Р Е З О Л У Ц И Ј А Народне скупштине Републике Србије

Имајући у виду да Аутономна покрајина Косово и Метохија заузима централно место у политичком, економском, безбедносном, културолошком, идентитетском и духовном смислу за Републику Србију и њене грађане,

У жељи да оствари дугорочни државни и национални циљ  – очување целовитости државне територије, суверенитета, економски развој,  заштиту политичких, економских и безбедносних интереса Републике Србије на подручју Косова и Метохије, омогућавање бољег живота за све грађане приступањем Европској  унији, демографски  опоравак, Полазећи од тога да свако решење, било општег  или неког посебног питања, о привременом, прелазном или коначном статусу Косова и Метохије, о положају Срба у Покрајини или о заштити српског верског и културног наслеђа мора  да буде у складу са Уставом Републике Србије и Резолуцијом Сaвета безбедности Уједињених нација 1244,

Потврђујући ставове из свих резолуција, декларација и одлука Народне скупштине Републике Србије о Косову и Метохији и узимајући у обзир одлуке Генералне скупштине и Савета безбедности Уједињених нација о Косову и Метохији,  Увиђајући  неопходност  континуираног  и  усаглашеног деловања које захтева вишегенерацијску приврженост, али и коришћење целокупног институционалног, научно-академског и политичког искуства стеченог током два века развоја нововековне српске државности, Препознајући могућност да утврђен, плански и систематичан рад на остваривању овог државног и националног циља може да послужи као центар постепеног али постојаног окупљања, дугорочног јачања друштвене кохезије, даље изградње и афирмације националног идентитета али и као допринос Републике Србије глобалној друштвеној и политичкој заједници, Ослањајући се на јединствени државни приступ питању Косова и Метохије као на функционални политички механизам у оквиру којег све институције, остварујући активности из својих Уставом и законима утврђених надлежности, усаглашено делују на остваривању утврђених државних и националних циљева, решавању отворених и текућих политичких питања и оперативном спровођењу договора који су постигнути и који буду постигнути између представника Републике Србије и представника привремених институција самоуправе у Приштини,

– 2 –

На основу члана 99.  став 1.  тачка 7. Устава Републике Србије и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10), Народна скупштина Републике Србије, на седници  Првог ванредног заседања у 2013. години, одржаној 13. јануара 2013. године, донела је

 

Р Е З О Л У Ц И Ј У

 

Народне скупштине Републике Србије о основним принципима за

политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе

на Косову и Метохији

1. Народна скупштина Републике Србије, на основу Политичке

платформе за разговоре са представницима привремених институција

самоуправе у Приштини, утврђује основне принципе за политичке

разговоре са представницима привремених институција самоуправе

(ПИС) у Приштини:

а) Република Србија, у складу са међународним правом, Уставом

и вољом грађана, не признаје и никада неће признати једнострано

проглашену независност Косова;

б) Циљ разговора је стварање  услова за српску заједницу и  све

друге националне заједнице на  Косову и Метохији, којима се гарантује

сигурност и пуна заштита људских права. Влада Републике Србије

захтеваће заштиту свих зајемчених права Србима на Косову и Метохији,

право на повратак и имовинска права. Влада Републике Србије обавезна

је да настави расветљавање судбине несталих лица и да прати судске

процесе окривљених за почињено етничко насиље над Србима;

в) Влада Републике Србије се овлашћује да настави са

имплементацијом  већ  постигнутих  договора  и  споразума  са

представницима ПИС у Приштини. Представници Републике Србије

обавезују се да у наставку дијалога о решавању техничких и политичких

питања са представницима ПИС у Приштини и представницима

међународне заједнице будуће споразуме постижу у складу са

ставовима и  основним  циљевима ове резолуције,  настојећи  да се са

представницима ПИС у Приштини постигне свеукупни договор;

г) Све надлежности које као резултат преговора буду поверене

ПИС у Приштини биће потврђене уставним законом и пренете органима

Аутономне покрајине Косово и Метохија, у складу са Уставом, законима и

другим прописима Републике Србије;

д) Разговори са представницима ПИС у Приштини треба да дају

допринос  бољем животу грађана на Косову и Метохији,  миру и

стабилности и европској будућности Србије и региона;- 3 –

ђ) Договори са представницима ПИС у Приштини треба да буду

постигнути уз константан дијалог са представницима Срба са Косова и

Метохије.

2. Представници  Републике Србије ће кроз преговоре тежити

изналажењу споразумног и свеобухватног решења за Косово и Метохију.

То решење мора  да буде чврста основа за изградњу трајног мира и

достизање пуне безбедности за све људе који живе на простору јужне

српске Покрајине.

3. Република Србија спремна је да учини додатне уступке ради

превладавања тренутног стања у односима између српског и албанског

народа. Истовремено, Република Србија није спремна да чини додатне

уступке који би могли да доведу до угрожавања њених  државних и

националних интереса.

4. Република Србија приступа дијалогу са ПИС у Приштини

свесна значаја који би постизање обострано прихватљивог решења за

Косово и Метохију имало у контексту даље и убрзане интеграције

читавог региона Западног Балкана у Европску унију.

5. Народна скупштина Републике Србије захтева од Владе да је

редовно  извештава  о  развоју  догађаја,  току  разговора  са

представницима ПИС у Приштини у вези са Косовом и Метохијом, као и о

спровођењу овде утврђених циљева, активности и мера за заштиту

суверенитета,  територијалног  интегритета  и  уставног  уређења

Републике Србије.

6. Ова резолуција и њоме утврђени правац, смернице и циљеви

државне политике обавезујући су за све државне органе и организације и

могу бити измењени једино новом резолуцијом Народне скупштине

Републике Србије.

7. Ову  резолуцију објавити у „Службеном гласнику Републике

Србије”.

РС број 1

У Београду, 13. јануара 2013. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК

мр Небојша Стефановић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *