Усвоjене измене и допуне пореских закона

БEOГРAД – Парламент Србиjе усвоjио jе данас измене и допуне Закона о порезима на имовину, Закона о пореском поступку и администрациjи, Закона о доприносима за обавезно социjално осигурање, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о акцизама.

Усваjањем сета пореских закона посланици републичког парламента завршили су редовно пролећно заседање.

Прво су усвоjене измене и допуне Закона о порезима на имовину коjима се предвиђа интегрисање накнаде за коришћење грађевинског земљишта у порез на имовину.

За закон jе гласало 129 посланика, против jе било 61 посланик.

Циљ тих измена jесте да се накнада за коришћење грађевинског земљишта, коjа се укида 1. jануара 2014. године, интегрише у порез на имовину, чиjу ће вредност за пореске сврхе процењивати локалне самоуправе.

Законским изменама прописуjе се jеднак третман при вредновању пореске основице без обзира да ли се имовина налази у власништву физичког или правног лица. Oдлучено jе и да остаjе амортизациjа на старе куће и станове тако да ће уместо досадашњих 0,8 одсто убудуће бити од нула до jедан одсто, а колика ће бити амортизациjа одлучиваће локалне самоуправе. Tа стопа ће бити одређивана у износу до jедан одсто за jедну годину старости стана, а максимално до 40 одсто.

Првобитним предлогом jе било предвиђено да се предмет опорезивања прошири на укупну површину – без изузимања површине од 10 ари.Накнадно jе амандманом од опорезивања изузето земљиште до те површине.

Усвоjене су и измене и допуне Закона о пореском поступку и администрациjи коjи предвиђа прелазак на електронско подношење пореских приjава почев од наредне године, што би требало да смањи административне трошкове за више од 1,5 милиjарди динара.

За закон jе гласало 128 посланика, против jе било 61, а jедан уздржан. Закон предвиђа увођење, од 1. jануара 2014. године, jединствене пореске приjаве коjе ће садржати све поjединачне и збирне податке о обрачунатим порезима и доприносима, а подносиће се искључиво електронски.

Закон има за циљ и повећање ефикасности поступка принудне наплате, контроле пореских обвезника, фискалне дисциплине.

Парламент jе усвоjио измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социjално осигурање коjима се повећава стопа доприноса за обавезно пензиjско и инвалидско осигурање са 22 на 24 одсто. За закон jе гласало129 посланика, против jе било 60.

Oчекуjе се да ће те промене смањити трошкове привреди годишње око 1,7 милиjарди динара. Повећањем стопе доприноса за обавезно пензиjско и инвалидско осигурање, према рачуници предлагача, приходи фонда ПИO ће се увећати између 25 и 27 милиjарди динара годишње. Изменама тог закона уводи се лична зарада предузетника или опорезива добит ако не исплаћуjе личну зараду, као основица доприноса за предузетнике и пољопривреднике коjи порез плаћаjу на стварни приход.

Усвоjене су измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица коjима се повећава обим пореских олакшица за улагање у развоj. Циљ законских измена jе подстицаj привредним друштвима да улажу у развоj нових производа, материjала и технологиjа.

Изменама Закона о порезу на добит правних лица повећава се обим пореских олакшица за улагање у развоj, као и признавање расхода у пореском билансу обвезника за здравствене, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, као и давања установама социjалне заштите, са досадашњих 3,5 на пет одсто. Tо би требало да подстакне веће учешће приватног сектора у финансирању здравствених, образовних и хуманитарних установа, установа социjалне заштите , културе и спорта.

Измене и допуне Закона о акцизама предвиђаjу обавезу плаћања акциза на биогорива и биотечности. За закон jе гласало 127 посланика, против jе било 37.

Циљ тих измена jе смањење сиве економиjе у промету акцизних производа, посебно деривата нафте, биогорива и биотечности, као и обезбеђивање стабилниjег прилива средстава од акциза у републички буџет.

У протеклом период примећен jе енорман увоз биогорива произведеног из биомасе за погон моторних возила, а коjе ниjе било опорезовано акцизом. Сумња се да jе биогориво мешано са евродизелом и продавано као то гориво.

Танјуг

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *