Velimir Abramović: Srbima je danas oduzeto sve sem metafizike

Razgovarala Biljana Đorović

Ono što je za dezorijentisani i u sve svoje institucije konačno razočarani srpski narod u običnom životu tragično, to je sa druge strane veoma podsticajno i zapravo je odlučujuća motivacija za pravi početak jedne potpuno nove filozofije

Centar za kosmološke studije „Nikola Tesla“ svečano je otvoren u Beogradu 7. janura – na Božić i na 70. godišnjicu smrti Nikole Tesle. Osnivači su najavili da će ova institucija „uspostaviti paradigmu naučne duhovnosti Svetskog društva u nastajanju, zasnovanog na istraživanjima osnova prirodne matematike i Tesline eksperimentalne fizike u oblasti vremena i svesti“. O tome šta će pokretanje jednog ovakvog Centra, jedinstvenog u svetu (Centar za Kosmološke studije „Nikola Tesla“ radiće u Beogradu, u Bulevaru Despota Stefana 37), značiti za Srbiju i svet, razgovaramo sa jednim od osnivača Centra, prof. dr Velimirom Abramovićem, naučnikom koji je veliki deo svog stvaralačkog bića posvetio razumevanju rada i života Nikole Tesle.

Kako je proteklo otvaranje Centra posvećenog, kako kažu, „najzagonetnijem stvaraocu koji je ikada koračao Planetom“?
I ako otvoren u 13 časova, tačno u vreme božićnog ručka, centar je bio prepun posetilaca. Tome je doprinelo i čudno osećanje svih prisutnih da pored nas četvoro osnivača, gospođe Milke Kresoja iz Moskve, Spasoja Vlajića, Gorana Marjanovića, koji je samo astralno bio prisutan jer je fizički boravio u Njujorku, i mene, ima tu još nekoga. Bio je to naš peti osnivač kome stolica nije bila potrebna – Nikola Tesla. Kad smo upalili božićne sveće, kao senka na interaktivnom ekranu iza nas pojavio se i asketski izduženi lik našeg duhovnog vodiča, i svi su nekoliko trenutaka nemo posmatrali kako treperi i najzad bledi i nestaje. Bio je to svetlosni nagoveštaj jedne naučne epifanije koja će tek odrediti i našu i svetsku budućnost.

Koja pitanja će ova institucija pokretati?
Naš cilj je ubrzano uspostavljanje paradigme naučne duhovnosti Svetskog društva u nastajanju istraživanjima osnova prirodne matematike i Tesline eksperimentalne fizike u oblasti vremena i svesti. I suštinski i tematski biće to najviša ustanova savremene srpske nauke i kulture, i posebno će se baviti:
a) prirodnom matematikom, to jest generičkim jezikom fizičke realnosti, onim koji neposredno proizvodi stvarnost iz vremena i prostora;
b) ontologijom i fizikom vremena, prostora i mase;
v) rekonstrukcijom Tesline teorije materije i ponavljanjem Teslinih uspešnih ogleda, nerazjašnjenih važećim teorijama, kao što su loptaste munje ili stvaranje čestica, atoma i molekula iz luminoferoznog etra, nehercijanska elektromagnetika i kontrola radioaktivnog raspada na osnovu Teslinog poimanja atomskog jezgra;
g) originalnom kosmogonijom i kosmologijom, odnosno novim idejama, teorijama i tumačenjima nastanka kosmosa i osnovnih, najopštijih principa egzistencije;
d) teorijom, fizikom i tehnologijom svesti.
Posle diskusije i testiranja novih filozofskih i naučnih pogleda naš Centar za kosmološke studije će svim sredstvima pomoći razvoj i verifikaciju koncepcija koje se pokažu teorijski i eksperimentalno opravdane, a time i primenljive.

Ko će biti članovi Centra, kakav će biti način njegovog rada? Da li njegovo postojanje može da obezbedi duhovnu osnovu za preporod kolonizovane Srbije i Srba?
Počinjemo trima oblastima: ontologijom i fizikom vremena, koje ja radim, nehercijanskom elektromagnetikom, koju radi inženjer elektronike Goran Marjanović, i fizikom i tehnologijom svesti, koju radi fiziko-hemičar, specijalizovan u oblasti kristalografije, Spasoje Vlajić.
Radićemo po klasičnom sistemu: ideja, diskusija, eksperiment. Svako predvodi svoje istraživanje, a u društvo jednodušno primamo svakoga za koga zajedno osetimo da je nadahnut nekom višom istinom.To se uvek nepogrešivo prepozna.
Vraćajući duhovnost, koja je iz svetske pragmatske, pozitivističke i materijalističke nauke odavno izbačena, mi ćemo srpsku filozofiju i nauku učiniti najvažnijom za savremeno čovečanstvo. Ponavljajući i objašnjavajući Tesline mnogobrojne tajanstvene oglede, izmenićemo fundamente fizike i ljudima uneti novu nadu, otvoriti im izlaz u smisao postojanja, i to preko naduzročnog shvatanja tačke i nule, koje su obični gnoseološki katanci na vratima kroz koja se ulazi u višu kosmičku svest, onu koja potpuno kontroliše interno vreme u biološkim i fizičkim događajima.
Neka se niko ne smeje tački i nuli. Njihova preporodna moć je neograničena. Srbima je danas oduzeto sve sem metafizike. Duboki problem rešava se uspešno samo na još dubljem nivou. Drugim rečima, što je u običnom životu tragično za dezorijentisani i u sve svoje institucije konačno razočarani srpski narod, to je sa druge strane veoma podsticajno i zapravo je odlučujuća motivacija za pravi početak jedne potpuno nove filozofije. I kako je ovde kod nas, usled totalne destrukcije institucija, drastično smanjen broj ograničavajućih društvenih faktora (Univerzitet, Akademija nauka, vlada, policija, firme, banke… izgubili su svaki autoritet i značaj za stanovništvo), to je time izuzetno povećan stepen slobode pojedinaca i njihova osetljivost za prijem kosmoloških principa; proradio je jedan spontani baj-pas, kojim se srpski pojedinci direktno uključuju na kosmičke sile jer domaći društveni sistem uopšte više ne radi; Srbi su u svoju državu do te mere izgubili svako poverenje da konvencionalne stege nemaju više nikakvog dejstva. Ali, to su istorijski uslovi za pojavu nove duhovnosti, teški onima koji ih ne shvataju i ne mogu da osveste promenu.

[restrictedarea]

Besplatna energija za čovečanstvo je bio veliki san i projekat Nikole Tesle. Da li će Centar raditi na ispunjenju ovog sna?
Mnogo puta sam isticao opštepoznatu činjenicu da je naša Planeta rotirajući magnet koji indukuje celu atmosferu elektricitetom. Već oblaci na visini od desetak kilometara imaju ogromne potencijale koje čovečanstvo ne koristi kao rešenje za energetski priliv, a idući uvis ka jonosferi susrećemo sve više i više električne naboje koje sve zajedno imamo potpuno besplatno. To nisu samo prirodno obnovljivi nego stalno raspoloživi neiscrpni izvori elektriciteta, čija neograničena potrošnja ne narušava energetski bilans Zemlje iz jednostavnog razloga što ne napušta njen sistem, nego samo kruži u njemu. Potpuno je nepotrebno graditi nuklearne elektrane, hidroelektrane i druge veštačke izvore struje, kao što je jednako besmisleno graditi sisteme prenosa elektriciteta. Dovoljne su antene i konvertori zemljinog po količini neograničenog elektriciteta da bismo živeli u Teslinom tehnološkom komunizmu.
Utilizacija Zemljinog elektromagnetizma ostvarljiva je veoma jednostavno vakuumskim indukcionim prijemnicima, koji su već testirani i koje će Centar preuzeti od pronalazača i prezentovati zaprepašćenoj javnosti. Zašto zaprepašćenoj? Zato što je sve to toliko jednostavno.
Drugi projekat na kojem će raditi Centar je mašina sa većim energetskim autputom od inputa. Aktivaciona energija u prirodi je uvek mnogostruko veća od energije procesa. Malom šibicom zapalimo čitavu šumu. To je osnovni prirodni zakon koji obezbeđuje večito kretanje u kosmosu.

Kako se Centar finansira i da li će biti konačno ispunjena vaša misija da dešifrujete tajne Tesline zaostavštine koja se nalazi u muzeju „Nikola Tesla“ u Beogradu?
Centar se finansira valutnom distribucijom Božje volje oličene u bogatim i osvešćenim mecenama. Za sada novac dolazi sa svih strana u iznosima dovoljnim za nezavisni rad.
Što se tiče Tesline zaostavštine, nju ćemo tražiti preko UNESKO-a, jer je to baština sveta, i prema povelji UNESKO-a, svaki dokument mora svakom na Planeti biti dostupan, s time da se naplati usluga kopiranja. U Muzeju, koji se preko američkih amaterskih organizacija samonagrađuje i samo napola funkcioniše, nalaze se utamničeni 38.000 naučnih dokumenata koji su relevantni za naučno-tehnološki početak nove teslijanske civilizacije, oni čame neproučeni i neobjavljeni u Muzeju koji u izložbenim prostorijama umesto eksponata već godinama izlaže preterano, da ne kažem sumnjivo skupe i prazne vitrine. E, tih 38.000 dokumenata dobićemo preko mehanizma Ujedinjenih nacija koje nam garantuju pristup toj građi.

Kako je došlo do saradnje osnivača Centra, gospođe Milke Kresoja sa gospođom Janković, ćerkom Radoja Jankovića, konzula Kraljevine Jugoslavije, na osnivanju Centra?
Gospođa Milka Kresoja je kao mlada radila u Predsedništvu SFRJ i oseća šta je država, a živeći 24 godine u Moskvi je videla i kako bi trebalo da rade muzeji, koji su od državne i nacionalne važnosti. Obrativši se Ruskoj crkvi za pomoć oko osnivanja Instituta, otvorio sam kanal koji je ovlastio gospođu Milku da to ovde sprovede. U martu 2012, u Moskvi, sreli smo se u teozofskom časopisu „Delfis“ i kasnije još jednom u kafeu „Puškin“, i dogovorili o pokretanju niza novih srpskih naučno-kulturnih institucija, od kojih je prva Centar za kosmološke studije „Nikola Tesla“.
Kćerka konzula Jankovića, dugogodišnja profesorka engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, još u detinjstvu sretala se sa čuvenim ljudima svog doba. Njen otac, poznati pripadnik „Crne ruke“ i učesnik atentata na Aleksandra Obrenovića i Dragu Mašin, sarađivao je čak i sa Mustafom Golubićem, za koga se inače smatra da je organizator atentata na Trockog. Njena porodična arhiva je od ogromne istorijske važnosti, a sa gospođom Milkom Kresoja srela se slučajno, na preporuku taksiste, koji ju je poznavao i vozeći gospođu Milku slučajno čuo da ona govori o Tesli. Naravno, slučaja u kosmosu nema i ne može biti, pa pretpostavljam da je sve to ipak bilo predodređeno.

Radoje Janković je bio dugogodišnji prijatelj Nikole Tesle. Iznesite nam najzanimljivije detalje ovog prijateljstva. Da li je Janković bio projatelj i sa Pupinom, i da li je pokušavao da posreduje u njihovom pomirenju?
Gospođa Janković dala nam je originalna pisma Tesle njenom ocu, a posebno je tu značajno Teslino pismo kojim on odbija Pupinovu novčanu pomoć, govoreći da bi to trebalo odmah sprečiti pre nego što se veliko zlo dogodi, i kompanije koje je Pupin angažovao da finansiraju Teslin rad otkupe i pod kontrolu stave njegove izume. Tu Tesla otkriva hrišćansku crtu svog karaktera ističući da mu bije potrebna lagodnost jer najbolje radi u teškoćama.
Naročito u starijim godinama, Pupin je bio više političar nego naučnik, i naravno da je sa Jankovićem bio bliži nego Janković sa Teslom. Pupin, koji je iz lukrativnih razloga veštačio protiv Tesle u sporu sa Markonijem oko prvenstva pronalaska radija, tražeći na kraju psihijatrijski pregled za Teslu, nedelju dana pred smrt 1935. godine molio je da Tesla dođe kod njega u bolnicu, da izravnaju račune pred Bogom. Pored Jankovića, ulogu u pomirenju Tesle sa Pupinom imao je i tadašnji vojni poslanik, rodom iz Pljevalja, Miloš Tošić. Svi su se oni najzad našli pred Pupinovom samrtničkom sobom u koju je ušao Tesla, raširio ruke, i prilazeći Pupinovoj postelji glasno rekao: „Kako si, moj dobri stari prijatelju?“ Pupin je samo plakao. Zatim su se vrata zatvorila i oni su ostali sami.
Gospođa Janković, majka naše gošće, na otvaranju Centra, tom prilikom donela je Pupinu i teglu slatkog od belih trešanja, koje je Pupin izuzetno voleo.

Koji su kosmološki razlozi za dekadenciju Zapada koji vuče u propast i stradanje celu Planetu?
Bezumnim insistiranjem na materijalitičkom progresu i militantnoj opciji, koja je veštačka akceleracija sama po sebi, zapadna civilizacija izlazi iz istorijskog vremena referentnog za Planetu, asinhronizuje se sa ostatkom sveta i zato ubrzano iščezava, pretvarajući mnogobrojne bankare u robove koji 24 sata na berzama rade čiste besmislice, preopterećeni brigama koje sami proizvode. Ali nova naučna religija i tehnološki komunizam na bazi slobodne energije ukinuće novac i sve to promeniti. Kao nekada hrišćani i teslijanci uskoro će izaći iz katakombi i bez žrtvovanja preuzeti vođenje sveta u pravcu ostvarivanja objektivnog kosmičkog morala, zasnovanog na kosmološkim zakonima Tvorca, naučnim putem, mudrošću povećavajući broj čulno povoljnih događaja na maksimum.

Hrvati u sadejstvu i po planovima Vatikana, a uz pomoć velikog broja Srba – trabankula, ulizica, paroljubaca i hulja, prisvajaju srpski jezik, pismo, kulturu, istoriju, pa naravno i naše najveće naučnike. Da li će uspeti da ponište našu prošlost onako kako im je to pošlo za rukom kada je u pitanju naša stara istorija?
I Ruđer Bošković i Nikola Tesla su srpskog porekla. Nema Hrvata koji to ne zna, ali ja sam protiv takve podele naučnika po nacionalnoj pripadnosti. Nemački fizičar Štark govorio je o nemačkoj nauci, a na kraju su ti nemački naučnici postali dobri američki naučnici u NASA.
Prošlost se ne da poništiti jer se ona ciklično ponavlja. Kako nas Pitagora uči o postvarenim brojevima, u osnovi postojanja, ponavljanje istog broja znači ponavljanje iste stvarnosti, a prirodna matematika, kao i vreme – večna je i nije ljudska, dakle deluje impersonalno i principijelno.
Nesumnjivo da u svakom ciklusu smena civilizacija postoji neki narod koji je najstariji u relativnom smislu. On može mentalno da spava milenijumima i uvek se kosmičkom nužnošću budi kad njegova mentalna matrica ponovo uđe u fazu sa okruženjem. Srbi su u osnovi rodovska zajednica, čiji antropološki arhetip najbolje odgovara svetskom društvu. Svet ne mogu ujediniti ni plemena, ni razne razvijene kulture, ni religije koje se sukobljavaju, nego samo duhovno bratstvo zasnovano na prirodnim zakonima u opštem obliku, a to je svakako vinčanski neolit. Zato smatram da će srpski tip društva bez države odigrati najvažniju ulogu u ujedinjenju sveta. Ako tome pridodamo i Teslinu planetarno determinisanu tehnologiju, shvatićemo da se u Srbiji razvija jedini primenljivi model buduće svetske zajednice.Tome Hrvatska može samo da se priključi, zajedno sa ateističkom Evropom, ali i religijom prožetom Dalekim istokom, kao i ostatkom čovečantva.

Kada je u Srbiji pušten HAARP? Koji pojedinci i institucije sarađuju sa Institutom „Stendford“ i gde su smeštene antene HAARP-a?
Koliko ja znam, HAARP antene dogovorene su sa srpskim vlastima 2006, ali nisu puštane u rad sve do prošle godine. Po pitanju HAARP-a sa „Stenfordom“ sarađuje Srpska akademija nauka (inače centar crnomagijske antisrpske delatnosti, gde se čak izvode i vudu rituali, o čemu je pisala i „Politika“) i Institut za fiziku u Zemunu, a sve to u sadejstvu sa Ministarstvom vojske. Radi se o timu od ukupno petnaestak ljudi koji za to primaju novac.

Da li su Teslini zraci smrti postali deo smrtonosnog arsenala globalitarista? Koji su još Teslini eksperimenti iskorišćeni u tom smislu, a koji se još uvek opiru dešifrovanju?
Teslini eksperimentalni podaci o takozvanim zracima smrti ostali su u Laboratoriji za materijale vazduhoplovne baze u Dejtonu, u Ohaju, gde je Tesla radio eksperimente još za života. Godine 1935. on je tehničke podatke ovog sistema sa otvorenim vakuumskim cevima, koje služe kao generatori i akceleratori čestica, dao i Rusima, zbog čega je odmah posle njegovog sastanka sa engleskim poslanikom u Kanadi na Teslu izvršen atentat taksijem i polomljena su mu tri rebra.
Kao oružja se koriste i usavršeni telegeomehanički oscilator, ali i otkrića rezonantne povezanosti jonosfere i tektonskih ploča. U vojnim neuronaukama usavršavaju se i Teslina psihotronička oružja, koja deluju na nervni sistem putem skalarnih talasa, takozvanih nehercijanskih (to su neusmereni električni sferni talasi koji se longitudinalno rasprostiru u svim pravcima).
Nejasna je Teslina produkcija kuglastih munja, kao i njegova teorija atoma, kao i eksperimentalna tehnika transmutacije i bezbedan rad sa atomskim jezgrom. Da budem informativan, njegova nauka je toliko bila ispred vremena u kojem je napustio telo (1943), da službenici DIA (Američka vojnoobaveštajna služba, Odeljenje za naučna otkrića) nisu smatrali da bi spise te vrste trebalo zadržati i poslali su ih u Beograd. To je razumljivo, jer su bili fascinirani atomskom bombom, odnosno lančanom reakcijom usled kritične mase, jednim slučajnim otkrićem Enrika Fermija, koje je bilo i ostalo čisto destruktivno: razbijemo nesrećno jezgro atoma, ali ga više nikada ne možemo sastaviti. Fuzija je ostala tajna za sve, osim za Teslu. Shvativši šta je uradio, Fermi je na kraju izvršio samoubistvo, počinivši tako i tu poslednju grešku u svojoj nesrećnoj reinkarnaciji.

Kakva je prava priroda ljudskih moći? Zbog čega je čovek odustao od njihovog razvoja? Kakva će po vama biti budućnost čoveka?
Poslednja priroda ljudskih moći iključivo je spiritualna i sadašnji pozitivistički i materijalistički smer nauke je njena orijentacija na niže, put koji um uvodi u haos i neznanje, i koji, na kraju krajeva, veoma usporava ljudsku evoluciju. Egzistencija duhovnog nivoa se u nauci više ne razmatra, duh je izbačen iz naučnih istraživanja i ako su svi zakoni fizike vančulni, to jest njihova prava priroda je duhovna ili fizički – temporalna.
Čišćenje svesti dovešće do novih uvida u strukturu kosmosa tako da će buduća sadašnjost čoveka biti ono što je hteo Buda, oslobođenje od u materiju ukorenjenih patnji i stega nepoznatog zakona vremena, pobeda nad neumitnom fizičkom prolaznošću sredstvima metafizičkog prepoznavanja naučne istine, svešću i mudrošću.

Velimir Abramović

je doktorirao na temu: „Problem neprekidnosti u prirodnoj filosofiji Lajbnica i Boškovića“. Kao profesor radio je na katedri „Teorije filma“ na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, kao i „Koncepcije vremena, prostora i materije u filosofiji i prirodnim naukama“ u Centru za multidisciplinarne studije, Univerziteta u Beogradu. Od 2004. do 2007. bio je dekan fakulteta „Akademija umetnosti“ u Beogradu; od 2003. urednik je naučnog i filosofskog časopisa „Delfis“ iz Moskve; osnivač je i glavni urednik naučno-filosofskog časopisa „Teslijana“, a od 2004. stalni je član Ruskog interdisciplinarnog temporološkog seminara na Državnom univerzitetu „Lomonosov“ u Moskvi. Autor je monografije o Nikoli Tesli „Svetlost koja se nikada ne gasi“, u izdanju „Pravoslavne reči“ iz Novog Sada. 
U okviru ruskog Interdisciplinarnog temporološkog seminara, koji obuhvata zajednički rad 17 katedri na „Lomonosovu“ i bavi se prirodom vremena u najrazličitijim aspektima, 2011. profesor Velimir Abramović održao je predavanje na temu „Objašnjenje matematičke metode i pobijanje fizičkih zaključaka Ajnštajnove elektrodinamike tela u kretanju“, popularno nazvane Specijalna teorija relativnosti. Prvo predavanje na „Lomonosovu“, Abramović je održao 2003, pod naslovom „Uvod u ontologiju vremena“. To je  ujedno bilo i prvo predavanje na „Lomonosovu“ ikada održano na srpskom jeziku, uz prevod. 

[/restrictedarea]

2 komentara

 1. “Centar za kosmološke studije „Nikola Tesla“ svečano je otvoren u Beogradu 7. janura – na Božić i na 70. godišnjicu smrti Nikole Tesle.”
  Kakva simbolika: 7o godina od upokojenja Nikole Tesle, pravoslav-
  nog Srba /Srbina/, i 2o13 godina od rođenja Hristosa!
  Pa, kada je tako, onda recimo iz duše i srca:
  Mir Božiji!
  Hristos se rodi!
  Vaistinu se rodi!

  Vazduha, vode i hrane je sve manje, a potrebe Čovečanstva su sve
  veće, zbog toga je i obaveza ovog Instituta da radi 48 sati
  za 24 sata, svim umom svojim, svim srcem svojim, svom dušom
  svojom i svom snagom svojom, baš kako je radio i naš Nikola
  Tesla.

  Mir Božiji! – Hristos se rađa!

  “Gde su dva ili tri u Ime Moje, i Ja sam sa /među/ njima!”, govori Hristos!
  “Ako se dva ili tri slože u čemu im god drago na zemlji, i ne posumnjaju u srcima svojiem, u Ime Moje, biće /bude, biva im/ po REČI njihovoj!”
  A da li to oponira tvrdnji da je za preumljenje jednoga naroda potrbeno da u istomisliju istovremeno, na jednom mestu, imamo “kritičnu masu” od 1% iz kvadratnog korena ukupnog broja populacije?
  Ne, nikako! Ovde se ne radi o pradoksu, već različitom pristupu.
  To se vrlo slikovito može pokazati na samo jednoj, jedinoj reči – MIR!!!
  Po prostorno-vremenskom ,horskom modelu, “kritična masa” treba reč MIR da izgovara jedno vreme, kraće ili duže, da bi se ostvario željeni učinak preumljenja naroda, tj da MIR preovlda u umovima i radost u srcima svakog pojedinca, ili bar velike većine naroda, odnosno da se u “kolektivno nesvesno” /”nesvesno svesnom”/, pojedinačno i saborno,” instalira” MIR.
  Međutim, kod JEVANĐELSKOG KIBERNETSKOG MODELA, u ovom slučaju za
  reč MIR, dovoljna su samo trojica, tri ili troje.
  Ne izgovaraju sva trojica istovremeno reč MIR /horski/, već istovremeno svako od njih izgovara po jedan glas:
  1.- M,
  2.- I,
  3.- R!
  U ovoj drugoj varijanti, prostor je tehnički nebitan, već je bitna istovremenost izgovaranja tri različita glasa /koji nose božanski sadržaj/, tj. ekstremno niska frefencijska razlika /niska frenfekcija/ kojom se vrši interpolacija pozitivnog sadržaja informacije u “lokalni centar svesti”, a preko ovog /budući preko tako niske frekvencije uvek umrežen/ u “nelokalni centar svesti”.

  I sada dolazimo na ono o čemu se piše kako to rade moćnici, da se preko ekstra niskih frekvencija, uz pomoć tehnologije /muzike, medija…/ vrši ispiranje mozgova na bazi male /niske/ frefencijske razlike emitovanih sadržaja relativno visokih frkvencija.
  I dok neprijatelji to čine uz pomoć tehnologije – po “čovečanskoj horizontali”, mi to činimo uz pomoć našeg
  jezika srBskOG po “božanskoj vertikali”, stvaramo “skalarni štit”.
  Kod složenijih reči, od više glasova, moguće je to činiti i po slogovima.
  Ovakav način izgovaranja reči, vojnički, analogno, odgovara “SASREĐENOM SNOPU” , čiji su učinci po cilju višestruko efikasniji od učinka “PARALELNOG SNOPA” – izgovaranja ili pevanja pojedinca ili množine samo jednog glasa.

  Mir Božiji! – Hristos se rađa!

  Dragan Slavnić

 2. svaka cast na ucenosti… Ipak, mislim da je Nikola Tesla, iz ‘visih dimenzija’, sa tuznim osmehom posmatrao Vasu ‘seansu’ na Bozic… Osmeh, zbog dobre volje i revnosti a tuga – zbog nerazumevanja ?! Pogledajte ” Plavi krug ” Sofije Ljukovcan (RTV) o istinskoj Teslinoj duhovnosti, koju mnogi ignorisu ?! On koji je crpeo nadahnuce iz Otkrovenja, shvatio je, koje zloupotrebe njegovih izuma mogu da izvedu oni iz “sotonine zbornice” ?! Gnostici nece shvatiti… A ako zelite da vidite u cemu je greska kod budisticke, ateisticke doktrine – pocnite od ‘Himne ljubavi” ( 1 Koricanima 13 )…?! I ‘reinkarnacije’ su samo varijanta velikog djavoljeg trika, ( “sutra” – magnana tomorrow ) ?!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *