Незванични текст платформе

Ово је целовит текст платформе, али је реч о незваничном документу, који је преведен са енглеског језика:

“У складу са Уставом и основним начелима међународног права, Република Србија, у доброј вери, нуди политичку платформу за разговоре са представницима привремених институција самоуправе у Приштини (ПИС), у нади да се трајно и одрживо решење за Косово и Метохију може наћи кроз искрени дијалог двеју страна.

Сходно томе, у циљу заштите својих државних интереса, Влада Републике Србије уздржава се од постизања даљих парцијалних споразума са ПИС у оквиру такозваног “техничког дијалога” због тога што они воде промени стања на терену у корист ПИС, као и слабљењу преговарачке позиције Србије у политичком дијалогу на високом нивоу те да могу довести до дестабилизације безбедносних околности.

Основна полазна тачка за разговоре са ПИС на високом политичком нивоу је да Република Србија, у складу са међународним правом, као и са својим Уставом и вољом народа, не признаје и никада неће признати једнострано проглашену “независност” Косова.

Сва права и надлежности које могу бити додељене ПИС као резултат преговора биће само пребачене на органе АП КиМ у складу са Уставом, законима и другим прописима Републике Србије.

Основни принцип преговора биће разговори у пакету у складу са начелом да “ништа није договорено ако није договорено све”.

Полазећи од чињенице да је Србија својим делањем у досадашњем току политичког процеса, упркос незаконитом једностраном проглашењу “независности” Косова као и после њега, понудила ПИС ограничену законску и међународну персоналност и легитимитет, разговори на високом политичком нивоу треба да буду вођени имајући у виду превазилажење институционалног паралелизма на територији АП КиМ, без задирања у питање међународног и државног статуса ПИС, а у циљу успостављања такве власти на територији Покрајине коју ће признавати све стране у процесу, као и установљавања чврстих законских и политичких гаранција на нивоу Покрајине и међународне заједнице за политичка, територијална и друга права националних заједница на целој територији Покрајине;

Република Србија, преко посебно овлашћеног високог политичког представника, и посебно овлашћеног преговарачког тима, посебно инсистира на следећем:

Успостављању аутономне Заједнице српских општина на Косову и Метохији (ЗСО КиМ), коју ће сачињавати територијалне аутономије четири општине из северног дела Косова и Метохије као и друге општине у којој су Срби и мањинске заједнице у већини (као што су Грачаница, Штрпце, Гора, итд), а на основу Специјалног статута о аутономији Заједнице српских општина Косова и Метохије (као, на пример, у случају Каталоније), којег ће гарантовати највиши законски акт Покрајине и јавна објава представника међународне заједнице који учествују у процесу;

Та аутономија ће подразумевати постојање стварних надлежности у областима:

Образовања,

Здравствене заштите (на свим нивоима),

Спорта,

Културе, јавног информисања и заштите животне средине.

Формулација и управљање политиком у циљу заштите животне средине и одрживог развоја (Статут о аутономији Каталоније, члан 84, став 2, тачка ј) и просторног планирања.

Искључиво право регулисања просторног планирања и инструмената управљања читавим процесом, као и у процедури разматрања захтева и њиховог одобравања (преписано из Статута о аутономији Каталоније)

Искључиво право регулисања система развоја градског земљишта, које укључује утврђивање критеријума за различиту врсту земљишта и његово коришћење (преписано из Статута о аутономији Каталоније)

Искључиво право управљања механизмима за утврђивање легалности власништва над земљом и имовином (преписано из Статута о аутономији Каталоније)

Искључиво право утврђивања развојне политике за земљиште и станоградњу и управљање јавним простором уз постојање система ефикасне административне интервенције у процесу градње, просторног планирања и коришћења земљишта (преписано из Статута о аутономији Каталоније);

Пољопривреде

Шумарства

Водопривреде

Лова и риболова

Правосуђа (првостепени јавни тужиоци и првостепени и другостепени судови, судови у области ЗСО КиМ биће установљени законима на нивоу Покрајине, али у споразуму насталом као резултат политичког процеса биће утврђено да закон мора да предвиди механизам према коме ће становници ЗСО КиМ моћи да преко својих представника утичу на избор и састав судова. Ти судови имаће јурисдикцију на простору ЗСО КиМ у складу са прописима који се примењују у Покрајини да воде појединачне парничне поступке произашле из међуљудских односа, права и дужности грађана, да изричу пресуде и друге мере починиоцима кривичних дела и других дела кажњивих законом, да одлучују о законитости појединачних дела органа и организација јавних власти, да пресуђују у случајевима имовинских и радних спорова, као и у другим случајевима у складу са постојећим законима,

Унутрашњих послова (аутономна полиција може бити установљена по угледу на аутономну полицију Каталоније и са сличним надлежностима.

У формалном смислу она би била део Косовских полицијских снага, иако би деловала под влашћу Извршног већа ЗСО КиМ на територији Аутономије и у складу са надлежностима дефинисаним законом у складу са највишим законским актом АП КиМ и Статутом ЗСО КиМ.)

Рударства

Енергије

Телекомуникација

Трговине и економске политике

Извршно веће има искључиво право у питањима која се тичу трговине и организације сајмова, укључујући административно планирање трговинских активности као и регулисање сајамских активности на територији ЗСО КиМ (преузето из Статута о аутономији Каталоније, члан 121, став 1, тачка а-ф)

Фискалне политике и финансија

Посебних надлежности ЗСО КиМ који ће се односити на јединствену регистрацију предузећа, друштвено-политичких организација и верских заједница;

Власти ЗСО КиМ треба да имају, у складу са највишим законским актом Покрајине, гарантовану могућност за успостављање директне сарадње са властима Републике, као и право допунског финансирања из средстава буџета Републике Србије;

ЗСО КиМ ће независно одлучивати о изгледу и коришћењу својих симбола (грба, заставе, химне, итд), док ће закон на покрајинском нивоу прецизније утврђивати коришћење симбола Покрајине и заједничко коришћење симбола Покрајине и територијалне аутономије;

Остали елементи унутрашње организације (врста, састав и начин избора органа власти) ЗСО КиМ, биће усаглашени кроз политички дијалог

ЗСО КиМ ће у сваком случају морати да има Скупштину аутономне заједнице и Извршно веће аутономне заједнице који ће спроводити задатке из надлежности ЗСО КиМ, како је предвиђено Статутом.

Успостављање специјалног статуса за сеоске енклаве у којима Срби и остали неалбанци чине већину, и могуће за област општине Гора (ово је само могућност, у случају да становништво Горе не жели да њихова општина уђе у састав ЗСО КиМ).

При одређивању територије региона обухваћених специјалним статусом, нарочито оних изван градских подручја, полазна тачка ће где год је то могуће бити етничка структура становништва пре етничког чишћења (а то имајући на уму да би и за међународну заједницу било неприхватљиво када би се резултати етничког чишћења узели за полазиште при налажењу политичког решења у Европи у 21.

веку);

Надлежности области са специјалним статусом биле би уже од надлежности ЗСО КиМ, али би нужно морале да обухвате утицај на избор кадрова и структуру органа унутрашњих послова за сваку од тих области, првостепене правосудне органе, образовање, здравствену заштиту, као и питања која се односе на основна политичка и економска права;

Споразум може утврдити да области које уживају специјални статус могу обављати неке од горенаведених надлежности и сарадњи са ЗСО КиМ, а у складу са законима и другим прописима важећим у Покрајини;

Успостављање специјалних уговорних односа између Српске православне цркве и ПИС,

Овим споразумом, који треба да узме у обзир искуство Латеранских уговора о статусу Римокатоличке цркве у Италији, мора бити дата међународно важећа гаранција у погледу објеката који припадају Српској православној цркви, имовини Цркве и њеној делатности у Покрајини.

Детаљи који се односе на преговарачку позицију у овом питању морају бити усклађени са представницима Српске православне цркве.

Политичко решење усвојено као резултат преговора предвидеће да ће највиши законски акт АП КиМ дати трајну гаранцију за повратак особа расељених са Косова и Метохије као и њихових потомака.

Потребно је усвојити закон о повратку на нивоу Покрајине који ће утврдити обавезе власти АП КиМ, ЗСО КиМ, и јединица локалне самоуправе у погледу повратка избеглица и интерно расељених лица.

Потребно је обезбедити и гарантовати права и услове, на територији ЗСО КиМ, за одржив повратак особа изгнаних са Косова и Метохије а чији је повратак у домове у другим деловима АП КиМ онемогућен;

АП КиМ би својим највишим законским актом морала бити дефинисана као демилитаризована област у којој ће једине наоружане формације бити Косовска полиција и аутономна полиција ЗСО КиМ, а која би, у формалном смислу, била део Косовске полиције.

Гаранти безбедности и демилитаризованог статуса АП КиМ би могле бити војне снаге ЕУ, Војска Републике Србије и Војска Републике Албаније.

Преговори, такође, морају резултовати у стварању ефикасног законског и организационог механизма који би омогућио укључивање представника Срба и других неалбанаца у рад и процес доношења одлука свих институција и власти АП КиМ на начин који искључује мајоризацију од стране албанских представника у тим институцијама и властима.

Српска страна предлаже поделу АП КиМ у неколико региона, од којих ће један бити и ЗСО КиМ.

Српска страна предлаже и формирање дводомне Скуштине АП КиМ, у којој би горњи дом био Дом региона и верских заједница, а доњи Дом грађана.

У складу са овим предлогом сви региони и главне верске заједнице биле би једнако представљене у Дому региона и верских заједница, док би у Дому грађана српско и неалбанско становништво било представљено у складу са загарантованим квотама и постигнутим изборним резултатима.

Председавајући једног од два дома, као и потпредседник другог, био би представник Срба и других неалбанаца кога би изабрала већина изабраних представника Срба и других неалбанаца у том дому.

Морају постојати ефикасни процедурални механизми који би спречавали доношење одлука прегласавањем у оним питањима којима се директно утиче на надлежности ЗСО КиМ и права Срба и других неалбанаца у АП КиМ.”

5 коментара

 1. Srpski politicari ,su spori,sve su uradili na stetu Srbije.Naime od bombardovanja do danas se pregovara o Kosovu,daju se lazna obecanja,svaka vlast se trudila preko sredstava javnog informisanja da sebe prikaze kao istinskog borca za Kosovo,sa resenjem tog pitanja svi su odugovlacili,sto je islo u prilog Siptarima.I pre su bile neke platforme kao sto je IKosovo i Evropa, da bismo dosli u situaciju Ni Kosovo ni Evropa.Sada se nudi ova platforma,zamajavaju se gradjani, a zna se da istu nece prihvatiti ni Evropa ni Siptari.

 2. Василим

  Нем смисла ниод стране новинара а камоли од власти, политичара. Тек сада видимо тај најновииј дорађени документ, који је једним делом узет од онога што је нудио Слободан Милошевић шиптарима , наравно у оквиру Устава Србије.

  Дакле спиновало се недељама, околишало и изгледа да је Николић под притиском исправио неке делове, а Дачић се буни!???

  Овај новокомпоновани СПС се одрекао Милошевића и требали би да га оставе на миру јер је он за њих легенда, и нису му дорасли ни приближно.

  Више се не зна ко шта предлаже ко вуче конце, да ли ће се истрајати или пузити,…само се зна да деструктори воде еконмију….а од привреде нам значи доста тога….

  Играју се са државом и живцима народа….

  додатак: Да не буде да критикујем све и свја, ова борба са корупцијом и криминалом којуу води Вучић ако истраје биће велиииккаа ствр за народ и државу. Дакле ако се врати добар део лове, ако лопови и политичке јајаре кје су се огрешиле о закон заглаве ћузу и ако се отме бесправно стечена лова, биће нешто од нас.

  Похвала и ПОДРШКА Вучићу за борбу против криминалаца, само напред оштро, правично и одлучно до краја ,и у Београду и у свим градовима Србије!

  • Василим

   Није прошло ни два дана а квислинзи и западњаци мењају платформу, тако да се више не зна ни шта је платформа ни шта су се договорили домаћи актери да не кажем нешто пштрије!?
   То је Србија данас, наопакост у свему!

   Дајте нам ПЛАТФОРМУ за опоравак привреде, друштва, ЗДРАВСТВА, побогу годинама пацијенти на клиникама, на кардиохирургији чекају операције, хирурзи су слабо плаћени па раде у региону уместо у Србији са новим процедурама, методама које су боље, лакше и које помажу пацијентима грађанима Срние
   Живот је у Србији а не у Јевропи, доста је више бављења надри -политичким темама, доста је магле, драме и лудила…

   Привреда , Здравство, враћање отетих народних пара, обнова друштва ..то су теме , бре, СРАМ вас било медиокритети политичарски!

 3. Da li ste Vi svi normalni!!!? O kakvoj platformi i nagodbi sa Siptarima govorite? Nema nagodbe, Kosovo je srpska teritorija i po ustavu Republike Srbije teritorija Republike Srbije je jedinstvena i nedeljiva. Grrrrr!!!!!!!!!!! Dajte mi i milion dislajkova zabole me.Ovo je samo jedan prelaz do potpune nezavisnosti i to i lud vidi jer zasto bi nas lupali bombama da im to nije bio krajnji cilj, radi se o tome da ga mi trebamo dobrovoljno i zakonski priznati da ne lici na otimacinu a bombardovanje je bilo zastrasivanje na koje se nadovezao ekonomski kolaps.Ako sada popustimo Srbija ce se osuti jer su sledece na redu Vojvodina i Sandzak.Evropa ima tehniku, Rusija sirovine, slom Srbije je proterivanje Rusija sa Balkana i prekrajanje granica na sahovskoj tabli sveta.Nasi politicari su pioni koji pokusavaju da sede na dve stolice neznajuci da su predvidivi i da imaju jednu opasnu slabost-novac, onoga trenutka kada budu iskorisceni odbacice ih kao sto rade Miskovicu pod maskom lova na korupciju.Da li je on jedini, zatvor je za dobar deo politicke garniture ukljucujuci i ove koji vode dijalog sa Pristinom.

 4. MISLIM DA I DALJE GUBIMO DRAGOCENO VREME.OVAKVOM PLATFORMOM NISTA NECEMO DOBITI. SRBIJA TREBA DA TRAZI OD EU DA TERITORIJU DRZAVE SRBIJE NAPUSTE SVI AZILANTI ALBANCI I OSTALE NACIJE KOJE NISU PO ZAKONIMA I USTAVU SRBIJE PRIHVACENI KAO AZILANTI. KOSOVO SU PREPLAVILI POSLE RATA ALBANSKI DRZAVLJANI KOJI NEMAJU LEGALNO PRAVO BORAVKA U SRPSKOJ POKRAINI KOSOVO.PRIVATIZUJE SE SVOJINA REPUBLIKE SRBIJE BEZ IKAKVOG PRAVA NA TO. AMERICKI DRZAVLJANI NAMERNO POD OKRILJEM EULEXSA I OSTALIH PARAINSTITUCIJA NA KOSOVU BESPRAVNO PRISVAJAJU SRPSKU IMOVINU. MORAJU SE OSNOVNE STVARI DOVESTI U RED PA TEK ONDA PREGOVARATI O BILO CEMU. SRBIJA MORA STAJATI IZA SVOJIH GRADJANA SVUDA, NA KOSOVU POSEBNO

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *