SMILJA AVRAMOV Nemačka nastavlja nacističku politiku

Razgovarao Uglješa Mrdić

„Mi zauzimamo prema Nemačkoj defanzivan stav, umesto da se postavimo kao pobednička sila u Drugom svetskom ratu i da na bazi takvog statusa tražimo svoja prava“

„Posetom nemačke kancelarke Angele Merkel Srbiji se, s jedne strane, očekivao početak nove politike Nemačke prema Srbiji. Sa druge strane, očekivalo se da bude mnogo više osvrta na ono što Nemačka duguje našoj zemlji. Od svega toga ništa nije bilo. Angela Merkel je nastupila sasvim otvoreno, prilično grubim jezikom, bez imalo diplomatskog šlifa i diplomatskih poštapalica, ali treba joj priznati jedno – ona je govorila otvoreno i iskreno. Poručila je Srbiji da je Nemačka odana Albancima, da u njima vidi svoje saveznike, koje je Nemačka pomagala i koje će i ubuduće pomagati“, kaže u intervjuu za „Pečat“ prof. dr Smilja Avramov.
Prema rečima naše sagovornice, Angela Merkel nam je saopštila da u politici Nemačke nema diskontinuiteta.

Na koji diskontinuitet mislite?
Sadašnja Nemačka nastavlja politiku koju je vodila nacistička Nemačka. Ne treba zaboraviti da u strategiji nacističke Nemačke isto važilo da je Balkan most preko kojeg bi nemačka politika prodrla na istok. Vratimo se za trenutak u prošlost.
Plan u odnosima Nemačke prema nama sačinio je lično Adolf Hitler. On je teritorije Balkana, kada ga je namačka okupirala, podelio u tri kategorije. Jedan deo teritorija bio je anektiran u sastav Velikog nemačkog rajha, drugi deo teritorije ostao je nezavisan, a treći okupiran. Operativno sprovođenje politike u odnosu na Balkan, odnosno nacističke sile,  poveren je Italiji. Ona je na Balkanu imala ključnu ulogu. Naime, već 12. aprila 1941. godine Kosovo i Metohija, sa nekoliko gradova u Makedoniji i Crnoj Gori, pripojeni su „velikoj Albaniji“. Tada je zapravo i stvorena „velika Albanija“. Tim teritorijama, bez obzira na to da li su bile okupirane, anektirane ili nezavisne u sklopu sila osovine, data je puna sloboda delovanja u odnosu na Srbiju i na srpski narod. Otuda je došlo do nesmetanog i sasvim slobodnog istrebljenja Srba i genocida nad srpskim narodom. Ali, treba napomenuti još jednu stvar, da je Italija već 12. aprila 1941. godine okupirala, odnosno anektirala Albaniju i izvršila fuziju italijanske i albanske vojske, tako da su zajedno nastupale u sastavu osovinskih sila protiv Saveznika u Drugom svetskom ratu. Dakle, tada je stvorena „velika Albanija“ pod zaštitom Musolinija i Hitlera u prvom redu.

Šta je bila pozadina toga?
Oni su u stvari planirali da na Balkanu stvore strateški most koji bi omogućio ekonomski i politički prodor na Istok, i da se taj teren očisti od slovenskog življa, naročito od Srba, jer su u Srbima uvek videli neku kopču sa Rusijom. Otuda su bez ikakvih skrupula, Albanci otpočeli sa terorom prema Srbima. Postavlja se sada pitanje kakav je bio status Albanije. Albanija nije imala Komunističku partiju, pa ju je organizovala Komunistička partija Jugoslavije 1941. godine. Tada su se u Albaniji pojavile takozvane „oslobodilačke grupe“. Međutim, i mimo toga Albanija od strane Zapada nikada nije smatrana savezničkom silom, niti je posle rata pozvana na Konferenciju Ujedinjenih nacija 1945. godine, jer je smatrana neprijateljem koji je pripadao osovinskim silama. Albanija je jednostavno tretirana kao neprijateljska sila utoliko pre što je u okviru albanske vojske stvorena SS divizija „Skenderbeg“, koja je počinila najteže zločine na teritoriji Kosova i Metohije, i dalje. Dakle, Kosovo i Metohija su uključeni u „veliku Albaniju“ po odluci Hitlera i Musolinija. Formalnopravno to je učinjeno odlukom kralja Italije, a stvarnu odluku doneli su Hitler i Musolini. Ta SS divizija „Skenderbeg“ delovala je u sastavu nemačke SS divizije. Kada je završen taj deo posla, Šiptari su dobili punu slobodu da likvidiraju srpski narod, i to po dvostrukoj liniji. Sve one koji su došli na Kosovo i Metohiju posle 1918. godine, a pre Drugog svetskog rata, trebalo je ubiti, a starosedeoce prognati na ostale delove teritorije Srbije i na taj način očistiti Kosovo i Metohiju od Srba. Prema popisu iz 1941. godine na Kosovu i Metohiji bilo je više od 50 odsto Srba, a prema popisu od 1988. godine samo deset odsto. Albanci su sistematski zloupotrebili autonomiju koju su imali. Tito je još aprila 1945. godine, pre nego što je rat završen, primio u Belom dvoru grupu naoružanih balista. Ne samo da im je oprostio zločine koje su činili, nego im je dao uverenje da  će ostati u svojim mestima i kućama. Među tim balistima našao se i Mehmed Hodža, koji je posle postao ministar u Vladi SFRJ.
Dakle, krivica za stanje na Kosovu u velikoj meri jeste i naša.

Mislim da je albanizacija Kosova na neki način zaokružena sklapanjem saveza između Jugoslavije i Albanije. Saveza iz kojeg je stvorena carinska i monetarna unija i unutar kojeg je u ogromnom broju pružena pomoć.
Taj savez sklopljen je 1946. godine i to je bila sledeća faza u albanizaciji Kosova, jer je uspostavljena carinska i monetarna unija tako da praktično granice nisu postojale, pa je došlo do velikog naseljavanja albanskog življa na Kosovo u prazne srpske kuće; kao što je dobro poznato Srbima je, istovremeno, zabranjen povratak na svoja ognjišta. Ono što je mene zaprepastilo, i mislim da je to fatalna politička greška našeg predsednika Srbije Borisa Tadića, jeste to što je prećutao gospođi Angeli Merkel, nije se uključio u diskusiju kada je nemačka kancelarka istakla Albance kao svoje saveznike, niti joj rekao: „Gospođo Merkel, ovo što ste sada saopštili je nastavak nacističke politike“. Jer ovo što se sada dešava i jeste nastavak nacističke politike Nemačke, jer je iste poteze povlačio i Hitler kroz osamostaljenje Kosova i uključenjem Kosova u „veliku Albaniju“.
Drugo, nije postavljeno pitanje do dana današnjeg, šta je sa ilegalno doseljenim Albancima na Kosovo. Taj talas ilegalnog doseljavanja Albanaca na Kosovo traje od 1941. godine do danas, a nastavljen je i posle jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Tako da mi danas govorimo o povratku Srba, a ne govorimo gde da se vrate. U tim kućama su se naselili Albanci. Zato bi, pod broj jedan, trebalo od Vlade zahtevati da se postavi pitanje odlaska i izbacivanja ilegalno naseljenih Albanaca na Kosovu i Metohiji. Navela bih primer Poljske. Posle Drugog svetskog rata iz Poljske je izbačeno šest miliona Nemaca, kao kazna za nemačku agresiju. Iz Čehoslovačke je izbačeno tri miliona Nemaca, a niko ne postavlja ni pitanje naknade, a kamoli povratka. Kod nas je u poslednje vreme  počelo da se govori o naknadi koju mi dugujemo Nemcima koji su otišli iz Vojvodine. Nama u stvari duguje Nemačka, koja nam nije dala reparacije, odštetu za pobijene Srbe širom države, pa za naše radnike koji su radili u Nemačkoj na imanjima i u fabrikama. Mi zauzimamo prema Nemačkoj defanzivan stav, umesto da se postavimo kao pobednička sila u Drugom svetskom ratu i da na bazi takvog statusa tražimo svoja prava.
Tekovine Evropske unije nastale su na osnovu antifašističke borbe, Srbija je dala velike žrtve za borbu protiv nacizma i fašizma, a najgore smo prošli. Odnosno izvršen je zločin bez kazne, a opljačkana imovina ostala je u rukama pljačkaša. Ko je postavio pitanje naknade za milionske žrtve Srba, od kojih su stotine hiljada žrtve genocida na prostoru Hrvatske. Setimo se genocida u Jasenovcu. Dakle, mi smo izgubili moć otpora i jednostavno ne pružamo nikakav otpor. Ono što treba osuditi jeste podanički stav koji kao država imamo, to jest koji ima naša vlada prelazeći preko najelementarnijih nacionalnih prava ove zemlje.

Čini se da rukovodstvo Srbije i Vlada Srbije ne poštuju sopstveni Ustav.
Tako je. Tu se mi držimo slogana „Evropska unija nema alternativu“. Pa ista ta Evropska unija je razorila ovu zemlju. EU je i sama u izuzetno teškoj situaciji, što se vidi po zemljama kao što su Portugalija, Grčka, Irska, a sada je i Francuska na redu… Mi se vezujemo za organizaciju koja klizi naniže i bori se za opstanak. Ako EU ne može da sanira situaciju u sopstvenom dvorištu, šta onda mi od nje da očekujemo.

Da li Nemačkoj odgovara jaka EU?
To je pitanje. Smatram da će Nemačka biti prva koja će izaći iz EU. Prvo što su najveće investicije Nemačke u Rusiji, drugo istorijski posmatrano, a treće Zapad je izgubio izvore sirovine. Nema više kolonija, a tržište je sve manje. Kina je preplavila tržište. Danas je Istok jači od Zapada.

Zašto se onda Srbija danas više ne drži na strani Istoka nego Zapada?
To je veliko pitanje koje se do danas ne postavlja. A trebalo bi. Studentima sam kroz udžbenik koji sam napisala objasnila i otvorila im jednu novu perspektivu. Mnogo više treba isticati evroazijske od evroatlantskih integracija. Integracija kao filozofsko-sociološko-pravni pojam danas je proces koji imate na svim kontinentima, a ne samo u Zapadnoj Evropi. Vi danas imate integracije i na jugu, u Africi, Latinskoj Americi. Tamo SAD ne mogu da primirišu. Zatim, imate azijsku varijantu integracija. Nije tačno da mi nemamo alternativu. Mi imamo alternativu, ali nam vlast zatvara oči. Ponašamo se kao poražena zemlja.

Da li se naša država ponaša tako zato što su naši čelnici u službi Zapada?
Ne samo da su u službi, već su i podanici Zapada. Zaprepašćena sam, kao i većina javnosti u Srbiji, postupcima našeg predsednika države koji nije našao za potrebno da kaže Angeli Merkel šta je trebalo, a vezano je, kao što sam pomenula, za kontinuitet nacističke politike. Trebalo je da navede sve argumente od 1939. godine, pa do danas, da podseti na motive od 1941. godine i kako im i danas kao i pre 70 godina treba most da bi prodrli preko Balkana na Bliski istok.

U kontinuitetu nacističke politike još jednom se potvrdio nastavak savezništva Nemačke sa Hrvatskom i Albancima. Da podsetimo, reč je o poseti Jadranke Kosor Prištini i na podršku koju su Hašim Tači i ona dobili od Angele Merkel.
Sve je to u sklopu nastavka nacističke politike. Hrvatska vojska je bila u sastavu nacističke Nemačke, a sada je u sastavu „međunarodnih snaga“ na Kosovu. Pri tom je Nemačka pomagala i Hrvatsku devedesetih godina. Da nije bilo Nemačke ne bi bilo ni stvaranja nezavisne Hrvatske devedesetih godina. Nemačka je ta koja je držala i organizovala ustaše i posle Drugog svetskog rata.

Šta bi sada trebalo da uradi država Srbija?
Srbija treba da bude čvršća. Naša država mora da ima jasne nacionalne ciljeve, ali, nažalost, od Načertanija do danas Srbija nema jasno definisane nacionalne ciljeve. Moramo da definišemo te nacionalne ciljeve mimo svih nesporazuma između stranaka. Isto kao što je učinjeno u Poljskoj. I tamo je bilo sukoba između stranaka, ali je Jeruzelski rekao: „Između nas postoje veliki nesporazumi ideološke prirode, ali postoji jedna stvar koja nas povezuje, a to je budućnost Poljske“.
Moramo da shvatimo da je budućnost Srbije iznad svih partijskih interesa. Kada to shvatimo onda ćemo stati na put pravilnog rešavanja naših državnih i nacionalnih problema. Sve ovo što se sada događa podseća na dešavanja za vreme Drugog svetskog rata. Stvara se „velika Albanija“, stvorene su nove države, ali je i dalje otvoreno srpsko pitanje. Srpski korpus je razbijen i on se danas najvećim delom nalazi u emigraciji. Srbija je ojađena i uništena i bombardovanjem. Tadić je trebalo da kaže kada je Merkelova rekla da bi Srbija bila rado viđen član zapadne alijanse, da mu je žao, ali sve dotle dok se ne reši pitanje bombardovanja Srbije i u Drugom svetskom ratu i 1999. godine, i dok ne bude rešeno pitanje punog obeštećenja Srbiji, ne možemo da razgovaramo i ne možemo smatrati Nemačku prijateljskom zemljom. Mislim da je u tom dijalogu između Angele Merkel i Tadića trebalo ubaciti sve ove protivrečnosti i sve neprijateljske akte koje smo doživeli kao država i narod od strane Nemačke.

Da li se nadate da će doći do zaokreta politike vladajućeg režima ili se promena državne politike može očekivati samo posle promene vlasti?
Samo posle promene vlasti. Vlast u Srbiji mora da se menja i narodu treba da bude jasno da nisu jedina alternativa Srbije evroatlantske integracije. Verovali smo kada je dolazila Angela Merkel u Srbiju da će biti pokrenuto pitanje odštete Nemačke prema Srbiji za sve zločine i za sva rušenja ove zemlje. Nažalost, doživeli smo razočaranje. A što se tiče odnosa zvaničnog Beograda prema Hrvatskoj, sve je to po nalogu EU. Zato je Tadić u dobrim odnosima sa Ivom Josipovićem i Jadrankom Kosor. Sve je to rezultat evroatlantske politike. Hrvati su stotine hiljada Srba poubijali i trebalo je da pokrenemo pitanje odgovornosti za genocid od 1941. godine do kraja devedesetih. Sve ovo što je započeto 1941. godine nastavljeno je 1991. godine i nastavlja se i danas – 2011. godine. Umesto odgovora na tužbu Hrvatske, trebalo je da tužimo Hrvatsku za genocid koji je započet 1941. godine, a nastavljen 1991. godine. Tu je greška naše vlade. Primarna naša greška je što nismo postavili pitanje odgovornosti za genocid u Drugom svetskom ratu. Zlikovci su oslobođeni, a srpska imovina je ostala u njihovim rukama.

36 коментара

 1. Uvek rao citam ili slusam postovanu, g. Avarmov, istoricara i retku
  osobu medju istoricarima i intelektualcim sa odnosom prema svom narodu.
  Tacno je, Nemacka nastavlja …
  Nazalost, iako je danas, Nemacka najjaca evropska drzava, cija je
  privreda zasnovana na tradicionalnim i pravim vrednostima-proizvodnja
  (gde je industrija srz razvoja), ona je samo “cizma i pesnica”.
  Britanska imperija, koje odavno nema u vidljivom obliku, stvorila
  je anglosaksonsko jezgro moci, zasnovano na ideji i sistemskoj mrezi
  tokova novca, kojima deluje. U globalnom svetu ( a to nije novina)
  ni formalna organizacija ni sediste nisu bitni, pa tako ne moramo
  traciti vreme, na nepotrebno pitanje.
  Upravo to jezgro, odavno je shvatilo da je kontrola i eksploatacija
  sirovina-energenata (uglja, nafte) i ruda, … baza moci-opstanka
  i razvoja. Jos u XIX veku, dok se odrzavao klasican kolonijalizam,
  Sibir je vidjen kao cilj strategije. Sa novim otkricima, rastom
  svetske populacije i “de-kolonizacijom”, znacaj Sibira se samo uvecao. Tako je postao i ostao nepromenjeni cil-konstanta anglosaksonske strategije.
  Dok je Napoleon (mladi, nadobudni) jurisao na istok, Britanija nije
  “prstom mrdnula”, jer je ocekivala da ce lako uskociti-pokupiti car.
  Kad junosa nije uspeo, kaznjen je primerno(a siromah se nadao azilu).
  U medjuvremenu, javlja se mocna “cizma” i nova carevina, bez kolonija, “stisnuta” na severu centralne Evrope. Ta carevina-Nemacka je odabrala K&K monarhiju, da prokrci put na jug i jugo-istok, a sebi
  “drang nacht osten”. Sve to se nije desilo, naprecac, niti je ubistvo
  “nezgodnog” nadvojvode bilo toliko krupno, jer je “A-S” jezgro
  videlo svoju novu sansu, sa novom “cizmom”. Na zalost “A-S”, cizma
  je zagazila na pogresnu stranu (ili je dobila “mig” od “otrgnutog
  deteta”-SAD, u privrednom usponu). Rezultat:-razorena Evropa (bez
  V.B.) i kratkotrajni trijumf visokoparnih parola-“vrednosti”, …
  [Zrtve:Rusija-9,1 Nemacka-7,1, Austrija-7 (sa Slov.)Francuska-6,1 m.]
  Glavni materijalni dobitnik I sv. rata, postaju SAD (i “A-S” jezgro).
  Odmah, posle parada i parastosa, pocinju pripreme za novi pohod.
  Racunalo se na brzu intervenciju u Rusiji, radilo na jacanju Turske
  (neprijatelj mog neprijatelja). Upravo u tom periodu, V.B. uvlaci
  Grcku u rat, ciji je rezultat, ostao do danas-Turska ucvrscena na
  Balkanu, “cuva” izlaz iz Crnog mora, Grci (nekoliko miliona) ocisceni
  sa svojih ognjista u Maloj Aziji, prezaduzeni, sukobljeni, a na
  toliko ostrva (koje je preskupo cuvati).
  U nastavku, i SAD (pre svih) i Velika Britanija, podrzavaju nacizam,
  podsticu Japan, racunajuci na njih da obave zadatak.
  “Eksplozija” II sv. rata, pogadja najvise slovenske zemlje i
  jevrejsko stanovnistvo u njima (na teritoriji Nemacke ubijeno je
  manje od 200.000 Jevreja od 6 miliona). Stradanje Jevreja se moze
  videti i upereno protiv Slovena, obzirom na njihovo delovanje-moc.
  Stradanja u zapadnoj Evropi, bila su rezultat kaznjavanja nemackom
  otporu (Hitler je hteo V.B. za saveznika, a neometano uzivanje u
  svim carima Francuske, uz snabdevanje hranom). Cinjenica, da su
  SAD i V.B. dva puta potpisale ugovor otvaranju zapadnog fronta, a
  otvorile ga 44, posle osvajanja Italije (suzbijanja komunista) i
  ogromnih sovjetskih gubitaka, dosta govori o odnosu “A-S” jezgra
  i nepromenjenim apetitima.
  [Zrtve-vojnici/civili(milioni): Nemacka 3,5/2; Japan 1,75/0,35;
  Kina 1,3/9; V.B.& dom. 0,53/0,06; Francuska 0,25/027
  Poljska 0,13/2,5(Jev.)Jug. 0,35/1,7; SAD 0,3/- SSSR 9/19+18 ranj.]
  Jos pre kraja rata, pocinje “hladni”rat i spasavanje vrednih nacista.
  Brzo posle “trijumfa antifashizma”, razbuktava se svojevrsni rat protiv SSSR (propaganda trubi o “ideoloskom” sukobu), gde se 250
  miliona ljudi uvlaci u izolaciju, zrtvovanje savke trunke energije
  u “odbranu”-dalje iscrpljivanje.
  Za to vreme, SAD ubrzano oporavljaju Nemacku privredno (a rasterecenu
  troskova naoruznja), primaju je u NATO (laznu odbrambenu organizaciju) i ostvaruju ujedinjenje. Raspad SSSR-a, nasuprot,
  dovodi do daljih gubutaka u Rusiji i bivsim republikama. Udeo “A-S”
  je nesumnjiv, kao sto ce “isplivati” istina o Beriji (u sluzbi MI6
  ili … i ulozi u razaranju vrha sovjetske armije).
  Takodje, iako zdrava pocetna ideja, EZ se formira pod vojnom kontrolom SAD (kroz NATO), sa ciljem osvajanja Rusije (i Sibira).
  Iz istorije EZ, to se jasno vidi. Evropom-EZ dominira Nemacka
  (privredom), dok je “americka Francuska”, neophodan dekor (i sa
  istom ulogom toliko vekova-hrana, zabava, …).
  “A-S” jezgro priprema Nemacku da se razmahne i ponovo se okrene
  “drang naht osten”. [Rusija bi da se razvija, koristi Sibir, …
  Medjutim, ponovo se uvlaci u skupo naoruzanje, a radi se na razbijanju iznutra. Lansirana je ideja “vojvodine”-nezavisni Sibir)]
  U svemu, nema niceg novog. Ko je ocekivao od nemackog kancelara-
  g. Merkel, nesto drugo, zanemaruje, bar dva veka lekcija istorije.
  [Velika Albanija
  Da su SAD, EZ (i”A-S”) hteli, jos pre nelokiko godina, KiM bi bili
  pripojeni Albaniji. Laznoj drzavi-NDK, namenjena je posebna uloga.
  Davno, nesto vece investicije i krediti Albaniji, zaustavili bi
  emigraciju ili cak okrenuli tok. Albanskoj “eliti” na KiM, namenjena
  je jedna uloga a narodu druga-jeftine radne snage.]
  Srbija i “zapad na istoku”
  Interes zapada i apetit prema istoku-Rusiji(i Sibiru) nepromenjen je.
  Interes Kine-“najzapadnijeg istoka) je prodor ceo svet, bez rata.
  U tom prodoru, Evropa sa 500 miliona potrosaca i svim onim sto Kina
  nema, njen je cilj. Kako Srbija moze biti odgovarajuca “kapija”,
  pa interes Kine, to je nasa sansa za oporavak, razvoj i odbranu.
  Ukoliko Srbija postane “kineska stopa u vratima Evrope” to ce biti
  bolja odbrana od raketa, aviona, tenkova, …
  Takodje, tu je I Rusija ali i druge zemlje istoka, u razvoju.
  Za sve to, potrebni su nam je svest, znanje, volja. Da od toga
  imamo delic, Predsednik ne bi ni pozivao (ili otkazao) g. Merkel.
  S. Savic

 2. Ogromnom broju naseg naroda je uzalud govoriti o Zapadu i svim onim pokvarenstinama od istog tog Zapada kojem smo bili izlozeni od kada je prase rep iskrivilo!! Postavio sam nekim zapadnjacima “zasto je njima zapadnjacima i skandinavcima npr, hrvatska milija nego npr, Srbija ili bilo koja druga balkanska zemlja,da nije mozda geografski razlog iako im je pomenuta udaljena skoro isto kao i druge balkanske zemlje”? Uglavnom odgovor je precutkivanje istog,a jedan jedini je rekao da je religija jedini razlog,kao i u odredjenoj meri naravno to sto je fasisoidna i ustasoidna hrvatska uvek bila sa nemackim nacistima na istoj strani! Uvek ce i biti,jer pokatoliceni Srbi vise odgovaraju jevropi nego pravi izvorni Srbi!Jevropa voli one koji su prevrtljivi i koji ne postuju svoje korene,jer se sa njima lakse manipulise,a najveci im je problem sto najveci deo Srba ne mogu da pokatolice,ili barem da nas ubede da se Boga odreknemo!! Da ih Srbija ne interesuje odavno bi oni digli ruke od nas!! Kad doje do promene vlasti u Nemackoj onda ce ti isti nemci da napuste i raspuste EU,a posto su uz pomoc nasih domacih izdajnika unistili svu privredu u Srbiji postacemo zavisni od istih tih nemaca jer ce samo njihove fabrike raditi,sto im je i sa EU i bio cilj!I druge zemlje ce se naci u istoj situaciji,mada mene licno te zemlje ne zanimaju,zanima me samo Srbija i kako cemo se izvuci iz ogromnih problema!! Sve najbolje gospodji Avramov i Pecat-u na fenomenalnim komentarima koje objavljuju!! Svaka Vam cast,samo tako nastavite sa komentarima i njihovim objavljivanjima,da barem negde mozemo procitati nesto pametno,a ne ko je sa kime legao i ustao,ko se razveo i ko sastavio!!

 3. Šutanovac žali zbog presude Perišiću

  Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je danas da izražava veliko željenje zbog presude nekadašnjem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću i da smatra da je to “izuzetno velika osuda”
  Sudsko veće Haškog tribunala osudilo je danas u prvostepenom postupku Perišića na 27 godina zatvora za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Zagrebu i BiH u periodu od 1993. do 1995. godine.
  “Izražavam veliko žaljenje. Mislim da je to, ne ulazeći u meritornost optužnice, izuzetno velika osuda”, rekao je Šutanovac novinarima u Palati Srbije, gde je na marginama Ministarske konferencije Pokreta nesvrstanih imao više bilateralnih susreta.
  Šutanovac je rekao da očekuje da će se Perišić žaliti na tu presudu, a da će se videti kako će se to dalje razvijati.
  “Mislim da je konačno vreme da se završi sa svim tim optužnicama i presudama i da se okrenemo budućnosti, a ne da otvaramo stalno stare rane i razgovaramo o prošlosti”, rekao je ministar odbrane.
  Šutanovac je dodao da presuda Perišiću svakako otvara rane.
  “To svakako otvara rane i koliko se trudimo da idemo ka pomirenju svaka vrsta ovakvih vesti, koja stiže i koja nas vraća u prošla vremena i podseća na ta vremena, stvara određene probleme i loš osećaj u stomaku”, kazao je Šutanovac.
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  Pa, bre, skinite prvo Perisicu kesu sa glave, da moze da procita presudu, pa pij te do mile volje..

  http://www.flickr.com/photos/28487920@N03/3585095978/lightbox/

 4. Poštovana profesorice Avramov

  Vi ste retka osoba među srpskom političkom i naučnom elitom koja nije evrofanatik, oportunista, to i dolikuje jednom istinskom naučnom radniku, patrioti, ponosan sam na vas !

  Sve što ste izgovorili su činjenice ja bih samo dodao, Anegelu Merkl je trebalo da predsednik Srbije primi u Šumaricama, simbolično i stvarno da Nemačka pokaže poštovanje prema srpskom narodu i prizna genocid koji su počinili ali kako rekoste neki novi predsednik će sigurno to učiniti.
  Želim vam iskazati poštovanje, divljenje za sve što ste uradili za naš narod, hvala !

 5. NEMCI, ENGLEZI NAJLJUCI SRPSKI NEPRIJATELJI…DOK ONI “MRDJU” NEMA NAM SPASA…NJIHOVA PROPAST ZA NAS – ZIVOT

 6. Први светски рат биће званично окончан у недељу!

  Није шала јер ће 92 године пошто је оружје утихнуло Немачка дотле исплатити последњу рату ратне одштете коју су јој, као побеђеној страни у сукобу, силе Антанте наметнуле кроз споразум у Версају.

  Последњи чин једног од највећих сукоба у историји човечанства – Првог светског или такозваног Великог рата – догодиће се у недељу, 3. октобра, готово један век пошто је испаљен последњи метак, подсећа лондонски „Телеграф”.

  Тог дана, истовремено и на 20. годишњицу уједињења Западне и Источне Немачке, Берлин ће платити последњу рату репарација у износу од скоро 70 милиона евра, чиме ће у потпуности бити отписан дуг који је „висио” над Немачком још од 1919. од тренутка када је озваничен Версајски мировни споразум.

  „У недељу, последњи дуг биће плаћен и Први светски рат биће коначно, у финансијском погледу, окончан за Немачку”, пише најтиражнији немачки лист „Билд”.

  Немачка је после пораза била приморана да плати изузетно високу репарацију у виду „компензација за ратом уништене Белгију и Француску”, али и као покриће трошкова вођења рата које су имале земље Антанте.

  Силе победнице, предвођене Француском и Британијом, наметнуле су пораженом Царству да плати 226 милијарди златних марака, да би тај износ током наредне деценије био смањен на 132 милијарде (око 300 милијарди евра у данашњем износу) које је требало да буду исплаћене у наредних 59 година.

  Показало се да је сума била превисока за „изнурену нацију” која је била додатно иритирана инсистирањем савезника да Немачка буде та која ће на себе преузети сву одговорност за избијање Првог светског рата и за сва разарања која су се догодила током четворогодишњег сукоба, наводи „Шпигл”.

  „То је, у крајњем случају, довело нацисте на власт”, сматра немачки историчар Герд Крумајх. „Кључни фактор у позадини Хитлеровог освајања власти је његово обећање да ће на крају он победити у новом рату, да ће исправити сву неправду и поништити овај споразум. Познато је да је у Немачкој двадесетих година прошлог века преовладавало осећање фрустрације – сукоб који је однео два милиона живота… чинио се као узалудан и ми смо за све то били криви?

  Исплате репарација све су додатно закомпликовале. Не само да је Немачка сносила моралну кривицу, већ је требала да плати огромну суму, која је за многе људе биле нечувена”, истакао је Крумајх.

  Коначно, Вајмарска република, настала на развалинама пораженог Немачког царства, престала је 1931. да плаћа одштету због тешке кризе у којој се држава нашла услед Велике депресије. Након што су Адолф Хитлер и нацисти дошли на власт јануара 1933. исплата је потпуно обустављена.

  Таква ситуација одржала се све до 1953, до тренутка када је канцелар Конрад Аденауер на међународној конференцији у Лондону у име Западне Немачке пристао да измири све обавезе државе из времена пре Другог светског рата.

  У складу са тадашњим договором, Немачкој је било дозвољено да око 125 милиона евра приспелих камата исплати тек пошто се уједини. И заиста, након што је Берлински зид срушен, а две Немачке уједињене 3. октобра 1990, заједничка држава почела је са исплатом дуга, да би последња рата управо сада доспела на наплату.

 7. Sve je to tacno sto rece gospodja S.Avramov samo nazalost mi uvek biramo kukavicje jaje.Pre je bio Broz sada Tadic nevidim neku razliku sem u godinama.Neznam da da li je to usud kod Srba mi jednostavno za zivota ignorisemo pamet, da bi posle smrti tek shvatili necije vrednosti.Stari ljudi su govorili ne biraj predsednika koji cim ustane prvo ide na ogledalo.A gledajuci ove nase klonove i steroide netreba nesto bolje ni ocekivati.Kada je to Boris Tadic bio upoznat sa srpskom istorijom kad mu je otav radi u sluzbi gde se je unistavalo sve sto je podsecalo na Srbe, a sa majcine strane prala se i frizirala istina potrebna za dnevnu upotrebu.Hvala Vam Gospdjo Avramov na ovako sazetom i objektivnom pisanju hvala i Pecatu.

 8. ”Prema popisu iz 1941. godine na Kosovu i Metohiji bilo je više od 50 odsto Srba, a prema popisu od 1988. godine samo deset odsto”. Samo statističkim podacima da se maše, sve je kristalno jasno. Biće popis u Srbiji uskoro. Silno i jako očekujemo statističke podatke da vidimo, kako je to”genocidna i miloševićevska politika” oterala ne Srbe iz Srbije i očistila Srbiju. Isto tako bi voljela da se u isto vrijeme objave podaci iz drugih država u okruženju, kako bi vidjeli da li još kome treba da se izvinemo.

 9. Nemoguće da Tadić nezna ništa iz ovog teksta Smijle Avramov.

 10. @ Miodrag Jovanovic
  Sta citaju, “nas Prezident”, ministri, …?
  Ono sto se odabere, pripremi, koriguje, …i “digest”ira.
  Uosatlom, saberite, minimalne ljudske potrebe, vozenje, proslave i
  sastanke, … Lako ce te doci do frapantnih cifara, o vremenu za
  bilo kakvo citanje, minutama, ako ne sekundama.
  Prakticno funkcionisanje “vlasti” lepo je opisano u “Farmi svinja”, Dzordza Orvela, Srpska varijanta je grotesknija.
  A, citati knjige i komentare postovane g. Avramov, “sacuvaj Boze!”
  S. Savic

 11. Љубомор

  То што чини ВЕЛЕИЗДАЈНИК Борис Тадић није питање знања или незнања. То је питане чисте намере и србомрзачког васпитања. Да он има трунке родољубља у себи неби морао знати све из историје, о патњи, невољама Срба и Православља наношених током двадесетог века. Како видимо то ће се наставити и кроз двадестпрви век, каже Меркелова, захваљујући марионетама које је Запад довео жутом демонфашистичком “револуцијом”. Има у Србији и Г-ђа Аврамов, и још много дргих паметни и образованих родољуба који би га могли научити и посаветовати. Очито, њему то не треба. Кривица је што га је запустио и погрешно васпитао тата Љуба, а после “ДОУЧИЛА” англо-немачка фашистичка “демонкреатура”. Нажалост нема нам спаса, док народ не спозна истину и себи донесе бољитак гласачким листићима. Обзиром на лажи које власт и њени медији нам испирају мпзгове, једино остаје да народ спозна истину, да се едукује, јесу проповеди поштених интелектуалаца и родољуба који би одласком у народ и сваку забит, попут првих хришћанских проповедника по катакомбама. Ову часну мисију неће моћи извшити људи типа Коштунице (и њега рачунам у поштене родољубе), јер су салонска господа и чекају власт на тањиру. То могу учинити, и како се може приметити млади људи из “Српских двери” и слично.

 12. Kad je Hrvoje Šarinić stavio karte na sto, tu su bili pokazani samo prostori koji će pripasti Hrvatskoj. Kasnije su bile formirane komisije koje su se sastajale. U tijeku najžešćeg rata, Smilja Avramov je dolazila u Zagreb crtati karte. Šarinić je odlazio u Beograd. Ne znam tko je sve s kim kontaktirao. Razgovori su, pretpostavljam, bili i drugdje, ne samo u Zagrebu i Beogradu. I te karte nisu bile nepoznanica.

 13. гаврило

  atalna politička greška našeg predsednika Srbije Borisa Tadića, jeste to što je prećutao gospođi Angeli Merkel, nije se uključio u diskusiju kada je nemačka kancelarka istakla Albance kao svoje saveznike, niti joj rekao: „Gospođo Merkel, ovo što ste sada saopštili je nastavak nacističke politike“…велико мишљење имате о Б.Т!па сиромах он би то рекао да је знао…

 14. Ne bih se ja,draga braco Srbi,brinuo niti razmisljao o tome da li ce se EU raspasti,sto se mene tice moze i to ovog casa,ali svi vidimo kako idu po svetu,najnoviji primer Libija,i pljackaju druge i NIKO im nista ne moze!Do kada? Videcemo,ali je istina da je ovakva situacija!!Tadic je trebao da izbaci iz zemlje onu fasistkinju koja mu otvoreno kaze u lice da su joj balisti saveznici,ali da bi to uradio Boris potrebno je imati ono sto on nema a Seselj ima!!Muskost!!Mi Srbi kako god da se odlucimo,ili bili sa fasistima ili protiv njih isto nam se pise!!Zato treba biti protiv fasista i njihovih saveznika,guzolizaca,na strani PRAVDE pa koliko god da kosta!!Na svakom koraku im se treba suprotstavljati,i mira im ne davati po svakom pitanju,a pogotovo njihove dupolizce ganjati svakog trena i na svakom koraku!! Protiv bolesti se moramo braniti svim silama!! Uz pomoc Boga !!

 15. Bravo profesorko moja, nikad se nisam razocarala u Vas ni kao svog profesora ni kao coveka sa etikom. Ovi sto spinuju sto laz i prevaru promovisu za istinu ne mogu ili nece da vide duge alternative osim onih podanickih. To je politika koja na tacni nudi da bude poligon za NATO vezbe, jer nije njihovo dete poginulo u besramnom bombardovanju sa besramnih visina. Zalosno je sto je moderna zapadna levica stavljena u sluzbu globalizma i hrupnog kapitala, al ne zaboravimo i Rimsko carstvo je pocelo da pada na vrhuncu svoje moci.

 16. Gospodjo Avramov.Kada smo bili * sila * kako Vi kazete onda smo kao takvi RADILI PROTIV SRBA I SRBIJE i svega sto je Srpsko.Sad kad nismo niko i nisat ( kao i prije ) mi ( ONI – Vlast u Srbiji ) opet radi protiv Srba i Srbije i to zesce nego oni pod Titom.I zato ona * krojacica * Andja Merkel moze da radi i * kroji * sta hoce i kad hoce.

 17. @Srboljub Savic- Pozdrav Srbi starom prijatelju, ne verujem da ce ga se setiti, ali mi je drago da se javlja i brani svoj narod iako zivi u inostranstvu!Sto se tice komentara uvazne profesorke i vrhunskog strucnjaka Dr Avramov, zelim da kazem samo jedno.Dr Avramov je u pravu!Bila je u pravu i kada je za vreme Milosevica branila Srbe i srpstvo, ali od toga i od istorije, videli smo ima malo vajde.Cudi me da uvazena profesorka trazi od Tadica i Co. da upoznaju Angelu od Gvozdene Nemacke sa istorijskim cinjenicama.Ona to zna dobro, kao sto zna i da se Nemacka izdigla na rukama nama tada saveznicke Amerike.Sada su dosla “vunena vremena”kada nema ni pravde ni prijatelja- barem u blizem okruzenju.O medjunarodnom pravu, uzunsima i nemustim Ban Ki Munivima i fasizoidnim Kurt Valhajadima, plejadama kontakt grupa i cirkusanata koji su spartali i porobljavali Srbe da bi ih predali braci koja ce im konacno zabiti noz uledja, ne treba ni komentarisati niti razmisljati.Ono o cemu treba misliti i brinuti jeste buducnost Srba i Srbije i traganje za vodjom-novim Pasicem ili Knjazom Milosem koji ce povesti i spasiti svoj narod ki rod.
  Moje misli i molitve su uprte u to i taj dan!Pozdrav uvazenoj profesorki i kapa dole, jer nas samo podseca i drzi cas istorije kakva je bila!A Srbi kao Srbi!U svom grbu izokrenuli ocila, pa zzabadaju maceve jedni drugima iza ledja i ljube skute, kao sto su nasi preci u svilenim gacama i sa fesovima puzili pred Turcima- ali sve dotle dok nije dosao- KARADJORDJE!!

 18. Apsolutno se slažem sa Profesorkom.Ali po meni ima još jedna bitna stvar posete Merkelove.Zakon o eksproprijaciji.To je najbrži put za vraćanje nemaca na balkan.Mi ćemo im svesrdno pomoći.Mislim vlast.

 19. @Lun Kralj Ponoci Verovatno bih se setio i pozdravio prijatelja,
  kad bih znao ko je iza pseudonima. Bice mi drago da se javis. Srboljub Savic,

 20. Живио сам са Нијемцима 4 деценије. Том народу може се само завидјети. Не постоји “нацистичка”, ни нека друга политика, постоји само политика која служи народним интересима. Шта канцелари јавно говоре не подудара се обавезно са оним шта раде. “Was interessiert mich mein Geschwätz von Gestern” рекао је јавно велики Аденауер. И онда када су били на кољенима бирали су од свих зала најмање. Мирно су подносили своје окупаторе по оној “Змију глади, испод ње се вади”…(У сличним приликама Срби су смислили да је боље гроб него роб)…Нијемци су трпили, радили, прво консолидовали привреду па државу, слушали, угађали окупаторима, Америма и Русима, вребајући прилику да их се отарасе.
  Просјечан Нијемац нити воли нити мрзи ни Американце ни Русе ни Кинезе ни Србе ни Хрвате….али од свих очекује да га респектују. Њихова и руска привреда су компатибилне па ће сарадња и партнерство јачати, без обзира како на то гледали Пољаци или неко други. Колико пута сам чуо како Нијемац презирe оне што се шегаче са радом а њих вуку за рукав и мољакају помоћ. Ту свакако спадају и многи српски лидери. Вара се свако ко очекује да ће Нијемац радити до 68 године како би помагао пензионисање Грка, Хрвата, Бугара или Срба у још креативном добу….

 21. *Живио сам са Нијемцима 4 деценије. Том народу може се само завидјети. Не постоји „нацистичка“, ни нека друга политика, постоји само политика која служи народним интересима.*

  Narodni *interes* nemaca je *bio*, okupirati svet i ziveti *ko bubreg u loju*, narodni *interes* je bio pobiti 6.000.000, Jevreja, povaditi im zlatne zube,opljackati ih,i sve to lepo deponovati u svajcarsku *demokratsku banku*, koju nisu mogli da *pobede* i opljackaju, kao u drugim drzavama, svajcarska ispade *prevelika sila za nemacke narodne interese*,i danas muzu te kredite iz te, tih, *neosvojivih banaka*, a ne kao *osvojivih* Beobanke,Invest banke i drugih banaka u Srbiji , narodni interes je, okupirati Srbiju,izvlazici zito, kukuruz, i hraniti svoj narod i vojsku, oteti Trepcu,Bor,Majdanpek..zbog *narodnog interesa*…itd, itd

 22. @Srboljub Savic– Biznis 1992 godine, rentiranje Aviogenexa.

 23. @Lune
  Нијемци су се одредили према холокаусту. Узгред, нису га они измислили, има он своју дугу историју…али о томе другом приликом, ако је буде. Ја бих радије да пребацимо коју о њемачкој максими да “РАД НИЈЕ СВЕ, АЛИ БЕЗ РАДА СВЕ ЈЕ НИШТА”.

 24. Зашто је ова власт везана за ЕУ, упркос свему? Па, зато што им је ЕУ дала новац да дођу на власт.

 25. VOSAK.U U. USIMA. KAMEN.U SRCU

  Ajde da budemo iskreni, nije samo ova valst vezana za EU, vec i Nikolic i Narodnjaci…Sve u svemu – tuga jer divnu profesorku i jos divnije savete NEMA KO NI DA CUJE

 26. Nikad bliže nisam imao prilike da nešto pročitam što se po mom uverenju tiče teze tz.HRVATSKI SINDROM. Naime, sve ono što se Srbima dešava na prostoru Hrvatrske od II svetskog rata do danas to se isto dešava i Srbima na KiM. Zapravo Nemačka i SAD su između ostalog dve stvari Srbiji i državi nametnuli kako bi zdušno zaštitili Hrvatsku. Zaštitili jer su zaslužni za razbijanje bivše SFRJ. Koje su to dve stvari to su Hag i tz. nezavisno Kosovo. U hagu ništa novo sudi se van svake zakonske norme koje su u krivično pravnoj oblasti od Rimskog prava do danas. Samo kao eklatatan primer je zadnja presuda Generalu Perišiću (izreći kaznu od 27.god. samo za delo POMAGANJE. Neznam dali treba još nešto dodavati i nabrajati.
  Takođe, i Kosovo je druga velika briga kojom se Srija gazi. Kako ne bi mogla da stane na nogama i da se odupre tim silama koje su krive za oba svetska rata do sada.
  Zahvaljujem se Prof. Smilji Avramov na posteniku!

 27. NEMACKA NASTAVLJA SVOJU NACISTICKU POLITIKU… TO JE TACNO JER NEMACKA NIJE PRIMERENO KAZNJENA ZA VREME I POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA ATOMSKIM ORUZJEM.
  NAJVECI GENOCIDNI NAROD NA SVETU, RAME UZ RAME SA TURCIMA, KOJI JE TOLIKO UNESRECIO COVECASTVO, OPET POKAZUJE SVOJE NAJGORE PONASANJE I OSOBINE… ISKOMPLEKSIRANI NAROD, U SVAKOM POGLEDU.
  JEDNOM NAZISTA – UVEK NAZISTA
  ISKRENO SE NADAM DA CE SE U SLEDECM RATU, KOJI NEUMITNO DOLAZI, KONACNO STAVITI TACKA NA NEMACKO PITANJE – SA JEDNO 50-60 ATOMSKIH BOMBI.
  CHEERS.
  GORAN
  LOS ANGELES, CALIF.

 28. U Srbiji, ne nastavlja politiku,*posao* Nemacka, nego njen, eksponent Bozidar Djelic i druzina, u i oko vlasti, koji se zalazu, da se drzavljanima treceg rajha,potomcima princ Eugen SS divizije,i ostalim folksdojcerima, vrati oduzeta imovina, da se vrate njihovi potomci, ili da kulucimo za njih.Isto tako, da se vrati imovina njihovim saradnicima, slugama okupatora, vinovnicima rata, razaranja privrede i gubitaka ljudskih zivota tokom Drugog svetskog rata.

 29. Lune? Zašto da se Nemcima ne vrati ako se vraća njihovim saveznicima četnicima, Nedićevcima i Ljotićevcima.

  Ako je rehabilitacijom Mihailovićevih koljača Skupština Srbije rehabilitovala genocid nad Muslimanima, Hrvatima i Srbima levičarima, zašto neki dinar da ne dobiju i njihovi principali. Ipak su Nemci pobili najviše komunista a to današnja Srbija ceni iznad svega.

 30. Nemci, su uzeli drzavljanstvo treceg rajha,vinovnici su pocetka rata, materijalnih i ljudski razaranja,a, dalje pobrojani su drzavljani Srbije,proizvod novog drustvenog i politickog uredjenja, izbornom voljom grdjana Srbije. Naravno, moj *politicki* stav je da nikom ne treba vrtiti nista,jer su sa okupatorom naneli vise stete nego sto je, ako je ucinjena njima, a, Srbija inace nema sredstava za takve stvari ni kada su u pitanju spasonosne investicije, koje bi pomogle *i nama i njima*. Sledice, namet na vilajet da se obezbede ta sredstva.

 31. A, *prokurista*, Boris Tadic, treba uz *nerestituciju*, da proknjizi i prilozi uz *izvinjenje* i *diplomatsku knjiznu notu*, za slicna ali dalekosezna zla, koja su naneli u nizu *zlocinackih poduhvata* za period 1990-1995.godine, i da kao pravi pravoslavac,polozi venac u Pozarevcu i upali svecu Slobodanu Milosevicu.

 32. Po svemu sudeci, u Srbiji su *pri* vlasti, uticajne aveti Drugog svetskog rata, saradnici okupatora, raznih stremljenja, od *vise vrsta cetnika*, do saradnje sa frajkorima i folksdojcerima..svapski mlin, melje,osim psenice i kukuruza, uz pomoc *domacih mlinara*…SFRJ,SRJ,Srbiju..
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  Original Prevod
  Als die Nazis die Kommunisten holten,
  habe ich geschwiegen;
  ich war ja kein Kommunist.

  Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
  habe ich geschwiegen;
  ich war ja kein Sozialdemokrat.

  Als sie die Gewerkschafter holten,
  habe ich nicht protestiert;
  ich war ja kein Gewerkschafter.

  Als sie mich holten,
  gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  Kada su nacisti došli po komuniste,
  ja sam ćutao;
  jer nisam bio komunista.

  Kada su zatvorili socijaldemokrate,
  ja sam ćutao;
  jer nisam bio socijaldemokrata.

  Kada su došli po sindikalce,
  ja se nisam pobunio;
  jer nisam bio sindikalac.

  Kada su došli po mene,
  nije preostao niko da se pobuni.

 33. Na *novom atlasu EU*, Italijani su vec izdvojili Vojvodinu, mapa je malo sitna…

  http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2011/6/29/146443/kor4.jpg

 34. Kada su nacisti došli po komuniste,
  ja sam ćutao;
  jer nisam bio komunista.

  Kada su zatvorili socijaldemokrate,
  ja sam ćutao;
  jer nisam bio socijaldemokrata.

  Kada su došli po sindikalce,
  ja se nisam pobunio;
  jer nisam bio sindikalac.

  Kada su došli po mene,
  nije preostao niko da se pobuni.
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  Ironično je to što, kada se pesma prvi put pojavila u Sjedinjenim Državama 1950-ih godina, prva strofa, koja se odnosi na komuniste, često je bila ispuštana, zbog uspona mekartizma i „crvene opasnosti“.
  Varijacija druge strofe

  Sve varijacije ispuštaju „bolesne, takozvane neizlečive“, odnosno mentalno bolesne, koji se pominju u originalnim Niemöllerovim zapisima. Možda se ta strofa ispušta i zbog toga što je optužnica podignuta samo protiv oko dvadeset lekara za ubistva kojih je bilo između 75,000 i 250,000.
  Varijacija poslednje strofe

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *