Dmitrij SEDOV: O uvođenju jednoumlja u Evropi

Verujte mi, gospodo, prilično sam se umorio od haosa koji se širi po celom svetu. Gde god pogledaš – samo bezobrazluk, koji nikome od nas dobra doneti neće.

U Americi, Teksas preti da se odvoji od ostalih država i traži nadoknadu za dvesta godina pljačkanja naftnih ležišta. U Gordom Albionu, Škoti prete kraljici-majci osvetom zbog istorijskog zlostavljanja i prete stvaranjem sopstvene imperije. U kineskoj provinciji Sinđzjan nekakvi disidenti nameravaju da stvore drugi Turkestan. U Rumuniji se dogodila resertifikacija magaraca u bikove i sada sva Evropa jede govedinu sa magarećim ušima.

Čak i u kolevci civilizacije – Italiji, ispostavilo se da je premijer hulja, jer je svoju mušku čast prodavao za usluge maloletnih prostitutki. Pa da, a njegov kolega u susednoj Francuskoj je učinio obrnutu stvar. On je svoj seksepilni šarm iskoristio da izmami novac od starice-milionerke.

Haos gospodo, haos. A sve se to dešava zbog toga što se u ljudske umove do dan danas nije uspelo usaditi neophodno jednoumlje.

Razmišljajući o kretanju ljudskog roda ka katastrofi, čisto zbog svoje neorganizovanosti, sa poslednjom nadom pogledaš ka Berlinu, gde se usred tog haosa uzdiže čvrsto uporište nemačke spoljne politike, u liku savetnika saveznog kancelara Andreasa Šokenhofa.

Her Šokenhof je naslednik Nibelunga, koji nisu znali za kolebljivost kada je u pitanju dovođenje u red susednih teritorija. Izmislivši za sebe “Čašu svetog Grala”, oni su preduzeli zavičajne ekspedicije radi traženja tog proizvoda, prvo na kontinentu, a potom i dalje, uz put obučavajući lokalne domaćine političkoj kulturi, pri čemu je odstupanje od običaja gostiju pretilo da dovede do posledica nespojivih sa životom.

Drevni Germani su se time i proslavili – za njih su običaji starosedelaca značili samo jedno – trebalo ih je iskoreniti.

Zašto bi ovde spominjali neke tužne etape istorije, koje su drevni i ne samo drevni Germani priredili svetu, usled takvog pristupa spoljnoj politici.

Najbolje je odmah se vratiti današnjem danu i obratiti se slavnom nasledniku tih plemena, Andreasu Šokenhofu.

Na veliku žalost nemačkih diplomata, savremena nauka odbija da prizna legitimitet “čaši svetog Grala” i oni moraju u hodu da smisle novu koncepciju etnografije.

Izgleda da je tako osvajačima tuđih teritorija i pao na pamet izum ruskog mislioca Kozme Prutkova “O uvođenju jednoumlja u Rusiji”. Taj mislilac je tačno znao da samodržavlje može da spasi jedino akt o uvođenju jednoumlja u svaku podaničku glavu, što bi eliminisalo konfuziju i kolebanja u imperiji.

“Pa zar ljudi koji nisu udostojeni poverenja u vlast, mogu imati sopstveno mišljenje?! – razmišljao je Kozma. Svakom ruskom plemiću je svojstvena težnja da ne pravi greške, ali da bi se toj želji udovoljilo, neophodno je imati materijal za mišljenje. Gde je taj materijal? Jedini materijal može biti jedino mišljenje vlasti. U suprotnom, ne garantujem da je to mišljenje nepogrešivo”.

Andreas Šokenhof je doneo potpuno ispravan zaključak, da se Evropa može spasiti jedino pri realizaciji ove novotarske ideje ruskog mislioca, pod uslovom da je mišljenje vlasti – njegovo mišljenje. Ako u svaku glavu evropejca usade jednoumlje, onda će se sve zemlje postrojiti u jedinstvenu vrstu, saobraćaj će se regulisati, narodi će marširati paradnim maršom, a sam Andreas Šokenhof će moći jednim pokretom ruke da pokazuje smer ovog istorijskog pohoda. Sve će se dovesti u red, čak će se i rumunski bikovi ponovo pretvoriti u magarce.

Potomak Nibelunga ne sumnja u realizaciju te velike ideje. Nedavno je on naneo razarački udar po ruskim vlastima, unoseći u Bundestag nacrt rezolucije o ljudskim pravima u Rusiji. Odsustvo kod Rusa neophodnog jednoumlja sa Šokenhofom po pitanju pank grupe “Pusi rajot” i drugih grupa, izazvalo je kod njega reakciju karakterističnu za drevne Nibelunge. Dobro je što nikog od Rusa nije imao pri ruci.

Potom se naslednik germanskih plemena uputio za Beograd, gde je nametnuo poredak u pregovorima Srba sa kosovarima. Posle te posete postalo je jasno, da ukoliko se Srbi ne saglase sa uvođenjem nemačkog jednoumlja, imaće poteškoća. Predstavnik federalnog kancelara je jednim udarom završio sa haosom u srpskoj prestonici. On se izjasnio otprilike ovako:

“Pregovore o vašem stupanju u EU mi ćemo ipak započeti, ali ukoliko do njihovog završetka ne priznate Kosovo kao člana UN, biće to za vas truba”.

I to je pravilno. Ako su u Berlinu rešili da Kosovo treba da bude subjekt međunarodnog prava, to svako protivljenje toj odluci sa sobom povlači kažnjavanje. To i jeste uvođenje jednoumlja u Evropi.

Iz ovoga sledi da ukoliko her Šokenhof naredi da se uklone srpske strukture vlasti na severu pokrajine, to znači da tako mora biti.

Ako on kaže da će Nemačka imati u vidu da li će Beograd kazniti huligane koji su napali nemačku ambasadu ili neće, onda ih je najbolje kazniti.

Ako je potomak Nibelunga zatražio da se izvrši pritisak na Srbe sa severa Kosmeta, kako bi oni aktivnije sarađivali sa EULEKSOM i KFOROM, onda je bolje ne protivurečiti, bez obzira šta Srbi sa Kosmeta misle o tim ujkama u pancirnim uniformama.

Kuda Beograd da se dene. Uostalom, Nibelunzi su čak smislili da nepoštovanje običaja gostiju, dovodi domaćine u situaciju nespojivu sa životom.

Jednostavno, Evropska Unija je u nedostatku sopstvenih mislilaca, prepisala svoj statut iz projekata Kozme Prutkova:

“Na osnovu svega iznetog i uzimajući u obzir:

Sa jedne strane neophodnost uspostavljanja jedinstvenog stava po svim društvenim potrebama i aktivnostima vlade; sa druge strane, nemogućnost da se postigne ovaj cilj ukoliko podanici ne dobiju pouzdano upustvo za formiranje svog mišljenja, za šta bi pogodno sredstvo bilo uspostavljanje takvog zvaničnog periodičnog izdanja, koje bi davalo rukovodeće poglede o svakom predmetu….

Uspostavilo bi se jedno vladajuće mišljenje o svim događajima i pitanjima. Moglo bi se čak i suprotstaviti rastućoj sklonosti da se pokrenu “pitanja” iz društvenog i državnog života, jer čemu ona vode? Pravi patriota treba da bude neprijatelj svih takozvanih “pitanja”!

No, najvažniji uspeh će biti izbor urednika za takav vladin organ. Urednik mora biti čovek koji je dostojan u svakom pogledu, poznat po svojoj revnosti i odanosti… i spreman da, radi koristi vlade, zanemari javno mnjenje i njegovo uvažavanje, usled čvrstog uverenja u njegovu potpunu nesposobnost”.

Figura urednika kao da je pisana za ličnost Andreasa Šokenhofa, čoveka dostojnog u svakom pogledu… i spremnog da za korist vlade prenebregne javno mnjenje i njegovo uvažavanje, usled čvrstog uverenja u njegovu potpunu nesposobnost.

Verujte mi gospodo, meni je teško zamisliti ruski i srpski narod, kako se kreću u paradnom maršu ka svetloj budućnosti, pod dirigentskom palicom Andreasa Šokenhofa. Nemačka težnja da dovede svet u poredak tipa “Ordnung”, uvek je imala za cilj poredak potreban isključivo Nemačkoj.

I veoma često taj poredak nije odgovarao onome što je potrebno drugim narodima.

Uveren sam da će potomci Nibelunga za Srbe na Kosmetu stvoriti “posledice nespojive sa životom”. Da srpskom narodu takav sused u UN, kao što je Kosovo, uopšte nije potreban. I da su “huligani” koji su napali nemačku ambasadu u Beogradu, time iskazali kakav je odnos svih Srba prema Nibelunzima.

To što srpski vladajući ešalon definitivno želi da se prikači za poslednje vagone konvoja zvanog EU – odnosi se samo na taj ešalon. Kome je još stalo do EU u kojoj se jede rumunska govedina sa magarećim ušima.

Ali je pri tom korisno znati, da je veliki ruski mislilac Kozma Prutkov bio izmišljen lik, a njegov projekat “uvođenja jenoumlja” je predstavljao satirični dokument.

Nevolja je u tome, što Andreas Šokenhof i njemu slični koji ne znaju za sumnju, uzimaju Kuzmin projekat za realne aktivnosti.

Bojim se da će se od toga haos samo povećati.

“Fond strateške kulture” (srb.fondsk.ru)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *