Решење за дуговања

Број рата за велике дужнике посебно из категорије привреда и предузећа у реструктурирању повећан је на 48

Током марта и априла купци који су имали дуговања за електричну енергију могли су да потпишу споразуме о репрограму дугова. Због повећања интересовања купаца за измирење дуговања за електричну енергију и ступања на снагу Уредбе о енергетски заштићеном купцу, Управни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ почетком априла одлучио је да акцију „Без камате, на рате“ продужи до 25. априла.

ПРОДУЖЕТАК АКЦИЈЕ Чланови УО ЕПС-а одлучили су и да се број рата за велике дужнике посебно из категорије привреда и предузећа у реструктурирању повећа и до 48, зависно од висине дуга. Иначе, број рата за измирење дугова креће се од три до 48. Споразумом је предвиђено да купац редовно измирује текуће месечне обавезе и утврђене рате, а по измирењу свих рата биће му отписана камата обрачуната у 2012. години.
Купци који су током марта закључили споразум о репрограму, а испуњавали су услове за плаћање дуга на већи број рата могли су да се јаве локалној дистрибуцији и потпишу анекс споразума. Новина продужетка акције је била и да су купци са којима се води судски поступак због дугова могли да репрограмирају дуг уз поравнање и плаћање судских трошкова.
Дужници су споразум о репрограму потписивали са локалном „Електродистрибуцијом“ како би се утврдило стање дуга и број рата. Одлуком УО ЕПС-а није био промењен услов да би купац требало да измири и рачуне за утрошену електричну енергију у 2013. години, као ни одредба да се споразум раскида ако купац не измири две узастопне рате. После истека акције, дужницима који не потпишу споразуме о репрограму дуга следи обустављање испоруке електричне енергије.

ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕН КУПАЦ До 23. априла споразум о репрограму уз отпуст камата потписало је 103.559 купаца дужника. Споразум о репрограму потписало је 92.499 домаћинства, док је у категорији „привреда“ потписано 11.060 споразума.
Од 1. априла почела је и примена Уредбе о енергетски заштићеном купцу. Корисници права на социјалну помоћ добијају право на бесплатне киловат-сате подношењем захтева, документације, ЕД броја (електродистрибутивни број сваког купца) и добијањем уверења. Истовремено, како подсећају у ЕПС-у, престали су да важе ранији социјални попусти. Корисници дечјег додатка достављају ЕД броја Центру за бригу о деци у општини којој припадају.
„Остали купци који сматрају да имају право на основу критеријума из Уредбе о енергетски заштићеном купцу, подносе Захтев за стицање статуса енергетски заштићеног купца и документацију надлежном органу локалне самоуправе којој припадају“, објашњавају у ЕПС. „Сви купци који испуњавају услове из Уредбе и на основу Уверења стекну статус енергетски заштићеног купца, имају право на умањење рачуна за утрошену електричну енергију у складу са Уредбом.“
Купци не могу стећи статус енергетски заштићеног купца на шалтерима „Електродистрибуције“ већ то право искључиво могу да остваре на основу уверења које доноси надлежни Центар за социјални рад локалне самоуправе. У ЕПС-у истичу да купци не морају дистрибуцији лично да достављају уверења о стеченом статусу енергетски заштићеног купца, јер ова уверења Центар за социјални рад доставља надлежним дистрибуцијама преко ресорног Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Услови за бесплатне киловат-сате 

Према Уредби, енергетски заштићен купац може стећи право на умањење месечне обавезе само за одређене количине електричне енергије или природног гаса, али не кумулативно. Месечна обавеза биће умањена ако је месечна потрошња мања од двоструке одобрене количине енергије или гаса. Ако месечна потрошња електричне енергије, односно гаса буде 2,5 пута већа од прописане количине, енергетски заштићен купац губи право на умањење тог месеца.
Уредбом је утврђен и горњи лимит за потрошњу електричне енергије и гаса. За потрошњу струје распон се креће од 120 kWh до 250 kWh, зависно од броја чланова домаћинстава.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *