НИС уплатио 14 милијарди динара више у буџет

Добит је 19,1 милијарду динара, а плаћене пореске обавезе НИС-а премашиле прошлогодишње за 37 одсто и износе 52,2 милијарде

Компанија НИС је на конференцији за новинаре представила резултате пословања за првих шест месеци ове године. Нето добит износила је 19,1 милијарду динара, што је за 13 одсто мање од резултата у истом периоду прошле године. Пад нето добити компаније условљен је падом цена за нафту и природни гас присутним од почетка године, као и растом пореских давања. Плаћене пореске обавезе, укључујући акцизе, порез на профит и друга пореска давања, премашила су прошлогодишњи показатељ за 37 одсто и износе 52,2 милијарде динара.

ПОВЕЋАН ОБИМ ПРОДАЈЕ ДЕРИВАТА

У првом полугодишту 2013. године настављен је тренд пада потрошње на домаћем тржишту горива, што је такође негативно утицало на финансијски резултат НИС-а. Оперативна добит пре уплате камата, пореза за профит и амортизације (EBITDА) износила је 27,9 милијарде динара, што је за 24 одсто испод истог показатеља за прошлу годину. У првом полугодишту 2013. године НИС је наставио имплементацију мера на повећању ефикасности процеса управљања оперативним новчаним током (OCF) – резултат за дати период извештавања бољи је од показатеља прошле године за 11 одсто. OCF НИС-а за првих шест месеци 2013. године износио је 21,9 милијарду динара.

Без обзира на негативне макроекономске услове компанија је сачувала темпо раста инвестиционог програма –током првих шест месеци 2013. године обим улагања у развој нових технолошких пројеката, производну инфраструктуру, реализацију еколошких иницијатива повећан је у односу на исти период прошле године и износи 24 милијарде динара.

СТАБИЛАН МОДЕЛ БИЗНИСА

Компанија је наставила да увећава кључне производне показатеље. Без обзира на пад потрошње на кључним тржиштима Балканског региона, захваљујући доследној политици развоја малопродајне мреже и дугорочних односа са корпоративним клијентима, НИС је успео да повећа обим продаје деривата за 26 одсто у поређењу са показатељем првог полугодишта 2012. године. У првом полугодишту 2013. године компанија је продала 1,350 милиона тона деривата нафте. Обим продаје„белих“ деривата са високом маржом порастао је за 41 одсто.

Обим прераде нафте у Рафинерији компаније порастао је за 21 одсто и износи 1, 404 милиона тона. Производња нафте и гаса на лежиштима компаније за 4% је већа него претходне године. УI полугодишту 2013. године НИС је произвео 817,8 хиљада условних тона нафте.

Кредитне банкарске обавезе НИС-а према резултатима првог полугодишта 2013. године износе 423 милиона америчких долара. Коментаришући резултате рада НИС-а за прво полугодиште 2013. године генерални директор компаније Кирил Кравченко је рекао:

„Резултати првих шест месеци 2013. године потврђују да смо били у праву са својим крајње конзервативним прогнозама у вези са макроекономском ситуацијом и динамиком потрошње на кључним тржиштима Балканског региона. Међутим, захваљујући стабилном моделу бизниса и ефикасно организованим процесима управљања ми успевамо да одржимо темпо развоја и ниво програма капиталних инвестиција, као и да редовно извршавамо све пореске обавезе, што је у негативној економској ситуацији крајње важно за стабилност националне економије и социјалне сфере“.