МИЛАН ДАМЈАНАЦ: КАКО СМО ЗАУЗЕЛИ АЛБАНСКЕ ТЕРИТОРИЈЕ ИЛИ УЏБЕНИК ЗА 2. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Својевремено сам писао о скандалозном уџбенику за шести разред основне школе, у којем се тврди да су Албанци, као потомци Илира, староседеоци Балкана и да су Срби досељавањем на ове просторе заузели албанске територије. У том уџбенику се између осталог говори о македонском народу, који је постојао још у време досељавања, српским претензијама на суседне земље и о томе да су већина великаша (Југовићи, Топлица, Косанчић) које спомиње народно предање измишљени [1]. Проблем са поменутим уџбеником је у томе да га је финансирала држава кроз Завод за уџбенике, да се самим тим користи у образовању деце и да се тим неисторијским чињеницама преобликује српска свест и легитимишу територијалне претензије Албанаца на српске територије.

Међутим, у уџбенику за други разред гимназије се отишло још даље, те се истовремено и наводи и не наводи да су Албанци Илири, али се недвосмислено тврди да су староседеоци. Прво се износи тврдња да су Албанци били староседеоци под тим именом и да су их Срби затекли при доласку на Балкан. Наиме, у уводу одељка Досељавање Словена на Балкан каже се да, „склапајући различите племенске савезе, Јужни Словени трајно су населили Балканско полуострво током 6. и 7. века. Ту су затекли староседелачко становништво – Грке, Романе, Арбанасе и Влахе“. [2]. Дакле, према овој изнесеној тврдњи, испада да су Албанци (Арбанаси) одувек под народним именом били присутни на Балкану, а да су Срби населили њихове територије, и ту се никакви Илири не помињу. Међутим, само пар страница касније, наводи се да „у планинским пределима око Драча и данашње Албаније задржали су се Арбанаси, потомци делимично романизованих Илира. Они су водили превасходно сточарски начин живота. Етничку посебност су одржали и тако што су задржали свој архаичан језик. Део Словена који је дошао у крајеве које су насељивали Арбанаси примио је, услед јачег утицаја њихов језик, њихове обичаје и начин живота“ [3].

На овом месту, тврди се да су Албанци заправо пореклом Илири, што кореспондира са тврдњом изнетом у уџбенику за 6. разред основне школе и чини се да је преписано из једне његове раније верзије. Стога би било добро да се Шуица и Мајрановић-Душанић прво договоре пре писања уџбеника о историјским чињеницама пре него што их ставе на папир, а још је горе уколико се једно од њих није договорило само са собом, па је изнело две супротне тврдње које се слажу само у једној политичкој, а не историјској квалификацији о Албанцима као староседеоцима.

СЛЕПИ ЗА ИСТОРИЈСКЕ ДОКАЗЕ Већ сам писао о аргументима који оповргавају тезу о староседелачком пореклу Албанаца и остаје нејасно зашто је албанска пропаганда школско штиво за образовање српске деце. Међутим, наставак ове тврдње изнете у уџбенику је фрапантији, и он говори о архаичном језику Албанаца и њиховом утицају на дошљаке – Словене а заборавља се да Албанци до 1908. године нису имали ни своје писмо и да на Балкану нема њихових културних споменика, већ српских, који се свакодневно руше и затиру, што је често одлика културе која је на нижем степену историјског развоја у контексту историјског трајања.

Као што сам у критици уџбеника за основну школу напомињао, одавно је утврђено да Албанци немају поморску и рибарску терминологију, чиме нам је немачки лингвиста академик проф. др Густав Вајганд (Г. Wеиганд, 1860–1930) доказао да Албанци нису Илири. Ово је један од његових дванаест чувених аргумената који су преведени, објављени и продискутовани (па и усвојени) од свих светских признатих истраживача. Штавише, и од самих албанских трезвених научника, лингвиста, историчара и академика, као што су академик проф. др. Еqрем Çабеј (1908-1980), др Ардиан Клоси, Ардиан Вехбиу, Фатос Љубоња и пуно других. Без обзира на то што је научни свет прихватио истину о пореклу Албанаца, албанске власти, подржане од квазинаучних теорија, настављају да тврде да су пореклом Илири. Тиме су преплавили своју литературу, почев од буквара, који стављају у руке својој деци од првог дана школе, па све до “научних” студија и дисертација.

Када се већ деца уче оваквим стварима, ваљало би им бар изнети супротне теорије о доласку Албанаца на Балкан. На пример, Ђорђе Јанковић са стручно- научног скупа о пореклу Албанаца каже да је „за сада скоро немогуће проучавати прошлост Албанаца археолошким методама, јер готово да нема таквих података о њима. То није необично, зато што су данашњи Албанци мешавина различитих етничких компоненти, односно различитих култура. Они који су дали име овој новој нацији забележени су први пут тек у 11. столећу, под етнонимима Албани и Арбани (Ферјанчић, 1988). Они су били досељени сточари и зато су археолошки тешко препознатљиви – нису познати по трајним насељима ни занатској производњи; требало би тражити њихова гробља у планинским пределима. Сточари ранијих епоха, као Хунобугари или угарско племе, нису забележени по сопственој грнчарској производњи, која је најчешћи археолошки налаз у насељима, већ по гробљима и гробном инвентару, којима се могу пратити њихове сеобе изван матичног простора. Писани извори и језик указују на разнородно порекло албанских племена, међу којима исходиште најзначајнијих Арбана (Шиптара) и Мирдита – Мардаита треба тражити у предњој Азији, од Кавказа до Сирије. За сада постоји само један археолошки налаз на подручју Албаније, који одудара од општих словенских особина југоисточне Европе и упућује на азијско порекло… Од 1945. почиње пропаганда да су и Метохија и Косово биле илирске области, према томе и албанске, јер је под окриљем фашистичких сила, Италије и Немачке, први пут обликована Велика Албанија. Тада је већ пропагандно био утврђен став да су Албанци потомци Илира. Зато је језгро Илира тражено само у северној Албанији и Црној Гори, упркос томе што је археолошка наука и тог доба и наших дана располагала доказима да се матично илирско подручје налази на динарском простору. Уследиле су расправе о Дарданији, која се у римско доба простирала у данашњој јужној Србији и северном делу Републике Македоније; да би се добио простор за данашње Косоваре, у Дарданију је укључена и Метохија, а Дарданци су проглашени за Илире. Старо Хвосно, данашња Метохија, од Албанаца прозвана Дукађин, географски је повезана са западом, са јадранским сливом, а не са црноморским сливом, као Косово. Географски и археолошки апсурдно, из пропагандно политичких разлога, две различите старе културно историјске области су повезане у једну. Део Далмације је припојен Дарданији, која је некада била у саставу римске Горње Мезије (а она је обухватала цео слив Мораве), не би ли се Косовари, као наводни потомци Илира, историјски утемељили на туђој земљи. Проглашавање новонасталих Косовара од Албанаца насељених на Косово у двадесетом столећу, за потомке Дарданаца, има дугорочан циљ“ [4].

АЛБАНЦИ ВРАЋАЈУ СВОЈЕ Било како било, ваља се сетити да образовање деце и ове уџбенике ми, као грађани ове земље, финансирамо. Дакле, ми плаћамо страну пропаганду која нашој деци квазиисторијски и квазинаучно објашњава како су потомци дошљака који су узурпирали староседелачке земље. И онда се, разуме се, сам намеће закључак да старосеоци Албанци не отимају српске земље, већ враћају своје назад. Верујем да ће нас ова феноменална политика образовања далеко одвести. Овај уџбеник болује од још неколико несрећних тврдњи које се издају за историјске чињенице, те се тако каже да „као последица различитих историјских процеса и новонасталих етно-политичких околности на Балкану, током 20. века дефинисан статус нације стекли су и Македонци, Црногорци, Муслимани и Бошњаци“ [5].

Прво, не улазећи у питање започињања процеса конструисања нових нација из српске нације након 1945. године, треба рећи да су у питању били политички процеси, а, друго, тешко да су тада стекли дефинисан статус нације. Треће, молио бих писце уџбеника да ми објасне која је то муслиманска, а која бошњачка нација, и где живе припадници ове две нације? Кад смо већ код тога, могли би да појасне по чему се разликују? Конотација оваквих „чињеница“ у уџбенику је увек дневнополитичка, те се тако наводи да се „за време дукљанског краља Бодина Босна налазила у саставу његове државе. Већ почетком 12. века она се осамостаљује и њена источна граница се успоставља на средњем току реке Дрине. На челу Босне налазио се бан… После његове смрти 1180. године, босански бан Кулин признаје Угарску као свог сизерена, али вештом политиком завршава друштвене и верске особености које су у Босни постојале“ [6].

То потенцирање на историјском континуитету Босне као државе која негује друштвене и верске особености је толико дневнополитичка да о њој заиста не вреди трошити речи. У сваком случају, сигуран сам да ћемо овим темпом усвојити и црногорске теорије о постанку нације, те ће наши унуци временом учити да су црногорци потомци старосеоца Балкана. Са том пропагандом се одавно почело, а ако не верујете, обратите пажњу на следеће наводе: „Историчари су утврдили да преци данашњих Црногораца нијесу Срби, већ стари дукљански Словени етнички помијешани са балканским староśедиоцима. Стварање српске нације у Црној Гори почело је тек у 19. вијеку, као посљедица дјеловања Сима Милутиновића Сарајлије, као и пропагандно-шпијунске дјелатности предвиђене Начертанијем, тајним програмом ‘спољне и националне политике Србије на концу 1844. године’. До 19. стољећа појам ‘Србин’ је за старе Црногорце означавао искључиво православца и није се односио на етничку припадност, као ни називи ‘Латинин’ и ‘Турчин’ за католике и муслимане (виђети одговор на питање бр. 4). Назив ‘Србин’ је тек с Петром ИИ Петровићем Његошем у Црној Гори почео добијати национално значење. Његошев учитељ у раној младости био је пјесник Сима Милутиновић Сарајлија, великосрпски националиста и шпијун, под чијим је снажним утицајем Његошу наметнуто увјерење да су Црногорци дио српскога народа. Ова заблуда је масовно пренијета Црногорцима преко Горскога вијенца и у њему створене идеологије косовскога мита“ [7].

Да. Претпостављам да су и тада староседеоци црногорци писали и говорили (ś). Ове идиотарије и шовинистичке пропагандне делатности у виду памфлета нису проблем све док остају на нивоу памфлета. Проблем је када постану званична научна истина која онда, на некакав волшебан начин, нађе пут управо до српских школа. Права трагедија у свему овоме је што ми финансирамо ово пропагандно тровање наше деце, ову идеолошко-дневнополитичку злоупотребу која се понавља и у основној и у средњој школи. Немојте само да се чудите ставовима овако образоване деце када једном порасту. Уосталом, кад већ говоримо о пореклу, што не објаснише деци етничко порекло албанског хероја Скендербега?

_________

Упутнице:

[1] хттп://www.нспм.рс/културна-политика/српска-историја-у-удзбенику-сестог-разреда-основне-сколе.хтмл

[2] Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, стр. 51, Смиља Марјановић-Душанић и Марко Шуица, Завод за уџбенике, Београд, 2012. год

[3] Ибид., стр. 55

[4] хттп://www.растко.рс/косово/дело/11620

[5] Ибид. стр. 52

[6] Ибид. стр. 72

[7] хттп://црногорскапитања.wордпресс.цом/абоут/

http://www.standard.rs

21 коментара

 1. Nažalost kod nas su mnogi kupili diplome i doktorske diseracije.Uzmite našeg Tomu on i nezna demuje fakultet ali eto završio ga je i sada je Visoko obrazovani političar.Na kraju štose tiče ovih udžbenika štaje sporno što su ih pisali neuki koji su i pokupovali diplome.Ovo je propala država i tuje kraj.Običan čovek nemože nikome dase požali na muku aekstra živimo po dnevniku na RTS u 19,30 zato Vas molim da gledate dnevnik da barem malo ulepšate život…

 2. Postoji li u ovoj zemlji neki obrambeni sistem kojim bi
  se zaštitila naša istorija od suludih tumača srpske istorije?
  Ko su recezenti tog uđbenika koji su odobrili i dopustili takvo
  štivo kojim se ruga i blati istorija u ovoj zemlji?
  Šta radi ministarstvo prosvete u ovoj zemlji,zar igra klikere
  po kancelarijama?A,naši bajni narodni poslanici ni “A”da prozbore
  u narodnoj skupštini o ovom i sličnim problemima.A suludi tumači
  rovare li rovare i nikom ništa,i mi to čak i plaćamo.
  To je sramota i veliko bezumlje. milan
  =====

  • слађана

   Ево да ти да одговор један просветни радник. Угушили су нас хрпом папира и припрема за часове , допунску, додатну наставу, глупим прописима и ограничењима, гомилом забрана и свели су нас на шарлатане које држава плаћа не да уче децу већ да их дресирамо по бриселским законима и њих и себе.Наша Србија је окупирана земља, и наравно да ће да нас муче и преваспитавају, али на нама је да то прихватимо или не. Били су Турци преко 500 година а наш народ је успео да задржи свој језик, културу и идентитет. Зашто то не бисмо могли и сада? Мој син зна ко је и шта ће му бити света обавеза када још мало ,одрасте. Ако свако од нас преузме на себе да васпитава своје дете и не дозволи медијима и страним намесницима да то чине уместо њега, уџбеник лажне историје неће значити ништа осим мртво слово на папиру.За које смо на жалост платили, међутим плаћамо ми много више да нас ниште и понижавају кад год могу и то треба да нам буде мотив да будемо јаки , непоколебљиви и да истрајемо до краја, као и наши преци.Битка не значи и изгубљен рат, учите децу да држе главу високо, да буду поносни на српски име и српски род.Кукавице умиру сваки дан, а храбри само једном.

   • @слађана За ту папирологију сами сте криви. Ви штрајкујете само када су у питању плате, а нама родитељима се коса диже до плафона на сами помен штрајка. Овако како раде наставници, нису ни ово заслужили. Ово говорим уз велику жалост што је тако. Желела бих да, кад кажем наставник, то кажем са огромним поштовањем, али нажалост не могу. Говорим из искуства, јер имам два основца. Толику самовољу, нерад, незаинтересованост код наставника ја у животу нисам срела. Част изузецима, нажалост премало их је.

    • слађана

     Посао наставника је горак, мада нико не верује.Школа је обезвређена и изгубила је смисао, а разлог не лежи у нама радницима школе већ у комплетном друштву. Родитељи псују нас. Зашто не псујете са истим жаром рецимо Дачића и поставите му просто питање. У којој ће држави да живе Ваша деца, за кога ће и где да раде и где су границе Србије.Да ли Вас је болела глава када је потписао бриселски параф, да ли Вас је заболела глава када су донели закон о раду или су само просветари криви за све и свашта. Као и свуда и у просвети важи правило ако нећеш немораш да радиш има ко хоће.У праву сте по питању једне ствари треба да се бунимо, али сви заједно и да доведемо државу у ред да би све остало функционисало.

     • Опет се слажем стобом по питању бунта.Треба у Београд да се сјати по неком питању бар милион ипо људи па би власт видела да ту нема зезања али прече је нама да одрадимо своје мале послове кући него да се завршава неко велико државно питање.А и треба брате да се уведе одговорност политичара и да гарантује својом главом својом имовином својом породицом па онда нека се зеза колико оће кад може све да изгуби у трену.

   • Najvaznije je da nadjemo dobar izgovor a posle toga je sve lakse. Kao prvo nikada ne bih tako nesto predavao svojim ucenicima da sam prosvetni radnik. Prvo bih nalozio da uzmu debeli crni flomaster i precrtaju sve sporne navode u udzbenicima. Posle toga bi im dostavio podnesak u kome bi pisalo korektno napisano vezano za spornu temu. Mi se stalno cudimo sta rade Siptari a da pri tome ne vidimo da im mi bas svojski u svemu pomazemo. Dali je u pitanju nemar, nezaineresovanost ili nesto trece jednostavno nije vazno. Vazno je da cemo za koju deceniju prestati da budemo to sto smo trebali da budemo. Nacija.

    • слађана

     Владо, написала сам овај коментар да бисмо заједнички дошли до некаквог решење. Могуће је урадити тако како си рекао по цену отказа. Веруј ми, морамо да се држимо програма или летимо, а и деца нам не помажу много. Често нас пријаве директорима, мене су више пута опомињали јер потенцирам српство и Николу Теслу пошто сам физичар.Веруј ми ружно звучи али пишала сам крв месецима, добила сам чир и хроничне болове у кичми.И да напустим посао доћи ће неко други ко ће да слуша. Пољубила сам дете у косу и била оптужена за сексуално узнемиравање. Шта више да кажем.Знам да нисмо сви исти нису ни сви прсти на руци исти, али српство се протерује из школских клупа и мало ко то сме да коментарише.Поставља се питање и сврхе оваквог начина рад просте репродукције која нема практичну примену.Ја могу да дам савет свим родитељима. Обратите пажњу на децу, не угађајте им превише, не купујте оно што неможете да платите, учите их скромности и поштовању. Не дозволите да гледају глупости, и најважније молим Вас НАУЧИТЕ ИХ ДА РАЗВИЈУ РАДНЕ НАВИКЕ било шта само да могу сутра да од тога живе.Молим Вас слободно критикујте да утврдимо где грешимо и да се потрудимо да исправимо.Хвала и свима срећни празници.

     • Ja znam da ce se neko smejati ali postoji i nad “popom pop”. Kao sto umemo da se borimo kada nismo zadovoljni uslovima rada tako isto mozemo da se borimo i protiv djubreta kojim hranimo sopstvenu decu. Sve se moze organizovati ako za to postoji zainteresovanost. Postoje mediji. Ima li drzava premijera ? predsednika drzave? Ima, pa molim lepo i njih treba pitati slazu li se oni s ovakvim podacima koji se serviraju djacima u udzbenicima ? Ako se slazu da je to ispravno onda molim lepo Srbija i ne treba da postoji.

     • @Sladjana, razmisljam o profesoru Kosti Vujicu, profesoru I Muske gimnazije u Beogradu. On je postao legenda jos za zivota. Njegovi savremenici su rekli da je bio najintersantniji professor 19. veka. Gde se to desavalo ? u Srbiji kralja Milana koja nije bila demokratska. Profesor Kosta se nije ustrucavao da svojim pedagoskim metodama sablaznjava tadasnju provestiteljsku elitu sto cak reflektovalo sve do samog Dvora. Ono sto je ostavio Srbiji u nasledje bilo je jedno shvatanje i pedagoska metoda da je djacima dovoljna podrska njihovih pedagoga bez nepotrebne strogosti koja bi jedino narusila razvoj individualnosti i prakticnosti. Njegov rad s djacima je ostvario do tada nezabelezene rezultate i iznedrio imena Srpske nauke, poezije i politike koja nisu vise ponovljena iz jedne ucionice. Sta nam je on pokazao ? Pokazao je da mu nije bilo strano ni da se zaputi na Dvor kralja Milana zarad sudbine svojih djaka i ljubavi koju im je darivao kao njihov pedagog. Ljubavlju, prijateljstvom i brigom ih je obasipao sto su mu oni svojim marvljivim ucenjem, znajem i ponosom uvek uzvracali. Primenjeno znaje je bilo ono na cemu je insistirao. On je ostao kao najistaknutiji svetionik u oblasti skolstva medj Srbima. Bio je i veliki filantrop. Ostaje da se zapitamo sta se to desava sa Srbijom i zasto. Zasto vise nema takve Srbije, ko ju je ukinuo i zasto ona nije ni bleda slika one Srbije 19. veka. Gde je nestao taj polet i entuzijazam. Jos vise cudi da sve to nije moguce danas ni u ovakvoj Srbiji koja se dici time da je demokratska.

     • Слађо свака ти је на месту а и још један плус на све то је што пишеш ЋИРИЛИЦОМ

   • Слађана у праву си 100 % и такви људи треба да се бирају у извршне органе али да се покажу на делима а не само да лају док дођу до функције.Имаш моју подршку а и од доста других људи који исто размишљају.До душе у праву је и Наташа која вас професоре критикује али јачи је твој коментар.

 3. Ima i tu nekog sistema.Uspostavljen na temelju jevandjelja
  po Kardelju,on funkcionise na principu “bolje u sistemu nego u zatvoru”.

 4. Dovoljno je pročitati tekst M.Vučeljića u ovom broju i vidjeti gdje se nalazimo i mi u C.Gori i vi u Srbiji.
  Žalosno stanje prosvete i intelektualne elite,poslušnici dolaze do izražaja a pravi pišu knjige ali kome kad više niko ništa ne čita,trend je internet i laži koje može svaka protuva pisati po njemu.
  Mi u C.Gori učimo istoriju Šerba R. Adžića Čergića,Kuljibarde(ako sam dobro napisao).
  Njegoš i dinastija Petrovića su genocidni, najvećeg srpskog genija treba ustvari već je izbačen iz škola a kako nebi kad su 220 godina srbovali na ovim prostorima prapracrnogoraca.
  Oslobodilački balkanski rat po ovim vajnim istoričarima je agresorski osvajački.
  Janičari naša djeca nisu otimana nego su išla na besplatno školovanje i obrazovanje u tu naprednu kulturno uzdignutu sulejmaniju, od koje danas nemogu odvojit oči naši građani a posebno žene(znase uvijek je bio voljeniji onaj koji je imao više žena od onog koji provede život sa jednom(bručica)
  Uživajmo u serijama i obrazovanju preko njih pa doćiće vrijeme možda i od nas neko da napravi harem,jer to se ne kosi sa ljuckim pravima vajnih nevladinih organizacija

 5. Ne znam sta je cudno,mi smo okupirana zemlja jos od 1945 godine.Budite realni.vec vise od pola veka nemamo ni suverenitet ni integritet.Kad se oslobodimo okupacije ako se ikad i oslobodimo valjda ce biti bolje.

 6. Takozvana kavkaska ,,Albanija” je zapravo iskvaren, verovatno latinski naziv za ATROPATENU, drevnu regiju Kavkaza koja je postojala na prostoru današnjeg Azerbejdžana. Čak je objašnjeno da je naziv Azerbejdžan nastao kvarenjem osnove Atropatena (Enciklopedija Britanika). Nema dakle, ni pomena o nekakvim kavkaskim Albancima, tamo su davno živela razna iranska plemena koja su tokom istorije turčena i danas govore oblikom turskog jezika (AZERI). Dakle, udžbenici su goli falsifikati…

 7. Нико нас није окупирао већ смо ми саучествовали у својој окупацији. Бићемо слободни када схватимо себе и свога СОБСТВА господо. Има пуно питања зашто је Круна са Масонима издала себе.
  Ту тражимо одговор на сва питања, питања наше сад стварне окупације.

 8. Данас је очигледно немогуће да се Српство бори са пропагандом створеном споља коју подржавају и следе ови у влади, а који су уцењени или имају користи да је спроводе. Излаз је у стварању паралелних институција са циљем да се одржимо као нација и да се истина о нама не изгуби, морала би да буде брига свих нас.

 9. pa sta nek svako pise sta oce..vervatno se i oni smeju nasoj istoriji…al treba da se slozimo oko jednog pobednik pise istoriju a ja bas nisma siguran da smo mi ovde pobedili ikog posle 1 prvog svetskog rata je posle drugog ocigledno nismo jer smo dobili bracu i jednonstvo koje nam se kao sto vidimo danas obija o glavu mada kad bolje razmislim mozda smo mi izgubili i u prvom svetskom ratu zbog blesavog kralja i njegovih idiJotskih ambicija o ujedinjenju svih slovena….

 10. Evp jednog interasntnog razgovora koji je na Engleskom

  “VD: – This is, I think, an opportune moment to begin our discussion for Your third, certainly an important segment, as well, of Your writings – the scientific-research work. You have published numerous works from the sphere of the albanian historiography and linguistics, which brought You significant prestige, scientific titles and also an honorary membership in the Albanian Science Academy. When did actually begin Your scientific interest for the Albanology?

  Dr. Kaplan Resuli-Burovich: – Already in 1995 at the university of Skopje it became clear to me that there will not be peace on the Balkan until the albanian question is clarified. For that reason I switched from the law faculty to the albanological studies and here, contrary to what was being said and written not only by the albanian, but also by our, yugoslavian scholars, contrary to what is being taught not only in the albanian language schools (in Albania, as well as in Macedonia), but also in the schools of “south-slavic” languages, I discovered that not only the Albanians are not autochthonous people, but they are also not related in any way to the Pelasgians or the Illyrians. Understandably, not one of the professors in albanology has said this to me. They still continued with the tale that allegedly Albanians are autochthonous pelasgoillyrian descendants. I discovered that by chance, studying the albanian language, which, all agree,
  is of the type SATEM. According to that global division of languages, researching the illyrian language I discovered that it is of the type KENTUM. The most elementary logic was saying to me that one SATEM language can not be a direct descendant, not even a kind of derivative of some KENTUM language, without a change of its substrate. Since the albanian language does not have any changes in its substrate, that means that the Albanians can’t be, under any circumstance, genealogical descendants of the Illyrians. Later I discovered this, as well, in the works of the world renown professors and scholars Paul, Hirt, Vaigand, Tomashek, Georgiev, Puscariu and many others, who with numerous scholarly arguments, linguistic and historical, have proven that the Albanians not only do not have anything in common with the Illyrians, not only that they are not autochthonous at any place in the Balkan, but they are not even autochthonous in the territories of modern day Albania. Vaigand for example has formulated 12 arguments. To all of those I’ve added another five. Unfortunately, these scientists are not being mentioned in (the study) Albanology, nor in Albania, nor aret they mentioned in Yugoslavia, or in Macedonia, because the albanian professors consciously hide the truth about the origins of the Albanians and, instead of it (the truth), to their pupils and students they serve up the lies about their autochthony and illyrian origin.
  Via those lies they poison the whole nation. This is not done accidentally, but with the aim to incite the Albanians against the neighbouring nations, thus, hooking them on the “fishing line” of some invented, wide ethnic territories, to use them as cannon fodder for the interests of some criminalised leaders and the international Capital. The primary motive that inspired me to oppose the albanian pseudo science about their illyrian origin was the truth, the love for the truth, my special inclination towards it, but second and equally as important motive was the fact that, watching the
  Albanians being breast-fed with chauvinism and racism, are being encouraged to fight their neighbouring peoples (nations), I was hoping that if the truth is explained to them, they will move away from the tales, legends and myths about their autochthony and illyromania, thus ceasing with their inexcusable and baseless hatred towards their neighbours.

  VD: – How did the albanian public receive Your albanological research and discoveries?

  Dr. Kaplan Resuli-Burovich: – Once even Enver Hoxha was forced to admit that the albanian science lacks scientific objectivity. The albanian poet Mimoza Erebara in the Science Academy asked them directly what was the situation with my scientific discoveries. They had told her: “We know that very well even before Kaplan, but now is not the time for all of that to be told” Since in the publication “YLBERI” (comes out since 1993, in Geneva) and especially through my albanological collection THE ILLYRIANS AND THE ALBANIANS I demonstrated in written form my points of view, the albanian academic Vincents Golleti, in the printed media stated: “The stances of Kaplan Burovikj about the albanological problems, especially on the problem of the origin of the Albanians, need to be greeted most warmly, while the studies which he publishes in relation with those problems should be propagated throughout the whole of the scholarly world”. After him followed the albanian scholar Dr. Adrian Qosi who in the middle of Tirana openly opposed the hypothesis about the illyrian origin of the Albanians.
  With me agreed, via the printed media, several other younger scholars of whom I would especially mention Fatos Ljubonja, Prof. Adrian Vebiu and others. I can say that today appeared a group of new albanian scholars who do not agree with the false myths and courageously accept the scientific truth. I am proud that I lead this group and that they took up from me the necessary scholarly courage. Because, believe me, that is not easy at all, as the extreme albanian nationalists, chauvinists and racists led by Ismail Kadare, through the most severe forms of chicanery and satanising are
  attempting to silence us at any cost. The mentioned Dr Adrian Klosi when he stated that the hypothesis for the illyrian origin of the Albanians is unfounded, added: “But it is better not to talk about that because they will declare us anti Albanians”. And they did.

  http://www.theapricity.com/forum/archive/index.php/t-58480.html

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *