Srbija i dve Nemačke

Piše Milorad Vučelić

Nemoguće je pobrojati šta se sve sručilo na Srbiju u poslednjih desetak dana. I nemoguće je, i neodgovorno je ne shvatiti u kakvoj se opasnosti naša država nalazi i kakva je smutnja zavladala u našem političkom i javnom životu. Opasnost je još veća zbog toga što dobro znamo ko je i kako vodi i na šta su sve predstavnici režima u Srbiji spremni.

Tu je zvanična horska priča srpskog režima da je podela Kosova „na pregovaračkom stolu“. Tu je puzeće priznavanje Kosova sve sa Borkom Obilićem u Prištini, uz obilje lagarija, a pod šiptarskom „državnom“ zastavom. Tu je istrčavanje na teren Ivice Dačića sa podrškom Tadiću i Stefanoviću oko podele Kosova. Nezaobilazan je Bramercov negativan izveštaj o saradnji s Haškim tribunalom koji se do 6. juna može političkim i državnim ustupcima popraviti nezavisno od činjenica i od toga hoće li Mladić i Hadžić biti uhapšeni.

Izvesni Franc Šausberger, inače provereni prijatelj Srba, u Salcburgu ultimativno traži da se predstavnici Vojvodine uključe u pregovore o pristupanju EU. Inače, od Unije nema ništa.

Više je nego uočljiv histerični napad crnogorskog režima na navodne hegemonističke pretenzije Srbije u regionu. Zamislite koliko je to apsurdno i cinično da se jednom režimu, poput srpskog, koji je potpuno zaboravio da postoji reč „ne”, svakom živom se iz dana u dan izvinjava i odustaje od odbrane svoje državne teritorije, prišivaju i pripisuju bilo kakve pretenzije i strategije. Reč je, naravno, o pomamljenosti aktuelnog crnogorskog režima suočenog sa rezultatima popisa stanovništva u Crnoj Gori, a na kojem se, i posle svega učinjenog, pojavilo toliko Srba i toliko onih koji govore srpskim jezikom da se to čak ne sme ni zvanično objaviti. Otud žestok udar na Srpsku pravoslavnu crkvu i svi pokušaji nasilja nad duhovnim životom, a sve zarad očuvanja nekakvog identiteta. Ostaje da se uzdamo da će Sabor SPC-a koji je u toku imati šta da kaže povodom ove nečuvene agresije na SPC, kao i da će se osvrnuti na politički i državni atak na slobodu veroispovesti i autonomiju koje uživaju sve crkve u civilizovanom svetu.

Ataci na Republiku Srpsku su već opštepoznati, baš kao i borbeno odolevanje Milorada Dodika.

Sve pomenute priče i događaje bacio je u zasenak niko drugi do sam predsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić lično. Prema njegovim rečima, u traganju za rešenjem kosovskog problema ne treba pokretati konvencionalne političke korake (reč je  koracima koji su inače sadržani u pojmovima država, autonomna pokrajina, Ustav Srbije, Rezolucija 1244 SB, suverenitet, Srbija, Skupština Srbije…), već se „mora delovati na inovativan način“! (Pročitati tekst Nikole Vrzića „Borkova besa“ u ovom broju „Pečata“.)

I u tom neviđenom zanosu inovativnosti i kreativnosti koji se poput epidemije šire režimskom Srbijom i njenim kontrolisanim medijima, Tadić je pomenuo i koncept „dve Nemačke“ koji „ne obavezuje Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, ali ostavlja prostor da se reše brojna životna pitanja koja opterećuju pripadnike oba naroda“.

Ovaj plan o „dve Nemačke“ koji je Volfgang Išinger avgusta 2007. godine predložio kao rešenje kosovskog problema Vojislav Koštunica je glatko odbio.

Pa, evo, kako doslovno izgleda ta kruna kreativnosti i inovativnosti koja nam ostavlja toliko prostora:

________________
Ugovor o osnovama

Ugovor o osnovama odnosa između Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike, 21. decembar 1972.

Visoke ugovorne strane, svesne svoje odgovornosti za održanje mira, nastojeći da doprinesu smanjenju tenzija i bezbednosti u Evropi, svesne da nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država Evrope u njihovim postojećim granicama predstavlja osnovni uslov mira, sledeći saznanje da stoga obe nemačke države u svojim odnosima treba da se uzdrže od pretnji ili od primene sile, polazeći od istorijskih datosti i neugrožavajući različite poglede Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike na temeljna pitanja, vođene željom da radi  dobrobiti ljudi u obe nemačke države stvaraju pretpostavke za saradnju SRN i NDR, saglasile su se oko sledećeg:

Član 1
Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će razvijati normalne dobrosusedske međusobne odnose na osnovama ravnopravnosti.

Član 2
Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će se rukovoditi ciljevima i načelima iz Povelje Ujedinjenih Nacija, naročito načelima suverene jednakosti država, poštovanja nezavisnosti, samostalnosti i teritorijalnog integriteta, prava na samoopredeljenje, očuvanja ljudskih prava i nediskriminacije.

Član 3
Shodno Povelji UN, Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će međusobna sporna pitanja rešavati isključivo mirnim sredstvima i uzdržavati se od pretnji silom ili od primene sile. One potvrđuju nepovredivost međusobnih granica sada i ubuduće, i obavezuju se na neograničeno poštovanje svojih teritorijalnih integriteta.

Član 4
Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika polaze od toga da nijedna od njih neće drugu predstavljati u međunarodnim odnosima, niti delovati u ime druge.

Član 5
Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će unapređivati miroljubive odnose među evropskim zemljama i doprineti bezbednosti u saradnji u Evropi. One podržavaju napore u pravcu smanjivanja vojnih snaga i oružja u Evropi bez štete po bezbednost učesnika. SRN i NDR će u cilju opšteg i potpunog razoružanja pod delatnom međunarodnom kontrolom podržati napore u pravcu ograničenja naoružanja i razoružanja, a naročito upotrebu atomskog oružja i oružja za masovno uništenje.

Član 6
Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika polaze od načela da je vrhovna vlast svake od njih ograničena na sopstvenu državnu teritoriju. One poštuju nezavisnost i samostalnost svake od dveju država u njihovim unutrašnjim i spoljnim poslovima.

Član 7
Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika izražavaju svoju spremnost da u toku normalizacije svojih odnosa regulišu praktična i humanitarna pitanja. One će zaključiti sporazume na osnovu ovog ugovora kako bi razvile i unapredile obostrane koristi saradnje u oblasti privrede, nauke i tehnike, saobraćaja, pravnih pitanja, poštanskog saobraćaja i telekomunikacija, zdravstva, kulture, sporta, zaštite okoline i u drugim oblastima.

Član 8
Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika će razmeniti stalna predstavništva. One će ustanoviti sedišta u svojim vladama. Dodatno će biti uređena praktična pitanja koja su u vezi sa ustanovljenim predstavništvima.

Član 9
Savezna Republika Nemačka i Nemačka Demokratska Republika su saglasne da bilateralni i multilateralni ugovori i sporazumi koje su one prethodno zaključile neće biti povređeni ovim ugovorom.

Član 10
Ovaj ugovor podleže ratifikaciji i stupa na snagu danom razmene odgovarajućih nota.

Na osnovu ovog dokumenta opunomoćenici visokih ugovornih strana su potpisali ovaj ugovor.

U Berlinu, 21. 12. 1972, uz dva potpisa na nemačkom jeziku

Za Saveznu Republiku Nemačku, Egon Bar

Za Nemačku Demokratsku Republiku, Mihael Kol

Izvor: Bilten Službe za štampu i informisanje Savezne vlade od 8. novembra, 1972, br. 155, str. 1842-1844

_________________________

Inovativno i kreativno nema šta!

I potpuno u saglasnosti sa onim praznim frazetinama „nikada nećemo priznati…“ Malo pažljivije čitanje ovog dokumenta jasno ukazuje da su zvanična Srbija i Kosovo već uveliko u realizaciji člana 7. ovog Ugovora i da je upravo zbog toga pregovaračka platforma srpskog režima velika državna tajna, čak i za ministra inostranih poslova Vuka Jeremića koji otvoreno i nedvosmisleno tvrdi da „nema novih ideja za Kosovo“. Ili je neupućen, ili…

Možda će predstojeći dolazak Keti Ešton neposredno pospešiti da se pređe i na realizaciju drugih tačaka ovog Ugovora.

Ali da ne bi neko posumnjao u doslednost, hrabrost i principijelnost naših režimlija oni će sigurno energično i hrabro tražiti da se kod člana 5. izbaci „atomsko oružje i oružja za masovno uništenje“. Sudeći po nekim izjavama ima i izvesnih problema oko pominjanja Povelje UN, ali nema sumnje da će i to naši kreativni inovativni pregovarači rešiti. Nema razloga da se posumnja u to da specijalni emisari Srbije već ubeđuju Rusiju i Kinu da ne prave  smetnje prilikom potpisivanja ovog ugovora i da učestvuju u promeni ili poništavanju Rezolucije 1244. Verovatno im naše režimlije s pravom govore da neće oni biti veći Srbi od njih takvih Srbendi i junaka. Javnost i narod se o tome ne obaveštavaju, jer će sve to, kao i do sada, tajno biti „implementirano“.

Uz ovakvu inovativnost i kreativnost razloga za optimizam ima na pretek. Prosto rečeno, ne zna čovek šta od te lepote pre da odabere. Pa evo, iz te bogate riznice, stoga  izvlačimo reči Nobelovca i mirotvorca Baraka Obame prilikom posete Engleskoj:

„Kao dve od najmoćnijih država u istoriji, uvek se moramo setiti da pravi izvor našeg uticaja nije bila sama veličina naše privrede, domet naše vojske ili zemlje. To su bile vrednosti koje nikada ne smemo prestati da branimo u svetu – ideja da sva ljudska bića imaju određena prava koja se ne mogu uskratiti…SAD i Velika Britanija treba da iskoriste moć svoje vojske da pomognu ljudima širom sveta u nastojanju da zadobiju slobodu“.

Šarl de Gol je jednom prilikom rekao da toliko voli Nemačku da bi želeo da ih zauvek bude dve. Što se Francuske tiče De Golu je bila dovoljna jedna i nedeljiva. Tako i mi vidimo Srbiju. Tu se bitno razlikujemo od današnjeg kolaboracionističkog i kapitulantskog srpskog režima.

19 коментара

 1. Kosovo je izgubljeno u ratu sa najmoćnijim silama veka i kao takvo, osim pustih želja, van domašaja je Srbije. Vreme će učiniti svoje pa posle dugog proteka vremena i da vam ga te iste sile daju kao poklon, nećete ga hteti. Tamo živi svet koji generacijama prenosi ideju da im je Srbija neprijatelj, a to isto Kosovo mogli bismo dobiti samo sa Bonstilom. Dakle, i da pobedimo u političkoj borbi i vratimo sve u pređašnje stanje, dobili bi rak od koga bi neizlečivo obolela cela Srbija. Da sam Barak Obama, upravo bi to ponudio Srbiji i tako je zauvek zarobio. Međutim, sadašnjoj vlasti na Kosovu u državničkim razgovorima treba jasno reči, i to svakom prilikom, da se ratom dobijeno ratom i gubi. Za to vreme, za tih sto godina, Srbija treba sa
  pozitivnim snagama da stvori Savez država Srbije, Republike srpske i Crne Gore, konfederaciju u kojoj bi se srpski narod osećao slobodno i komotno, svoj na svome.

 2. Свака част господине Вучелићу

 3. Цариград-Призрен

  Бошко , када би будете вољни да поклоните пола свог стана, очевине,дедовине, ауто,итд. и потпишете па се јавите .
  Никад гора ситуација, никад већи медијски напади и сатанизација,чак су нај-осионији Дачић и неки трећеразредни политичари.

  Кад би пошли д тог сулудог “кофер решења” па да више од пола Косова и Метохије дамо Албанији, како у најновијој изјави и з+сам Дачић поклања, створили би буквлано Велику Албанију, са делом Србије(КиМ) са делом Македоније, са црном Гором(прогутали бби је, у савезу са муслиманском Босном преко “Санђака” и тзв. Зелене Трансферзале!
  Кад се том сулудом издајничком предлогу дода и константн о провоцирање аутоноаша и покушај сепаратизма у Војводини, па Прешевска Долина, неби чудило ни да с отвори влашко и бугарско, наводно питање у пограничним деловим. Јер кад черупају јадника сви га черупају!

  Ово је дефинитиван суноврат све се чини за један потпис Европски, цела земља се сада буквално уводи у амб+ис!
  Немци, аустоугаритурци очигледно нису заборавили ове делове Балкана, и даље имају аспирације ,које подржавају.

  У том новом ДЕОКРАТСКОМ-Дачићевско-тадићевском недај боже односу, Србија је мала , али заиста мала земља која би дугорочно била привезак околних сила, првенствено од стране Велике Албаније, па и Босанског елемента у садесјству са Црном Гором и још мањом Турском.

  Никада и никада не треба дати стопу своје земље,јер ко даје крши Устав и прави Велику Албанију, која би касније тражила проширење!

  Нема предаје!

 4. Zahuktao se ovaj Stabmolicev djak Dachic, hoce po z=izdajstvu da pretekne Cedu Indijca, cudna vremena.
  Namecu nam taj zlikovacki Ishingerov plan da bi nas razbili! Ali i turci ne sede skrstenih rugu inogu, vec Erdogan likuje iz Carigrada(dace Bog da se povrati) u vezi legendarnog Ratka Mladica.
  Dodik se obruka, dizao je galamu za Vucurevica zak pretio Srbiji , nije kritikovao prijatelja Tadica, akad uhvatishe RatkaMladica, pridruzi se Dodik u pohvalam i pozdravi isporuchianje u Hag,… cemu sad da se nada Vuchur!

  Ali vreme leti , sotona ne spava, opet se javi Dachic, sad nudi Albaniji razgranichenje, hoce chovek direktno da pomogne da se stvori VELIKA ALBANIJA, o cas posla. A Erdogan bi da investira u infrastrukturu slucajno na Pester iako je tamo nerentabilno, a cilj je da povezu tu veliku Albaniju preko Pestera do muslimanske Bosne, uzeleli se osmanlije Sarajeva.

  Koliko je to opasno , na tom projektu podplacuju sve zivo od politicara domacih i stranih a i Amerikancima odgovara dzumbus na Balkanu, tako masiraju Europu, dugorocno preko nashe grbache.
  Makedoniju uyimaju hov=ce i Kosovo pa sa Velikom Albanijom da otmu deo Rashke oblasti i dobar deo Crne Gore, pa da sidju u sarajevo kod svojih p. To je ta YELENA TRANSFERZALA, josh ya vreme Olimpijade otvorena je sportska sala u Sarajevu ZETRA(Zelena Transferzala)

  zalosno je da domaci izdajnici ucestvuju u ovoj ocigledno dobro podgrejanoj i opasnoj akciji koja ima za cilj rastruranje i razjedinjavanje Srbskog korpusa od Panonije do mora.

  Naravno imamo i mi neke nerasciscene stvari, mora se vratiti Srbski Skadar pod okrilje Srbske drzave!

  Sada se na brzinu manipulacijama i uz pomoc domacih izdajnika siri defetiza imalodusnost, hoce da stvore kod naroda raspolozenje danam nije ni do cega!

  Legendarni predsednik Slobodan MIlosevic u poslednjem TV javnom nastupu posle 5 oktobra je rekao > Srbiji preti da je uniste da budemo Kurdi, bez zemlje, drzave,kulture i jezika,….

  Resenje je OTPOR TIRANIJI, Srbija je jedna jedinastvena nedeljiva.
  Dogodine u nashem Carigradu, Prizrenu!

  Nema predaje!

 5. Hrvatski igrač i sluga Tadić sa svojim izdajnicima Kandićka , Čanak , Pešićka, Biserko, Čeda prašak , Dačić itd . Izašli su javno sa novim izdajničkim planom Kosovo naše srce Srbije ovi izdajnici poklanjaju Velikoj Albaniji a srpski narod miran i bleji kao ovce pred klanje . Nije im dosta pljuvanja po srpskom narodu čak niti to što su Mladića izručili Hagu kao vreću krumpira sramota narod i dalje pospano spava , dali će se probudti ikad ili možda ali prekasno .

 6. Gospodine Vučeliću, nebi voleo da me pogrešno shvatite. Meni običnom građanino, koji svremena na vreme, uzme nešto da pročita, od ove višegodišnje pogrešne politike, koja se dešava već trideset godina. Koja je poslednjih nekoliko godina potpuno propala na svim nivoima. Već mi postaje dosadna. Samo zato što sam kao onovremeni čitalac svakojake štampe, pratijo događaje, koji su se dešavali od prve kamenice na Kosovu. Nije me mimoišla ni jedna novinska vest koju nisam iščitao, nebi li saznao dali će i na koji način preduprediti događaje, osamdesetih. Nebi li se našlo neko rešenje, da se nedogodi već dogodjeno. Što je ova poslednja decenija, dobra slika nemoći iz osamdesetih. I ako nam u poslednje vreme, sa svih strana dolazi priča da se nevraćamo nazad u prošlost, neznam samo dali su narodu knezovi i velikaši isto govorili kao danas, sobzirom da nam se ovako stanje dešava već nekoliko puta. Kakav smo mi to onda narod, kad neumemo da se naučimo iz prošlosti, koja je uvek putokaz za budućnost. Isto tako se pitam, gde je naša intelegencija koja treba da stane u odbranu opštih interesa, u prošlom i sadašnjem pogotovo. Stičem utisak, da se sve zadržava u jednim krugovima, koji se plaše javnog iznošenja informacija. Radi nemoći u rešavanju državnih problema, i onda kad se sve opcije izgube, počnu žalopojke opanjkavanja, napadi svake vrste, gde se pokaže intelegencija, da su oni zapravo ljudi kao i svaki čovek u ovoj Srbiji, koja se valja u blatu do guše. Da mi se nezameri, ispalo je da je običan građanin ostao dostojanstven u svojoj bedi ovog vremena. Takodje mi smeta, ta intelektualna sujeta koja nam ide na štetu. Koja ne uvažava jednakost ljudi, ma kojeg je stepena obrazovanosti. Ista ta intelegencija je i napravila podelu medju ludima, tako da smo se međusobno podelili. Zar nije i to jedan razlog za sve ovo što nam se dešava. Zar nas neko drugi bolje poznaje od nas samih. I to nam ide na štetu, jer nemožemo sami sebe da ispravimo uz priznanje svojih grešaka, da nebismo više grešili. Što je još gore, sve znamo šta nam se dešava, i nismo uspeli da se sačuvamo kao narod, pritom smo sve izgubili, narod, Srpske teritorije. To nam govori kakav smo mi narod. Dok drugi ne zaboravljaju svoju prošlost, i ako se ceo svet obruši na njih. I pored toga idu napred, osvajajući svoje teritirije. Takođe mi se nameće misao da sve što nam se dešava, da je to samo zato što smo nedosledni svome narodu i sebi, što to drugi vide, koristeći nas za svoje interese………….

 7. Gospodine Carigrad-Prizrene. Nepotrebno je da nemate ime jer je ovo đavolska sprava gde se odmah zna odakle je poruka poslata.
  Ne poklanjam ja ništa jer to je u ratu izgubljeno.
  Bio sam vojnik u Prištini 1984. godine i u dva navrata bio u koloni koja je išla na poligon, a deca od 8 – 10 godina su nas gađala kamenjem u prisustvu njihovih roditelja. Znali su da ih niko neće dirati, a mržnje iz očiju i danas se sećam. I roditelja i dece. Ta deca su bile buduće ubice. Sećam se da je i tadašnji menađer grupe “Parni valjak” dao krv porodilji, albanki i tako joj spasio život. Te godine je bilo posve mirno, ali mnogi vojni-
  ci nisu hteli da idu u grad. Bojali su se.
  Razgovarao sam sa mladim albanskim intelektualcima jer sam vodio
  omladinsku organizaciju kasarne i momci su mi vrlo otvoreno rekli da žele Kosovo republiku, da vole Jugoslaviju, a ja njima da bi se istog dana otcepili. Tu je razgovor završavan, mirno.
  Vi zaboravljate da su važne i jake zemlje priznale Kosovo,i naše bivše republike, ali to nije toliki problem koliko je ozbiljno
  pitanje ko će tamo živeti. Hoćemo li vi i ja da se preselimo.
  Albanci se sada udvaraju preostalima . Svetu se šalje slika potpunog mira, saradnje i slično. Ali da dođu proterani opet bi
  nastalo ubijanje.
  Naravno, da vratite Kosovo pravno je nemoguće jer teško da tako
  moćne zemlje mogu povući datu reč. Da ostane do sledećeg rata ovakvo stanje pre dug je period, a taj rat bi ovog puta bio
  bestidno krvoproliće. Kamen na kamenu ne bi ostao.
  Kada bi nekim čudom svet odlučio da Kosovo bude u nekom konfe-
  deralnom odnosu, ali ipak pod “blagim” suverinitetom Srbije,
  dobili bi ga sa Bonstilom. Predpostavljam da je ta baza jača od celog našeg lovačkog društva koje se zove Vojska Srbije. Ovoga puta oni su spremni i za pešadijski ulaz u Srbiju. Propagandna
  mašinerija će iskonstruisati “sukob na granici”, neophodnu po-
  moć albanskom stanovništvu, jadnim civilima, i ladno ući u Be-
  ograd. Kako god okrenete, oni će se šetati po Srbiji.
  Zato se treba razgraničiti u miru. Tražiti da se vrati svaki
  kvadratni metar vlasništva proteranih, a ako ljudi neće nazad država treba da kupi to njihovo vlasništvo. Svet i njihovi sudovi se bar pretvaraju da poštuju privatnu svojinu. Bolja opcija je
  razmena imanja, kvadrat za kvadrat, i tu da se razgraničimo sa
  ljudima koji nas niti vole niti poštuju. A i oni da prestanu da
  glumataju kako vole komšije koje su ostale.
  Možda bi Rusi otkupili ta imanja pa neka se gledaju sa Ameri- kancima oči u oči, ali van teritorije Srbije. Albancima je JNA
  bila okupaciona vojska, pa bi im možda dobrodošlo da vide dve najveće sile kako se gledaju oči u oči.

 8. Djaka ima raznih, od abadzija,kalemara i *prestiznih univerziteta*,ali, racun za skolarinu je cekao dugo i predugo.Krvav je to racun *na putu pravde i demokratije*.Jedno je sigrno, jos uvek pobedjuju, zrtve komunizma osudjene kaoko se tvri za delikt misljeenja, postadose, sticenici, *sigurne kuce*, Dobrice Cosica i Koste Cavoskog, u *demokratskoj praksi*, 1990-1995.izronise iz *ugasene demokratije*, akteri-sticenici, Izmetbegovic,Tudjman,Seselj…i jos po neki.U zdravom telu zdrav duh,vslalo se sa ii bz kormilara, a, navija se i dalje sa tribina, Ivo Andric nij nnajolje oslikao Bosnu tvrdi Ceda Jovanovic

 9. Tu takozvanu drzavu kosovo moze da prizna ceo svet i opet to nista nece vredeti sve dok mi tj, Srbija ne potpise i ne prizna,tako da su to gluposti velike zemlje ih priznale,a i Putin je dao resenje problema Kosovo,da kupimo od njih sisteme s300,s400, da im damo bazu na kosovu da nas brane i da udarimo po siptarima,pa da vidimo taj nato koji ce ih braniti,a ove price pregovori to je glupost kako da pregovaramo da li da nam odcepe zemlju glupost,i nijedan zivot,niciji nije vredan SVETE SRPSKE ZEMLJE.

 10. Ustav je jasan, Kosov i Metohija je Srbija , i Ustav mora svako da poshtuje.
  Nema niko pravo da potpisuje nikakav dokument koj ynachi predavanje dela teritorije suverene Republike Srbije, chime bi stvori Veliku Albaniju , koja bi u koaliciji sa vehabijskim elementomu Rashkoj Oblassti , Crnoj Gori i BiH/a iyayvalanesagledive posledice i dugorochnu nesrecu po Srbe i srbske interese.
  +++

  === Tadić je zakletvu položio čitanjem i potpisivanjem teksta zakletve koji je utvrđen novim Ustavom Srbije, posle čega je izvedena himna “Bože pravde”.

  Tekst zakletve koju je predsednik pročitao glasi: “Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti”. ===
  ——

  U svetu ima mnogo zamrznutih konflikata i slichnih situacija kao shto ima Srbija, nazalost. Niko ne sme pa ni privremeni rezim u Srbiji da se igra sa Ustavom i nasledjem Srbije, za koje su mnoge generacije polozile svje zivote.
  Najmanje sto moze aktuelni rezimmje da nepodpisuje nijedan dokument koji narusava teritorijalni integritet, ili da prizna nelegitimne pasoshe i dokumenta. Stanje na KiM je okupaciono.

 11. Amfilohije oštro kritikovao Bila Klintona

  Mitropolit crnogorsko primorski Srpske pravoslavne crkve (SPC) Amfilohije nazvao je danas bivšeg američkog predsednika Bila Klintona “vlastodršcem čiji tragovi smrde nečovještvom”

  “Bilo je kroz istoriju vlastodržaca čiji su tragovi smrdeli nečovještvom. I dan danas smrde nečovještvom. Ovih dana tu je kod nas bio Klinton. Možda on i oni koji su ga pozvali u Crnu Goru misle da mu čovještvom smrde tragovi”, kazao je Amfilohije na skupu povodom praznika Jovana Vladimira u Golubovcima kod Podgorice.

  Mitropolit SPC-a je zamerio Klintonu što je Crnu Goru, zemlju “koju je bombardovanjem zajedno sa Srbijom u crno zavio”, u svom nedavnom obraćanju u Budvi, nazvao Makedonijom.

  Amfilohije je zaključio da “nije svaki vlastodržac od boga, već samo onaj koji je tu vlast koristio na pravi način, saglasno božjoj volji”.

  Bivši američki predsednik boravio je 22. maja u Budvi, gde je na poziv “Atlas grupe” crnogorskog biznismena Duška Kneževića održao predavanje o potrebi umrežavanja u cilju prevladavanja savremenih globalnih izazova.

 12. Skoro da ste u pravu,ali paralela Srbija – Nemačke,neprecizno.Paralela-Nemačka razbijena pa sastavljena-Srbija razbijena pa sastavljena kao da se nazire.I to bi bio stav van svake dnevno-papagajsko-ideološko-bezidejne podloge.

 13. USTAŠTVO I FAŠIZAM
  Teret II. svjetskog rataStrane novinare papin posjet podsjetio na NDH
  Strane novinare papin posjet podsjetio na NDH
  Iako papin posjet Zagrebu nije pobudio veći interes njemačkih i austrijskih medija, neki od njih su u svojim izvješćima istaknuli da je uloga blaženog kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu još uvijek sporna.

  Naime, dopisnik njemačkog Süddeutsche Zeitunga izvijestio je kako je papa Benedikt XVI. obišao grob blaženog kardinala Alojzija Stepinca, ali dodaje kako je njegova uloga u Drugom svjetskom ratu još uvijek sporna.

  Podsjeća i na Stepinčeve riječi Hitlerovom namjesniku u Hrvatskoj Anti Paveliću da “ako taj čovjek, kao što je najavljeno, deset godina bude vladao Hrvatskom, onda će to biti raj na zemlji”, prenosi Deutsche Welle. Dopisnik podsjeća kako se taj “raj” za mnoge Srbe, Rome i Židove ubrzo pretvorio u pakao u kojem su mnogi umrli u logorima. Ipak, dodaje i kako je Stepinac napadao nasilje u NDH i kako su ga komunisti nakon rata osudili na 16 godina zatvora.

  Novinar austrijske agencije APA Emanuel Ringhoffer u članku pod naslovom “Masovni ubojica je imao dobru volju pape” ističe pak kako je posjet Benedikta XVI. evocirao sjećanje na Antu Pavelića, ‘lojalnog sina’ Crkve. Novinar napominje da je Pavelić pobjegao od vojnog suda prerušen u svećenika, s 300 kilograma zlata, da bi došao do Argentine, a potom Španjolske.

  Ringhoffer nadalje napominje da se po dokumentima, koji se mogu naći u njemačkim i talijanskim arhivima, vidi da su njemački i talijanski generali bili šokirani sadističkim metodama ubojstava Srba, Roma i Židova. No, napominje novinar, iako su u Vatikanu znali za ubojstva, papa Pio XII. je 18. svibnja 1941. primio Pavelića, i to samo četiri dana nakon što je u Glini brutalno ubijena trećina srpskog stanovništva.

 14. Eh, kada bi moguce bilo da proslost zapocne onda kada svako od nas pozeli. Zaborav da nadvlada secanje. Onda bi svi mi bili u pravu, sta god da izgovorimo ili napisemo. Postali bi sami od sebe, ne bi bilo ni Darvina ni Boga. Sa nama pocinje i sa nama se zavrsava. Ovaj tekst mi lici na takvu amneziju. Drzite lopova, srpska uzrecica koja uvek uspeva.
  Tadic je taj koji gura sve oko sebe u zaborav. Ali ni ostali nisu voljni da krenu u secanje. Svi bi da zaborave. Svi bi da pronadju krivce u drugima. Svi bi da razviju sopstvenu teoriju zavere. Naravno da svet ne zeli da Srbija bude ona koja je stala na Kosovu velikoj imperiji. Svet zeli Srbiju kao drzavu koja ce prestati da prkosi. Zeli je kao deo sveta. Srbiji je dato pravo da odluci kojim ce putem, mitoloskim ili realnim. Zar je realno da se u Srbiji, radi vlasti spoji nespojivo, antagonisticki suprotno, dijametralno i da to ima za cilj da ujedini. Jedinstvo suprotnosti, kako bi rekao Marks, mora da prouzrokuje kvalitativni skok. Da li je moguce ostvariti skok, ako i dalje nastavimo da iz dana u dan potenciramo suprotnosti. Grese svi koji vode ovu drzavu radi njih samih, a ne radi gradjana. Zar je potrebno podvajati ih. Svi su isti. Zar je potrebno traziti nove koji ce biti jos halapljiviji i ponizniji. Kada ce srpski narod jednom shvatiti da je odavno rasprodao svoju samostalnost i suverenost. zar je potrebno ukazivati na one koji su, vlasti radi, spremni da se odreknu proslosti i da o necemu sto je celo i nedeljivo razgovaraju o deljivosti sa onima sa kojima nikada nisu delili nista. Zar je u toj podeli vazno ko ucestvuje, Tadic ili Dacic. Deli se tudje. Deli se nesto sto predstavlja bastinu koja je nasoj generaciji predata na koriscenje, da je neostecenu prosledimo dalje. I zar o toj bastini svi mi imamo prava da pricamo na ovakav nacin. zar nam je neko dao za pravo da krojimo i prekrajamo, pa makar i u novinskim clancima. Dosta vise. Urliknimo svi odjednom i neka nam urlik bude ono sto ce naterati vlastodrsce na ukocenost, strah. Neka nam urlik bude jaci od ocajnog cutanja. Neka nam urlik pokaze put kojim zelimo nastaviti. Ako smo kadri da urliknemo. Ako nismo……

 15. Nesto mislim,Predsedniku Srbijanskom G-dinu Tadicu LJ.Borisu treba odati priznanje na uspesnom ucenju tekstova koje mu pripreme MENTORI, a koje uvek usspeva da odrecituje bez greske i bolje od ijednog glumca.Trebalo bi ga preporuciti Kusti.

 16. Cujte Braco Serbska,a i ti dragi Vucela,jos 1994 jedan mladi bankarski cinovnik Albanac-Irac mi u neobaveznom namernom razgovoru ozbiljno rece da se ne staje dok ne bude beogradski pasaluk.Valda toliko ugovoreno,placeno.E,sad me interesuje koliko je kostao KRUG DVOJKE ???

 17. Trebali ste pozvati i dugog krvnika Blera da vam odrzi predavanje o ubijanju Srba, jer gdje god se on pojavi rat ponovo pocinje. Samo za takve savjete morate debelo platiti.Doduse on nece reci da je stigao u Makedoniju nego na Kosovo da bi vam pojasnio sta vas ocekuje.

 18. BEOGRAD – Entuzijazam je moto G 17 plus i glavna karakteristika grupe od preko hiljadu obrazovanih, ambicioznih operativaca, koji su polovinom decembra pod sloganom “Udružimo najbolje, da bi sprečili najgore” formirali udruženje.

  Namera im je da utiču na sveobuhvatan preobražaj Srbije, pa su se u grupi angažovali i viđeniji predstavnici naše naučne, kulturne i tehničke elite, željne, kažu, da pomognu svome narodu da posle deset godina izađe iz vekovnog mraka i propadanja.

  Najbolji neđu njima

  – Prvog dana Letnje škole, za vreme pauze za ručak za stolom pored mene sedela je jedna koleginica, inače diplomirani građevinac, koja je upisala magistraturu na Ekonomiji. Pošto je brzo pojela ručak, izvinula se ustala i rekla: “E, sad ja odoh da položim jedan ispit, ali se vraćam na nastavak predavanja.” Bio sma fasciniran, priča Korunoski, pa sam dodao “i to u pauzi i sa desetkom”, a ona je ozbiljno odgovorila “da jer znam više od profesora”. I stvarno, kroz sat se vratila sa desetkom u indeksu. Jasmina je danas član G17 plus i trenutnio živi u inostranstvu.
  Većinu u G 17 plus, čine mladi stučnjaci, o kojima se malo zna, a koji svojim znanjem i stučnošću zaslužuju punu afirmaciju.

  – To je krem ove zemlje koji je 50 godina bio zapostavljen. Sada im se pruža šansa da nešto učine, da promene, kaže Dušan Korunoski, apsolvent arhitekture iz Beograda, koji je u G 17 plus primljen posle selekcije u Letnjoj školi G 17.

  Kao jedan od glavnih “krivaca” za prikupljanje pozitivne energije na koncertu na Trgu, gde je na hiljade Beograđana željno dočekivalo “Novu godinu” tri dana ranije, on podvlači: “Uspeli smo da artikulišemo pozitivnu energiju, koju želimo da širimo i da je sačuvamo. Više nasmejanih lica sam video na koncertu nego cele prošle godine. To bodrenje je bilo neophodno, ali je to ipak lakši deo posla, sada predstoji onaj teži”.

  Šta radi G 17 plus i kakva je to “firma”? Kakve su im ambicije i otkud novac za projekte?

  – Mi nismo preduzeće, firma ili prošireno izdanje G17, nego grupa entuzijasta, marljivih i rodoljubivih ljudi, stručnjaka koji se okupljaju oko najboljih projekata za pomoć i rekonstrukciju Srbije. Tako nastaje mreža poverenika i tehnokrata u svim gradovima gde će timovi entuzijasta raditi na raznovrsnim sektorima. Ideja je povezivanje, ne ulov, a nabavke nafte ili gasa za grejanje, vodovoda, puteva i slično samo su deo poslova kojima ćemo se pozabaviti, kaže Korunoski.

  Na samom početku rada mreže prišiven im je epitet “strani plaćenici.”
  – Mi sa raznih strana doživljavamo opstrukcije, ali se branimo entuzijazmom. Bilo bi dosadno da nije tih “smetnji”. Ako ja od crnog đavola uzmem dolare i uložim ih u Srbiju, učinio sam dobro delo, i više od onog političara koji za izgradnju nekog puta mora da zahvati porez u narodu, uveren je Korunoski.

  – Mi smo moderni Robin Hudovi. Donatori su ti koji daju, jer imaju a meni je žao što se narodu lako podmeće izmišljotina o plaćeništvu. Ja, međutim, nemam nameru da se od takvih napada branim.

  Od projekata koje su do sada već uspeli da ostvare ovaj mladi član G 17 plus izdvaja knjigu “Završni račun” grupe autora, napisanu za vreme bombardovanja koja se bavi procenom štete nanete sankcijama i agresijom.

  Sada pripremaju materijal za neku vrstu ekonomsko-političke arhive o proteklih deset godina, za CD- rom i on treba da posluži za obrazovanje naroda.

  M.Dapčević

 19. Ovaj sporazum mogao bi se primijeniti na Srbiju i Crnu Goru zar ne? Jer, moj mudri Pivljanine Tadicu, u ondasnjim Njemackim drzavama zivjeli su, koliko ja znam, Njemci. Okolnosti se mijenjaju dace Bog ujedinjenje i vjekovima napacenim Srbima.I ispod trecine Kosova sve je poraz predsjednice Tadicu, mudri Pivljanine!!!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *