ovih poteza stoji NEMACKA. I hitler je spremao “konacno resenje”, ali izgleda da mu plan nije uspeo, kao uoestalom i mnogim silnicima i imperijama u proslosti. Mnogo ljudi ce stradati, jer sila Boga ne moli, ali do 2020,cini se, neki ce slomiti sami sebi vrat. Bilo i bice.

 2. Нажалост, врло тачно.
  Ми-Срби још нисмо схватили шта је геноцид, па зато, ни да траје,
  мења облике и методе.НиЧ
  – дивљачко отимање КиМ-духа и срца српства,
  – разарање Југославије (на нашој крви и зноју грађеној и
  одржаваној),
  – протеривање и насилно преверавање у Далмацији,
  – протеривање и брисање Срба у Хрватској и Словенији,
  – раздор у Рашкој области,
  – мржнњу и сепаратизам Јужне Србије,
  – плетење “нове нације”‘АПВ,
  – разарање БиХ, …,
  – до поменутог исељавања и насилног усељаваља Рома
  – (као и Албанаца одавно и данас),
  не схватамо, да је све ово, и толико тога, непоменутог, геноцид
  и ништа друго, до геноцид над нама-Србима.
  (У једном старом вицу, Бог се “обрецну” на молиоца, да му Бог
  да премију на лутрији, “па бар купи тај лоз, прво!”)
  Шта би нам Бог рекао, ако се њему будемо молили, да нас спаси
  од зла уништења, није теско претпоставити.
  “Живот и ум вам дадох, аманет, да га браните! Схватите и чините!
  Мене, Бога, не вређајте”
  Србољуб Савић

 3. мали брат

  …. од много магле у овој бучној предизборној кампањи, о овоме и другим `обавезама` које су у име ( и на терет) народа склопили `безалтернативни` ев-ропски ентузијасти – ни речи !? А насилна промена етничке структуре јесте, као насилна промена граница – ситација која може довести до нових сукоба и несрећа ?! Немамо ништа против Рома, али смо одлучно против овакве опасне политике осионих, за које су људска бића само бројке и заморчићи у њиховим `опитима`. Тражимо да се сви ти `споразуми` – јавно објаве ! А ако богати Немци, који умишљају да је лако `преумљивати` људе, нису успели са Турцима у Немачкој и са Ромима, – који је то надобудни овдашњи умислио, да је то могуће у сиромашној Србији ??? …. угред, а ко ће онда да свира све више растућој турској популацији у Немачкој и на западу уопште, ако Роме – депортују ?

 4. … овим постају мало јасније неке `клаузуле` код градње прескупе “Адске ћуприје” ?! Сорошовом, у основи расистичком пројекту “Декада укључења Рома 2005-2015”, прикључили су се и други лихвари ?! А ко да `зуцне` о томе, када је знатан део “елите” на Сорошевим “јаслама” ?!

 5. Svojevremeno je jedan madjarski poslanik iz Vojvodine “vrlo glasno negodovao ” ovde usred Beograda u skupstini povodom odlue da se dodeli u Subotici osam stanova za srpske izbeglice iz Krajne.On je vise puta ponovio kako je to “narusavanje etnickog sastava stanovnistva na teritoriji severne Backe “( ! ? )A sta je ovo ! ? Sta ovo treba da znaci ! ? Koje tek ovo NARUSAVANJE ETNICKOG SASTAVA STANOVNISTVA U SRBIJI treba da bude…! ? Pokusaji izmene etnickog sastava stanovnistva u Srbiji traju zapravo vec godinama I ako se tome ne stane na put mi bismo jednog dana mogli I da se probudimo I kao “nacionalna manjina u svojoj sopstvenoj drzavi”…( ! ? )Iz Srbije je proeklih godina otislo oko 500 000 ljudi I to onih mladjih I obrazovanih I u najboljem zivotnom dobu ( citajte na perfidan nacin su ‘izgurani “I namamljeni I izvuceni iz Srbije ! )A u Srbiju dolaze I kinezi I avganistanci I somalijci a u zadnje vreme I sirijci a vec je bilo pokusaja da nam “uvale ‘ I rome iz svih zemalja EU…! ? Posebna prica je katastrofalna demografska slika unutar samog srpskog naroda ! Da li upset znamo kuda mi to zapravo idemo I gde bismo ( I u cemu ! ) mogli da se nadjemo ! ? OVOME SE MORA STATI NA PUT ! ! !

 6. Srbijo,zemljo moja ranjiva,pospana,sanjiva.
  Nekad su u tebi cvale šljive rane,
  sad tuđini žele da brojiš zadnje dane.
  Druge brige sad te more,da pobediš sve zlotvore.
  Vreme je vreme,da se razbudiš,
  da onaj ko te voli i štiti,
  trasira novi put,
  ko ti slobodu čuva,
  od ljudi,lakome,zle ćudi,
  ne budi zemlja zgažena od zveri,
  budi zemlja,časnih,ponosnih ljudi.
  Protivno tebi,protiv načela,
  menja se struktura stanovništva,
  oni,nikad rođeni na ovim prostorima,
  protiv pravno,nasilno,
  uvode se u knjigu rođenih,
  nečijim,sumanutim idejama vođeni.
  O,Srbijo mučenice,zemljo mučenika,
  znaš li kuda si pošla,
  vidiš li gde si dpšla?
  Nisi nikad vodila politiku segregacije,
  volela si sve nacije.
  Svoje domaće rome si pazila.
  Dragi su,rođeni muzikalni,
  nestalna duha,nekako,uvek ih je,
  milovala Božija ruka.
  Zašto ne reći,ne želimo tuđe ljude,
  nek ostanu u svojoj matičnoj zemlji,
  zašto ih raseljavaju,
  ti humani evropejci,
  mi smo,siromašna zemlja,
  ni za nas ,dovoljno hleba nema.
  Srbijo,devojko draga,stara,
  umorila si se od raznoraznih zulumćara.
  i bez ljubavi,i bez para,
  dokle ćeš biti plen ne zasitih
  ćesara,računđija,
  ljudi bez morala.
  Odgajala si narod,odrođen od samog sebe,
  skoro da liče na amebe.
  Oni,kojima si obrazovanje dala,
  ćutnjom ti se rugaju,
  nikad ti ne rekoše hvala.
  Niko ne čuva dobrotu tvoju,
  gaze te ruže,za sve su spremni,
  da te optuže-Luna.
  Ujedno,zahvaljujem Pečatu na poklonu-DVD-a”Težina lanaca”,zaista ste jedinstveni,svaka čast.Želim,uspeh u radu i dalje,svako dobro svima,najiskrenije dobro zdravlje,dug život,uspeh doktora Koštunice na izborima.S Pečatom ste odužili dug što vas ova zemlja odhranila,Hvala gospodinu Vučeliću,majci koja ga takvog rodi.-Luna.

 7. dodjite kod bajlonove pijace gde cete cuti i albanski kako pricaju ti isti romi i sve ce vam biti jasno a kad nam opet budu uveli vize bice jaoooj.tu se menja i religijski odnos snaga jer su ti isti romi muslimani nema vise ovih nasih pravih roma odnos je 5:1 za njih.

 8. Ко се сећа Миље Вујановић и њене емисије на трећем каналу кад једну сесију посвети баш о Србији као циганској држави. А она помену и оне куле близнакиње у Њујорку које срушише творци новог сверског поретка. Али заратили су против Бога и близу им је крај. Та неман неможе да цркне ко остала створења него тражи место у свету где ће се скљокати. Штампари лажног новца.

 9. Zasto se nije oglasio, Vucic zar ce to da dozvoli! da se desi! tesko nama i nasem narodu ako se to zaista obistini bicemo manjina u rodjenoj zemlji a onda cemo nestati kao Dinosauri.Zasto se kod politicara to ne pominje? samo hoce vlast a o ovom problemu nema ni reci sta se desava u nasoj, drzavi?.

  • у недељу 23.02. о.г., на РТВ 2 могли су се чути интересантни подаци ; да је од почетка “Декаде..” у тај `пројекат `ушло` 2 до 3 МИЛИЈАРДЕ… ?! Па “ди су ти новци” ??? Уједно, ту је и `вруће` питање – гласача ?!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *