16. јул – Одлука Уставног суда о Војводини ступила на снагу

БЕОГРАД – Одлука Уставног суда Србије да су поједине одредбе Закона у утврђивању надлежности АП Војводине неуставне, ступила је на снагу, чиме су те законске одлуке престале да важе.

Одлука УС С је објављена у најновијем броју “Службеног гласника”.

Уставни суд Србије 10. јула утврдио је да су 22 одредбе Закона о утврђивању надлежности АП Војводине неуставне, међу којима су и она да је Нови Сад главни град Покрајине, као и да Војводина може оснивати своје представништво у Бриселу.

У образложењу одлуке стоји да је УС С установио да су поједине одредбе тог закона неуставне полазећи од тога да је децентрализација државне власти један од основних принципа прокламованих Уставом, као и да је једино уставотворац овлашћен да одреди границе децентрализације.

“То значи да закон којим се уређује надлежност аутономне покрајине, као недржавног нивоа власти, мора бити у складу са границама које поставља Устав”, стоји у образложењу.

У образложењу је истакнуто да је “важећи Устав таксативно набројао области у којима аутономна покрајина може имати сопствене надлежности и истовремено је утврдио да ће се законом одредити која су то питања у овим областима од покрајинског значаја.”

Полазећи од оваквог концепта Устава, Уставни суд је утврдио да су неуставне оне одредбе Закона којима се АП Војводини преносе надлежности у областима које нису предвиђене Уставом.

Према образложењу то су: наука и технолошки развој, енергетика, локална самоуправа и организација судске власти у Републици, а такође и одредбе којима се Покрајини препушта уређивање читаве области, а не само оних питања у тој области која су по својој природи, од покрајинског значаја (водопривредна делтаност, шумарство, лов, риболов, заштита животне средине).

Уставни суд је притом оценио да се право грађана на покрајинску аутономију не може сматрати индивидуалним или колективним људским правом, чији се достигнути ниво гарантује Уставом, већ је реч о уставној гаранцији децентрализације као руководног принципа уставног поретка.

Суд је, такође, оценио да су појединим одредбама Закона, аутономној покрајини пренете надлежности које могу бити искључиво у ингеренцији Владе као носиоца изврсне власти – вођење политике у одређеној области друштвеног живота, доношење прописа за извршавање закона уместо надлежног републичког органа, те је с тога утврђена неуставност и ових одредаба.

За Уставни суд је била спорна и одредба по којој АП Војводина може основати представништва у регионима Европе и у Бриселу, јер је право представљања у другим државама искључиво право државе која једина има међународно правни субјективитет те се преко представништва државе заступају политички, економски, културни и други интереси сваког њеног појединог дела, па и аутономне јединице.

Извор: Танјуг

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *