Ни динар за погрешне пројекте

Коришћење кредита треба да донесе корист грађанима и ЕПС-у

Ново руководство у рекордном року покренуло преговоре са свим финансијским институцијама код којих су кредити договорени како би била комплетирана потребна документација у складу са законима Републике Србије и пословним интересима ЕПС-а

Сви актуелни кредити за стратешке пројекте у „Електропривреди Србије“ су затечени и уговорило их је претходно пословодство ЕПС на челу са Драгомиром Марковићем.

КРЕДИТИ БЕЗ РЕАЛНИХ ЦИЉЕВА Ти пројекти су углавном постављени на сасвим погрешним основама и претпоставкама, а кредити су узети без реалних циљева и потребних финансијских анализа исплативости за ЕПС.

„У већини случајева ново пословодство ЕПС није затекло одговарајућу пропратну документацију која је нужна за ову величину пројеката“, кажу у овој компанији.

Ново пословодсто ЕПС не жели да потроши ниједан динар, а камоли милионе евра за кредите и пројекте који су у старту погрешно конципирани, а код којих може бити нанета штета која се мери стотинама милиона евра. Због тога је ново руководство у рекордном року покренуло преговоре са свим финансијским институцијама код којих су кредити договорени како би била комплетирана потребна документација у складу са законима Републике Србије и пословним интересима ЕПС-а. Где је било неопходно, урађене су нове студије изводљивости и пројекти постављени на тај начин да донесу корист ЕПС-у и грађанима Србије.

АКТУЕЛИЗАЦИЈА СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ Што се тиче кредита за „паметна“ бројила, у договору са Европском банком за обнову и развој одобрена је актуализација студије изводљивости, јер затечена студија изводљивости није сагледавала у потпуности све трошкове који нови систем захтева док је техничка спецификација била базирана на документима старим више од пет година.

„Ново руководство је инсистирало да се у потпуности сагледају сви реални трошкови целог система и да се примене најновије технологије које су доступне данас, да би се избегла реална опасност имплементације застареле технологије „паметних“ бројила“, кажу у ЕПС-у.

На основу новог плана активности, расписивање тендера за овај пројекат очекује се на јесен. ЈП ЕПС не одустаје од реализације овог пројекта, већ је у претходних шест месеци уложен велики напор да би почетне услове из 2008. године прилагодили реалности из 2013. године и направили пројекат примењив на цео систем ЕПС. То ће бити почетак великог пројекта праћења токова енергије у систему, односно једновременог праћења утрошка енергије.

И кредит ЕБРД за мале ХЕ је у прошлости повучен пре него што је документација за тај пројекат била спремна, чиме је претходно руководство нанело велику штету пословним интересима ЕПС-а.

Сада се ради најбрже могуће како би била прикупљена сва недостајућа документација и што пре почео да се користи овај кредит. Пенали за неповлачење средстава се не плаћају и Република Србија неће имати никакве трошкове по том питању.

„Проблеми у реализацији пројекта су везани за процедуре  израде техничке документације, а прикупљање неопходних услова, мишљења и дозвола је изузетно компликовано, самим тим је веома тешко пратити динамику добијања грађевинске дозволе и почетак изградње, тј. Ревитализације“, истичу у ЕПС-у.

ХЕ У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ Веома битан разлог зашто се пројекат не реализује планираном динамиком је и тај што поред тога што постоји Програм oстварења Стратегије енергетике Републике Србије у коме су све локације на водопривредним бранама додељене ЕПС-у, чињеницa je да су на две бране које су у државном власништву изграђене  мале ХЕ које су у приватном власништву (инвеститори са Канарских острва), а на трећој су издати водни услови на нивоу локалне самоуправе, иако је држава Србија улагала у ове објекте, па том логиком их и доделила ЈП ЕПС као државном предузећу.

Немачка KfW банка је одобрила 70 милиона евра зајама за реконструкцију ХЕ „Зворник“ са повећањем снаге. Тендер за овај пројекат је спроведен успешно у терминима усклађеним са KfW банком, у току је евалуациони поступак и потписивање уговора за извођачем радова се очекује крајем августа 2013. године после чега почињу припреме за почетак радова.

Уговори потписани

ЕБРД је, такође, одобрио 80 милиона евра за набавку БТО система за поље Ц у оквиру пројекта „Унапређење заштите животне средине у РБ Колубара“ и повлачење ових средстава иде по плану договоренoм са ЕБРД. До сада су потписани уговори за БТО систем за поље Ц и то сепаратно: роторни багер са компанијом „Thyssen-Krupp“, транспортери са компанијом „Kopex“, одлагач са компанијом „Sandvik“ и систем за напајање са компанијом „Montprojekt“. Средства настављају да се повлаче по предвиђеном термин плану

 

ЕПС и ЕМС ослонац српске енергетике

Завршетак ТС „Београд 20“ крајем 2015. године 

ТС „Београд 20“ биће енергетски чвор за снабдевање централног и североисточног дела Београда

Нова ТС „Београд 20“ значајно ће смањити губитке у преносу, а на годишњем нивоу то ће значити уштеду и до милион евра

Електропривреда Србије покренула је реформе и не може да се каже да је поскупљење струје везано за нерационалност тог јавног предузећа“, рекла је 19. јула Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине током обиласка радова на изградњи трафо-станице „Београд 20“ у Миријеву.

„ЕПС јесте у тешкој финансијској ситуацији, али пре годину дана је постојала потреба за кредитом од 500 милиона евра. Данас више не говоримо о том износу“, истакла је Михајловићева.

УСЛОВИ ЕВРОПСКОГ КВАЛИТЕТА Она је казала да су ЕПС-у и даље потребна одређена финансијска средства и да су одређени пројекти морали да се одложе, али да је заједнички са другим министарствима договорено решење проблема дугова локалних самоуправа и републике, помогли и договорили репрограм кредита ЕПС-а са многим банкама.

Градоначелник Београда Драган Ђилас рекао је да Град подржава изградњу  трафо-станице, изразивши очекивање да ће она бити завршена током следеће две године како би Београд могао да се похвали да има стабилно снабдевање струјом и услове европског квалитета.

„ЕПС и ЕМС имају част и обавезу да обезбеде сигурно снабдевање електричном енергијом за грађане и привреду Србије“, рекао је Александар Обрадовић, в. д. генералног директора ЈП „Електропривреде Србије“, подсетивши да су ЕПС и ЕМС некада били једна компанија, али да и сада представљају ослонац електроенергетског сектора.

„Због финансијских потешкоћа многи енергетски пројекти су одложени, али наши запослени улажу велике напоре да одрже систем стабилним“, навео је Обрадовић.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА Никола Петровић, генерални директор ЈП „Електромрежа Србије“  указао је да  ЕМС улаже максималне напоре и захваљује свим релевантним институцијама које су препознале значај пројекта и тиме доприносе да се, после више од 30 година, он коначно реализује.

„За Електродистрибуцију Београд, нова ТС „Београд 20“ биће енергетски чвор за снабдевање централног и североисточног дела Београда. Значајно ће се смањити и губици у преносу, а на годишњем нивоу то ће значити уштеду и до милион евра“, изјавио је Зоран Рајовић, директор ПД „ЕДБ“.

Ова ТС ће коштати око 20 милиона евра, а план је да се заврши до краја 2015. године. Припремљена је сва техничка и инвестициона документација за ТС и за прикључне 110 и 400 киловолтне далеководе, завршена је прва и друга фаза грађевинских радова на самој ТС, а електромонтажни радови биће завршени до краја ове године.

Успешан старт

Агрегат Х4 у ХЕ „Бајина Башта“ успешно је први пут покренут 22. јула, а како кажу инжењери стартовала је прва механичка вртња агрегата. Агрегат се понашао без проблема. Сада предстоји период значајних испитивања и провера на новој и ревитализованој опреми: турбини, генератору, побудном систему, разводном постројењу и улазном затварачу. Док се агрегат у испитивању покреће и зауставља, у наредне три недеље биће проверене све техничке карактеристике, како би 10. августа агрегат Х4 кренуо у једномесечни пробни рад.
Период до пробног рада користи се за провере, анализе и прорачуне, како би се резултати добијени у току испитивања упоредили са захтеваним у тендерској документацији.