НИС на Седмом међународном форуму о чистим енергијама

На VII Међународном форуму о чистим енергетским технологијама под називом ,,Енергетика Србије 2013: будућност и перспективе“, који је одржан 24. и 25. септембра у Новом Саду, учествовали су представници НИС-а.
Стручни скуп на којем је у фокусу био развој чистих енергетских технологија у Србији, окупио је преко 400 учесника из земље и света.
На скупу су учествовали представници НИС-а. Директор Дирекције за развој Блока Енергетика Иља Кутљајев, говорио је о стратешким правцима развоја енергетике у Србији, као и о регионалној сарадњи из области енергетике и заштити животне средине.
На панел дискусији на тему тржишта биомасе у Србији учествовала је Станка Лесковац, директор Сектора за истраживање и анализу тржишта.
Закључак са стручног скупа, који је одржан у организацији Института за европске послове из Дизелдорфа и Факултета техничких наука из Новог Сада је да поспеши реализовање европске стратегије ,,Европа 2020-30-50“, као и да утврди могућ пут развоја енергетског сектора у Србији до 2020, али и његову визију до 2050. године.