NBS objavila podatke o bankarskim kamatama na prekoračenja

BEOGRAD – Najveću godišnju kamatnu stopu na nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ima Erste banka od 81,56 odsto, a najmanju Dunav banka A.D. od 16,34 odsto, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Centralna banka je, kako navodi, objavila podatke po pojedinačnim bankama o kamatnim stopama na prekoračenja po tekućim računima za januar, kao deo inicijative za opšte sniženje cena bankarskih proizvoda, ne ulazeći pri tome u poslovnu politiku banaka.

Na nedozvoljena prekoračenja čak 10 od 29 banaka ima kamatnu stopu veću od 50 odsto. Pored Erste banke, u toj grupi su Sosijete ženeral banka (78,28 odsto), KBM banka Kragujavac (58,69 odsto),
Čačanska banka (57,99), KBC banka (57,59), Kredi agrikol Novi Sad (54,7), OTP banka (53,69), Prokredit (51,22), Srpska banka (51,11) i Komercijalna banka (50,34 odsto).

Najmanje kamate na nedozvoljena prekoračenja imaju, pored Dunav banke, još Unikredit banka (18,8 odsto) i JUBMES banka (22,21 odsto).

Što se tiče dozvoljenih prekoračenja, najveću kamatu na godišnjem nivou imaju Eurobanka od 38,25 odsto, zatim Poštanska štedionica od 36,75 odsto i Banka Inteza od 36,3 odsto.

Najmanju kamatu na dozvoljena prekoračenja imaju JUBMES banka od 16,84 odsto, zatim Dunav banka od 20,55 i KBC banka od 23,72 odsto.

Podaci se odnose na sektor stanovništva, koji obuhvata fizička lica, preduzetnike i neprofitne institucije koje pružaju usluge stanovništvu.

NBS je istakla da na ovaj način želi da građanima omogući da se na transparentan način upoznaju sa javno dostupnim podacima i da na osnovu toga uporede banke i naprave adekvatan izbor bankarskog
proizvoda koji odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.

Doprinoseći i na taj način pozitivnoj konkurenciji na bankarskom tržištu, NBS podseća da je svojom inicijativom uticala na optimiziranje nivoa kamatnih stopa na štednju, radi smanjenja cene izvora sredstava, što je omogućilo započeti pad kamatnih stopa na plasmane banaka i povećalo dostupnost finansijskih sredstava privredi i građanima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *