DUNAV OSIGURANJE – SAOPŠTENJE

Povodom saopštenja Vlade RS koja je u odlasku, dostavljenog dana 18.7.2012. godine na mail adrese velikog broja redakcija i novinara vodećih medija u Srbiji, koje se odnosi na prinudnu naplatu sredstava iz budžeta RS po osnovu pravosnažne i izvršne presude Privrednog suda u Beogradu, prinuđeni smo da demantujemo navode da je Kompanija Dunav osiguranje učinila bilo kakav akt protivan propisima ili etičkim načelima dobre poslovne prakse, a naročito ne na štetu poreskih obveznika i budžeta Republike Srbije, kako se to neosnovano tvrdi u pomenutom saopštenju.

Naime,  u saopštenju se navodi da je Kompanija pokrenula prinudnu naplatu iznosa od preko 30 miliona EUR u dinarskoj protivuvredosti na teret sredstava budžeta RS, sa tvrdnjom da je ovaj iznos daleko veći od iznosa koji Kompanija ima pravo da naplati po osnovu pravosnažne i izvršne presude protiv Republike Srbije.

Ova tvrdnja nije tačna, jer ni jedan sud u Republici Srbiji, a ni u svetu, ne bi dozvolio da bilo ko, pa ni Kompanija Dunav, naplati prinudnim putem veći iznos nego što je presudom određeno. Pomenuti dug po presudi iznosi 6.500.000 USD i 3.535.000 DEM, ali kako je odluka suda doneta pre ravno 10 godina, to je ovaj iznos glavnog duga, računajući od dana nastanka obaveze (1976. godina), za ukupno trideset pet godina, u skladu sa presudom i zakonom, uvećan pripadajućim kamatama. Kompanija je tražila samo iznos dosuđen presudom, ni manje ni više od toga.

Da pojasnimo o kakvom se potraživanju radi: dana 10.09.1976. godine, krivicom radnika Kontrole leta, koja je bila organ uprave tadašnje Jugoslavije, došlo je do sudara i pada dva aviona iznad Zagreba.

Nakon pravosnažno okončanog sudskog postupka u kome je utvrđena nesporna krivična odgovornost radnika Kontrole leta za nastalu štetu, Kompanija je bila prinuđena da 1979. godine, zajedno sa inostranim reosiguravačima, po pravu regresa, tuži Državu SFRJ za naknadu štete koju su porodicama poginulih putnika i članova posade i avio kompaniji INEX adria,  isplatili Dunav i inostrani reosiguravači, kod kojih je Kompanija, u skladu sa zakonom, reosigurala avion, putnike i njihov prtljag.

Po ugovoru o reosiguranju, Kompanija DUNAV je dužna da štetu koju su reosiguravači, (najvećim delom iz Londona),  isplatili oštećenima, naplati od štetnika, u ovom slučaju države (koja je odgovorna za kontrolu letova) i naplaćeni iznos isplati stranim reosiguravačima po pravu regresa. Ovaj spor se usled sporosti sudstva, ratnih dejstava, raspada SFRJ i drugih razloga, otegao na period od preko dvadeset godina i pre ravno 10 godina završio pravosnažnom i izvršnom presudom Vrhovnog suda Srbije protiv Republike Srbije /kao sukcesora SFRJ /, a u korist tužioca, Kompanije DUNAV osiguranje i inostranih reosiguravača.

Svih proteklih 10 godina, počev od 2002. godine, do danas, Kompanija je nastojala da u Vladi RS nađe sagovornike sa kojim bi se, zajedno sa stranim reosiguravačima, dogovorila oko visine, rokova i načina isplate ove štete ne Kompaniji, već direktno stranim reosiguravačima, koji su štetu i platili žrtvama nesreće. U protivnom, ako Kompanija ne bi naplatila dugovani iznos od države, strani reosiguravači bi imali pravo da tuže Kompaniju, kao i da štetu (koja sa dosuđenom kamatom iznosi ukupno oko 28,5 miliona EUR), naplate direktno od DUNAVA, što bi značilo stečaj Kompanije Dunav, bez ikakvih daljih komentara

Nažalost, punih 10 godina, na brojne dopise, molbe i predloge Kompanije, nadležni predstavnici Vlade RS nisu dali nikakav odgovor, niti su prihvatili poziv da se pregovara i sačini poravnanje sa stranim reosiguravačima,  koji bi nakon toliko godina prihvatili i plaćanje daleko manjeg iznosa štete za ovaj davnašnji događaj. I pored više puta ponovljenih molbi i upozorenja Kompanije Dunav prema Vladi RS, da se pre nastupanja zastarelosti nađe odgovarajući način za sporazumno i vansudsko rešavanje problema plaćanja navedene štete sa stranim reosiguravačima, Kompanija nije naišla na razumevanje nadležnih predstavnika Vlade RS.

Posle skoro desetogodišnjeg strpljivog čekanja na isplatu štete po presudi, dana 09.04.2012. godine, strani reosiguravači iz Londona, tužili su Kompaniju Dunav za naplatu štete koju država do sada nije platila.

Stoga je Kompanija bila prinuđena da, u cilju sprečavanja zastarelosti potraživanja, dan pre isteka roka zastare, podnese predlog sudu za izvršenje presude, kako ne bi zauvek izgubila pravo da ovaj iznos naplati i time pričinila nenadoknadivu štetu svojim osiguranicima  i akcionarima, među kojima je i sama Republika Srbija. Apsolutno je netačan navod iz Saopštenja Vlade da je predlog za izvršenje presude podnet nenajavljeno, o čemu Kompanija poseduje brojne pisane dokaze.

Što se tiče dela saopštenja Vlade, u kojem se tvrdi da Kompanija nije prihvatila predlog sporazuma za postizanje poravnanja ističemo da je činjenično stanje upravo suprotno. Kompanija je u više navrata dostavljala predstavnicima Ministarstva finansija svoje inicijative I predloge za zaključenje sporazuma,  od kojih ni jedan nije prihvaćen.  Predlozi Ministarstva finansija nisu bili prihvatljivi, obzirom da su bili suprotni Zakonu i zdravoj ekonomskoj logici i nisu pružali nikakvu garanciju da će Vlada izvršiti svoju obavezu po presudi, koju nije izvršila u proteklih punih 10  godina. Kompanija je istovremeno pozivala nadležne predstavnike Vlade na zajedničke pregovore sa stranim osiguravačima, sa kojima je Kompanija, nakon usmenog negativnog odgovora predstavnika Vlade, samoinicijativno otpočela pregovore u cilju smanjenja obaveze Republike Srbije za predmetnu štetu.

Kompanija  nije ovlašćena da se, pre zaključenja sporazuma sa inoreosiguravačima, odrekne potraživanja po presudi i time eventualno prouzrokuje stečaj Kompanije, čime bi njeni organi uprave potencijalno učinili krivično delo, pa čak i ako je dužnik Republika Srbija.

U samostalnim pregovorima sa stranim reosiguravačima u Londonu, Kompanija Dunav je postigla značajan napredak u smanjenju visine ukupne obaveze po Republiku Srbiju i trenutno se pregovori privode kraju. Međutim, umesto tačnog objašnjenja javnosti zašto za proteklih 10 godina ovaj problem u pregovorima sa stranim reosiguravačima nije rešen smanjenjem presudom utvrđene obaveze države, Vlada u odlasku,  u nastojanju da opravda probleme koje Ministarstvo finansija, svojim nepostupanjem u ovom predmetu, ostavlja svojim budućim naslednicima, dostavlja medijima saopštenje, tvrdeći da je Kompanija DUNAV uzrok problema poreskih obveznika, zbog kojeg će socijalna davanja najsiromašnijima biti direktno dovedena u pitanje, što apsolutno ne odgovara istini.

Odgovorno tvrdimo da  Kompanija DUNAV neće naplatiti od svoje države ništa više nego što bude prinuđena da plati stranim reosiguravačima, ali istovremeno, organi uprave DUNAVA neće dozvoliti da Kompanija ode u stečaj zbog neizvršavanja obaveza države po sudskoj presudi. Posebno ne zbog postupaka pojedinih vladinih službenika, kojima smo se nebrojeno puta obraćali i upozoravali na štetne posledice višegodišnjeg nepostupanja i ignorisanja problema isplate štete stranim reosiguravačima. Takođe, organi uprave Dunava neće dovesti do  situacije da čine krivična dela potpisujući sporazume  koji nisu u skladu sa zakonom i poslovnim interesima Kompanije (o čemu posedujemo preciznu dokumentacijuj i dokaze).

Kompanija Dunav osiguranje će, kao i do sada,  veoma strpljivo i odgovorno nastojati da svaki detalj vezan za ovaj višegodišnji problem objasni nadležnim državnim organima i institucijama, kao i široj javnosti ali isto tako neće dozvoliti da se tuđi propusti  i nepostupanja koriste za narušavanje poslovnog ugleda i dugo godina sticane međunarodne reputacije Kompanije Dunav na tržištu osiguranja i reosiguranja, ne samo u Srbiji već i u Evropi.

Ovim saopštenjem Kompanija Dunav želi da javnosti i svim zainteresovanima, pre svega poreskim obveznicima Srbije i svojim klijentima, stavi do znanja čijim nepostupanjem je došlo do situacije da  račun budžeta bude blokiran za ovako veliki iznos.

Kompanija Dunav, i pored nespornih prava iz presude, neće naplatiti od svoje države ni dinar više od sredstva koja bude morala da plati stranim reosiguravačima.

Takođe, Kompanija će učiniti sve što je u njenoj moći da se u direktnim pregovorima sa stranim reosiguravačima (i bez nadležnih predstavnika Vlade koji nisu želeli da se uključe u ove pregovore), visina obaveze Republike Srbije smanji u što većem iznosu, o čemu ćemo blagovremeno izvestiti nadležne državne organe, kao i širu javnost.

 

                                                                 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE

 

 

 

Beograd

19.07.2012.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *